22034

Графическая визуализация вычислений

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

В ходе выполнения данной лабораторной работы я освоил визуализацию вычислений средствами указанных функций

Русский

2014-03-24

83.54 KB

2 чел.

Лабораторная работа 5

«Графическая визуализация вычислений »

Задание

  1. Случайные числа.
  2. Распределение по нормальному закону. Гистограммы.
  3. Построение объемных фигур с помощью плоских треугольников.
  4.  Для массива из N случайных чисел выполнить триангуляцию.
  5.  Вычислить выпуклую оболочку функции у=abs(sinx)
  6. Вычислить площадь полигона.
  7. Выполнить анализ попадания точек внутрь полигона.
  8. Создать закрашенный 8-угольник.
  9. Построить круговую диаграмму на 7 секторов. Отделить от центра 3 сектора.
  10. Построить объемную круговую диаграмму на 5 секторов. Каждый сектор отделить от центра на разное расстояние.

Код программы и результат ее выполнения

1.

>> x=rand (50,1);

>> y= rand (50,1);

>> subplot(1,3,1),plot (x,y,'.')

>> subplot(1,3,2),hist(x,10)

>> subplot(1,3,3),hist(y,10)

>>

2.

>> x=randn (50,1);

>> y= randn (50,1);

>> subplot(1,3,1),plot (x,y,'.')

>> subplot(1,3,2),hist (y,100)

>> subplot(1,3,3),hist (x,100)

>>

3.

>> y=rand(1,20);

>> x=rand(1,20);

>> z=sin(x.*y);

>> tri=delaunay(x,y);

>> subplot(1,2,1), trimesh (tri,x,y,z);

>> subplot (1,2,2), trisurf (tri,x,y,z)

>>

4.

>> x=rand(1,10);

>> y=rand(1,10);

>> TRI=delaunay(x,y);

>> trimesh(TRI,x,y);

>> hold on

>> plot(x,y,'m')

5.

>> xx=-0.7:0.02:0.7;

>> yy=abs(sin(xx));

>> [x,y]=pol2cart(xx,yy);

>> k=convhull(x,y);

>> plot(x(k),y(k),'r:',x,y,'g*')

6.

>> Z=randn(1,40);

>> X=sin(Z);

>> Y=cos(Z);

>> A= polyarea(X,Y)

A =

   1.5299

>> plot(X,Y,'m')

7.

>> Z=randn(50,1);

>> yp=sin(Z);

>> xt=cos(Z);

>> x=randn(70,1); y = randn(70,1);

>> popal = inpolygon(x,y,xt,yp);

>> plot(xt,yp,x,y,'r*',x,y,'bo')

8.

>> X=[1,2,3,4,5,6];

>> Y=[2,4,2,6,3,7];

>> Z=[3,5,1,4,3,7];

>> patch(X,Y,Z,'m')

9.

>> X=[1,2,3,4,5,6,7];

>> pie (X,[0 0 0 0 1 1 1])

10.

>>X=[1,2,3,4,5];

>>pie3 (X,[0.1 0.3 0.5 0.7 1])

Вывод. В ходе выполнения данной лабораторной работы я освоил визуализацию вычислений средствами указанных функций.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69625. Визначення вартості достовірної інформації, графік корисності 102 KB
  Мета: набути навиків у проведенні аналізів варіантів рішень та формуванні матриці альтернатив. Задача №1 Завод випускає тонізуючий напій у 40-літрових бочках. Витрати на виробництво одного літра напою складають 70 коп., а продають за 1,3 грн.
69626. Організаційна структура підприємства «Foot-service» 84 KB
  Foot-Service - динамічно розвивається компанія на взуттєвому ринку України, заснована в 2010 році. Основними напрямками компанії є виробництво та оптові продажі взуття. Мета компанії це: виведення на ринок сучасної, комфортної та якісної продукції.
69627. Теорія прийняття рішень в задачах управління та контролю 32 KB
  Торгівельна фірма що продає взуття оптовим покупцям на вітчизняному ринку повинна вирішити яку кількість пар потрібно виготовити щоб задовольнити попит покупців і отримати максимальний прибуток. Закупівельна ціна однієї пари взуття становить 95 якщо партія менша 1000 штук та 90 якщо...
69628. Формування матриці альтернатив, використання класичних критеріїв вибору 48.91 KB
  Мета: набути навиків у проведенні аналізів варіантів рішень та формуванні матриці альтернатив. Завдання Сформувати матрицю рішень відповідно до поставленої задачі. Задача №1 Завод випускає тонізуючий напій у 40-літрових бочках. Витрати на виробництво одного літра напою складають...
69629. МАІ – метод аналізу ієрархій. Метод Сааті 111 KB
  Побудувати дерево ієрархії відповідно до своєї теми, на якому вказати мету, критерії та альтернативи. Визначити експертів, які будуть оцінювати альтернативи за даними критеріями за 9 – ти бальною шкалою. Визначити пріоритети критеріїв, в які входять : компоненти власного вектору...
69630. Інформаційні управляючі системи і технології 485.5 KB
  Мета методичних вказівок – допомогти студентам заочної форми навчання вирішувати задачі прийняття рішень з використанням математико-статистичних моделей та нових інформаційних технологій. Основна форма занять студентів заочної форми навчання – самостійне опрацювання навчального матеріалу...
69631. Теорія прийняття рішень в задачах управління і контролю: Методичні вказівки 633.5 KB
  Вирішення Наносимо фактичні значення на графік який представлено на рисунку 1. Формуємо таблицю 2 за результатами розрахунків суми кожної партії за 4 квартали ковзні середні за 4 квартали і центровані ковзні середні значення стовпці...
69632. МАІ – метод аналізу ієрархій. Метод Сааті 202.5 KB
  Розрядність системи. Система може бути 32–ох та 64–ох розрядною. Звичайно, якщо розрядність більша, тим більше окремих функцій комп’ютера буде доступно для користувача. Тактова частота. Основна одиниця виміру частоти тактів у синхронних колах, що визначає кількість елементарних...
69633. Розроблення, аналіз та визначення адекватності прогнозованих адитивних моделей при прийнятті рішень 204 KB
  Проаналізувати вихідні дані та згладити їх методом ковзного середнього. Побудувати прогнозну модель з адитивною компонентою з урахуванням показників сезонності. Визначити адекватність моделі тренда. Зробити прогноз на найближчі 2 квартали.