22109

D-триггер(триггер задержки)

Лекция

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Название Dтриггера происходит от слова €œdelay€ задержка. Из определения следует что состояние триггера в момент времени t1 повторяет значение входного сигнала Dt в момент времени t отсюда и название триггера задержки. Матрица переходов для Dтриггера: D Qt Qt1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 Обозначения асинхронного и синхронного Dтриггеров. Матрица переходов RS триггера имеет вид.

Русский

2013-08-04

28.5 KB

3 чел.

Лекция 12

  1.  D-триггер(триггер задержки).

Триггером D-типа (триггером задержки) называют элементарный автомат мура с двумя устойчивыми состояниями и одним входом D таким, что Q(t+1) = D(t). Название D-триггера происходит от слова “delay” – задержка. Из определения следует, что состояние триггера в момент времени t+1 повторяет значение входного сигнала D(t) в момент времени t (отсюда и название триггера задержки).

Матрица переходов для D-триггера:

D

Q(t)

Q(t+1)

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

Обозначения асинхронного  и синхронного D-триггеров.

В синхронном D-триггере  при С=0 триггер свое состояние не меняет, а при С=1 работает так же как и асинхронный. Т.е.  (Q(t+1)=D(t)*C(t) v Q(t)*C(t).

Асинхронный D-триггер практического значения не имеет.

3.R-S – триггер с разделенными входами

R-S триггером называют автомат Мура с двумя устойчивыми состояниями, имеющий два входа R и S такие, что при S=1 и R=0 триггер принимает состояния 1, а при R=1 и S=0 состояние 0.

В соответствие с состоянием, принимаемым триггером, вход S называет единичным входом, а вход S нулевым. Матрица переходов R-S триггера имеет вид. Комбинация сигналов R=1 и S=1 является запрещенной и поэтому переход в триггере при таких значениях входных сигналов не определен. Переход триггера из 0 в 0 возможен при двух комбинациях входных сигналов: R=0 и S=0, R=1 и S=0. Поэтому в первой строке матрицы переходов RS триггера в столбце R поставлена переменная b1, которая может принимать два значения 0 v 1. Аналогично, переход из состояния 1 в 1 также возможен при двух комбинациях входных сигналов: R=0, S=0 и R=0, S=1. Поскольку при таком переходе значения сигнала на входе S безразлично, то  в нижней строке матрицы переходов в столбце S записана переменная b2. По матрице переходов можно построить граф R-S триггера.

R

S

Q(t)

Q(t+1)

b1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

b2

1

1

Автоматы, которые могут переходить из одного состояния в другое под действием нескольких комбинаций входных сигналов, называются автоматами с избыточной системой переходов. Избыточность можно использовать в процессе для упрощения схемы, придавая переменным b1 и b2 такие значения, которые позволяют минимизировать число элементов. Поэтому, если схемы двух элементарных автоматов равноценны по сложности, то предпочтение отдают автомату, имеющему большую избыточность системы переходов.

Запишем закон функционирования  R-S триггера в аналитическом виде, для чего составим по матрице переходов диаграмму Вейча.

S

S

R

0

1

1

1

R

0

0

Пустые клеточки соответствуют запрещенной комбинации входных сигналов. При минимизации эти клеточки можно заполнить произвольным образом, в нашем случае лучше единичным значением. Тогда имеем

