21136

Надежность. Критерии надежности

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Средним временем исправной работы изделий называют среднее арифметическое время исправной работы каждого образца. Если имеется N образцов время исправной работы которых соответственно ровно t1 t2 t N то среднее время исправной работы Так же установить момент выхода их строя каждого испытуемого образца очень сложно то на практике Тср определяют следующим образом: Где ni число образцов вышедших из строя в iм интервале; m число интервалов времени; tcp. Между интенсивностью отказов и средним временем работы существует...

Русский

2013-08-02

57 KB

1 чел.

Надежность. Критерии надежности.

Интенсивностью отказов  называют отношение числа отказавших изделий в единицу времени к среднему числу изделий, которые продолжают работать,

где n – число изделий, отказавших за время t; Nср(t) = (N1 + N2)/2 – среднее число изделий, исправно работающих в интервале времени t; N1 – число исправно работающих изделий в начале интервала времени; N2 – число изделий, исправно работающих в конце интервале времен.

Средним временем исправной работы изделий называют среднее арифметическое время исправной работы каждого образца.

Если имеется N образцов, время исправной работы которых соответственно ровно t1 ,t2 , …t N , то среднее время исправной работы

Так же установить момент выхода их строя каждого испытуемого образца очень сложно, то на практике Тср определяют следующим образом:

Где ni – число образцов, вышедших из строя в i-м интервале;

      m – число интервалов времени;

      tcp.i – среднее время интервала. Значение Тср часто используют для характеристики надежности устройств, не подлежащих ремонту, т.е. при = const. Между интенсивностью отказов и средним временем работы существует обратно пропорциональная зависимость, т.е.

Продолжительность времени исправной работы t между любыми двумя соседними отказами является величиной случайной и ее точное значение определить невозможно. Поэтому используется усредненная статистическая величина Т0, определяемая по данным специальных испытаний на надежность.

Общее время работы аппаратуры Тр за определенный календарный срок равно сумме интервалов рабочего tр между соседними отказами

Тогда

Где n – число за время испытания;

      ti – время исправной работы между i= 1 и i-ми отказами аппаратуры.

Практически установлено, что минимальное число отказов для выявления значения Т0 должно быть не менее 10. При экспоненциальном законе распределения надежности наработка на отказ равна среднему времени безотказной работы, т.е. Т0 = Тср.

Под безотказной работой аппаратуры понимают такую ее работу, когда в заданном интервале времени t при определенных режимах и условиях эксплуатации не произойдет ни одного отказа.

Для аппаратуры, в которой происходит внезапные отказы (действует экспоненциальный закон распределения – закон Пуассона), вероятность безотказной работы до первого отказа в течение времени t определяется по формуле:

Для аппаратуры, в которой происходят постепенные отказы, вероятность безотказной работы

     

Где      - дисперсия среднего времени исправной работы различных экземпляров аппаратуры,

где Тi, Т – соответственно среднее время безотказной работы i-го и всех экземпляров;

      N – количество экземпляров аппаратуры.

Так как аппаратуры ВТ состоит из конечного числа блоков (или элементов), то вероятность безотказной работы ее элементов Pобщ(t) определяется вероятностями безотказной работы ее элементов Pi(t). Если предположить, что отказы в элементах независимы друг от друга, то справедливо выражение

Где N – число элементов устройства или системы,

Сумма произведений числа элементов ni на интенсивность отказов называется интенсивностью отказов системы.

Таким образом, Pсист(-λc) или exp(-tср.с), где Тср.с – среднее время исправной работы системы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47969. Лекції з анатомії, фізіології дитини з основами генетики 544 KB
  Далі прибавки росту в довжину щороку зменшуються і в дошкільному віці становлять 7 8см а в дітей молодшого шкільного віку ще менше в середньому 4 5см за рік. Неодмінною умовою яка може забезпечити всебічний як фізичний так і психічний розвиток дитячого організму є правильна постановка фізичного виховання навчальних занять ігор та трудової діяльності дітей з урахуванням їх вікових анатомофізіологічних особливостей. Завдання педагогів використати у справі виховання і навчання дітей усі можливості які надають розвитку людського...
47970. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ 719.5 KB
  Курс Менеджмент персоналу є складовою частиною циклу професійноорієнтованих дисциплін підготовки магістра спеціальності. Предметом курсу є системно організований процес відтворення й ефективного використання персоналу організації. Метою вивчення дисципліни âМенеджмент персоналуâ є формування системи знань з теорії та практики керування персоналом різноманітних організацій функціонуютьу сфері економіки України.
47971. Політична економія 451 KB
  Розширення самостійності підприємств роздержавлення власності поява її різноманітних форм дозволяє перетворити більшість учасників суспільного виробництва в реальних господарів. Предметом політичної економії є сукупність економічних відносин які виникають в процесі виробництва обміну розподілу і споживання благ. Вона аналізує ціни окремих товарів витрати на їх виготовлення оптимальне співвідношення ресурсів...
47972. 1С: Бухгалтерія 7.7 218.83 KB
  Операції і проведення.1 Операції і проведення.6 Параметри операції. Якщо кінцевий користувач має доступ до констант то це вікно може бути викликано будь яким пунктом меню кнопкою панелі інструментів або через системне меню âОпераціїâ.
47973. Аграрна політика. Курс лекцій 2.2 MB
  Соціальноекономічний стан аграрного виробництва. Сучасний стан і тенденції розвитку аграрного виробництва Державна політика щодо сільськогосподарського виробництва у період існування Радянського Союзу Економіці належить виняткова роль у забезпеченні життя суспільства як сфери виробництва і відтворення матеріальних благ.
47974. Концепція проекту. Визначення і сутність інвестиційного проекту діяльності 277.5 KB
  Концепція проекту План лекції: Визначення і сутність інвестиційного проекту діяльності. Структура інвестиційного проекту.Життєвий цикл проекту та його кроки 4.Визначення і сутність інвестиційного проекту діяльності Проект є організаційною формою реалізації процесу інвестування.
47975. Будівельна механіка. Конспект лекцій 1.73 MB
  Перший тип опори представлений на рис. Схематично її зображують у вигляді одного стержня з двома ідеальними без тертя шарнірами на кінцях рис. Другий тип опори рис.Схематично опора другого типу зображується за допомогою двох стержнів з ідеальними шарнірами на кінцях; верхній шарнір є загальним для обох стержнів рис.
47976. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.97 MB
  Усе це вказує на потребу формування знань вмінь навичок з безпеки життєдіяльності як необхідної умови безпечного та повноцінного життя людини. Безпека життєдіяльності людини. Безпека життєдіяльності людини. Основи безпеки життєдіяльності людини: Навч.
47977. Статистична наука 554 KB
  Одиниця сукупності це первинний елемент сукупності що створює відповідну сукупність і відображає її якісну однорідність. Одиниці сукупності повинні бути носіями певних властивостей або ознак тобто таких властивостей які можуть бути встановлені і вивчені виміряні. Тема 2 Статистичне спостереження Статистичне спостереження як метод інформаційного забезпечення є цілком необхідним для виявлення сукупності відомостей пор явища та процеси суспільного життя. Суцільне спостереження передбачає охоплення обліком всіх без винятку одиниць...