21748

Передовые методы организации работ по добыче полезного ископаемого

Лекция

Производство и промышленные технологии

Структура рабочих мест на участке: начальник участка – 1 чел.; заместитель начальника участка – 1 чел.; геолог – 1 чел.; маркшейдер – 1 чел.

Русский

2013-08-03

66 KB

0 чел.

Передовые методы организации работ по добыче полезного ископаемого

В настоящее время накоплен большой опыт по применению передовых методов организации производства по добыче п.и. с различными типами выемочных механизмов. Изучение и внедрение этих методов должно обеспечить дальнейшее повышение эффективности производства.

Основные процессы подготовительных работ (в подготовительных забоях):

 •  проходка;
 •  загрузка руды в самоходный вагон;
 •  доставка руды;
 •  разгрузка на конвейер;
 •  крепление выработок;
 •  наращивание трубопровода вентиляции;
 •  прочие работы.

Основные производственные процессы очистных работ (в очистных забоях):

 •  зарубка «косым заездом»;
 •  выемка ниш;
 •  выемка полосы и передвижка крепи;
 •  отгон комбайна и задвижка конвейера.

Структура рабочих мест на участке:

 •  начальник участка – 1 чел.;
 •  заместитель начальника участка – 1 чел.;
 •  геолог – 1 чел.;
 •  маркшейдер – 1 чел.;
 •  механик – 1 чел.;
 •  горный мастер – 4 чел.;
 •  электромеханик – 2 чел.;
 •  сварщик – 2 чел.;
 •  крепильщик – 2 чел.;
 •  машинист очистного комплекса – 5 чел.;
 •  машинист подготовительного комбайна – 5 чел.;
 •  горнорабочий очистного забоя (ГРОЗ) – 5 чел.

Для построения циклограммы очистных работ необходимо произвести расчет количества времени затрачиваемого на отдельные операции.

Исходные данные для расчётов:

 1.  длина лавы;
 2.  средняя вынимаемая мощность;
 3.  объёмный вес пород;
 4.  ширина захвата режущего органа;
 5.  диаметр режущего органа;
 6.  средняя энергоёмкость разрушения сильвинита;
 7.  мощность рабочего электродвигателя;
 8.  время работы комбайна по добыче в сутки;
 9.  коэффициент использования машинного времени;
 10.  списочный состав бригады.

На графике организации очистных работ должны быть:

 •  зарубка «косым заездом» (25 мин.);
 •  концевые операции на бортовых штреках;
 •  выемка полосы комбайном;
 •  передвижка крепи за комбайном;
 •  снятие нижнего уступа;
 •  отгон комбайна и задвижка конвейера;
 •  обслуживание комбайна.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48126. Основи демократії 510 KB
  Тема: Права людини і громадянина Права й обов'язки людини і громадянина 29 ЛекціяПрава людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін: Навч. У ранній період свого існування в Древній Греції демократія розумілася як особлива форма або різновид організації держави при якій владою володіє не одна особа як при монархії тиранії і не група осіб як при аристократії олігархії а всі громадяни що користуються рівними правами на керування державою.
48127. ОСНОВИ ЕТИКИ 1.18 MB
  Тим часом чим гостріші проблеми постають перед нами чим непевне ніші перспективи на майбутнє – тим невідворотніше прагнення сучасної людини знайти якийсь твердий грунт піл ногами те заради чого варто було б жити. Предметом виступають моральноетичні аспекти світогляду сучасної людини. Науку про етичні чесноти особистісні якості достоїнства характеру людини Аристотель назвав ethice {етика. За аналогією у латинській мові від терміна mos moris крій одягу й мода звичай і порядок вдача і характер людини давньоримський...
48128. Основи менеджменту та маркетингу 1.28 MB
  Поняття про організації. Всі організації мають загальні характеристики. 1 всі організації використовують чотири основних види ресурсів: людські ресурси; фінансові ресурси; фізичні ресурси сировина устаткування тощо; інформаційні ресурси. розподіл праці в організації.
48129. ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 954 KB
  У студентів має сформуватися система знань про загальнонаукові і специфічні методи наукового дослідження основні категорії і принципи наукового пізнання. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи знань про загальнонаукові і специфічні методи наукового дослідження про основні категорії і принципи наукового дослідження закріплення поглиблення розширення і систематизація знань отриманих під час аудиторних занять; самостійне оволодіння новим навчальним матеріалом формування умінь і навичок самостійної розумової праці...
48130. Реклама і звязки з громадськістю 655.5 KB
  Очевидно, що діяльність зі звязків з громадськістю передбачає багатосторонню та складну роботу, що вимагає від фахівців в цій області широкого комплексу знань і навичок
48132. Теорія держави і права 1.45 MB
  Відомо, що держава існувала не завжди, а її утворенню передував первіснообщинний устрій, який являв собою стародавній тип колективного виробництва і був результатом слабкості окремої людини перед навколишнім природним середовищем. З моменту виникнення колективної праці труд окремої людини стає частиною спільної праці всього колективу общини, яка по суті була економічною формою організації людей
48133. Держава і право 892 KB
  Основи конституційного права України 6 Загальна характеристика конституційного права як провідної галузі права України 2 2 7 Правовий статус особи в Україні 8 Конституційноправові форми народовладдя в Україні 2 9 Конституційна система органів державної влади України. Окремі галузі права 10 Цивільне та сімейне право України 6 2 11 Основи трудового права 2 12 Основи адміністративного права України 2 2 13 Основи кримінального права 2 Всього 22 10 Лекція 2. Після проголошення незалежності України 1991 р. концепція громадянського суспільства...
48134. ОСНОВЫ ПРАВА 2.29 MB
  Это провозглашено в качестве важнейшей основы конституционного строя Республики Беларусь и должно найти отражение при изучении основ права. В отличие от других социальных идей и политических ориентаций демократическое правовое государство при верховенстве правового закона и приоритете прав человека и гражданина практически воспринято обществом как будущее конституционного строя Республики Беларусь. Целью преподавания дисциплины Основы права является изучение системы законодательства Республики Беларусь ознакомление с важнейшими...