2124

Предмет экономики минерального сырья

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Предмет экономики минерального сырья. Дисциплина Экономика минерального сырья сформировалась на стыке экономических и геологических наук.

Русский

2013-01-06

59.64 KB

12 чел.

Предмет экономики минерального сырья

Экономическая геология

Экономика природных ресурсов

Экономика полезных ископаемых (минеральная экономика)

Экономика минерального сырья

Экономика минеральных ресурсов

Экономика проектирования и строительства добывающих предприятий

Экономика горно-добывающего предприятия

Экономика перерабатывающего предприятия

Рынки минерального сырья

Геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых

Экономика геолого-разведочных работ

Учение о поисках и разведке месторождений полезных ископаемых

Учение о полезных ископаемых

Дисциплина «Экономика минерального сырья» сформировалась на стыке экономических и геологических наук.  1. Слово «экономика» происходит от греческого слова  – дом, жилище и означает искусство ведения домашнего хозяйства.  По Дж.Ф. Стенлейку (1994), экономика (economics) рассматривает проблемы экономии, т.е. максимального использования того, что мы имеем.  Его определения: - экономика для отдельного человека (индивида) – это такое использование способностей и доходов, которое дает ему наибольшее удовлетворение или приносит больше благ;   - экономика для общества в целом это такое использование практического опыта и усилий людей, а также экономических ресурсов, которое ведет к максимальному повышению жизненного уровня общества. 2. Экономическая геология рассматривает все вопросы экономики, связанные с пользованием недрами Земли.  Согласно Закону РФ «О недрах», различают следующие виды пользования недрами: а) региональное геологическое изучение территорий, включающее геолого-съемочные работы и работы по наблюдению за состоянием геологической среды; б) геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых; в) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горно-добывающего и связанных с ним перерабатывающих производств; г) строительство и эксплуатация подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; д) образование особо охраняемых геологических объектов; е) сбор геологических коллекционных материалов. 3. Экономика природных ресурсов исследует проблемы рационального освоения всего разнообразия природных ресурсов Земли. 4. Экономика полезных ископаемых рассматривает проблемы их максимального использования. В зарубежной литературе вместо названия «Экономика полезных ископаемых» используется более краткий термин: минеральная экономика (mineral economics).  В экономике полезных ископаемых существуют два раздела: экономика минеральных ресурсов и экономика минерального сырья.  Экономика минерального сырья рассматривает экономически целесообразное использование добытых полезных ископаемых на основе анализа себестоимости их добычи, переработки и транспортировки с учетом конъюнктуры мирового рынка. 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38136. Концептуальні засади соціального і гуманітарного забезпечення та виховної роботи в Збройних Силах України 188 KB
  Актуальність вивчення даної теми полягає в тому, що знання командиром (начальником) концептуальних засад гуманітарного та соціального забезпечення, змісту і основних напрямків соціальної і гуманітарної політики, основ морально-психологічного забезпечення, на сучасному етапі розвитку ЗС України виступає важливою передумовою ефективного навчання та виховання особового складу в підрозділі (частині).
38137. Організація морально-психологічного забезпечення окремих видів бойової підготовки підрозділів 157 KB
  Оголосити тему заняття, її актуальність та звязок з іншими темами, мету та навчальні питання, які будуть розглянуті. Особливу увагу на занятті необхідно звернути на те, що існує обєктивна потреба в оволодінні всім офіцерським складом загальними поняттями про психологію спілкування у військовому колективі, а також розкрити сутність, функції та структура спілкування,
38138. Організація заходів морально-психологічного забезпечення виконання миротворчих завдань 149 KB
  Географія міжнародних миротворчих операцій є практично необмеженою, оскільки жоден населений регіон світу не можна вважати абсолютно стабільним. Тому військові підрозділи, що призначаються для здійснення миротворчих операцій, мають бути готовими до дій у будь-яких географічних і кліматичних умовах. Водночас не викликає сумніву потреба диференційованої підготовки миротворчих підрозділів до дій в особливих умовах (наприклад, гірських або тропічних).
38139. Організація психологічної підготовки в збройних силах країн – членів НАТО 107.5 KB
  Організація моральнопсихологічного забезпечення Заняття №16: Організація психологічної підготовки в збройних силах країн членів НАТО Час: 2 години Мета заняття: 1. У бундесвері концепцію виховного впливу формує цілий Апарат ідеологічної роботи збройних сил безпосередньо підпорядкований міністру оборони країни. На вищому рівні цим...
38140. Морально-психологічне забезпечення основних видів бою Сухопутних військ ЗС України 133.5 KB
  Оголосити тему заняття, її актуальність та звязок з іншими темами, мету та навчальні питання, які будуть розглянуті. Особливу увагу на занятті необхідно звернути на те, що існує обєктивна потреба в оволодінні всім офіцерським складом загальними поняттями про психологію спілкування у військовому колективі, а також розкрити сутність, функції та структура спілкування...
38141. Завдання органів з виховної роботи на сучасному етапі розвитку Збройних Сил України 159.5 KB
  Морально-психологічне забезпечення діяльності військ – це система заходів, спрямованих на формування і підтримання високого морального духу армії, МПС і дисципліни особового складу, правопорядку військового, на згуртування військових колективів і протидію інформаційно-психологічному впливу противника.