21750

Организация и планирование ремонта оборудования

Лекция

Производство и промышленные технологии

Основными задачами ремонтных работ на шахте являются: обеспечение безаварийной и безопасной работы оборудования; сохранности состояния устойчивой работоспособности; продление срока службы оборудования; увеличение производительности и степени использования оборудования во времени срок службы и производительность оборудования должны соответствовать расчетным. Ремонтные работы и обслуживание должны быть организованы так чтобы они обеспечивали квалифицированный уход за оборудованием в процессе эксплуатации а также систематический осмотр и...

Русский

2013-08-03

24 KB

3 чел.

Организация и планирование ремонта оборудования.

Основными задачами ремонтных работ на шахте являются:

-обеспечение безаварийной и безопасной работы оборудования;

-сохранности состояния устойчивой работоспособности;

-продление срока службы оборудования;

-увеличение производительности и степени использования оборудования во времени (срок службы и производительность оборудования должны соответствовать расчетным).

Ремонт - решением этих задач способствует система ремонта, под которой понимаются выполняемые в определенной последовательности комплекс работ, после проведения которых восстанавливается работоспособность машин и механизмов.

Ремонтные работы и обслуживание должны быть организованы так, чтобы они обеспечивали квалифицированный уход за оборудованием в процессе эксплуатации, а также систематический осмотр и ремонт его в соответствии с установленным порядком, чтобы они (ремонтные работы) обеспечивали высокое качество ремонта и бесперебойность производства при плановой замене оборудования и выполнении капитального ремонта.

В зависимости от характера, объема и типа оборудования ремонты делятся на:

-текущие;

-капитальные.

Отдельные виды ремонта классифицируются по источникам финансирования:

-затраты на ежемесячные ремонтные осмотры;

-работы по текущему ремонту, оплачиваются за счет эксплуатации. Их  стоимость складывается из затрат по заработной плате ремонтных рабочих, стоимости материалов и услуг вспомогательных цехов.

При организации ремонтных работ горно-шахтного оборудования, важное место занимает паспортизация. Паспорта  оборудования составляются отдельно для стационарных, передвижных, вспомогательного оборудования и технических средств.

В паспорте дается техническая характеристика машины, её нагрузка и производительность, сроки текущего и капитального ремонта, сведения о перемещении машин с одного участка на другой, наличие сменных деталей, измерительных приборов и др.

Кроме этих данных в паспорт заносятся сведения о выполняемых ремонтах, причины вызвавшие разлад оборудования или преждевременный ремонт, а также другие данные касающиеся эксплуатации машины.

Рудники не должны принимать вновь прибывшее оборудование без паспорта. Кроме паспорта ведется книга учета оборудования, в которой указывается всё электромеханическое оборудование шахты находящееся в работе, ремонте и резерве.  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59885. Випускний 85.5 KB
  Ведуча: В шкільній оселі свят завжди багато де музика лунає чути спів Але у нас сьогодні надзвичайне свято Ми проводжаємо своїх випускників 1 Ведучий: Тепер належить їм майбутнє України І їм долати сходинки життя.
59886. Раціональні вирази. Додавання та віднімання раціональних виразів 519.5 KB
  Знати: Зміст понять цілі вирази дробові вирази раціональний дріб Основну властивість дробу Алгоритм зведення раціонального дробу до нового знаменника Правило додавання та віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками...
59889. КОМП’ЮТЕРНА ВІРУСОЛОГІЯ 222.5 KB
  У процесі реалізації концепції профільного навчання в гуманітарних закладах викладач інформатики має чудову можливість на основі активації міжпредметних зв’язків значно поглибити вивчення матеріалу деяких тем курсу.
59890. Неклітинні форми життя і одноклітинні організми. Віруси, пріони 3.11 MB
  Дидактична мета: ознайомити студентів з історією відкриття вірусів; сформувати знання про будову властивості вірусів віріонів і пріонів; показати механізми проникнення вірусів у клітину; розкрити взаємозв’язок між імунною системою людини...
59891. Сценарій уроку біології з використанням ІКТ з теми «Віруси» 60.5 KB
  Миколаєва Анотація: в даному уроці використовуються методи ІКТ і активізації пізнавальної діяльності проблемно-пошуковий підхід пропедевтичні та тестові завдання що сприяє створенню чітких уявлень учнів про віруси як неклітинні форми життя.
59892. На порозі вибору 98.5 KB
  Мета: поглибити і систематизувати знання учнів про професії; активізувати професійне самовизначення учнів; формувати навички спілкування проектування та аналіз професійної перспективи...