21231

Педагогическое общение

Реферат

Психология и эзотерика

Если рассматривать как сквозной процесс в обучение то необходимо выделить 2 основные модели общения: учебно – дисциплинарную и личностно ориентированную. Стадии педагогического общения: Моделирование предстоящего общения. Организация непосредственного общения. Анализ общения.

Русский

2013-08-02

13.69 KB

0 чел.

Педагогическое общение

Педагогическое общение основной вид пед. деятельности. Это сложный многоплановый процесс  установления и развития контактов между людьми. Порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека. Это специфическое межличностное взаимодействие педагога и воспитанника. Это система органического взаимодействия педагога и воспитуемого, содержанием которого является: обмен информацией, оказание воспитательного воздействия, организация взаимодействия с помощью коммуникативных средств. Пед. общение выполняет различные функции (Б. Н. Ломов): информационная, эффективная, информационно-коммуникативная. В. А. Кан-Калик в пед. общении выделяет: информационную часть, организационную, познавательную, самоутверждение, функция организации дельности между учителем и учеником.

Если рассматривать как сквозной процесс в обучение  то необходимо выделить 2 основные модели общения: учебно – дисциплинарную  и личностно ориентированную.

Стадии педагогического общения:

 1.  Моделирование предстоящего общения.
 2.  Организация непосредственного общения.
 3.  Управление общение в педагогическом процессе.
 4.  Анализ общения.

Барьеры общения:

 1.  Социальный (позиция сверху, учитель главнее и слушать не надо никого)
 2.  Гностический (речь преподавателя не адаптирована к студенту)
 3.  Сужения функций общения (общений только для того что бы дать некую информацию и все)
 4.  Боязнь класса, аудитории
 5.  Барьер подражания
 6.  Барьер несовпадения установок общения (учитель воспринимает детей а его нет или наооборот)
 7.  Неготовность восприятия очников
 8.  Барьер педагогической ошибки

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47976. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.97 MB
  Усе це вказує на потребу формування знань вмінь навичок з безпеки життєдіяльності як необхідної умови безпечного та повноцінного життя людини. Безпека життєдіяльності людини. Безпека життєдіяльності людини. Основи безпеки життєдіяльності людини: Навч.
47977. Статистична наука 554 KB
  Одиниця сукупності – це первинний елемент сукупності що створює відповідну сукупність і відображає її якісну однорідність. Одиниці сукупності повинні бути носіями певних властивостей або ознак тобто таких властивостей які можуть бути встановлені і вивчені виміряні. Тема 2 Статистичне спостереження Статистичне спостереження як метод інформаційного забезпечення є цілком необхідним для виявлення сукупності відомостей пор явища та процеси суспільного життя. Суцільне спостереження передбачає охоплення обліком всіх без винятку одиниць...
47978. ЕКОЛОГІЯ. БІОСФЕРА – СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ 331 KB
  Короткий нарис історії екології. Українська екологічна школа Історія розвитку екології як синтетичної наукової дисципліни порівняно нетривала. Протягом XIX та початку XX століття розвиток спеціальних аналітичних наук сприяв накопиченню фактичних даних без яких було б неможливим формування екології як сучасної синтетичної науки. У становленні екології помітну роль зіграли праці К.
47979. Економічна діагностика 263.5 KB
  Економічна діагностика підприємства оцінка економічних показників роботи підприємства на основі вивчення окремих результатів неповної інформації з метою виявлення можливих перспектив його розитку і наслідків ухвалення поточних управлінських рішень. На основі аналізу і дослідження складається прогноз щодо змін і оптимізації існуючої організаційноекономічної підсистеми підприємства. Системний аналіз поділяється на: аналіз організаційної підсистеми який містить: аналіз політики підприємства його завдань; Аналіз концепції тобто...
47981. ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ 590 KB
  У процесі розвязування практичних завдань необхідно засвоїти що фінанси підприємств – це сукупність економічних відносин які пов’язані з рухом грошових коштів формуванням розподілом і використання доходів та грошових фондів суб’єктів підприємництва в процесі відтворення. Відповідаючи на контрольні питання і тести необхідно виходити з того що безготівкові розрахунки – це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки одержувачів коштів а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів...
47982. ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕКОСИСТЕМИ 2.26 MB
  Фітомеліорація екотопу та слабозмінених місцезростань. Фітомеліорація лісових ландшафтів. Фітомеліорація сильнозмінених місцезростань.
47983. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Рівномірний рух тіла по колу 167 KB
  Рівномірний рух тіла по колу. Прискорення Швидкість і пройдений шлях тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху.Рівномірний рух тіла по колу. Прямолінійним рівноприскореним рухом називають рух у разі якого швидкість тіла за будьякі однакові проміжки часу змінюється на одну ту саму величину.
47984. Сонячні елементи 970 KB
  Після протилежно заряджені вільні носії заряду просторово розділяються переміщуючись в протилежних напрямках за рахунок дифузії або дрейфу в силововому полі. Щоб прорекомбінувати вони повинні пройти по зовнішньому колу де їх надлишкова потенціальна енергія яка отримана внаслідок поглинання світла перетворюється в кінетичну енергію рухомого заряду електричний струм. У приповерхневому шарі напівпровідника товщиною dn залишається нерухомий обємний заряд додатньо іонізованих донорів і цей шар буде збіднений на основні носії заряду тобто...