22038

Основные графические возможности

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Построить график дискретных отсчетов функции. Отразить координатную сетку. Закрасить маркеры. Построить графики в логарифмическом и полулогарифмическом масштабе, используя разбиение графического окна. Построить лестничный график. В этом же графике графическом окне построить плоской график заданной функции.

Русский

2014-03-24

131.8 KB

2 чел.

Лабораторная работа 3   

  «Основные графические возможности »

Задание

 1. Построить три проекции плоскости на ось ХОУ, тип линии задает пользователь. Отразить координатную сетку. Оформить легенду.

                                        

 1. Построить график дискретных отсчетов функции. Отразить координатную сетку. Закрасить маркеры.

 1. Построить графики в логарифмическом и полулогарифмическом масштабе, используя разбиение графического окна.

 1. Построить лестничный график . В  этом же графике графическом окне построить плоской график заданной функции.

 1. Построить график проекций векторов на плоскость, выбрав цвет и тип линии.

a1=1+i  a2=-2-3i   y=a1*a2   z=sin(2*x*y)

 1. Построить график поля градиентов.

                   

 1. Сетчатый 3D – график. Отразить координатную сетку.

                                     

 1. Построить контурный график функции z=sin(x^2+y^2)

 1. В разных графических окнах маркировать контурный график                                                         , используя две команды.

 1. Построить график функции, оформить график.

 

 1.  Построить линию в полярной системе координат, заданной уравнением

 t находится в пределах от 0 до 2π  

 1.  Задать и построить радиус-векторы разными типами линий. Оформить график. Сформировать легенду.

 1.  Построить угловую гистограмму.

Код программы и результат ее выполнения

1.

>> syms x y

>> solve('3*x+4*y=8',y)

 

ans =

 

2 - (3*x)/4

 

>> %y1

>> solve('2*x-4*y=-1',y)

 

ans =

 

x/2 + 1/4

 

>> %y2

>> solve('x+5*y=0',y)

 

ans =

 

-x/5

 

>> %y3

>> clear all

>> whos

>> x=-5:0.1:5;

>> y1=2-(3*x)/4;

>> y2=x/2+1/4;

>> y3=-x/5;

>> plot (x,y1,'-m',x,y2,'-.+r',x,y3,'-*k')

>>  legend('3x+4y+2z=8','2x-4y-3z=-1','x+5y+z=0')

>>  ylabel ('Y')

>>  xlabel ('X')

>>  title('График')

>>  grid on

2.

>> x=0:0.1:4;

>> y=x.^(2).*exp(-x);

>> stem (x,y,'filled')

>> grid on

3.

>> x=logspace(-1,3);

>> x=0:0.5:10;

>> subplot(2,1,1),loglog(x,x.^(2).*exp(-x))

>> grid on

>> subplot(2,1,2),semilogy(x,x.^(2).*exp(-x))

>> grid on

4.

>> x=0:0.25:10;

>> stairs(x,x.^(2).*exp(-x))

>> hold on

>> plot(x,x.^(2).*exp(-x))

5.

>> x=0:0.1*pi:3*pi;

>> a1=1+i;

>> a2=-2-3i;

>> y=a1*a2;

>> z=sin(2*x*y);

>> feather (z,'-.+r')

6.

>>  x=-2:.2:2; y=-1:.2:1;

>> [xx,yy] = meshgrid(x,y);

>> zz = (xx.^2)-2*xx.*yy+3*yy-1;

>> [px,py] = gradient(zz,.2,.2);

>> quiver (x,y,px,py,2);

7.

>> [x,y] = meshgrid([-3:0.1:3]);

>> z = 3*x.^2-4*x.*y-2*x+4*y-5;

>> surf (x,y,z)

>> shading interp

>> colorbar

>> grid on

8.

>>[x,y] = meshgrid([-3:0.1:3]);

>>z = sin(x.^2+y.^2);

>>contour3(z)

9.

>>  [x,y] = meshgrid([-3:0.1:3]);

>>  z = 3*x.^2-4*x.*y-2*x+4*y-5;

>> contour(x,y,z)

>>  [CMatr, h] = contour3(x, y, z,20);

>>  clabel(CMatr, h)

hold on

>> subplot(2,1,2),[CMatr, h] = contour3(x, y, z,20);

>> clabel(CMatr, h)

>> subplot(2,2,2),[CMatr, h] = contour3(z,20);

10.

>> syms t

>> ezplot3(t+log(cos(t)),t-log(sin(t)),t)

11.

>> syms t

>> ezpolar(1/(1+cos(t)),[0 pi*2])

12.

>> Z = [2i,-3i,-2i];

compass(Z,'-.+r')

>> hold on

>> X = [1+2i,-3i,2-2i];

compass(X,'-.xb')

>>  legend('Вектор_1','Вектор_2')

13.

>> rose(1:50,20)

Вывод. В ходе выполнения данной лабораторной работы мною были успешно усвоены и применены на практике различные методики построения графиков и диаграмм.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73891. Вектори електричного поля, індукції та поляризованості 93.5 KB
  Однорідний протяжний пружний стрижень одновимірний кристал на який діє механічне напруження показано на рис. Механічне напруження не вектор і тому позначається парою стрілок однакових за величиною і протилежних за напрямом...
73894. Ионная упругая поляризация 34.66 KB
  Но во внешнем электрическом поле катионы т анионы смещаются под действием кулоновских сил создавая полярную решетку с элементарными электрическими моментами. Если приложить электрическое поле то к упругой энергии заряженных частиц добавляется энергия накопленная ими в поле...
73895. Электронная тепловая поляризация 123.69 KB
  Тензоры упругости и податливости Приложенные извне механические напряжения Х упруго и обратимо изменяют форму кристалла происходит его деформация х. Поскольку xmn и Xmn тензоры второго ранга в анизотропных кристаллах или текстурах можно ожидать что каждая из девяти компонентов деформаций xkp индуктирована девятью компонентами тензора напряжения...
73896. Виникнення класичної буржуазної політичної економії в Англії. 32.5 KB
  Петті Уільям Петті 1623 1687 основоположник класичної політичної економії в Англії. Петті є неоднозначною. У своїх працях особливо ранніх Петті віддає данину меркантилізму. Отже на відміну від меркантилістів які використовували емпіричний описовий метод Петті заклав основи абстрактного методу в політичній економії.
73897. Зародження і проблеми суперечливого розвитку класичної буржуазії політекономії у Франції. 29.5 KB
  Буагільбер У XVII ст. Пєр де Буагільбер 1646 1714 засновник класичної політичної економії у Франції народився в Руані в дворянській сім'ї здобув гарну освіту займався певний час літературною діяльністю потім юриспруденцією. Особливості економічного розвитку Франції позначилися на формуванні економічних поглядів Буагільбера. 1696 Роздрібна торгівля Франції 1699 Міркування про природу багатства грошей і податків 1707 та інших Буагільбер виступає з гострою критикою меркантилізму.
73898. Виникнення політичної економії в Німеччині. Ф. Ліст, “Стара і нова” історичні школи В. Рошер, К. Кніс, Б. Гільдебранд, Г. Шмолер, В. Зомбард, Брентано 50.5 KB
  Німеччина XIX ст. — це країна, що складалася з політично й економічно відособлених держав, обєднаних у конфедерацію за національною ознакою. їхня економічна відособленість базувалась на феодальних відносинах