21011

МНОГОВИБРАТОРНЫЕ АНТЕННЫ

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Пример: Рассчитать и построить диаграммы направленности системы из полуволнового вибратора и рефлектора. Ток рефлектора составляет 70 от тока вибратора и опережает ток вибратора по фазе на 90. Диаграмма направленности вибратора с рефлектором. Рассчитать и построить диаграммы направленности системы из полуволнового вибратора и рефлектора.

Русский

2013-08-02

73.5 KB

10 чел.

                           ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

МНОГОВИБРАТОРНЫЕ АНТЕННЫ

Цель работы: расчет  характеристик и параметров многовибраторных антенн.

Пример: Рассчитать и построить диаграммы направленности системы из полуволнового вибратора и рефлектора. Ток рефлектора составляет 70% от тока вибратора и опережает ток вибратора по фазе на  90. Расстояние между вибратором и  рефлектором  0,25.

Решение.  Система  из двух вибраторов обладает  слабыми направленными свойствами ,  поэтому расчет  проведен в пределах  от  0  до 180  с интервалом в  30. Расчет  диаграммы  направленности в плоскости  Е  выполнен по  формулам:

 

F()= F1() Fp();

где       

- множитель, учитывающий влияние рефлектора.

В данном случае

kd=20,25 =0,5;       m=0,7.

В плоскости Н  диаграмма направленности  определяется  только множителем рефлектора,  так как вибратор  и рефлектор  в этой плоскости  направленными свойствами  не обладают:

  .

Результаты  расчета  сведены в таблицу и представлены  диаграммой на рисунке 6.1.



cos

F1

kdcosград

kdcosград

coskdcos 

      0

       1

       1

       90

        0

        1

    30

       0,866

       0,816

       78

      12

        0,98

    60

       0,5

       0,416

       45

      45

        0,71

    90

       0

       0

       0

      90

        0

  120

      -0,5

      -0,5

      -45

    135

      -0,71

  150

      -0,866

      -0,816

     -78

    168

      -0,98

  180

      -1

      -1

     -90

    180

      -1

Рисунок 6.1. Диаграмма направленности вибратора с рефлектором.

Индивидуальное задание.

Рассчитать и построить диаграммы направленности системы из полуволнового вибратора и рефлектора. Ток рефлектора составляет 10%, 50%, 90% от тока вибратора и опережает ток вибратора по фазе на  90. Расстояние между вибратором и  рефлектором  0,25.

Содержание отчета:

  1.  Цель работы.
  2.  Основные соотношения.
  3.  Результаты выполнения индивидуального задания.
  4.  Выводы по результатам выполнения индивидуального задания.

Контрольные вопросы

1. Каково оптимальное расстояние между вибратором  и  рефлектором?

2. Чем определяется ширина главного лепестка диаграммы направленности синфазной решетки?

3. Как можно уменьшить уровни боковых лепестков  синфазной антенны?

4. Запишите формулу  множителя земли при  горизонтальной поляризации.

5. Как влияет высота подвеса  горизонтального вибратора  на  направление главного  излучения в вертикальной плоскости?


PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

9617. Дослідження вольт амперної характеристики діоду 57.5 KB
  Тема: Дослідження вольт амперної характеристики діоду Мета: Отримати кількісну залежність струму від напруги для прямого і зворотнього напрямку напруги на напівпровідниковому p-n переході. Дослідити функціональну залежність струму. Облад...
9618. Вимірювання лінійних розмірів та маси 54 KB
  Вимірювання лінійних розмірів та маси Мета роботи: ознайомлення студентів з будовою і застосування приладів для вимірювання лінійних розмірів тіл і визначення маси с точністю до 0.1 мг. Для вимірювання довжини застосовуються різноманітні лінійки з п...
9619. Визначення густини твердого тіла 39 KB
  Визначення густини твердого тіла Мета роботи: вивчення методів визначення густини тіла. Визначення густини твердого тіла правильної геометричної форми. Густина тіла визначається відношенням маси тіла до його обєму, а маса тіла - зважуванн...
9620. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідин з допомогою торсійної ваги 55.5 KB
  Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідин з допомогою торсійної ваги Мета роботи:ознайомлення з роботою торсійної ваги та визначення коефіцієнта поверхневого натягу різних рідин. Молекули поверхневого шару рідини, на відміну від молекул...
9621. Визначення відношення теплоємностей для повітря по методу Клемана та Дезорма 50 KB
  Визначення відношення теплоємностей для повітря по методу Клемана та Дезорма Мета роботи: вивчення закономірностей ізопроцесів, що протікають в газах визначення відношення теплоємностей Cp/CV. Молярною (або мольною) теплоємністю називається величин...
9622. Перевірка закону збереження імпульсу за допомогою пружнього удару 59 KB
  Перевірка закону збереження імпульсу за допомогою пружнього удару Мета роботи: вивчення удару куль, перевірка закону збереження імпульсу та визначення коефіцієнту відновлення. Ударом називається короткочасна взаємодія тіл при їх зіткненні, в результ...
9623. Визначення коефіцієнта в‘язкості по методу Стокса 65.5 KB
  Визначення коефіцієнта вязкості по методу Стокса Мета роботи: вивчення явища вязкості (внутрішнього тертя) в рідинах та визначення коефіцієнта внутрішнього тертя рідини по методу Стокса. Основні поняття явища вязкості (внутрішнього...
9624. Визначення моменту інерції маятника 41 KB
  Визначення моменту інерції маятника Мета роботи: визначення моменту інерції маятника на підставі закону збереження енергії в механіці (механічна енергія замкненої системи є величина стала). Маятник Максвела призначений для дослідження закону збереже...
9625. Визначення коефіцієнта тертя з допомогою похилого маятника 47 KB
  Визначення коефіцієнта тертя з допомогою похилого маятника Мета роботи: вивчення способу визначення коефіцієнта тертя та періоду коливань похилого маятника При переміщенні одного тіла по поверхні іншого виникають сили тертя (зовнішнє тертя). Вони об...