21752

Ремонтные нормативы и графики плановых осмотров и ремонта оборудования

Лекция

Производство и промышленные технологии

Непосредственными ремонтными нормативами являются: длительность ремонтного цикла межремонтные периоды продолжительность простоя в ремонте структура ремонтного цикла. Длительность ремонтного цикла – это промежуток времени в часах между двумя плановокапитальными ремонтами. Структура ремонтного цикла – это определенная схема чередования видов ремонта на протяжении ремонтного цикла. Структура ремонтного цикла строится на основе группировки деталей и узлов по срокам их службы износостойкости.

Русский

2013-08-03

22.5 KB

3 чел.

Ремонтные нормативы и графики плановых осмотров и ремонта оборудования.

     Система планово-предупредительного ремонта основана на существующих ремонтных нормативах на предприятии.

     Непосредственными ремонтными нормативами являются:

- длительность ремонтного цикла

- межремонтные периоды

- продолжительность простоя в ремонте

- структура ремонтного цикла.

      Также существуют общие нормы количественного использования основного забойного оборудования, общие нормы резерва оборудования.

      Ремонтный цикл – это комплекс периодично-повторных работ между двумя планово-капитальными ремонтами.

      Длительность  ремонтного цикла – это промежуток времени (в часах) между двумя  планово-капитальными ремонтами.

      Межремонтный период – это промежуток времени (в часах) между двумя смежными ремонтами любого вида.

      Структура ремонтного цикла – это определенная схема чередования видов ремонта на протяжении ремонтного цикла.

      Структура ремонтного цикла строится на основе группировки деталей и узлов по срокам их службы (износостойкости).

      По износостойкости комплекты деталей и узлов делятся на группы (обычно 6):

  1.  детали и узлы, срок службы которых до 3 месяцев
  2.  детали и узлы,  срок службы которых более 3 месяцев и т.д.

По числу групп деталей и узлов определяется количество текущих ремонтов Т1, Т2 и т.д.

Структура ремонтного цикла изображается следующим образом:

К-РО-РО-РО-Т-РО-РО-РО-Т-РО-РО-РО-К.

Парк оборудования – это число единиц оборудования, находящегося в работе, ремонте и резерве.

     Существующие на руднике общие нормы количественного использования  основного забойного оборудования представляется в виде таблиц.

     


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68150. Драма-діалог Лесі Українки та діалогічна традиція в європейських літературах 204.5 KB
  Драматичні твори Лесі Українки завдяки своєрідності поєднання в жанрі філософського контексту й драматичної форми дозволяють виділити в них діалогізм філософськоестетичний спосіб мислення та діалогічність здатність до комунікації і окреслити їх поняттям драмадіалог. Творчі пошуки Лесі Українки...
68151. ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНА БЕЗПЛІДНІСТЬ ТА ДИСГОРМОНАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ 456.5 KB
  Відновлення репродуктивної функції жінок які страждають на безплідність частота якої коливається у межах від 10 до 20 є актуальною медичною та соціальною проблемою В. Тому дисгормональні захворювання молочних залоз ДЗМЗ являють значний інтерес з одного боку як можливий фон для виникнення злоякісного процесу...
68152. ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРИНЦИПИ ПРАВА ЯК ІНТЕГРУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 152 KB
  Протягом багатьох років принципи права є однією з центральних тем у теорії держави і права. В юридичній літературі слушно зазначається, що на підставі та з урахуванням принципів формується вся система права, приймаються юридичні акти, здійснюється правозастосування і тлумачення права.
68153. ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ВПЛИВУ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ 150 KB
  Така загрозлива тенденція зумовила у свою чергу необхідність пошуку оптимальних шляхів до покращання ситуації зокрема вжиття ефективних заходів адміністративного впливу спрямованих як на виховання так і на попередження адміністративних проступків серед молоді. Так до заходів адміністративної...
68154. ПРАГМАТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ США ТА УКРАЇНИ ХХІ СТОЛІТТЯ 948 KB
  Метою дисертаційної роботи є виявлення лексико-семантичних та синтактико-стилістичних типологічних особливостей сучасного українського й американського політичного дискурсу що зумовлює вирішення таких завдань: структурувати дефініції термінів політичний...
68155. КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА У КЛІШЕ АНГЛОМОВНОГО НАУКОВОГО ТЕКСТУ 204.5 KB
  Для досягнення цієї мети в роботі вирішуються такі конкретні завдання: з’ясування ролі метафори у формуванні змісту наукового тексту а також ролі клішеметафор як стилістичного засобу мови науки; визначення основних положень теорії концептуальної метафори у їх взаємозв’язку з положеннями попередніх...
68156. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІКОВОЇ ДИНАМІКИ СТРАХІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ 240 KB
  Динамічний розвиток сучасного суспільства висуває до людини все більш високі вимоги. Для того, щоб бути активним учасником подій, людина має мобілізувати усі сили, як розумові, так і фізичні, що передбачає високий рівень психологічного напруження. Не секрет, що шкільне навчання часто супроводжується виникненням страхів.
68157. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ АВІАЦІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА СКЛАДНОПРОФІЛЬНИХ ВИРОБІВ НА БАЗІ АНАЛІТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСУ ФОРМОУТВОРЕННЯ 13.91 MB
  Виникає необхідність у зміненні підходів до теорії формоутворення. Процеси формоутворення при цьому багато в чому визначаються керівними програмами аналітичними залежностями інтерполяційних функцій законами розгону й гальмування робочих органів обладнання. Крім того шляхом застосування аналітичних моделей...
68158. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 168.5 KB
  Розвиток міжнародних економічних відносин між країнами з різним рівнем економічного розвитку відбувається під впливом глобалізації економіки та світових інтеграційних процесів. Частиною цих відносин є відносини між донорами (міжнародними організаціями та індустріально розвиненими країнами) та країнами-реципієнтами...