22034

Графическая визуализация вычислений

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

В ходе выполнения данной лабораторной работы я освоил визуализацию вычислений средствами указанных функций

Русский

2014-03-24

83.54 KB

2 чел.

Лабораторная работа 5

«Графическая визуализация вычислений »

Задание

  1. Случайные числа.
  2. Распределение по нормальному закону. Гистограммы.
  3. Построение объемных фигур с помощью плоских треугольников.
  4.  Для массива из N случайных чисел выполнить триангуляцию.
  5.  Вычислить выпуклую оболочку функции у=abs(sinx)
  6. Вычислить площадь полигона.
  7. Выполнить анализ попадания точек внутрь полигона.
  8. Создать закрашенный 8-угольник.
  9. Построить круговую диаграмму на 7 секторов. Отделить от центра 3 сектора.
  10. Построить объемную круговую диаграмму на 5 секторов. Каждый сектор отделить от центра на разное расстояние.

Код программы и результат ее выполнения

1.

>> x=rand (50,1);

>> y= rand (50,1);

>> subplot(1,3,1),plot (x,y,'.')

>> subplot(1,3,2),hist(x,10)

>> subplot(1,3,3),hist(y,10)

>>

2.

>> x=randn (50,1);

>> y= randn (50,1);

>> subplot(1,3,1),plot (x,y,'.')

>> subplot(1,3,2),hist (y,100)

>> subplot(1,3,3),hist (x,100)

>>

3.

>> y=rand(1,20);

>> x=rand(1,20);

>> z=sin(x.*y);

>> tri=delaunay(x,y);

>> subplot(1,2,1), trimesh (tri,x,y,z);

>> subplot (1,2,2), trisurf (tri,x,y,z)

>>

4.

>> x=rand(1,10);

>> y=rand(1,10);

>> TRI=delaunay(x,y);

>> trimesh(TRI,x,y);

>> hold on

>> plot(x,y,'m')

5.

>> xx=-0.7:0.02:0.7;

>> yy=abs(sin(xx));

>> [x,y]=pol2cart(xx,yy);

>> k=convhull(x,y);

>> plot(x(k),y(k),'r:',x,y,'g*')

6.

>> Z=randn(1,40);

>> X=sin(Z);

>> Y=cos(Z);

>> A= polyarea(X,Y)

A =

   1.5299

>> plot(X,Y,'m')

7.

>> Z=randn(50,1);

>> yp=sin(Z);

>> xt=cos(Z);

>> x=randn(70,1); y = randn(70,1);

>> popal = inpolygon(x,y,xt,yp);

>> plot(xt,yp,x,y,'r*',x,y,'bo')

8.

>> X=[1,2,3,4,5,6];

>> Y=[2,4,2,6,3,7];

>> Z=[3,5,1,4,3,7];

>> patch(X,Y,Z,'m')

9.

>> X=[1,2,3,4,5,6,7];

>> pie (X,[0 0 0 0 1 1 1])

10.

>>X=[1,2,3,4,5];

>>pie3 (X,[0.1 0.3 0.5 0.7 1])

Вывод. В ходе выполнения данной лабораторной работы я освоил визуализацию вычислений средствами указанных функций.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31705. СТРУКТУРА ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ 42.5 KB
  Моделювання педагогом майбутнього спілкування прогностичний етап. У цей час окреслюються контури майбутньої взаємодії: планування і прогнозування змісту структури засобів спілкування. Зміст спілкування формування мети взаємодії для чого аналіз стану співрозмовника чому він такий і ситуації що сталося.
31706. Учнівський колектив 30 KB
  Ціль колективу обов'язково повинна збігатися з суспільними цілями не суперечити пануючій ідеології конституції і законам держави. Єдиний шкільний колектив складається з колективу педагогів і загального колективу учнів. Учнівський колектив має органи управління: загальні збори учнівський комітет і рада колективу комісії штаби; у первинних колективах також працюють загальні збори та інші органи самоуправління обираються уповноважені особи та ін. Наявність у відносинах між членами колективу певної моральнопсихологічної єдності яка терпима...
31708. Складові психології спілкування 47 KB
  Складові психології спілкуванняСпілкування завжди займало важливе значення в житті людини. Хоч людське спілкування належить до основи соціального буття безпосереднім обєктом психологічного та соціальнопсихологічного аналізу воно постало лише в ХХ столітті. Спілкування дуже складний та многогранний процес. Паригіна âОснови соціально психологічної теоріїâ автор відзначив що процес спілкування може виступати як процес взаємодії людей як інформаційний процес як відношення людини до оточуючих як процес впливу один на одного а...
31710. Основні види діяльності 59 KB
  У дошкільному віці провідним різновидом діяльності є гра у шкільному навчання а в зрілому праця. Гра та навчання властиві і людям і тваринам. Але вона відрізняється від навчання та праці.
31711. Колектив як соціокультурне середовище виховання і розвитку 52.5 KB
  Емоціональний рівень ввзаємодії в колективі відображає домінуючі емоціональні стани дітей їх спільні переживання стосунки симпатій чи антипатій між членами колективу гуманістичні та суспільно значимі мотиви. Ініціатива творча позиція особистості зростання самостійності і самоуправління дітей ціннісний зміст їх спільної діяльності є індикаторами виховного потенціалу дитячого колективу. Підходи до розробки колективу та індивідуальності. Погляди на проблеми колективу відобразили сутність суспільних культурноісторичних процесів розвитку...
31712. Двіжущіе сили та умови розвитку особистості 99 KB
  Двіжущіе сили та умови розвитку особистості Розвиток особистості слід розуміти як процес формування особистості як соціальної якості індивіда в результаті його соціалізації та виховання. Володіючи природними анатомофізіологічними передумовами до становлення особистості в процесі соціалізації дитина вступає у взаємодію з навколишнім світом опановуючи досягненнями людства. Створювані в ході цього процесу здібності і функції відтворюють в особистості історично сформувалися людські якості. Оволодіння дійсністю у дитини здійснюється в його...
31713. Соціалізація особистості 95.5 KB
  socilis суспільний характеристика це процес входження індивіда в суспільство соціалізації особистості активного засвоєння ним соціального досвіду соціальних ролей норм цінностей необхідних для успішної життєдіяльності в даному суспільстві. У процесі соціалізації в людини формуються соціальні якості знання вміння відповідні навички що дає їй змогу стати дієздатним учасником соціальних відносин. Отже основа соціальнопсихологічного розуміння соціалізації особистості грунтується на характеристиці соціальнопсихологічного типу...