21745

Графики организации работ в подготовительных забоях

Лекция

Производство и промышленные технологии

Анализ технологической проходки позволяет по ряду признаков классифицировать их на группы: по способу механизации проходческих работ графики делятся на: графики с применением БВР; графики с применением проходческих комбайнов; по степени совмещения отдельных процессов во времени: с последовательным выполнением основных процессов; с частичным совмещением; степень совмещения процессов во времени характеризуется коэффициентом совмещения равным отношению суммарной продолжительности полного проходческого цикла с учетом совмещенных...

Русский

2013-08-03

23 KB

23 чел.

Графики организации работ в подготовительных забоях.

Для каждого подготовительного забоя составляют технологический паспорт проведения выработок:

- график организации работ;

- график выходов рабочих;

- паспорт БВР;

- схема проветривания;

- перечень оборудования и  инструментов;

- технико-экономические показатели;

График организации работ в наглядной форме показывает в какой последовательности и через какие промежутки времени должны выполнятся проходческие циклы , процессы в подготовительных забоях.

Анализ технологической проходки позволяет по ряду признаков классифицировать их на группы:

по способу механизации проходческих работ графики делятся на:

- графики с применением БВР;

- графики с применением проходческих комбайнов;

по степени совмещения отдельных процессов во времени:

- с последовательным выполнением основных процессов;

- с частичным совмещением;

степень совмещения процессов во времени характеризуется коэффициентом

совмещения равным отношению суммарной продолжительности полного проходческого цикла с учетом совмещенных выполняемых процессов во времени к суммарной продолжительности процессов проходческого цикла при последовательном их выполнении, равный 0,3…1,0.

Коэффициент совмещения равный 1,0 – все процессы проходческого цикла выполняются последовательно.

 по числу забоев обслуживаемых 1 бригадой:

- однозабойные графики;

- многозабойные графики: 2 вида:

1) бригада одновременно обслуживает несколько забоев. т.е. бригада делится на звенья, каждое из которых последовательно обслуживает забои;

2) из состава бригады выделяется звено обслуживающее несколько забоев, а остальные члены бригады закреплены к отдельным забоям.

Графики организации проведения подготовительных выработок с помощью комбайна проще, чем с БВР. При этих графиках большинство процессов совмещается во времени, что влечет за собой увеличение скорости проведения выработок.  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38165. Психологічний відбір військовослужбовців 118.5 KB
  Сутність і принципи психологічного відбору. Системний підхід до організації психологічного відбору. Необхідність професійного психологічного відбору обумовлена: високими вимогами до сучасного військовослужбовця; значимістю наслідків від помилок що виникають під час військової служби; необхідністю зниження матеріальних втрат внаслідок відрахування з навчальних військових частин та дострокового звільнення з військової служби осіб що не відповідають сучасним вимогам. У загальних рисах суть професійного...
38167. Система морально-психологічного забезпечення адаптації молодого поповнення до умов військової служби 134 KB
  Моральнопсихологічне забезпечення адаптації військовослужбовців до умов військової служби Заняття №1: Система моральнопсихологічного забезпечення адаптації молодого поповнення до умов військової служби Час: 2 години Мета заняття: формувати у курсантів риси необхідні військовому...
38168. Вплив сучасного бою на психіку військовослужбовців 141.5 KB
  Характер бойових психічних травм. Моральнопсихологічне забезпечення підготовки та ведення бойових дій: Навчальнометодичний посібник видання ІІ доповнене у двох частинах: частина І. №142 “Про затвердження Концепції моральнопсихологічного забезпечення підготовки та ведення операцій бойових дій Збройних Сил Україниâ€. Наприклад психологічні особливості виконання бойових завдань особового складу 72 омб полягали в наступному: думки про фатальну долю†тих хто там служить зважаючи на кількість втрат 52 62 омб; небезпечні умови...
38169. Культурно-виховна робота під час ведення бойових дій 128 KB
  Тема №5: Моральнопсихологічне забезпечення застосування підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України Заняття №8: Культурновиховна робота під час ведення бойових дій Час: 2 години Мета заняття: формувати у курсантів риси необхідні військовому керівнику для професійної...
38170. Правове врегулювання міжнародного співробітництва ЗСУ 114.5 KB
  БОЙКО â€œ____†__________________ 2010 року МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА для проведення семінарського заняття з навчальної дисципліни Політологія Т Е М А № 6: ЗС України та політична система України. Закон України про приєднання України до Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом Голос України. Закон України про ратифікацію Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом Голос України.Закон України про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму Голос України.
38171. Основні напрямки впливу громадянського суспільства на воєнну організацію 138.5 KB
  ОСНОВНА ЧАСТИНА: Проблема цивільного контролю над збройними силами є частиною більш широкої проблеми військовоцивільних відносин в суспільстві. Створення оптимальних цивільновійськових відносин і дієвого цивільного контролю над Збройними Силами України сприяє перетворенню армії та інших військових формувань у відкриті і зрозумілі для суспільства керовані державою інституції які діють у відповідності до їх призначення за конституцією України та її законами. Зазначимо що актуальність цивільновійськових відносин і цивільного контролю...
38172. Об’єкти та напрямки економічного аналізу обороноздатності держави 144 KB
  Політичні і економічні засади забезпечення обороноздатності України. Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері. Конституція України зі змінами відповідно до Закону України Про внесення змін до Конституції Україн膹 2222IV від 8 грудня 2004 року.Національна безпека України 1994 1996 рр.
38173. Особливості цивільного контролю над воєнною організацією держави 145.5 KB
  Проблема цивільного контролю над збройними силами є частиною більш широкої проблеми військово-цивільних відносин в суспільстві. Ця проблема займає значне місце у політиці будь-якої держави, від розв’язання якої залежить характер розвитку суспільно-політичного устрою, стабільність владних відносин і суспільства в цілому.