22109

D-триггер(триггер задержки)

Лекция

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Название Dтриггера происходит от слова €œdelay€ задержка. Из определения следует что состояние триггера в момент времени t1 повторяет значение входного сигнала Dt в момент времени t отсюда и название триггера задержки. Матрица переходов для Dтриггера: D Qt Qt1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 Обозначения асинхронного и синхронного Dтриггеров. Матрица переходов RS триггера имеет вид.

Русский

2013-08-04

28.5 KB

3 чел.

Лекция 12

  1.  D-триггер(триггер задержки).

Триггером D-типа (триггером задержки) называют элементарный автомат мура с двумя устойчивыми состояниями и одним входом D таким, что Q(t+1) = D(t). Название D-триггера происходит от слова “delay” – задержка. Из определения следует, что состояние триггера в момент времени t+1 повторяет значение входного сигнала D(t) в момент времени t (отсюда и название триггера задержки).

Матрица переходов для D-триггера:

D

Q(t)

Q(t+1)

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

Обозначения асинхронного  и синхронного D-триггеров.

В синхронном D-триггере  при С=0 триггер свое состояние не меняет, а при С=1 работает так же как и асинхронный. Т.е.  (Q(t+1)=D(t)*C(t) v Q(t)*C(t).

Асинхронный D-триггер практического значения не имеет.

3.R-S – триггер с разделенными входами

R-S триггером называют автомат Мура с двумя устойчивыми состояниями, имеющий два входа R и S такие, что при S=1 и R=0 триггер принимает состояния 1, а при R=1 и S=0 состояние 0.

В соответствие с состоянием, принимаемым триггером, вход S называет единичным входом, а вход S нулевым. Матрица переходов R-S триггера имеет вид. Комбинация сигналов R=1 и S=1 является запрещенной и поэтому переход в триггере при таких значениях входных сигналов не определен. Переход триггера из 0 в 0 возможен при двух комбинациях входных сигналов: R=0 и S=0, R=1 и S=0. Поэтому в первой строке матрицы переходов RS триггера в столбце R поставлена переменная b1, которая может принимать два значения 0 v 1. Аналогично, переход из состояния 1 в 1 также возможен при двух комбинациях входных сигналов: R=0, S=0 и R=0, S=1. Поскольку при таком переходе значения сигнала на входе S безразлично, то  в нижней строке матрицы переходов в столбце S записана переменная b2. По матрице переходов можно построить граф R-S триггера.

R

S

Q(t)

Q(t+1)

b1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

b2

1

1

Автоматы, которые могут переходить из одного состояния в другое под действием нескольких комбинаций входных сигналов, называются автоматами с избыточной системой переходов. Избыточность можно использовать в процессе для упрощения схемы, придавая переменным b1 и b2 такие значения, которые позволяют минимизировать число элементов. Поэтому, если схемы двух элементарных автоматов равноценны по сложности, то предпочтение отдают автомату, имеющему большую избыточность системы переходов.

Запишем закон функционирования  R-S триггера в аналитическом виде, для чего составим по матрице переходов диаграмму Вейча.

S

S

R

0

1

1

1

R

0

0

Пустые клеточки соответствуют запрещенной комбинации входных сигналов. При минимизации эти клеточки можно заполнить произвольным образом, в нашем случае лучше единичным значением. Тогда имеем

Q(t+1) = S v R*Q(t), при R*S = 0


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37827. Організація обробки графічної інформації 57.5 KB
  При необхідності за допомогою убудованого редактора EditingChrt компонентові TChrt передаються дані про товщину стиль і колір ліній параметрах шрифту підписів кроках розмітки координатної сітки й інші настроювання. Для уведення вихідних даних використовуються вікна TEdit. З'явиться вікно редагування EditingChrt див. Натискаючи різні кнопки меню познайомитися з іншими можливостями EditingChrt.
37828. ОБРОБКА ПОДІЙ У DELPHI. КОМПОНЕНТИ TLISTBOX І TCOMBOBOX 69 KB
  Типи даних для роботи з рядками Короткі рядки типу ShortString і String[N]:Короткі рядки мають фіксована кількість символів. Рядок ShortString може містити 255 символів. Рядок String[N] може містити N символів але не більш 255. На етапі виконання програма визначає необхідну довжину ланцюжка символів і звертається до ядра операційної системи з вимогою виділити необхідну пам'ять.
37829. Програмування підпрограм та модулів 41 KB
  Контрольні запитання: Що називають підпрограмою Які види підпрограму мові Pscl Ви знаєте Які види параметрів Ви знаєте Які види змінних Ви знаєте Що називають моделем Яка структура модуля Як організувати модуль у Delphi Теоретичні відомості. Створення модуля: Створюючи модуль варто звернути увагу на те що він не повинний мати своєї форми. Для створення модуля в меню File вибрати File New і потім у репозиторії піктограму. Ім'я модуля можна перемінити на інше що відповідає внутрішньому змістові модуля наприклад Unit...
37832. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса с выбором главного элемента 207.5 KB
  Метод Гаусса К необходимости решения систем линейных алгебраических уравнений СЛАУ приводят многие прикладные задачи физики радиофизики электроники других областей науки и техники. Из прямых методов популярным у вычислителей является метод Гаусса исключения переменных с выбором главного максимального по модулю элемента в столбце.1 Процесс ее решения методом Гаусса делится на два этапа называемых соответственно прямым и обратным ходом.