22139

Вырубка и пробивка

Лекция

Производство и промышленные технологии

В верхнем небольшом по толщине слое металла примыкающем к пуансону. В нижнем небольшом по толщине слое металла прилегающем к матрице. 4 В срединном слое металла наибольшом по толщине двухосная схема напряжений и схема деформации сдвига. Местное поверхностное смятие развивается по толщине пока вся толщина металла не будет охвачена пластической деформацией; на третьей стадии происходит пластическая деформация в узкой по толщине кольцевой зоне пластический сдвиг.

Русский

2013-08-04

183 KB

9 чел.

Тема №12 «Вырубка и пробивка»

  1.  Определение и  схема операции
  2.  Механическая схема деформации.

    Условные стадии процесса разделения заготовки.

  1.  Расчет силы деформирования и построение графика технологических нагрузок.

Вырубкой (пробивкой) называют полное отделение части листовой заготовки по замкнутому контуру. Отделенная часть является деталью. При пробивке Отделенная часть является отходом.

                                         а)                                                                       б)

Рис. 1.Схема операции пробивки:1 – пуансон; 2 – деталь; 3 – матрица; А – режущая кромка матрицы; В– режущая кромка пуансона; S – толщина заготовки.

В верхнем небольшом по толщине слое металла примыкающем к пуансону.

Рис.2.

В нижнем небольшом по толщине слое металла,  прилегающем к матрице.

Рис.3.

При вырубке-пробивке только часть заготовки расположенная вблизи боковой поверхности усеченного конуса с образующей АВ (см. рис.1, б) деформируется пластически.

Рис. 4

В срединном слое металла наибольшом по толщине двухосная схема напряжений и схема деформации сдвига. Напряжения и деформации в окружном направлении невелики, ими можно пренебречь.

Процесс вырубки или пробивки происходит условно, в три стадии:

- на первой стадии происходит упругая деформация, пуансон сжимает материал, появляется упругий прогиб, и металл слегка вдавливается в отверстие матрицы;

- на второй стадии вблизи режущих кромок пуансона и матрицы создается концентрация напряжений, пластическая деформация в небольшой зоне, в  форме местного, поверхностного смятия. Местное поверхностное смятие развивается по толщине, пока вся толщина металла не будет охвачена пластической деформацией;

- на третьей стадии происходит пластическая деформация в узкой по толщине кольцевой зоне (пластический сдвиг). В некоторый момент времени пластичность металла у режущих кромок пуансона и матрицы кончается, появляются макротрещины, распространяющиеся по толщине от кромки пуансона к кромке матрицы. В случае их встречи получается качественная поверхность разделения, ровная поверхность скола.

P, где

П– периметр, пробиваемого отверстия,  - сопротивление металла срезу, .

Рис. 5

где

- площадь поперечного сечения растягиваемого образца в момент образования шейки.


толщина

Р

Р

S

Р


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14940. ҰЛТТЫҚ САНА-СЕЗІМ – ШЕКСІЗ ДҮНИЕ (Өзбекстандағы қазақтар жайында) 46.5 KB
  Нұрсұлтан Жүсіпов Өзбекстан мемлекеттік әлем тілдері университетінің докторанты филология ғылымдарының кандидаты ҰЛТТЫҚ САНАСЕЗІМ – ШЕКСІЗ ДҮНИЕ Өзбекстандағы қазақтар жайында Ұлттық санасезім ұлттық патриотизм әр адамды әр халықты ұлттық ойлау қ
14941. ОРТАҚ ОТАН – ҚАЗАҚСТАН 44 KB
  Төкен ӨмірҰзақ Педагогғалым Ресей ОРТАҚ ОТАН – ҚАЗАҚСТАН Қазақстан Республикасының елордасы – Астана қаласының 10 жылдығына және Алаш қозғалысының 90 жылдығына орай Әлем қазақтарының рухани сұхбаты: тіл мәдениет және Алаш мұраты атты халықаралық конферен...
14942. САБАҚТАСТЫҚ Алаш идеялары және тәуелсіз Қазақстан мұраттары 56.5 KB
  САБАҚТАСТЫҚ Алаш идеялары және тәуелсіз Қазақстан мұраттары Қазақстанға Сталин жендеті Голощекин келгенше Алаш қозғалысы Алашорда өкіметі және оның серкелері туралы әредік обьективті пікірлер де айтылып отырды. Бұл ретте Ахмет Байтұрсыновтың өмірі мен қоғамд
14943. ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН МҰРАТТАРЫНЫҢ АЛАШ ИДЕЯЛАРЫМЕН САБАҚТАСТЫҒЫ 62 KB
  ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН МҰРАТТАРЫНЫҢ АЛАШ ИДЕЯЛАРЫМЕН САБАҚТАСТЫҒЫ Қазақстанға Сталин жендеті Голощекин келгенше Алаш қозғалысы Алаш орда өкіметі оның серкелері туралы әредік обьективті пікірлер де айтылып отырды. Бұл ретте Ахмет Байтұрсыновтың өмірі мен қоғамдықш
14944. Түріксой ұйымы – түркі халықтарыны мәдениетінің бірлігі 51.5 KB
  Түріксой ұйымы – түркі халықтарыны мәдениетінің бірлігі Арғы тарихтың бедерінде күллі әлемге із қалдырған түркі дүниесінің бүгінгі күні де дүниежүзілік өркениетте ерекше орны бар екені белгілі. Жалауын жоғары ұстап намысын ешкімге таптатпаған ежелгі түркі халықта
14945. ҰЛТ ДАМУЫНЫҢ ЖАҢА КЕЗЕҢІ ЖӘНЕ АЛАШ МҮДДЕСІ 35 KB
  ҰЛТ ДАМУЫНЫҢ ЖАҢА КЕЗЕҢІ ЖӘНЕ АЛАШ МҮДДЕСІ Құрметті конференция қонақтары Қадірлі отандастар Біз Қазақстан Республикасы аталатын дәстүрі терең бағдары жаңа қоғамның бар мүмкіндігін экономикалық мәденирухани дамуға жұмсап келеміз. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбае
14946. ҰЛЫБРИТАНИЯДАҒЫ ҚАЗАҚТАР ТУРАЛЫ 43 KB
  ҰЛЫБРИТАНИЯДАҒЫ ҚАЗАҚТАР ТУРАЛЫ Ұлыбританиядағы қазақтардың саны Түркиядан біраз қазақтар 1980 жылдың басынан бастап Ұлыбританияға жұмыс бабымен қоныс аудара бастаған. Олардың барлығы дерлік бұл күнде Лондонда өмір сүріп жатыр. Бұдан басқа соңғы жылдары Қытай жә
14947. ХАЛЕЛ ДОСМҰХАМЕДОВ ЖӘНЕ ТҮРКІТАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 37 KB
  ХАЛЕЛ ДОСМҰХАМЕДОВ ЖӘНЕ ТҮРКІТАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ XX ғасыр басындағы өтпелі дүрмекті кезеңде саяси күрес сахнасына шығып қазақтың мұңын мұңдап жоғын жоқтап болашағын болжап аспан астында өмір сүру құқығын қорғап тер төккен сонымен қатар осы жолда құрбан болған қазақ...
14948. Болашақ заңгерлердің кәсіби ақпараттық-технологиялық даярлығын жетілдіру 312.5 KB
  Болашақ заңгерлердің кәсіби ақпараттықтехнологиялық даярлығын жетілдіру Кіріспе Зерттеудің көкейкестілігі. Бүгінгі таңда қоғамның сұранысы мен талаптарына сай жаңа технологияларды пайдалану арқылы бәсекеге қабілетті мамандар даярл...