21753

Организация производства. Основные понятия и определения

Лекция

Производство и промышленные технологии

Организация производства это комплекс мероприятий направленных на рациональное сочетание процессов труда с вещественными элементами производства средствами производства и расходными материалами производства в пространстве и времени с целью увеличения эффективности производственного процесса т. При определении организации производства следует разделять: Организацию предприятия как производственной системы на длительный срок. Особенности горного предприятия и анализ их влияния на организацию производства: Высокая...

Русский

2013-08-03

27 KB

6 чел.

Организация производства. Основные понятия и определения.

 Организация производства – это комплекс мероприятий, направленных на рациональное сочетание процессов труда с вещественными элементами производства (средствами производства и расходными материалами производства) в пространстве и времени с целью увеличения эффективности производственного процесса, т.е. достижение поставленных задач в кратчайшие сроки при наилучшем использовании производственных ресурсов.

      Термин «организация» означает упорядочение, налаживание, устройство, приведение в систему.

       При определении организации производства следует разделять:

  1.  Организацию предприятия, как производственной системы, на длительный срок.

       Осуществляется при проектировании и перспективном планировании работы предприятия.

  1.  Текущую организацию функционирования этой системы.

        Реализуется в процессе текущего и оперативного планирования и управления.

Особенности горного предприятия и анализ их влияния на организацию производства:

  1.  Высокая организационная сложность производственной системы.
  2.  Наличие разнообразной техники, разнотипных технологических процессов, неодинаковый уровень их механизации и организации.
  3.  Непостоянство условий и предмета труда.
  4.  Территориальная разобщенность и высокая динамичность основных производственных объектов.
  5.  Повышенная вредность и опасность при выполнении основных технологических процессов. В связи с этим на рудниках предъявляются особые требования к персоналу по ТБ. В ряде случаев требования служат основными ограничениями в решении производственных задач.
  6.  Значительная роль в производственном процессе  отводится человеческому фактору, т.е. субъективным особенностям коллектива трудящихся.

Кроме управления производственным процессом и техникой необходимо управление людьми.


Технология

рганизация производства

Управление и планирование


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57508. Дворцовые перевороты 62.5 KB
  Указ Петра I о престолонаследии. Задание учащимся: рассмотреть таблицу Дворцовые перевороты и ответить на вопрос: Что общего между правителями в эту эпоху Варианты ответов учащихся: Правителями были дальние и близкие родственники Петра I.
57509. Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми, пароніми) 35.5 KB
  Скласти речення до кожної групи слів. Синоніми допомагають точніше висловлювати думку уникнути повторення однакових або співзвучних слів. З одним із слів скласти речення.
57510. Іменники-синоніми. Іменники-антоніми. Багатозначні слова 35 KB
  Мета: удосконалювати вміння вживати в мовленні іменники-синоніми антоніми як засіб увиразнення мовивміти застосовувати в мовленні багатозначні словарозвивати і збагачувати мовлення дітей виховувати інтерес до рідної мови.
57511. Омоніми 91 KB
  Мета: дати учням поняття про омоніми, формувати вміння визначати омоніми в реченнях, пояснювати їхнє лексичне значення, доречно вживати їх у мовленні; удосконалювати орфографічні та пунктуаційні навички.
57513. Слово. Значення слова 230.5 KB
  Мета: закріплювати знання про пряме і переносне значення слів багатозначність слова синоніми і антоніми удосконалювати навички користування фразеологізмами; збагачувати словниковий запас розвивати творче мислення та мовлення учнів...
57514. Соціально-економічний розвиток українських земель у І половині ХVІІ століття 41.5 KB
  Мета: розглянути процес зростання магнатського землеволодіння, зростання міст; розвивати вміння узагальнювати матеріал; виховувати інтерес до предмету.
57515. Реформи адміністративно-полiтичного управління 60—70-х років ХІХ ст. у підросійській Україні 91 KB
  Реформи адміністративнополiтичного управління 60 70х років ХІХ ст.у Російській імперії розуміти значення та наслідки перетворень для українського народу аналізувати історичні події та давати характеристику історичним постатям того часу; розвивати історичне мислення учнів та вміння порівнювати реформи минулого з сучасними перетвореннями сприяти критичному осмисленню минулого...
57516. Наш край у I половині ХІХ століття 82 KB
  Мета уроку: Сприяти оволодінню учнями програмовим матеріалом із визначеної теми Самостійно структурувати зміст уроку, складати опорний конспект, аналізувати та узагальнювати історичні факти, визначати зв’зки між ними, їх причини, сутність, наслідки та значення.