22111

Структурная схема конечного автомата

Лекция

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Комбинационная схема строится из логических элементов образующих функционально полную систему а память – на элементарных автоматах обладающих полной системой переходов и выходов. Каждое состояние абстрактного автомата ai i=0n кодируется в структурных автоматах набором состояний элементов памяти Q2 R=1R. Здесь Q – состояние автомата а ai = {0 1} Как и прежде Q Общее число необходимых элементов памяти можно определить из следующего неравенства 2R n 1.

Русский

2013-08-04

26.5 KB

3 чел.

Лекция 14

Структурная схема конечного автомата.

В структурной теории автомат представляют в виде композиции двух частей: запоминающей части, состоящей из элементов памяти, и комбинационной части, состоящей из логических элементов. Комбинационная схема, строится из логических элементов, образующих функционально полную систему, а память – на элементарных автоматах, обладающих полной системой переходов и выходов.

Каждое состояние абстрактного автомата ai, i=0,n, кодируется в структурных автоматах набором состояний элементов памяти Q2, R=1,R. Поскольку в качестве элементов памяти используются обычные двоичные триггера, то каждое состояние можно закодировать двоичным числом ai=Q1Q2….Qr. Здесь Q – состояние автомата, а ai = {0, 1}/ Как и прежде Q 

Общее число необходимых элементов памяти можно определить из следующего неравенства 2R > n + 1. Здесь (n+1) – число состояний. Логарифмируя неравенство получим R > ]log2 (n+1)[. Здесь ]с[ - означает, что необходимо взять ближайшее целое число, большее или равное C.

В отличии от абстрактного автомата, имеющего один входной и один выходной канала, на которые поступают сигналы во входном X={x1, x2,…..,xm} и выходном Y={y1,y2,….,yk} алфавитах, структурный автомат имеет L входных и N выходных каналов. Каждый входной xj и выходной yj сигналы абстрактного автомата могут быть закодированы двоичным набором состояний входных и выходных каналов структурного автомата.

Очевидно число каналов L и N можно определить по формулам

L ]log m[;

N ]log k[,

аналогичным формуле для определения a3 под действием сигнала xj с выдачей сигнала yg соответствует переход структурного автомата из состояния ai в состояние as под действием сигнала xj с выдачей сигнала yg соответствует переход структурного автомата из состояния () в состояние (), под действием входного сигнала ()  с выдачей выходного сигнала (). Для того, чтобы структурный автомата перешел из одного состояния в другое, необходимо изменить состояние элементов памяти Qr.

Изменение же состояния элементов памяти происходит под действием сигналов U=(U1,U2,…,Ur) поступающих на их входы. Эти сигналы формируются комбинационной схемой II и называются функций возбуждения элементов памяти (элементарных автоматов). На вход комбинационной схемы II, кроме входного сигнала xj, по цепи обратной связи поступают сигналы Q=(Q1, Q2, …, QR), называемые функцией обратной связи от памяти автомата к комбинационной схеме. Комбинационная схема I служит для формирования выходного сигнала yg, причем в случае автомата Мили на вход этой схемы поступает входной сигнал xj, а в случае автомата Мура – сигнал xj не поступает, т.к. yg не зависит от xj.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

3577. Закріплення букви і. Звуко-буквений аналіз слів. Читання речень 41.5 KB
  Закріплення букви «і». Звуко-буквений аналіз слів. Читання речень. Мета: Закріпити звукове значення букви «і», удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу слів, вміння читати склади, слова з буквою «і». Продовжувати вчити складати та читати речен...
3578. Цей день без куріння. Виховний захід 138.5 KB
  Показати негативний вплив куріння на стан здоров’я підлітків; формувати активну життєву позицію учнів, допомагати підліткам зробити правильний вибір відносно тютюнокуріння. Перший етап – цілеспрямування (постановка мети і задач). Вчи...
3579. Розвиток комунікативних умінь і навичок педагогів 68 KB
  Розвиток комунікативних умінь і навичок педагогів Протягом останніх років психологічні служби області набули більш високого професійного рівня. Це пояснюється великою потребою знань про закономірності та особливості розвитку дітей, необхідністю орга...
3580. Психологічний аспект використання основних методів і прийомів тренування пам’яті, спостережливості, розумової активності 52.5 KB
  Психологічний аспект використання основних методів і прийомів тренування пам’яті, спостережливості, розумової активності Проведення заняття з учнями Мета: ознайомити учнів із поняттями «візуаліст», «аудіаліст» та «кінестетик», які визначають тр...
3581. У математиці своя мова – це формули 55.5 KB
  У математиці своя мова – це формули Мета: забезпечити творче застосування знань, умінь, навичок учнів у нестандартних умовах; розвивати логічне мислення, формувати самостійність, творчу активність, ініціативу, вміння швидко приймати рішення, ви...
3583. Здоровий спосіб життя. Методичний посібник для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів 1.59 MB
  Здоров’я школярів багато в чому залежить від їхніх теоретичних знань і практичних навичок, які сприяють збереженню здоров’я. Найбільш серйозні соціальні проблеми й проблеми охорони здоров’я, поширені в наш час, багато в чому виз...
3584. Механічні коливання і хвилі 17.83 KB
  Механічні коливання і хвилі Мета уроку: повторити, узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Механічні коливання і хвилі», розвивати вміння творчо мислити, вчити цінувати думку та працю інших, виховувати етику та культуру спілкування. Тип...
3585. Електричний струм в електролітах. Застосування електролізу 39.45 KB
  Електричний струм в електролітах. Застосування електролізу Мета: дати учням уявлення про електроліз як окисно-відновний процес: розвивати вміння спостерігати, аналізувати фізичні й хімічні явища, робити висновки; закріпити поняття «електролітична ди...