21755

Организация табельного учета

Лекция

Производство и промышленные технологии

Табельный учет выполняет следующие функции: контроль за своевременной явкой рабочих и служащих на работу фиксирование опозданий и невыходов; проверку нахождения на местах работы работников учтенных в числе явившихся на работу; проверку правильности использования внутрисменных обеденных перерывов; контроль за своевременностью ухода работников с работы по окончании смены; контроль за временными уходами с работы по разрешению администрации а также учет работников находящихся в отпусках командировках выполняющих...

Русский

2013-08-03

24.5 KB

18 чел.

Организация табельного учета         

Первичным учетом явочного и списочного состава является табельный учет.

В нем отражается численность, движение и использование рабочих, сведения о времени работы, потерях рабочего времени и численности выходов. Данные табельного учета необходимы для расчета зарплаты и отчислений по ней. Они используются также для организации систематической работы по укреплению трудовой дисциплины.

Табельный учет выполняет следующие функции:

    -  контроль за своевременной явкой рабочих и служащих на работу, фиксирование опозданий и невыходов;

-  проверку нахождения на местах работы работников, учтенных в числе явившихся на работу;

-  проверку правильности использования внутрисменных обеденных перерывов;

-  контроль за своевременностью ухода работников с работы по окончании смены;

-  контроль за временными уходами с работы по разрешению администрации, а также учет работников, находящихся в отпусках, командировках, выполняющих общественные и государственные обязанности и не выходящих на работу по болезни;

-  проверку правильности внесения фактически отработанного времени в первичные документы (рапорты, наряды, путевые листы и др.) по учету выработки;

  •  учет и отчетность по движению рабочих.

Табельный учет осуществляется табельщиками, подчиненными непосредственно директору производственной единицы.

Первичными документами табельного учета являются графики выходов и графики спускаподъема рабочих и инженерно-технических работников.

Календарь выходов составляется начальником участка не позже 25-го числа и производится ознакомление каждого рабочего не позже чем за три дня до начала месяца. Всем работникам, занятым на подземных работах, присваивается личный (табельный) номер, который выбивается на трех жетонах разной формы. На жетонах выбивается также название шахты. Один из жетонов предназначается для получения аккумуляторной лампы, второй спускной и третийвыездной. На шахтах, где ламповые переведены на самообслуживание, жетонная система на спуск и подъем не применяется. Табельный номер работника выбивается на аккумуляторной лампе.

Закрепленный за работником табельный номер при его увольнении или переводе на постоянную работу на другой участок остается в течение трех месяцев свободным и за другим работником в течение этого срока не закрепляется. Если обработка документов по начислению заработной платы работникам ведется на машиносчетной станции, то табельный номер закрепляется за трудящимся на все время его работы на шахте, даже в случае перевода его с одного участка на другой.

   

   


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47953. Економічна статистика. Впровадження економічної статистики на підприємства різних типів господарювання 953.5 KB
  Предмет і метод статистичної науки та її завдання в умовах формування ринкової економіки. Статистичне спостереження. Зведення і групування матеріалів статистичного спостереження. Абсолютні та відносні величини. Середні величини. Ряди динаміки. Графічні зображення. Статистика засобів виробництва
47954. Страхування. Конспект лекцій 2.22 MB
  Конспект лекцій Страхування для студентів спеціальностей Банківська справа Фінанси та Облік і аудит Харків: ХБІ УАБС 2005. Конспект лекцій підготовлений відповідно до програми з нормативної навчальної дисципліни Страхування . Складається із вступу мета і завдання дисципліни її місце у навчальному процесі; навчальнометодичного забезпечення яке розкриває сутність та зміст основних питань курсу âСтрахування â з кожної теми; рекомендованої літератури.
47955. Сучасні технології в рекламі та ПР-діяльності 59 KB
  Соціальний ПР може допомогти створити і підтримати позитивний імідж компанії використовуючи спеціальні технології у тому числі благодійність довгострокові соціальні програми. Вони дозволяють підвищити рейтинг компанії і організацій сприяють формуванню позитивної оцінки її діяльності в цілому появи зацікавленості суспільства а також влада в стабільності і процвітанні. У результаті втрачали не тільки громадяни але і компанії чий авторитет поступово знижувався. Щоб відповідати цим очікуванням потрібно планомірний комплексний підхід до...
47956. Сучасні технології в рекламі та ПР-діяльності 955 KB
  Несвоєчасне подання інформації заперечення факту знищення фінансових документів клієнтів і через кілька днів його визнання наполегливі спроби заперечувати свою провину коли ФБР не тільки вже зібрало всі докази але частина з них оприлюднило завдали такого удару по репутації nderson що від нього почали йти клієнти. Ними можуть бути представники виконавчої та законодавчої влади аналітики ринку інвестори й акціонери засоби масової інформації споживачі продукції. Процеси обміну тобто купівлі та продажу товарів характеризуються...
47957. Словотвір як учення про творення слів і загальні принципи їх мотивації 337.5 KB
  Творення відведення це розділ мовознавства який вивчає слова за способами і засобами їх творення та словотвірною структурою. Словотворення зароджується одночасно зі словами базується на них і є засобом їх формування. Розділ мовознавчої науки який вивчає процес творення слів його механізм правила способи моделі словотвірну структуру слова і словотвірну систему мови називається словотвором. Зв'язок словотворення із синтаксисом виявляється в тому що: 1 синтаксична одиниця словосполучення становить для деривації...
47958. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 96.5 KB
  Вступ до курсу Історія України Історія України як наука та навчальна дисципліна Історія України як галузь історичної науки і як навчальна дисципліна. Періодизація історії України. Міжпредметний зв'язок у вивченні історії України.
47960. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 966.5 KB
  Предмет теорії держави і права. Методологія теорії держави і права. Функції теорії держави і права.
47961. Технічна естетика. Предмет, завдання та зміст курсу 308.5 KB
  Розвиток станків форми машин завжди був повязаний із стилевим напрямком архітектури відповідно епохи. Зручність і краса форми важливі критерії композиції різного обладнання та предметів побуту призначених для забезпечення матеріальних та побутових благ і потреб людини. Яка вивчає закономірності утворення форми принципи і методи художнього конструювання направлені на створення оптимальної форми виробів. До головних якісних характеристик архітектоніки належать такі ознаки: q рівень вдосконаленості внутрішнього змісту обєкта; q ...