21753

Организация производства. Основные понятия и определения

Лекция

Производство и промышленные технологии

Организация производства это комплекс мероприятий направленных на рациональное сочетание процессов труда с вещественными элементами производства средствами производства и расходными материалами производства в пространстве и времени с целью увеличения эффективности производственного процесса т. При определении организации производства следует разделять: Организацию предприятия как производственной системы на длительный срок. Особенности горного предприятия и анализ их влияния на организацию производства: Высокая...

Русский

2013-08-03

27 KB

6 чел.

Организация производства. Основные понятия и определения.

 Организация производства – это комплекс мероприятий, направленных на рациональное сочетание процессов труда с вещественными элементами производства (средствами производства и расходными материалами производства) в пространстве и времени с целью увеличения эффективности производственного процесса, т.е. достижение поставленных задач в кратчайшие сроки при наилучшем использовании производственных ресурсов.

      Термин «организация» означает упорядочение, налаживание, устройство, приведение в систему.

       При определении организации производства следует разделять:

  1.  Организацию предприятия, как производственной системы, на длительный срок.

       Осуществляется при проектировании и перспективном планировании работы предприятия.

  1.  Текущую организацию функционирования этой системы.

        Реализуется в процессе текущего и оперативного планирования и управления.

Особенности горного предприятия и анализ их влияния на организацию производства:

  1.  Высокая организационная сложность производственной системы.
  2.  Наличие разнообразной техники, разнотипных технологических процессов, неодинаковый уровень их механизации и организации.
  3.  Непостоянство условий и предмета труда.
  4.  Территориальная разобщенность и высокая динамичность основных производственных объектов.
  5.  Повышенная вредность и опасность при выполнении основных технологических процессов. В связи с этим на рудниках предъявляются особые требования к персоналу по ТБ. В ряде случаев требования служат основными ограничениями в решении производственных задач.
  6.  Значительная роль в производственном процессе  отводится человеческому фактору, т.е. субъективным особенностям коллектива трудящихся.

Кроме управления производственным процессом и техникой необходимо управление людьми.


Технология

рганизация производства

Управление и планирование


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20490. Обчислення в звітах 17.31 KB
  Щоб додати номер сторінки використовують властивості звіту Page і Pages містять номер поточної сторінки і загальна кількість сторінок у звіті. Для того щоб додати в колонтитул номер поточної сторінки введіть у текстове поле вираження= Сторінка [Page] з [Pages]Зазначимо що при створення звіту в режимі майстра це вираз додається автоматично.Так для того щоб провести будьякі обчислення в рядках таблиці звіту необхідно посилатися безпосередньо на поля цього звіту не таблиці або запиту. Щоб порахувати різницю між максимальним і...
20491. Знання, класифікація знань 29.5 KB
  Знання класифікація знань Знання́ форма існування і систематизації результатів пізнавальної діяльності людини. Знання класифікують за: За природою Знання можуть бути: декларативні процедурні Декларативні знання містять в собі лише уявлення про структуру певних понять. Ці знання наближені до даних фактів. Процедурні знання мають активну природу.
20492. Імпорт та експорт даних MySQL 17.71 KB
  Експорт та імпорт даних в MySQL зазвичай потрібно при перенесенні інформації з однієї бази даних MySQL в іншу і для здійснення резервного копіювання. Резервне копіювання даних носить чисто технологічний характер. Ми гарантуємо збереження самих даних а не їх резервних копій.
20493. Інтерполяційний многочлен Лагранжа 61.5 KB
  Для n 1 пар чисел де всі різні існує єдиний многочлен степеня не більшого від n для якого . Лагранж запропонував спосіб обчислення таких многочленів: де базисні поліноми визначаються за формулою: Очевидно що ljx мають такі властивості: Це поліноми степеня n при Звідси випливає що Lx як лінійна комбінація ljx може мати степінь не більший від n та Lxj = yj. Нехай для функції fx відомі значення yj = fxj у деяких точках. Тоді ця функція може інтерполюватися як Зокрема Значення інтегралів від lj не залежать від fx...
20494. Клітинні матриці. Дії над клітинними матрицями 49.5 KB
  Дана форма запису матриці має важливе теоретичне значення у лінійній алгебрі і при розв'язуванні систем диференціальних рівнянь. Наприклад матриця: Власними значеннями даної матриці A є λ = 1 2 4 4. Розмірність ядра матриці A − 4In дорівнює 1 отже A не допускає діагоналізації.
20497. Структурна природна мова 31 KB
  В наукових дослідженнях все більш вагоме місце посідають розробки що орієнтовані на опрацювання природномовної ПМ інформації бо остання визначається як узагальнена схема подання довільної інформації. Проте з іншого боку також відомо наскільки складною постає проблема обробки мовної інформації і прогрес у цій сфері однозначно пов'язується з рівнем формалізації опису природної мови. Здобувачем запропоновано формальну модель мови що визначає її системну організацію і яка закладається в основу сучасних технологій орієнтованих на...
20498. Таблиці та дерева рішень 38.5 KB
  Метод дерева рішень це один з методів автоматичного аналізу величезних масивів даних. Область використання методу дерева рішень можна об'єднати в три класи: опис даних: застосування дерева рішень дозволяє зберігати інформацію про вибірку даних в компактній і зручній для обробки формі що містить в собі точні описи об'єктів; класифікація: застосування дерева рішень дозволяє справитися із завданнями класифікації тобто відношення об'єктів до одного з описаних класів; регресія: якщо змінна має недостовірні значення то застосування дерева...