21235

ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА

Лекция

Энергетика

Необходимо применение быстродействующей селективной защиты обладающей высокой чувствительностью в сетях любой конфигурации. Выдержка времени дистанционной защиты зависит от удалённости места КЗ.1 Основным органом дистанционной защиты является измерительный дистанционный орган определяющий удалённость КЗ.2 – Трёхступенчатая дистанционная защита Для обеспечения селективности дистанционные защиты в сетях сложной конфигурации выполняются направленными и действуют только при направлении мощности КЗ в линию.

Русский

2013-08-02

87 KB

38 чел.

ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА

В кольцевых сетях с двумя и более источниками питания направленная МТЗ не обеспечивает селективное действие. Например, при коротком замыкании в точке К1 РЗ 5 должна работать быстрее РЗ 4. При КЗ в точке К2, наоборот, РЗ 5 должна работать медленнее РЗ 4. Направленные МТЗ, кроме того, не обладают необходимым быстродействием.

Рисунок 6.1

Быстродействующая дифференциальная защита может быть осуществлена на ЛЭП длиннее, чем 15 км.

Необходимо применение быстродействующей селективной защиты, обладающей высокой чувствительностью в сетях любой конфигурации. Одной из защит, отвечающей данным требованиям, является дистанционная защита.

Выдержка времени дистанционной защиты зависит от удалённости места КЗ. Определение удалённости КЗ производится путём измерения остаточного напряжения на шинах, где установлена РЗ, и значения тока КЗ, проходящего по защищаемой линии. Отношение остаточного напряжения  к току КЗ , значит,

(6.1)

Основным органом дистанционной защиты является измерительный дистанционный орган, определяющий удалённость КЗ. В качестве дистанционного органа используются реле сопротивления, реагирующие на полное, активное и реактивное сопротивления.

.

Рисунок 6.2 – Трёхступенчатая дистанционная защита

Для обеспечения селективности дистанционные защиты в сетях сложной конфигурации выполняются направленными и действуют только при направлении мощности КЗ в линию. Кроме этого, селективность обеспечивается зависимой характеристикой времени срабатывания – ступенчатой, наклонной или комбинированной(∆t – ступень селективности).

Первая зона защиты охватывает , как правило, 80-85% всей длины основной зоны. Вторая ступень защиты охватывает оставшуюся часть основной зоны защиты. Третья ступень защиты является резервной.

ОЦЕНКА ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ

Достоинства:

1 Селективность действия в цепях любой конфигурации с любым числом источников питания.

2 Мгновенное отключение повреждения, если повреждение происходит в зоне первой ступени защиты (80-85% длины).

3 Большая чувствительность при КЗ и лучшая отстройка от нагрузки и качаний по сравнению с токовыми защитами

Недостатки:

1 Невозможность обеспечения мгновенного отключения повреждения в конце основной зоны защиты, и, как следствие, дистанционная защита не может быть защитой , если требуется мгновенное отключение.

2 Высокая сложность защиты

3 Реагирует на качания и нагрузку, что вынуждает еще более усложнять защиту для обеспечения чувствительности.

4 Возможность ложной работы в случае неисправности в цепях напряжения

Дистанционная защита используется как основная или резервная защита от междуфазных КЗ в кольцевых сетях 110 кВ и выше на линиях средней и большой длины.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80560. Визначення потреби в оборотних коштах 42.5 KB
  Нормування незавершеного виробництва і готової продукції. Аналогічно нормується запас палива за видами на виробничі і невиробничі цілі норматив на тару з урахуванням часу виготовлення або транспортування прошивки та інших стадій підготовки до запакування продукції. Усі витрати на початі але незавершені вироби – у цехах майстернях інших виробничих приміщеннях після видачі зі складу матеріалів до моменту передачі продукції на склад визначаються вартістю незавершеного виробництва. Нароматив незавершеного виробинцтва залежить від: обсягу і...
80561. Використання і контроль обігового капіталу 72 KB
  Ефективність використання оборотного капітал може бути досягнення шляхом прискорення їх обертання. Шляхи прискорення обігу оборотних активів для вивільнення оборотних коштів
80562. Банківське кредитування підприємств 165.5 KB
  Слово «кредит» походить від латинського, що означає борг, позика. В сучасному понятті кредит - це капітал, який береться під позику у вигляді грошової форми і надається в тимчасове використання госпорганам на умовах забезпеченості, повернення, терміновості, оплати та цільового використання.
80563. Небанківське і міжнародне кредитування підприємств 280 KB
  Комерційний кредит — це одна з найперших форм кредитних відносин в економіці, саме він породив вексельний обіг і тим самим сприяв розвитку безготівкового грошового обігу. Основна мета комерційного кредиту — прискорення процесу реалізації товарів і отримання закладеного в них прибутку.
80564. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності 104 KB
  Згідно закону України Про інвестиційну діяльність інвестиції – усі види майнових та інтелектуальних цінностей що вкладаються в об’єкти підприємницької та фінансової діяльності в результаті чого створюється прибуток або досягається соціальний ефект. інвестиції – це вкладення капіталу в об’єкти підприємницької діяльності з метою забезпечення його зростання у майбутньому. Інвестиції розрізняють за видами. Фінансові інвестиції це активи які утримує підприємство з метою отримання прибутку за рахунок відсотків дивідендів зростання вартості...
80565. Оцінка ефективності інвестицій 180 KB
  Ефективність дохідність довготермінових облігацій може бути виміряна у вигляді: купонної дохідності норма відсотка облігації; ставки розміщення річної ставки складних відсотків. Ставка розміщення найбільш точно характеризує реальну фінансову ефективність облігації враховуючи всі види доходів від неї. Отже завдання вимірювання фінансової ефективності облігації зводиться до обчислення ставки розміщення у вигляді річної ставки складних відсотків. Нарахування відсотків за цією ставкою на ціну придбання облігації яка може відрізнятись від...
80566. Особливості фінансів малого бізнесу 232 KB
  Малий бізнес є найбільш поширеним сектором економіки. Відмінності між цими трьома видами бізнесу обумовлені різним рівнем суспільного поділу праці, характером спеціалізації га усуспільнення виробництва, а також вибором технологічного типу виробничого процесу.
80568. Направления совершенствования расчетного и кассового обслуживания клиентуры в Новоуренгойском отделении Сберегательного банка №8369 707.5 KB
  Сберегательный Банк Российской Федерации – старейший банк страны. Созданный в 1841 году как финансовый институт для малоимущих слоёв населения, он и по сегодняшний день остаётся единственным банком, который обслуживает наименее обеспеченные группы физических лиц.