21136

Надежность. Критерии надежности

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Средним временем исправной работы изделий называют среднее арифметическое время исправной работы каждого образца. Если имеется N образцов время исправной работы которых соответственно ровно t1 t2 t N то среднее время исправной работы Так же установить момент выхода их строя каждого испытуемого образца очень сложно то на практике Тср определяют следующим образом: Где ni число образцов вышедших из строя в iм интервале; m число интервалов времени; tcp. Между интенсивностью отказов и средним временем работы существует...

Русский

2013-08-02

57 KB

1 чел.

Надежность. Критерии надежности.

Интенсивностью отказов  называют отношение числа отказавших изделий в единицу времени к среднему числу изделий, которые продолжают работать,

где n – число изделий, отказавших за время t; Nср(t) = (N1 + N2)/2 – среднее число изделий, исправно работающих в интервале времени t; N1 – число исправно работающих изделий в начале интервала времени; N2 – число изделий, исправно работающих в конце интервале времен.

Средним временем исправной работы изделий называют среднее арифметическое время исправной работы каждого образца.

Если имеется N образцов, время исправной работы которых соответственно ровно t1 ,t2 , …t N , то среднее время исправной работы

Так же установить момент выхода их строя каждого испытуемого образца очень сложно, то на практике Тср определяют следующим образом:

Где ni – число образцов, вышедших из строя в i-м интервале;

      m – число интервалов времени;

      tcp.i – среднее время интервала. Значение Тср часто используют для характеристики надежности устройств, не подлежащих ремонту, т.е. при = const. Между интенсивностью отказов и средним временем работы существует обратно пропорциональная зависимость, т.е.

Продолжительность времени исправной работы t между любыми двумя соседними отказами является величиной случайной и ее точное значение определить невозможно. Поэтому используется усредненная статистическая величина Т0, определяемая по данным специальных испытаний на надежность.

Общее время работы аппаратуры Тр за определенный календарный срок равно сумме интервалов рабочего tр между соседними отказами

Тогда

Где n – число за время испытания;

      ti – время исправной работы между i= 1 и i-ми отказами аппаратуры.

Практически установлено, что минимальное число отказов для выявления значения Т0 должно быть не менее 10. При экспоненциальном законе распределения надежности наработка на отказ равна среднему времени безотказной работы, т.е. Т0 = Тср.

Под безотказной работой аппаратуры понимают такую ее работу, когда в заданном интервале времени t при определенных режимах и условиях эксплуатации не произойдет ни одного отказа.

Для аппаратуры, в которой происходит внезапные отказы (действует экспоненциальный закон распределения – закон Пуассона), вероятность безотказной работы до первого отказа в течение времени t определяется по формуле:

Для аппаратуры, в которой происходят постепенные отказы, вероятность безотказной работы

     

Где      - дисперсия среднего времени исправной работы различных экземпляров аппаратуры,

где Тi, Т – соответственно среднее время безотказной работы i-го и всех экземпляров;

      N – количество экземпляров аппаратуры.

Так как аппаратуры ВТ состоит из конечного числа блоков (или элементов), то вероятность безотказной работы ее элементов Pобщ(t) определяется вероятностями безотказной работы ее элементов Pi(t). Если предположить, что отказы в элементах независимы друг от друга, то справедливо выражение

Где N – число элементов устройства или системы,

Сумма произведений числа элементов ni на интенсивность отказов называется интенсивностью отказов системы.

Таким образом, Pсист(-λc) или exp(-tср.с), где Тср.с – среднее время исправной работы системы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65325. ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН І ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЕЙ-НЕСУЧОК ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ СІРКИ І СЕЛЕНУ В КОМБІКОРМІ 283 KB
  Доведена доцільність використання в якості джерела сірки сульфату натрію оптимальна кількість якого в комбікормах для курчатбройлерів та ремонтного молодняку курей становить 03 від маси корму для каченят і гусенят − 10 а для курейнесучок − 05 від маси комбікорму.
65326. НЕЙРОМЕРЕЖНА ОБРОБКА БАГАТОВИМІРНИХ СИГНАЛІВ 457 KB
  Обрана тема дисертаційної роботи є актуальною тому що штучні нейронні мережі ШНМ протягом останнього часу переконливо довели свою ефективність при вирішенні різноманітних задач адаптивної обробки інформації таких як апроксимація нелінійних функцій класифікація управління...
65327. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ТА ЇЇ МІСЦЕ У СТРУКТУРІ КРИМІНАЛІСТИКИ 147.5 KB
  Чільне місце серед функцій держави займає правоохоронна яка реалізується зокрема за допомогою організації розслідування злочинів. Організаційна діяльність дозволяє підвищувати ефективність розслідування сприяє його всебічності повноті та обєктивності...
65328. МІСТОБУДІВНІ ПРИНЦИПИ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ПРИМОРСЬКИХ МІСТ (В УМОВАХ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ) 182.5 KB
  Активізація урбанізаційних процесів суттєві зміни в соціальноекономічних відносинах посилення антропогенних навантажень на природні системи порушення екологічної рівноваги на територіях прибережної смуги...
65329. НАУКОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ МЕРЕЖ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ВУГІЛЬНИХ ШАХТ 544 KB
  Мережа гірничих виробок вугільної шахти є важливим її елементом який визначає надійність функціонування й технікоекономічні показники роботи. Питома вага витрат пов'язаних зі спорудженням гірничих виробок під час будівництва...
65330. Визначення контрольованих параметрів арматури експлуатованих залізобетонних конструкцій методом локального руйнування 7.43 MB
  Завдання досліджень: узагальнити результати досліджень в області визначення контрольованих параметрів матеріалів конструкцій при різних впливах неруйнівними методами обґрунтувати необхідність проведення досліджень у цій області сформулювати передумови і припущення...
65331. ДІАГНОСТУВАННЯ РУЙНУВАННЯ КРИХКИХ ВКЛЮЧЕНЬ МЕТОДОМ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ 5.45 MB
  Таким чином за початок руйнування матеріалу втрату його міцності можна вважати розтріскування у ньому крихких включень. Особливо актуальними вони є у випадку діагностування руйнування крихких включень оскільки останні...
65332. ОДНОФАЗНI ПЕРЕТВОРЮВАЧI ЗМIННОЇ НАПРУГИ НА ПОСТIЙНУ З КОРЕКЦIЄЮ КОЕФIЦIЄНТА ПОТУЖНОСТI ТА ГАЛЬВАНІЧНИМ ЗВ’ЯЗКОМ ВХОДУ З ВИХОДОМ 346 KB
  Останнім часом все більше електроенергії споживається за допомогою систем електроживлення СЕЖ з ланкою постійної напруги. Перспективним вирішенням зазначеної проблеми при якому також покращується комплекс техніко-економічних показників...
65333. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ 611 KB
  Україна проходить складний і незворотний шлях державного та громадянського становлення. Реалізується стратегія забезпечення прискореного та випереджального розвитку освіти і науки, створюються умови для самоствердження...