2116

Методическое пособие к практическим занятиям по дисциплине Основы теории систем и управления

Книга

Логистика и транспорт

Содержатся задания по курсу, с примерами их выполнения и соответствующими методическими пояснениями. При этом содержание дисциплины разделено на четыре учебных модуля в. соответствии с программой курса и скоординировано по времени с планом лекций и лекцвонным контролем

Русский

2013-01-06

3.91 MB

18 чел.

Министерство науки и образования Украины

Приазовский государственный технический университет

Жилин Г.К.

Методическое пособие к практическим занятиям  по дисциплине «Основы теории систем и управления»

(с модульной схемой освоения курса)

по профессиональному направлению

подготовки  0701:

«Транспортные технологии»

(для студентов дневной формы обучения)

Мариуполь 2008

 

   

    «Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Основы теории систем и управления» по профессиональному направлению подготовки  0701:«Транспортные технологии» /Разработал Г.К. Жилин г. Мариуполь 2008 г.

    В «Методических указаниях к практическим занятиям по дисциплине «Основы теории систем и управления» содержатся задания по курсу, с примерами их выполнения и соответствующими методическими пояснениями. При этом содержание дисциплины разделено на четыре учебных модуля в. соответствии с программой курса и скоординировано по времени с планом лекций и лекцвонным контролем. Соответственно спланирована и самостоятельная работа по каждому модулю учебного процесса.

Пособие предназначено для студентов дневной формы  обучения  

по профессиональному направлению подготовки 0701: «Транспортные технологии»

Разработал: доцент кафедры

«Технологии  международных

перевозок и логистики»

доцент, канд. техн. наук                                                                         Жилин Г. К.                                                                                            

Рецензент: доц. канд. техн. наук                                                            Гусев Ю. В.

Ответственный  за выпуск:

заведующий кафедрой

«Технологии   международных

перевозок и логистики»                                            

проф. доктор техн. наук                                                                          Губенко В.К.


В в е д е н и е

    

            Дисциплина   «основы   теории    систем   и   управления» относится к


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65323. МОДЕЛІ АВТОМАТИЗОВАНОГО СИСТЕМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМАТИЧНОЇ ТРАНСМІСІЇ 663.5 KB
  Метою роботи є підвищення ефективності синтезу АТ за рахунок розробки математичних моделей автоматизованого проектування АТ та її блоків системи автоматичного управління САУ та її елементів звязків між ними вибору програмного забезпечення...
65324. ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРОТИГАЗОТЕПЛОВОГО ЗАХИСТУ ГІРНИКІВ 341.5 KB
  Тому розробка і створення індивідуальних засобів протигазотеплового захисту гірників членів ДГК є актуальним науковотехнічним завданням вирішення якого дозволить підвищити безпеку та ефективність ведення робіт в умовах нагрівального мікроклімату.
65325. ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН І ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЕЙ-НЕСУЧОК ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ СІРКИ І СЕЛЕНУ В КОМБІКОРМІ 283 KB
  Доведена доцільність використання в якості джерела сірки сульфату натрію оптимальна кількість якого в комбікормах для курчатбройлерів та ремонтного молодняку курей становить 03 від маси корму для каченят і гусенят − 10 а для курейнесучок − 05 від маси комбікорму.
65326. НЕЙРОМЕРЕЖНА ОБРОБКА БАГАТОВИМІРНИХ СИГНАЛІВ 457 KB
  Обрана тема дисертаційної роботи є актуальною тому що штучні нейронні мережі ШНМ протягом останнього часу переконливо довели свою ефективність при вирішенні різноманітних задач адаптивної обробки інформації таких як апроксимація нелінійних функцій класифікація управління...
65327. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ТА ЇЇ МІСЦЕ У СТРУКТУРІ КРИМІНАЛІСТИКИ 147.5 KB
  Чільне місце серед функцій держави займає правоохоронна яка реалізується зокрема за допомогою організації розслідування злочинів. Організаційна діяльність дозволяє підвищувати ефективність розслідування сприяє його всебічності повноті та обєктивності...
65328. МІСТОБУДІВНІ ПРИНЦИПИ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ПРИМОРСЬКИХ МІСТ (В УМОВАХ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ) 182.5 KB
  Активізація урбанізаційних процесів суттєві зміни в соціальноекономічних відносинах посилення антропогенних навантажень на природні системи порушення екологічної рівноваги на територіях прибережної смуги...
65329. НАУКОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ МЕРЕЖ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ВУГІЛЬНИХ ШАХТ 544 KB
  Мережа гірничих виробок вугільної шахти є важливим її елементом який визначає надійність функціонування й технікоекономічні показники роботи. Питома вага витрат пов'язаних зі спорудженням гірничих виробок під час будівництва...
65330. Визначення контрольованих параметрів арматури експлуатованих залізобетонних конструкцій методом локального руйнування 7.43 MB
  Завдання досліджень: узагальнити результати досліджень в області визначення контрольованих параметрів матеріалів конструкцій при різних впливах неруйнівними методами обґрунтувати необхідність проведення досліджень у цій області сформулювати передумови і припущення...
65331. ДІАГНОСТУВАННЯ РУЙНУВАННЯ КРИХКИХ ВКЛЮЧЕНЬ МЕТОДОМ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ 5.45 MB
  Таким чином за початок руйнування матеріалу втрату його міцності можна вважати розтріскування у ньому крихких включень. Особливо актуальними вони є у випадку діагностування руйнування крихких включень оскільки останні...