21748

Передовые методы организации работ по добыче полезного ископаемого

Лекция

Производство и промышленные технологии

Структура рабочих мест на участке: начальник участка – 1 чел.; заместитель начальника участка – 1 чел.; геолог – 1 чел.; маркшейдер – 1 чел.

Русский

2013-08-03

66 KB

0 чел.

Передовые методы организации работ по добыче полезного ископаемого

В настоящее время накоплен большой опыт по применению передовых методов организации производства по добыче п.и. с различными типами выемочных механизмов. Изучение и внедрение этих методов должно обеспечить дальнейшее повышение эффективности производства.

Основные процессы подготовительных работ (в подготовительных забоях):

 •  проходка;
 •  загрузка руды в самоходный вагон;
 •  доставка руды;
 •  разгрузка на конвейер;
 •  крепление выработок;
 •  наращивание трубопровода вентиляции;
 •  прочие работы.

Основные производственные процессы очистных работ (в очистных забоях):

 •  зарубка «косым заездом»;
 •  выемка ниш;
 •  выемка полосы и передвижка крепи;
 •  отгон комбайна и задвижка конвейера.

Структура рабочих мест на участке:

 •  начальник участка – 1 чел.;
 •  заместитель начальника участка – 1 чел.;
 •  геолог – 1 чел.;
 •  маркшейдер – 1 чел.;
 •  механик – 1 чел.;
 •  горный мастер – 4 чел.;
 •  электромеханик – 2 чел.;
 •  сварщик – 2 чел.;
 •  крепильщик – 2 чел.;
 •  машинист очистного комплекса – 5 чел.;
 •  машинист подготовительного комбайна – 5 чел.;
 •  горнорабочий очистного забоя (ГРОЗ) – 5 чел.

Для построения циклограммы очистных работ необходимо произвести расчет количества времени затрачиваемого на отдельные операции.

Исходные данные для расчётов:

 1.  длина лавы;
 2.  средняя вынимаемая мощность;
 3.  объёмный вес пород;
 4.  ширина захвата режущего органа;
 5.  диаметр режущего органа;
 6.  средняя энергоёмкость разрушения сильвинита;
 7.  мощность рабочего электродвигателя;
 8.  время работы комбайна по добыче в сутки;
 9.  коэффициент использования машинного времени;
 10.  списочный состав бригады.

На графике организации очистных работ должны быть:

 •  зарубка «косым заездом» (25 мин.);
 •  концевые операции на бортовых штреках;
 •  выемка полосы комбайном;
 •  передвижка крепи за комбайном;
 •  снятие нижнего уступа;
 •  отгон комбайна и задвижка конвейера;
 •  обслуживание комбайна.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52724. До майстерності – через передовий досвід 69 KB
  Авторська школа О. Як це починалось Знайомтесь Авторська школа О. Сахнівська школа славилась Літописом надзвичайних справ а саме: майстрували повітряну кулю; майстрували дво чи триступінчасті ракети які запускали зі шкільного Байконуру; створили €œрозумні двері з кодовим замком для контрольних робіт; створили обчислювальні машини Ромашка і Ромашка 2 €; створили Музей бойової слави; будівництво Палацу здоров’я; спорудження Криниці совісті; випуск шкільної газети €œДівочі гори та інші. І ще...
52725. Створення умов для самореалізації особистості кожного учня на уроках математики 75.5 KB
  Досягти освітньої мети означає озброїти учнів максимумом знань з основ алгебри та геометрії; сприяти формуванню математичних навичок; ознайомити їх з доступними методами сучасної науки математики; показати її місце в суспільнокорисній діяльності. Практичноприкладні цілі передбачають формування в учнів умінь і навичок пов’язувати теорію з практикою: розвязувати задачі виробничого і життєвого характеру математично осмислювати навколишні явища тощо. Учитель не лише має можливість а і зобов’язаний активно формувати в учнів науковий...
52726. Пізнавальний інтерес 269.5 KB
  Так справді нинішній стан навчання учнів молодшого шкільного вікузасвідчує що 80 дітей залишаються пасивними на уроці і ця пасивністьспостерігається упродовж багатьох років навчання в школі. При цьому навчально пізнавальна діяльність організовується так щоб діти шукали різницю між новими та вже отриманими знаннями приймають альтернативні рішення мають змогу зробити відкриття формулювали свої власні ідеї та думки за допомогою різноманітних засобів навчальної співпраці. При цьому ситуативний інтерес який проявляється через позитивні...
52727. Досвід роботи з упровадження інтерактивних і мультимедійних технологій на уроках української літератури як засобу формування компетентної особистості 76 KB
  Моя система роботи будується на сучасних педагогічних технологіях головна мета яких зробити процес навчання творчим особистісно зорієнтованим. Під час етапу цілеутворення та планування роботи учні спільно працюють на уроці з учителем. Продумуючи кожен свій крок надаю перевагу таким формам роботи котрі сприяли б виробленню в учнів психологічних установок на самовдосконалення націлювали б їх на високі моральні цінностівідповідальне ставлення до життя.
52728. Реалізація соціальної, мотиваційної, функціональної компетенцій на уроках української мови та літератури 60 KB
  Насамперед учні мають засвоїти поняття мови і мовлення; стилі мовлення; монологічне і діалогічне мовлення;текст його ознаки; тему та основну думку тексту; типи мовлення. Хто є адресантом а хто – адресатом мовлення У чому полягає діяльність адресанта і діяльність адресата Які умови потрібні щоб відбулося спілкування Від чого залежить успішність спілкування 2. Чи добре ви засвоїли зміст слів мова і мовлення Поширте поданий текст вибравши зі слів у дужках ті які підходять за змістом і поставивши їх у потрібному відмінку. Діти засвоюють...
52729. Формування життєвих компетентностей через проектну діяльність 346.5 KB
  Світові тенденції розвитку середньої загальної освіти характеризуються переходом від традиційної репродуктивної моделі школи до розвиваючої конструктивної моделі, орієнтованої на результат. Обновилася функція школи: не тільки навчання і виховання, але і соціалізація школяра, формування життєвої компетентності, розвиток соціально - значимих якостей особистості.