22132

Метод баланса работ

Лекция

Производство и промышленные технологии

В основу метода положено следующее положение: при пластической деформации работа внешних сил на соответствующих им перемещениях равна работе внутренних сил работе пластической деформации. Работа пластической деформации 2 Если упрочнение отсутствует то Чаще принимают равным выбранному по АВ работа внешних сил: активной силы силы деформирования; сил трения. Работа сил трения берется со знаком минус. 3 где X Y Z проекции силы действующей по участку поверхности dF на оси координат а UX UY UZ ...

Русский

2013-08-04

36 KB

13 чел.

Тема №5 «Метод баланса работ»

  1.  Сущность метода.
  2.  Допущения метода.

В основу метода положено следующее положение: при пластической деформации работа внешних сил на соответствующих им перемещениях равна работе внутренних сил (работе пластической деформации).

                                       АВПл.Д.                                    (1)

Метод используется для решения всех типов задач.

Работа пластической деформации    (2)

Если упрочнение отсутствует то

Чаще  принимают равным  - выбранному по

АВ – работа внешних сил: активной силы- силы деформирования; сил трения. Работа сил трения берется со знаком минус.

                        АВАтр.                     (3) ,

где X, Y, Z – проекции силы, действующей по участку поверхности dF, на оси координат, а UX, UY, UZ – соответствующие им перемещения в направлении этих осей.

Во всех приведенных выражениях интенсивность деформации можно заменить скоростью деформации, перемещения – скоростями течения V. Тогда вместо работ получим соответствующие мощности: мощность пластической деформации; мощность силы деформирования; мощность сил трения.

Все упрощения, которые принимаются в рамках данного метода, направлены на упрощение вычисления интегралов (2) и (3).

Возможные допущения:

  •  Деформацию в каком-либо объеме тела, несмотря на наличие, контактного трения и других факторов принимают однородной, таким образом, для этого объема принимается постоянным ;
  •  При оценке Атр формируют кинематически возможные функции перемещений, причем одну из проекций UX принимают как линейную функцию одной переменной, другую проекцию получают из условия несжимаемости;
  •  Для задания τк используют один и несколько различных законов вместе;
  •  При оценке работы силы деформирования АА оценивают работу составляющей силы Рд вдоль оси OZ, вдоль которой обычно перемещается подвижный штамп;
  •  В случае разбиения тела на отдельные деформируемые объемы по границам этих объемов рассчитывают вклад в Апл.д. так называемой работы среза:

                                          ,

где  - напряжение течения металла при сдвиге,  - функция, описывающая относительные перемещения частиц на границе разделения объемов (частей тела),  - площадь поверхности раздела  частей тела.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22931. Теорема про базисний мінор та її наслідки 87 KB
  Нехай мінор Δr порядку r є базисним мінором ненульової матриці. Тоді рядки матриці на яких будується мінор Δr лінійно незалежі; всі інші рядки матриці лінійно виражаються через них. Не втрачаючи загальності міркувань можна вважати що базисний мінор будується на перетині перших r рядків і r стовпчиків матриці . Можна вважати що a11 інакше для того щоб це виконалось можна переставити перші r рядків матриці A і при цьому умови теореми не змінюються.
22932. Теорема про ранг матриці 21 KB
  Для будь якої матриці її горизонтальний та вертикальний ранги рівні та співпадають з рангом матриці за мінорами . Це означає що порядок базисного мінора матриці дорівнює k . За теоремою про базисний мінор k рядків матриці A на яких будується базисний мінор лінійно незалежні а решта рядків лінійно виражаються через них.
22933. Методи обчислення визначників n порядку 761.5 KB
  Поняття визначника nго порядку. Числа aіj називаються елементами визначника . Добуток 5536 є одним з добутків визначника  оскільки серед його співмножників є по одному і лише по одному елементу з кожного рядка і кожного стовпчика визначника. Аналітичний запис визначника.
22935. ВКАЗІВНИКИ 53.5 KB
  1 довжина рядка int strlen char s { int i; for i=0; s= 0; s i; return i; } int strlen char s[] { int i; for i=0; s[i]= 0; i ; return i; } int strlen char s { int i; for i=0; s; s i; s трактується як булевий вираз s=0 означає лжу s=0 означає істину return i; }...
22937. СТРУКТУРИ 74 KB
  struct імя_типу { cписок_полів} список_змінних ; struct date { int day; int month; int year; char mon_name[4]; } d d1; змінніструктури dd1 типу date typedef struct { double real; double imag; } complex;...
22938. Синтаксичний аналіз виразів 31 KB
  Мова в певному алфавіті основному символів це слова записані за певними синтаксичними правилами. Синтаксичні правила подаються формулами БекусаНаура БНФ вигляду : ::= де позначає синтаксичне поняття а послідовність символів розширеного алфавіту. Вираз [] означає що послідовність символів входить або не входить в конструкцію. Синтаксичний аналізатор це програма що для заданої послідовності символів основного алфавіту розпізнає чи побудована вона у відповідності з синтаксичними правилами для даного поняття.
22939. ВВЕДЕННЯ / ВИВЕДЕННЯ 48 KB
  Перед тим як розпочати роботу з потоком його необхідно відкрити за допомогою функції FILE fopenchar filename char mode. Функція формує потік з даним файлом і повертає результат у вигляді покажчика на обєкт типу FILE який містить всю інформацію необхідну для роботи з потоком адресу та розмір буфера індексзсув поточної позиції в буфері режим оборобки інформації і т. FILE fp; fp=fopenfile1.txt a; відкриття файлу file1.