2126

Структура минерально-сырьевого сектора экономики

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Подсистема отрасли минерально-сырьевого комплекса (подотрасль). Минерально-сырьевой сектор экономики. Отрасль минерально-сырьевого комплекса (система).

Русский

2013-01-06

18.13 KB

19 чел.

Структура минерально-сырьевого сектора экономики.

Минерально-сырьевой сектор экономики

Минерально-сырьевой комплекс

Отрасль минерально-сырьевого комплекса (система)

Подсистема отрасли минерально-сырьевого комплекса (подотрасль)

Минерально-сырьевой сектор экономики - экономическая макросистема предприятий, связанных с добычей, переработкой и распределением минерального сырья. 

Минерально-сырьевой комплекс – это объединение предприятий, использующих виды минерального сырья с близкими свойствами конечного товарного продукта.

Например, комплексы:

  1.   топливно-энергетический,
  2.   металлургический,
  3.  агрохимический,
  4.  строительный.

Отрасль минерально-сырьевого комплекса – совокупность предприятий, обеспечивающих прирост запасов, добычу, переработку определенного вида минерального сырья, являющегося главным для отрасли.

Например, в топливно-энергетическом комплексе выделяются:

  1.  нефтяная,
  2.  газовая,
  3.  угольная,
  4.  атомная отрасли,

в металлургическом – отрасли:

  1.  черная металлургия
  2.  цветная металлургия.

Подсистема отрасли минерально-сырьевого комплекса (подотрасль) – совокупность предприятий, обеспечивающих отдельный этап процесса получения конечного продукта.

Среди подсистем отрасли минерально-сырьевого комплекса основными являются подсистемы

а) производства геолого-разведочных работ,

б) строительства горно-добывающих и обогатительных предприятий,

в) добычи полезных ископаемых,

г) первичной переработки минерального сырья,

д) извлечения полезных компонентов,

е) управляющая подсистема, осуществляющая анализ рынка, распределение финансов и прогнозирование развития отрасли.

Подсистемы отрасли должны находиться во взаимосвязи друг с другом, образуя единую отраслевую экономическую систему. Нарушение связей внутри системы может привести к кризису отрасли.

Это могут быть кризисы перепроизводства минерального сырья в первичных видах производства или конечного продукта отрасли во вторичных видах производства, что, в конце концов, бывает связано с недостатками работы третичных видов, в частности, банковских и маркетинговых услуг.

Кризисы могут быть связаны с дефицитом минерального сырья, обусловленным отставанием развития добывающей подсистемы, или с недостатком минеральных ресурсов, обусловленным отставанием развития геолого-разведочной подсистемы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83559. Санкції і контрзаходи 36.06 KB
  Останнім часом склалася усталена практика щодо застосування термінології: примусові заходи з боку держав позначаються терміном контрзаходи а примусові заходи збоку МО санкціями . Контрзаходи повинні бути співрозмірними спричиненій шкоді й ураховувати тяжкість МПД та права які були порушені тобто бути пропорційними. Контрзаходи припиняються як тільки контрагент виконає свої зобов\'язання.
83560. Міжнародна відповідальність за шкідливі наслідки дій, не заборонених міжнародним правом 38.27 KB
  До першої відносять конвенції про цивільну відповідальність в яких розглядають питання відповідальності оператора а в деяких випадках відповідальності держави з позиції матеріальних та процесуальних норм. Такі договори стосуються питань навігації нафти ядерних матеріалів: Міжнародна конвенція про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою 1969 р. до неї Конвенція про цивільну відповідальність за шкоду спричинену при перевезенні небезпечних вантажів автомобільним залізничним та внутрішнім водним транспортом 1989 р.
83561. Поняття та джерела міжнародного кримінального права 36.45 KB
  В літературі зустрічаються різні концепції міжнародного кримінального права. Лукашук визначав міжнародне кримінальне право як галузь міжнародного публічного права принципи і норми якої регулюють співпрацю держав і міжнародних організацій в боротьбі зі злочинністю. При будьякому підході слід відмітити головну особливість міжнародного кримінального права а саме встановлення прямої кримінальної відповідальності фізичних осіб за порушення найбільш важливих норм міжнародного права.
83562. Відповідальність фізичних осіб за міжнародним кримінальним правом 37.97 KB
  Такі злочини прямо повязані з міжнароднопротиправними діяннями держав. До них відносяться злочини проти миру і безпеки людства. За злочини проти миру і безпеки людства міжнародні злочини фізичні особи можуть бути притягнені до відповідальності міжнародним трибуналом або судом держави. На відміну від міжнародних злочинів злочини міжнародного характеру це протиправні діяння які зазіхають на міжнародні відносини міжнародний правопорядок тобто зачіпають інтереси декількох держав але вчиняються індивідами поза звязком з політикою якої...
83563. Міжнародні кримінальні суди: міжнародні кримінальні трибунали ad hoc і постійний Міжнародний суд 37.84 KB
  До юрисдикції трибуналу відносилися злочини проти миру військові злочини і злочини проти людяності. і додатках до них а також геноцид і злочини проти людяності. У Статуті трибуналу по Руанді йшлося про злочини проти людяності а також про порушення норм що стосується конфліктів неміжнародного характеру як вони відображені в Женевських конвенціях 1949 р. Міжнародного кримінального суду як постійного органу що має юрисдикцією відносно осіб відповідальних за найсерйозніші злочини які викликають заклопотаність міжнародного співтовариства.
83564. Міжнародна співпраця в боротьбі із злочинністю 36.13 KB
  Важливою формою міжнародної співпраці в боротьбі із злочинністю є надання правової допомоги в кримінальних справах. Правовою основою такої співпраці є багатосторонні конвенції наприклад Європейська Конвенція про взаємну правову допомогу в кримінальних справах 1959 р. і двосторонні міжнародні договори наприклад Договір між Україною та Сполученими...
83565. Поняття, цілі та принципи права міжнародної безпеки 36.29 KB
  Право міжнародної безпеки галузь міжнародного права принципи і норми якої регулюють взаємодію суб\'єктів в цілях забезпечення миру і безпеки. Безпека кожної держави залежить від безпеки всіх тому скорочення озброєння до рівня необхідного для самооборони і участі в колективних миротворчих діях стало вимогою часу. Сучасна система безпеки охоплює не тільки військові та політичні але також і інші аспекти економічні екологічні гуманітарні і зрозуміло правові.
83566. Загальна колективна безпека. Право на самооборону та гуманітарна інтервенція 37.54 KB
  Колективна безпека це система спільних дій держав та або міжнародних організацій з метою підтримання міжнародного миру та безпеки попередження або припинення за допомогою адекватних та легітимних засобів актів агресії. Залежно від рівня створення систем колективної безпеки розрізняють два їх види загальну універсальну та регіональні системи колективної безпеки. Основи загальної колективної безпеки заклав Статут ООН. Характерною рисою системи безпеки ООН перш за все є попередження загрози миру шляхом створення і підтримки усесторонньої...
83567. Регіональні міжнародні організації у системі колективної безпеки. Організація з безпеки і співробітництва в Європі, Організація Північноатлантичного договору 37.3 KB
  Організація з безпеки і співробітництва в Європі Організація Північноатлантичного договору Статут ООН містить спеціальний розділ VIII про регіональні угоди і органи для вирішення питань що відносяться до підтримки миру і безпеки на регіональному рівні. Рада Безпеки заохочує мирне вирішення суперечок в рамках таких угод і органів. Без повноважень Ради Безпеки вони не можуть вчиняти примусові дії за винятком тих що здійснюються в порядку колективної самооборони.