Q(t+1) = S v R*Q(t), при R*S = 0


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22693. Конкурентоспроможність економіки та конкурентна політика України 133 KB
  випущено Світовий звіт що стосується проблем конкурентоспроможності €œПро конкурентоспроможність окремих національних економік€. Результат дослідження: було визначено індекс конкурентоспроможності який визначався за основними групами факторів які є найбільш впливовими. Фактори конкурентоспроможності: відкритість вимірює відкритість до зовнішньої торгівлі і інвестицій політики обмінних курсів і легкості експорту. Україна зайняла 53 місце по індексу конкурентоспроможності.
22694. Експорт в Україні 21.5 KB
  Україна мала позитивне сальдо але за рахунок поточних операцій платіжного балансу. Платіжний баланс співвідношення між сумою всіх грошових надходжень отриманих державою від інших країн за певний період і сумою всіх платежів які здійснювалися за цей період. Структура ПБ в міжнародній статистиці однакова і складається з наступних частин: баланс надходжень і платежів із зовнішньої торгівлі баланс надходжень і платежів за послуги баланс некомерційних надходжень і платежів баланс надходжень і платежів із закордонних капіталовкладень...
22696. Вільні економічні зони в Україні 35.5 KB
  На Україні існують вільні ВЕЗ чи спеціальні СЕЗ економічні зони та території пріоритетного розвитку ТПР і являють собою частину території України на якій встановлюються i діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування i дії законодавства України. 2001 року зареєстровано: 11 СЕЗ і 9 ТПР. Загальна територія на яку поширюється режим СЕЗ та ТПР 105 території України. Кількість областей України на які поширюються режим СЕЗ та ТПР 12.
22697. Проблеми тінізації Економіки України та її олігархізації 23 KB
  Світовою практикою доведено: чим слабша держава тим вищий ступінь тінізації економіки. Зв'язок між традиційними проявами тіньової економіки: корупція відмивання коштів поширення сфери дії кримінальних угруповань діяльність €œфіктивних фірм€ поширення проявів тінізації національної економіки в цілому. Автор робить висновок що будьякі прояви нелегальної економіки які не знаходять відповідної протидії з боку органів державної влади не тільки спотворюють пропорції розширеного відтворення виробництва а й знецінюють демократичні...
22698. Національний банк України 24.5 KB
  2 Забезпечити високий рівень довіри в суспільстві до банків завдяки створенню дієвої системи нагляду за банківською діяльністю системи захисту інтересів вкладників та інвесторів системи оперативного кредитування комерційних банків з метою підвищення їх ліквідності. 3 Забезпечити високий ступінь незалежності і самостійності НБУ в проведенні монетарної політики з питань що стосуються сталості грошей чітко розмежувати кредитну діяльність банківської системи і фінансову діяльність уряду виключити пряме кредитування НБУ бюджетних витрат...
22699. Залучення іноземних інвестицій в Україну 27 KB
  На приплив іноземних інвестицій можна впливати лише побічно а саме: шляхом приведення інституційних та правових норм в Україні відповідно до міжнародних вимог. Для залучення іноземних інвестицій в Україну та їх ефективного використання необхідно: 1. На державному рівні відмовитися від мети залучення іноземних інвестицій будьякою ціною тобто не ставити іноземні компанії в більш привілейоване положення ніж національні.
22700. Ситсема держорганів, щ о регулюють ЗЕД 34 KB
  ситсема держорганів щ о регулюють ЗЕД Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснюється для того щоб забезпечити: 1 захист економічних інтересів України та законних інтересів субєктів зовнішньоекономічної діяльності; 2 створення рівних можливостей для субєктів зовнішньоекономічної діяльності розвивати всі види підприємницької діяльності незалежно від форм власності та всі напрями використання доходів і здійснення інвестицій; 3 заохочення конкуренції та ліквідацію монополізму в сфері зовнішньоекономічної діяльності....
22701. Експорт та імпорт України 26.5 KB
  Існує заборона експорту або імпорту того чи іншого товару для захисту національних інтересів економічна безпека захист культурних цінностей фінансові положення тощо. Сьогодні ні розміри експорту ні його структура не можуть задовольнити Україну. Розміри експорту поки що недостатні: в 1995 р. У його структурі найбільшу частку мають сировина матеріали і товари народного споживання 876; машини і устаткування 103 інші товари у тому числі послуги 21 що вказує на дуже неефективну структуру експорту оскільки майже 90 його...