21779

Исследование спектральных характеристик систем с ШИМ c выходом по пстоянному току

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Задачей работы является приобретение навыков расчета силового фильтра в схеме предложенного преобразователя, анализ спектральных характеристик широтно-импульсной модуляции (ШИМ), а также обработки результатов эксперимента.

Русский

2014-03-24

548.5 KB

1 чел.

Федеральное агентство по образованию

Брянский государственный технический университет

Кафедра «ЭРЭ и ЭС»

Лабораторная  работа №1

по дисциплине

«Импульсно-модуляционные системы»

на тему

«Исследование спектральных характеристик

систем с ШИМ c выходом по пстоянному току»

Выполнил:

студент гр. 05-ПЭ

Токмаков А.В.

Преподаватель:

Андриянов А. И.

Брянск 2009

Целью работы является ознакомление со свойствами широтно-импульсной модуляции.

Задачей работы является приобретение навыков расчета силового фильтра в схеме предложенного преобразователя, анализ спектральных характеристик широтно-импульсной модуляции (ШИМ), а также обработки результатов эксперимента.

Задание

вар.

Частота

квантования

f, кГц

Напряжение

питания, В

Сопротивление нагрузки, Ом

Коэффициент гармоник или коэффициент пульсаций, %

Диапазон изменения глубины модуляции и коэффициента

заполнения

Вид

модуляции

12

90

100

8-16

5

0,6–0,9

ДРМ

Выполнение работы

1. Создаём модель преобразователя на основе ШИМ-II с постоянным напряжением управления и параметрами, соответствующими номеру варианта.

Рис.1. Схема ячейки с ДРМ

2. Расчёт номиналов элементов фильтра при RHmax = 16 Ом, min = 0.6.

Результаты моделирования:

Рис.2. Ток индуктивности

Рис.3. Напряжение на выходе преобразователя Uн=f(t)

Рис.4. Напряжение на выходе преобразователя Uн=f(t)

Коэффициент пульсаций:

Рис.5. Напряжения на выходе преобразователя Uн=f()

Коэффициент гармоник:

, где U1 – действующее значение гармоники с номером 1.

Рассчитанный фильтр удовлетворяет требованю  и непрерывному току индуктивности.

3. Временные диаграммы напряжений и токов.

Рис. 6. Напряжения на ключах при

Рис. 7. Токи через ключи

Рис. 8. Ток через конденсатор и напряжение на нём при

4. Выбор силовых ключей и конденсатора фильтра исходя из полученных в пп. 2, 3 результатов.

Для ключа:

  

Для конденсатора:

   

5. Зависимости напряжения на входе фильтра UKF=f() и UKF=f(t) при трех различных коэффициентах заполнения.

Рис. 9. Зависимости UKF=f()

Рис. 10. Зависимости UKF=f()

6. Теоретический расчет спектра входного сигнала фильтра UKF=f() при коэффициенте заполнения, использованном в п. 4

Рис. 11. Сравнение результатов расчёта спектра и моделировния

9. Расчёт потерь в силовых ключах при коэффициенте заполнения, использованном в п. 3.

Выбираем полистирольный плёночный конденсатор B32572A3105M:

; 

Сопротивление конденсатора на частоте 90кГц составляет 1…2Ом


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

44017. Комплекс лабораторних робіт з предмета: «Антенно- фідерні пристрої» 409.47 KB
  Вплив на людину джерел електромагнітного випромінювання Оптичне випромінювання. Функції антен у зазначених системах зводяться до випромінювання або прийому електромагнітних хвиль. Основні вимоги до фідера зводяться до його електрогерметічності відсутності випромінювання енергії з фідера і малим тепловим втратам.
44018. WEB – орієнтована інформаційна система «Math» 1.47 MB
  До цих джерел шуму відносяться також залізничні вузли і станції великі автовокзали і автогосподарства мотелі і кемпінги трейлерні парки промислові об'єкти і великі бази будівельної індустрії енергетичні установки. Це і проблема могильників і проблема саркофагу який поступово руйнується проблема населення яке все ще проживає в тридцяти кілометровій зоні. Арк. Підпис Дата Арк.
44019. Место ангиографической аппаратуры в решении задач улучшения диагностической помощи населению и принцип получения ангиограмм 1.24 MB
  Требования к техническим средствам ангиографического комплекса и принцип комплектования аппаратуры. Питающее устройство ангиографического аппарата. Штативные устройства ангиографического комплекса. Назначение и устройство стола координат ангиографического комплекса.
44020. СПЕЦИФІКА АНГЛІЙСЬКОЇ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ, ЇЇ КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ 2.14 MB
  Англійська Інтернет-реклама – є новим видом розповсюдження інформації. Сучасні англійські інформаційні та телекомунікаційні рекламні технології істотно змінюють не тільки спосіб виробництва продуктів і послуг, але й організацію, форми проведення дозвілля, реалізацію людиною своїх громадянських прав методи і форми виховання освіти. Англійська Інтернет-реклама має вирішальний вплив на соціальну структуру суспільства, економіку, політику та розвиток різних суспільних інститутів.
44021. Емпіричне дослідження впливу потреб на професійний вибір підлітків 545.5 KB
  Підходи до визначення поняття потреби. потреба є психічним явищем відображення об’єктивної нужди у чомусь організму біологічні потреби та особистості соціальні потреби. Поява нової потреби заставляє дитину проявляти для досягнення цього стану активність в ході якої і відбувається розвиток. При задоволенні потреби людина досягає стану спокою.
44022. Контактная разность потенциалов 99 KB
  Наиболее важно понятие контактной разности потенциалов для твёрдых проводников металлов и полупроводников. В конечном счёте достигается равновесие при котором потоки электронов в обоих направлениях становятся одинаковыми и между проводниками устанавливается контактная разность потенциалов Значение контактной разности потенциалов равно разности работ выхода отнесённой к заряду электрона. Если составить электрическую цепь из нескольких проводников то контактная разность потенциалов между крайними проводниками определяется только их...
44023. Организация и проведение маркетинговых исследований на базе сети магазинов «Л'Этуаль» 2.14 MB
  Проанализировать процесс организации и проведения маркетинговых исследований на базе сети магазинов «Л'Этуаль», выявить основные проблемы, возникающие при их реализации, и разработать пути совершенствования существующих бизнес процессов с целью усовершенствования качества услуг, предоставляемых предприятием.
44024. Создание и публикация веб-узла учебного заведения 990.5 KB
  Принципы функционирования дистанционного обучения. Технология обучения в системе дистанционного образования ДО. Информационные службы Интернета. Очень ценно что доступ к Internet–учебнику возможен с любой машины подключенной к сети Internet что позволяет при наличии интереса со стороны пользователей попробовать освоить какой либо курс дистанционного обучения. Дистанционное обучение ДО является формой получения образования наряду с очной и заочной при которой в образовательном процессе используются лучшие традиционные и...
44025. Организация расчетно-кассового обслуживания населения филиалом 614 ОАО «АСБ Беларусбанк» 1006 KB
  Первые попытки теоретически осмыслить природу денег были сделаны еще выдающимися мыслителями древности Ксенофонтом Платоном и в частности Аристотелем которого по праву считают родоначальником экономической науки в том числе науки о деньгах. Во многом сложность денег объясняется их необычным свойством быть воплощением способности товаров подвергаться обмену различным образом проявляющейся в разные исторические эпохи. Такой эквивалентной формой становится денежный товар функционирующий в...