21171

Расчет надежности

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Для выполнения приближенного расчета необходимо знать усредненные значения интенсивностей отказов λi типовых элементов и число Ni элементов определенного типа в каждой группе. В группе объединяются элементы которые имеют примерно одинаковую интенсивность отказов. Для полного расчета надежности необходимо иметь данные о реальных режимах работы элементов устройства и о зависимостях интенсивностей отказов элементов от температурных электрических и других режимов и нагрузок.

Русский

2013-08-02

22 KB

0 чел.

Расчет надежности

Расчет надежности чаще всего сводится к определению числовых значений наработки на отказ Т0 и вероятности безотказной работы Р(t) по известным интенсивностям отказов элементов. Методы расчета делят на две группы: приближенный или ориентировочный и полный или окончательный.

Для выполнения приближенного расчета необходимо знать усредненные значения интенсивностей отказов λi типовых элементов и число Ni элементов определенного типа в каждой группе. В группе объединяются элементы, которые имеют примерно одинаковую интенсивность отказов. Для полного расчета надежности необходимо иметь данные о реальных режимах работы элементов устройства и о зависимостях интенсивностей отказов элементов от температурных, электрических  и других режимов и нагрузок.

В практике приближенный и полный расчет надежности обычно выполняют для периода нормальной эксплуатации аппаратуры, т.е. в предположении, что интенсивности отказов элементов и системы постоянны во времени.

При приближенном расчете надежности аппаратуры по средне групповым интенсивностям отказов в качестве исходных данных используются значения интенсивностей отказов λi элементов различных групп и число Ni элементов каждой группы, входящих в систему. Сущность расчета состоит в определении наработки на отказ Т0 и вероятности безотказной работы Р(t).

Рекомендуется следующий порядок расчета:

  1.  Элементы проектируемой системы разбивают на группы с примерно одинаковыми интенсивностями отказов и подсчитывают число Ni элементов в каждой группы.
  2.  По таблицам устанавливают значения интенсивностей отказов λi элементов в каждой группе.
  3.  Вычисляют произведения Ni λi, которые характеризуют долю отказов, вносимых элементами каждой группы.
  4.  Определяют общую интенсивность отказов системы

  1.  Вычисляют наработку на отказ Т0 = 1/λс.
  2.  Определяют вероятность безотказной работы  Р(t) = eхр(-t0).

Для полного расчета надежности аппаратуры необходимо иметь данные об условиях ее эксплуатации и знать режимы всех элементов, составляющих аппаратуру, а также иметь зависимости поправочных коэффициентов α интенсивности отказов от условий эксплуатации

αi= f (t, °C; KH).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19814. Підбиття підсумків для оптимального (мінімального) значення цільової функції 95 KB
  4.Підбиття підсумків для оптимального мінімального значення цільової функції Оптимальним значенням транспортної задачі називають матрицю яка задовольняє умови задачі і для якої цільова функція 5.1 5.1 набирає найменшого значення. Теорема умова існування розв
19815. Початковий розподіл поставок 26.87 KB
  Одним из возможных методов нахождения первоначального базисного распределения поставок является метод северозападного угла показанный в следующем примере. Найти первоначальное базисное распределение поставок для транспортной задачи. Решение. Дадим переме
19817. Судження за допомогою оцінки клітини про її вигідність чи невигідність 27.5 KB
  3.Судження за допомогою оцінки клітини про її вигідність чи невигідність. 1. Перевіряють виконання необхідного і достатнього умови розв'язності задачі. Якщо завдання має неправильний баланс то вводять фіктивного постачальника або споживача з відсутніми запасами або за
19818. Об’єктно-орієнтоване програмування історія, концепція, методики. Основні ООП, їх значення та сутність 16.66 KB
  Об'єктноорієнтоване програмування це метод програмування оснований на поданні програми у вигляді сукупності взаємодіючих об'єктів кожен з яких є екземпляром певного класу а класи є членами певної ієрархії наслідування. ООП виникло в результаті розвитку ідеології п...
19819. Вказівник this. Вбудовані функції (специфікатор inline) 14.59 KB
  Вказівник this Ім'я this є службовим ключовим словом. Явно описати чи визначити вказівник this не можна. Відповідно до неявного визначення this є константним вказівником тобто змінювати його не можна однак у кожної приналежної класу функції він указує саме на той об'єкт для я...
19820. Виключення загальні принципи виявлення та уникнення помилок та обробка виключних ситуацій 25 KB
  3.Виключення: загальні принципи виявлення та уникнення помилок та обробка виключних ситуацій. Виключення виникнення непередбачених помилкових умов наприклад розподіл на нуль неможливість виділення пам'яті при створенні нового об'єкта і т.д. Зазвичай ці умови завершу...
19821. Віртуальні методи. Абстрактні класи 17.72 KB
  Абстрактний клас в обєктноорієнтованому програмуванні базовий клас який не передбачає створення екземплярів. Абстрактні класи реалізують на практиці один з принципів ООП поліморфізм. Абстрактний клас може містити і не містити абстрактні методи і властивості...