2105

Основные параметры приёмной антенны

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Внутреннее сопротивление приемной антенны. ДН приемной антенны по напряжению – зависимость амплитуды ЭДС (тока) на клеммах антенны от направления прихода плоской электромагнитной волны при прочих равных условиях (зависит только от свойств самой антенны).

Русский

2013-01-06

18.99 KB

16 чел.

Основные параметры приёмной антенны.

1. Внутреннее сопротивление приемной антенны.

2. ДН приемной антенны по напряжению – зависимость амплитуды ЭДС (тока) на клеммах антенны от направления прихода плоской электромагнитной волны при прочих равных условиях (зависит только от свойств самой антенны).

ε(θ,φ); I(θ,φ); F(θ,φ)= ε(θ,φ)/ εмакс= I(θ,φ)/ Iмакс – нормированный ДН.

ДН по мощности – зависимость мощности, выделяющейся на активной части входного сопротивления приемника Rпр от направления прихода электромагнитной волны F2(θ,φ)

3. КНД приемной антенны – также характеризует направленные свойства антенны и определяется сравнением с эталонной антенной: КНД приемной антенны D(θ,φ) показывает, во сколько раз нужно увеличить мощность передатчика, чтобы при приеме на ненаправленную антенну получить то же отношение мощности сигнала к мощности помехи, что и при приеме с направления θ,φ на направленную антенну, причем полагается, что плотность мощности помехи равномерна во всех направлениях.

4. КПД – отношение мощности, отдаваемой в нагрузку, к мощности, которую антенна отдавала бы в ту же нагрузку, если бы не имела потерь.

η= R /(R+RП) ,

где RП – потери в металле, диэлектрике, в окружающих предметах, земле.

5. Коэффициент усиления – определяется, как и КНД, с учетом потерь энергии в антенне. Если приемник подключается к клеммам антенны без промежуточного фидера, то КУ равен: G0=ηD0

Если используется фидер с потерями: G0=ηАФУD0

6. Действующая длина антенны – коэффициент с размерностью длины:

ε(θ,φ)=lд(θ,φ)∙Е, где ε(θ,φ) – ЭДС на клеммах антенны,

Е – напряженность электрического поля приходящей волны.

Вводя нормированную ДН по напряжению:

εмакс∙F(θ,φ)= Е∙lд∙ F(θ,φ)

Где lд - значение действующей длины для направления максимального приема.

εмакс= Е∙lд , lд = εмакс /Е.

7. Эффективная площадь приемной антенны – коэффициент, имеющий размерность площади и связывающий между собой величину вектора Пойнтинга приходящей волны и мощность, выделяющуюся в согласованной нагрузке:

Рпр 0(θ,φ)=П∙Аэ(θ,φ)

Где Рпр 0(θ,φ) – мощность в согласованной нагрузке при приеме с направления θ,φ; П=Е2 / 240π; Аэ(θ,φ) - эффективная площадь для направления θ,φ.

Вводя нормированную ДН по мощности, имеем:

Рпр 0(θ,φ)= Рпр 0∙F2(θ,φ)

Аэ(θ,φ)= Аэ F2(θ,φ)

Рпр 0=П∙Аэ,

Аэ = Рпр 0 / П=240πРпр0/Е2 – для направления максимального приёма.

Для апертурных антенн вводят коэффициент использования площади антенны, равный отношению эффективной площади к геометрической площади раскрыва.

q=Аэ/S

8. Шумовая температура антенны TА или АФУ TАФУ

9. Рабочий диапазон волн (частот) – полоса частот, в которой все параметры антенны не выходят из заданных пределов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65516. ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 154 KB
  Зрозуміло кожен з нас зацікавлений щоб цей вигляд був гуманістичним культурним людським і людяним і оскільки це так кожен зацікавлений у формуванні відповідних норм в свідомості та поведінці молоді у більш широкому розумінні...
65517. Методи та алгоритми диспетчеризації завдань у розподілених комп’ютерних системах 572.5 KB
  Сьогодні участь у міжнародних програмах стає стратегічним питанням інформаційного розвитку держав. Україна також стоїть на шляху науково-технічної інтеграції у європейський та світовий простір, про що говорить низка проектів, в яких Україна є повноправним учасником.
65519. ДІАГНОСТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ НОВОГО МЕТОДУ ДОВГОХВИЛЬОВОЇ ОФТАЛЬМОГРАФІЇ У ХВОРИХ З ВІКОВОЮ МАКУЛЯРНОЮ ДЕГЕНЕРАЦІЄЮ 226 KB
  Патологія макулярної ділянки очного дна займає одне з перших місць в світі як причина слабкого зору та сліпоти і на теперішній час вважається найбільш складною для діагностики та лікування. Одним із найбільш розповсюджених та найтяжчих захворювань органа зору серед патології очного дна...
65520. Особливості використання сучасних сортів ячменю ярого в селекції на пивоварну якість та продуктивність 222.5 KB
  Актуальність теми полягає в необхідності встановлення ефективності селекції ячменю ярого на пивоварну якість і урожайність на основі використання в схрещуванні сучасних сортів виділених за цінними ознаками продуктивності...
65521. Підвищення точності зміцнювальної накатки зубців за рахунок розробки принципово нової геометрії накатного інструмента 191 KB
  Підвищення продуктивності та якості виготовлення циліндричних зубчастих коліс із одночасним зниженням їх собівартості є однією з найбільш актуальних задач технологів та інструментальників усього світу.
65522. Диференціальний розчинонасос із вертикальним проточним плунжером 1.09 MB
  У будівельній промисловості при спорудженні будівель як промислового так і цивільного призначення до чверті загальної трудомісткості становлять роботи повязані з використанням будівельних розчинів: штукатурні роботи улаштування наливних підлог замонолічування стиків будівельних елементів тощо.
65523. ЕКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХИСТУ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ ВІД ЛУСКОКРИЛИХ ШКІДНИКІВ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 222 KB
  В агроекологічних умовах Центрального Лісостепу в останні роки значної шкоди агроценозу смородини чорної завдає комплекс лускокрилих фітофагів зокрема смородинова склівка листовійки аґрусова вогнівка та смородинова брунькова міль.
65524. Підвищення показників якості базової станції технології WiMax 418 KB
  Для цього випадку в рамках даної дисертаційної роботи запропоновано варіант збільшення зони покриття базової станції WiMаx за допомогою багатопролітної радіорелейної лінії. Тема роботи присвячена дослідженню можливості застосування як засобу збільшення зони покриття базової станції WiMаx...