21779

Исследование спектральных характеристик систем с ШИМ c выходом по пстоянному току

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Задачей работы является приобретение навыков расчета силового фильтра в схеме предложенного преобразователя, анализ спектральных характеристик широтно-импульсной модуляции (ШИМ), а также обработки результатов эксперимента.

Русский

2014-03-24

548.5 KB

2 чел.

Федеральное агентство по образованию

Брянский государственный технический университет

Кафедра «ЭРЭ и ЭС»

Лабораторная  работа №1

по дисциплине

«Импульсно-модуляционные системы»

на тему

«Исследование спектральных характеристик

систем с ШИМ c выходом по пстоянному току»

Выполнил:

студент гр. 05-ПЭ

Токмаков А.В.

Преподаватель:

Андриянов А. И.

Брянск 2009

Целью работы является ознакомление со свойствами широтно-импульсной модуляции.

Задачей работы является приобретение навыков расчета силового фильтра в схеме предложенного преобразователя, анализ спектральных характеристик широтно-импульсной модуляции (ШИМ), а также обработки результатов эксперимента.

Задание

вар.

Частота

квантования

f, кГц

Напряжение

питания, В

Сопротивление нагрузки, Ом

Коэффициент гармоник или коэффициент пульсаций, %

Диапазон изменения глубины модуляции и коэффициента

заполнения

Вид

модуляции

12

90

100

8-16

5

0,6–0,9

ДРМ

Выполнение работы

1. Создаём модель преобразователя на основе ШИМ-II с постоянным напряжением управления и параметрами, соответствующими номеру варианта.

Рис.1. Схема ячейки с ДРМ

2. Расчёт номиналов элементов фильтра при RHmax = 16 Ом, min = 0.6.

Результаты моделирования:

Рис.2. Ток индуктивности

Рис.3. Напряжение на выходе преобразователя Uн=f(t)

Рис.4. Напряжение на выходе преобразователя Uн=f(t)

Коэффициент пульсаций:

Рис.5. Напряжения на выходе преобразователя Uн=f()

Коэффициент гармоник:

, где U1 – действующее значение гармоники с номером 1.

Рассчитанный фильтр удовлетворяет требованю  и непрерывному току индуктивности.

3. Временные диаграммы напряжений и токов.

Рис. 6. Напряжения на ключах при

Рис. 7. Токи через ключи

Рис. 8. Ток через конденсатор и напряжение на нём при

4. Выбор силовых ключей и конденсатора фильтра исходя из полученных в пп. 2, 3 результатов.

Для ключа:

  

Для конденсатора:

   

5. Зависимости напряжения на входе фильтра UKF=f() и UKF=f(t) при трех различных коэффициентах заполнения.

Рис. 9. Зависимости UKF=f()

Рис. 10. Зависимости UKF=f()

6. Теоретический расчет спектра входного сигнала фильтра UKF=f() при коэффициенте заполнения, использованном в п. 4

Рис. 11. Сравнение результатов расчёта спектра и моделировния

9. Расчёт потерь в силовых ключах при коэффициенте заполнения, использованном в п. 3.

Выбираем полистирольный плёночный конденсатор B32572A3105M:

; 

Сопротивление конденсатора на частоте 90кГц составляет 1…2Ом


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85701. Українська народна казка «Без труда нема плода» 114 KB
  Мета уроку: довести до свідомості школярівщо хлібце результат праці багатьох професій; формувати уміння переказувати близько до тексту; збагачувати словниковий запас учніврозвивати читацькі та мовленнєві уміння і навички удосконалювати вміння письма українською мовою; виховувати шанобливе ставлення...
85702. В. ОСЄЄВА «СИНИ», В. СУХОМЛИНСЬКИЙ «СЬОМА ДОЧКА» 29.5 KB
  Удосконалювати павички свідомого читання, розвивати мислення учнів, зв’язне мовлення, вчити давати характеристику головним дійовим особам, виховувати бажання працювати, допомагати мамі. Перевірка домашнього завдання(виразне читання домашніх текстів) Актуалізація опорних знань.
85704. Калина – символ України. Матеріал уроку. Г. Демченко «Калинка». Загадки 50 KB
  Мета. Розширити знання про калину як символ України, вдосконалювати читацькі навички, уміння ділити текст на логічно-закінчені частини і добирати до них заголовки; збагачувати словниковий запас учнів. Розвивати у дітей уміння обмінюватись думками,слухати товариша.
85705. В.Берестов. Кошкин щенок. В.Бианки. Купание медвежат. Загадки 55 KB
  Цель: познакомить учащихся со стихотворением В. Берестова и рассказом В. Бианки; продолжить работу над загадками; совершенствовать выразительность, технику чтения; развивать речь учащихся, упражнять в составлении диалога; воспитывать уважительное отношение и любовь к матери.
85706. Хай оживає істина стара: людина починається з добра 61 KB
  Мета. Формувати в дітей почуття доброти, любові до навколишніх людей, розуміння того, що людина не просто частина природи, а й найвище її творіння; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати в учнів осуд проявів жорстокості, байдужості, заздрощів, ненависті, недоброзичливості...
85707. Ось прийшли морози – і зима настала 36.5 KB
  Мета: Ключові компетентності: формувати вміння вчитися (розмірковувати, запам’ятовувати та відтворювати навчальний матеріал, виділяти під час читання і слухання важливі за змістом слова). Загально-культурні: розвивати норми культури мовлення.
85708. Українська народна казка. Півник і двоє мишенят 58 KB
  Українські народні казки Тема: По роботі й нагорода Українська народна казка. Обладнання: ілюстрації до казки маски героїв запис казки. ‒ Хто її автор ‒ Відгадайте загадки і дізнаєтесяхто буде дійовими особами казки. Учні слухають запис казки.
85709. Дмитро Павличко «Де найкраще місце на землі». Василь Скуратівський «Калина». Антоніна Листопад «Калина» 783 KB
  Мета: навчати учнів виразно читати, аналізувати прочитане, виділяти в творі головну думку; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати образне мислення; виховувати любов до рідної землі. Обладнання: мультимедійна дошка, український віночок, стрічки, гроно калини, портрети Д. Павличка...