21502

ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ КРИТИЧЕС

Лекция

Химия и фармакология

Влияние инфузионной терапии на организм. Методы и техника проведения инфузионной терапии. Техническое обеспечение инфузионной терапии. Осложнения инфузионной терапии.

Русский

2013-08-02

24.5 KB

4 чел.

"УТВЕРЖДАЮ"

НАЧАЛЬНИК КАФЕДРЫ

АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ полковник медицинской службы

Ю.С.ПОЛУШИН "   " __________1996 г.

ПЛАН СЕМИНАРА

по теме N30 "ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ"

1. Инфузионно-трансфузионная терапия. История. Цели, задачи.

2. Влияние инфузионной терапии на организм.

3. Методы и техника проведения инфузионной терапии.

4. Техническое обеспечение инфузионной терапии.

5. Гемотрансфузия. Показания, ограничения, опасности. Реинфузия.

6. Осложнения инфузионной терапии.

7. Контроль инфузионной терапии, принципы составления инфузионной программы.

8. Краткая характеристика гемотерапевтических и кровезамещающих средств.

Л И Т Е Р А Т У Р А обязательная:

1. Жизневский Я.А. Основы инфузионной терапии// Минск.- "Вышэйшая школоа".- 1994.- С. 6-30, 57-75, 117-127, 202-231.

2. Зильбер А.П.  Клиническая физиология // М., "Медицина".-

1984.- С.176-188.

3. Климанский В.А., Рудаев Я.А. Трансфузионная терапия при хирур-гических заболеваниях // М., "Медицина".- 1984.- С.22-26, 26-40, 41-58, 146-159,218-229.

4. Нечаев Э.А. Руководство по военной трансфузиологии //М.,

1991.- С.245-252

5 .  Рябов Г.А. Синдромы критических состояний //М., "Медицина".- 1994.- С. 54-60, 84-86, 107-157, 207-227, 265-267.

6. Уваров  Б.С.  Анестезиология  и  реаниматология  //  Л.,

1979.- С. 187-201, 263-270.

дополнительная:

7. Баркаган З.С. Геморрагические заболевания и синдромы //М., "Медицина".- 1988.- С.356-433.

8. Братусь В.Д., Бутылин Ю.П., Дмитриев Ю.Л. Интенсивная тера-пия в неотложной хирургии // Киев., "Здоров'я".- С.82-98.

9. Гланц Р.М. Парентеральное питание при тяжелых транвмах // М., "Медицина".- 1985.- С.39-42, 64-72.

10. Иванов Е.П.  Руководство  по  гемостазиологии  //Минск.-

1991.- С.73-81.

11. Лужников Е.А., Костомарова Л.Г. Острые отравления //М., "Медицина".- 1989.- С.199-200.

12. Рябов Г.А., Семенов В.Н., Терентьева Л.М. Экстренная анестезио-логия // М., "Медицина".- 1983.- С.13-25, 88-95, 96-104,130-144, 270-282.

13. Рябов Г.А. Гипоксия критических состояний //М., "Медицина" .- 1988,- С.82-91, 112.

14. Хлябич Г.Н. Инфузионная терапия и клиническое питание // Фирма ФРЕЗЕНИУС АГ-ФРГ.- 1992.- С.15-16, 246-577.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55368. Інтернет. Соціальні мережі 232.5 KB
  Мета уроку: підвести підсумки роботи над проектом Інтернет. В цьому навчальному році в школі відбулись великі зміни ми маємо під’єднання шкільної мережі до швидкісного Інтернету.
55369. У душах людських хай палає тепло, людське милосердя хай творить добро 138.5 KB
  Мета: розвивати в учнів доброзичливість вміння співчувати милосердя; виховувати дітей у дусі відродження українських традицій благодійності; залучати школярів до практичної благодійності. Бесіда на тему Що таке милосердя?
55370. ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЧЕРЕЗ ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ «ШКІЛЬНОГО МІСТЕЧКА» 169 KB
  Принцип самоврядування є основним в діяльності будь якої дитячої громадської організації яка призвана захищати права та інтереси дітей і підлітків; розвивати їх здібності.
55371. Добро починається з тебе, волонтерський проект 338.5 KB
  Мета проекту: Освітня Поглибити знання учнів про волонтерський рух в Україні та світі. Дізнатися про діючі волонтерські фонди на території України. Поглибити знання учнів про добро і зло, розвивати вміння визначати прояви добра і зла
55372. ВЕЛИКІ КНЯЗІ КИЇВСЬКІ. ПРОЕКТ 216.5 KB
  ТИП ПРОЕКТУ: інформаційний ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ПРОЕКТУ: листопадгрудень УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ: учні 7х класів МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ: опрацювання історичних та літературних джерел довідників ілюстрацій. АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ З ДЖЕРЕЛАМИ ІНФОРМАЦІЇ Метою викладання історії є не передавати загальноприйняті істини про минуле а залу чати учнів до процесу реконструкції та пояс нення цього минулого. Тому використання джерел інформації на уроках історії є зараз надзвичайно актуальним. Робота з джерелами інформації на уроках сприятиме набуттю...
55373. Проектна діяльність молодших школярів як засіб формування особистості 52 KB
  Мета проектної роботи – навчити дитину діяти самостійно, ініціативно в будь-яких умовах сьогодні і в майбутньому; формувати комунікативну компетентність в процесі спільної роботи;...
55374. Проектний метод як засіб розвитку творчих здібностей учнів 35 KB
  В даний час метод проектів широко застосовується в сучасній світовій методики викладання англійської мови так як він дозволяє органічно інтегрувати знання учнів з різних областей для вирішення окремо взятої практичної проблеми стимулюючи при цьому розвиток творчих здібностей особистості учня.
55375. Проектна методика на уроках англійської мови 36 KB
  Виконання проектних завдань дозволяє школярам бачити практичну користь від вивчення іноземної мови слідством чого є підвищення інтересу до цього предмету. Ставилися наступні навчальні завдання: вчитися читати тексти вибирати з них потрібну інформацію використовувати отримані відомості в роботі; вчитися обмінюватися інформацією з...