21771

Основы С. Быстрый старт

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Освоение основ языка ANSI С, создания и практического освоения функций ввода и вывода, математических функций, написание программы по индивидуальному варианту

Русский

2014-03-24

943.54 KB

2 чел.

Лабораторная работа № 1

по дисциплине “Языки программирования”

Лабораторная работа № 1. Основы С. Быстрый старт

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение на практике основ языка ANSI C.

Задача лабораторной работы

Освоение основ языка ANSI С, создания и практического освоения функций ввода и вывода, математических функций, написание программы по индивидуальному варианту.

Задание на лабораторную работу


Блок-схема программы

Составим схему программы


Листинг программы:

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

#include <cmath>

const double PI = 3.14159265;

int main()

{

 printf("Hello world!\n");

 _flushall();

 float a,x;

 printf("Enter a:");

 scanf_s("%f",&a);

 _flushall();

 printf("Enter x:");

 scanf_s("%f",&x);

 printf("a = %f ,  x = %f\n",a,x);

 printf("___________________________________________\n");

 float G,F,Y;

 float gg;

 gg = 25 * a * a + 30 * a * x + 9 * x * x;

 G = 9 * (7 * a * a - 19 * a * x + 10 * x * x) / gg;

 printf("G = %f\n",G);

 

 float ff;

 ff = 9 * a * a - 13 * a * x - 10 * x * x;

 F = cos(ff) ;

   printf("F = %f\n",F);

 

 float yy;

 yy = -80 * a * a - 46 * a * x + 21 * x * x + 1;

 Y = logf(yy)/logf(10.0);

 printf("Y = %f\n",Y);

 system("pause");

 return 0;

}


Тест работы программы

Проверка полученных результатов

Вывод

Изучили формальные особенности написания программы на языке ANSI С  на основе алгоритма линейной структуры и работу в интегрированной среде языка ANSI С.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4708. Ознайомлення з основними типами даних в Python, вивчення основ програмування на мові Pytho 44.5 KB
  Мета роботи:ознайомлення з основними типами даних в Python, вивчення основ програмування на мові Python. Короткі теоретичні відомості Python - це проста і потужна об’єктно-орієнтована мова програмування високого рівня з чудовими можливост...
4709. Вивчення бібліотеки прикладних програм nltk, для опрацювання текстів природною мовою 21.61 KB
  Мета роботи: вивчення основ програмування на мові Python. Короткі теоретичні відомості Оператор for в Python трохи відрізняється від аналогічного оператора в C або Pascal. Замість незмінного проходження по арифметичній прогресії з чисел (як в Pascal...
4710. Вивчення методів доступу та роботи з лексичним ресурсами 261 KB
  Мета роботи: Вивчення основ програмування на мові Python. Вивчення методів доступу та роботи з лексичним ресурсами. Семантичний словник англійської мови WordNet. Короткі теоретичні відомості При програмуванні часто необхідно частин...
4711. Вивчення методів роботи з файлами на локальних дисках та з інтернету. Використання Юнікоду при обробці текстів 178.5 KB
  Мета роботи: Вивчення основ програмування на мові Python. Вивчення методів роботи з файлами на локальних дисках та з Інтернету. Використання Юнікоду при обробці текстів. Нормалізація текстів, стемінг, лематизація та сегментац...
4712. Вивчення основ структурного програмування мовою Python 72 KB
  Мета робота Вивчення основ програмування на мові Python. Вивчення основ структурного програмування мовою Python. Повторення та закріплення знань отриманих при виконанні попередніх лабораторних робіт. Покращення загальних нав...
4713. Разработка и сопровождение многофункционального персонального сайта преподавателя 109.5 KB
  Введение Работа в сети Internet дает неограниченные возможности в получении необходимой информации, например, для учебного процесса. Разработанный персональный сайт преподавателя дает возможность получить студенту такую информацию в виде...
4714. Основи структурного програмування мовою Python 127.5 KB
  Мета робота Вивчити основи структурного програмування мовою Python, повторити та закріпити матеріал, пройдений у попередніх лабораторних роботах, покращити загальні навички програмування. Короткі теоретичні відомості Присвоювання...
4715. Базові поняття програмування на мові Python 168.5 KB
  Спершу доведеться розібратися з певними базовими поняттями. Не варто їх заучувати – достатньо їх зрозуміти хоча би на інтуїтивному рівні. Згодом, під час практичної роботи, все встане на свої місця. Алгоритми і програми П...
4716. Ознайомлення з основними типами даних в Python 310.5 KB
  Мета роботи Ознайомлення з основними типами даних в Python. Вивчення основ програмування на мові Python. Короткі теоретичні відомості Python - це проста і потужна об’єктно-орієнтована мова програмування високого рівня з чудовими мож...