22208

ИССЛЕДОВАНИЕ КАТУШКИ СО СТАЛЬНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ И ФЕРРОРЕЗОНАНСНОГО СТАБИЛИЗАТОРА

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Изучить влияние магнитного насыщения и нелинейной индуктивности катушки на электрический резонанс в последовательном колебательном контуре и рассмотреть применение явления феррорезонанса напряжений.

Русский

2014-10-11

33.72 KB

11 чел.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

“ИССЛЕДОВАНИЕ КАТУШКИ СО СТАЛЬНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ И ФЕРРОРЕЗОНАНСНОГО СТАБИЛИЗАТОРА”

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить влияние магнитного насыщения и нелинейной индуктивности катушки на электрический резонанс в последовательном колебательном контуре и рассмотреть применение явления феррорезонанса напряжений.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: [1] §§ 7.3, 7.6-7.7; [3] §§ 4.8-4.9; [4] §§ 7.3, 7.6.

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: Обмотка тороидального автотрансформатора, батарея конденсаторов на 40 мкФ, вольтметр на 30-50 В, ЛАТР-1, амперметр на 1 А, реостат па 5000 0м.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Нарисуйте схему последовательного резонанса. Объясните условие и явление резонанса в этой схеме.

2. Соберите другую схему, состоящую из катушки со стальным сердечником и конденсатора согласно рис. 8.1.

Рисунок 8.1

Пусть в этой схеме мы имеем возможность плавно изменять ток I. Тогда мысленно проведем анализ работы схемы. Нарисуйте графики зависимостей: UL=f(I), UC=f(I)UR=f(I), U1=f(I). Объясните явление феррорезонанса и его применение для стабилизации напряжения.

3. Соберите электрическую цепь но схеме рис. 8.2. Снимите экспериментальную зависимость I=f(U1). Напряжение U1 подайте от ЛАТРа, плавно увеличивая его, наблюдайте за изменением тока. При снятии графика I=f(U1) зафиксируйте как можно точнее скачок тока при некотором значении . Затем уменьшайте напряжение U1 и следите за уменьшением тока. При некотором значении напряжения ток резко падет от значения I1Н до значения I2H.

Рисунок 8.2

По результатам измерений составьте таблицу и постройте график изменения тока в цепи при непрерывном и плавном изменении входного напряжения. Отметьте на графике I=f(U1) характерные точки.

4. Покажите на графике I=f(U1) интервал стабилизации напряжения. Определите коэффициент стабилизации, как отношение относительного изменения напряжения на входе к относительному изменению напряжения на катушке индуктивности (на выходе).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Рассказать о работе катушки со стальным сердечником в цепи переменного тока.

2. Начертить и объяснить векторную диаграмму катушки с сердечником.

3. Что такое нелинейная индуктивность? И от чего она зависит?

4. Что называется последовательным резонансом напряжений?

5. Объясните явление феррорезонанса.

6. Каким образом осуществляется стабилизация напряжения в ферромагнитном стабилизаторе?

7. Привести примеры использования катушки со стальным сердечником в технике.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52770. Дії з десятковими дробами 59.5 KB
  Мета: - Систематизувати, узагальнити знання за темою: «Дії з десятковими дробами»; - закріпити вміння та навички учнів під час розв’язання вправ і задач; - розвивати пам'ять, увагу, пізнавальні здібності учнів; - виховувати вміння уважно слухати думку інших; - поважно відноситись до відповідей однокласників.
52772. Додавання та віднімання десяткових дробів 48 KB
  Мета уроку: повторити основний теоретичний матеріал за даною темою продовжити формувати практичні навики по розвязуванню вправ за даною темою; з метою активізації пізнавальної діяльності організувати роботу учнів на уроці у формі змагання між двома командами одного класу. Сьогодні учні ми проведемо з вами урок подорож по математичному океану. При допомозі піктограм трьох видів учні демонструють свій настрій на початку уроку. Учні пробують при допомозі вчителя сформулювати завдання уроку виходячи з теми уроку.
52773. Мандрівка до країни Десяткових дробів 121 KB
  Виконуючи різні завдання ми з вами побуваємо в різних містах країни Десяткових дробів і успішно прийдемо в місто гарних оцінок. Щоб потрапити до міста Усної лічби треба відгадати загадку: На базарі їх не купити На дорозі не зайдеш Їх не зважиш на терезах І ціни не підбереш знання Подивіться які гарні квіти ростуть в цьому місті. Щоб потрапити до міста Кмітливих треба відновити запис: 35 5 04 0 4187...
52774. Десяткові дроби і дії над ними 2.75 MB
  Дробова частина містить стільки цифр скільки нулів в запису знаменника звичайного дробу. 02 = 020 = 0200 = 5400 = 54 125080 = 12508 00980 = 0098 З двох десяткових дробів більше та у якої більша ціла частина. 32 41 092 102 45 3947 Для порівняння двох дробів з однаковими цілими частинами необхідно за допомоги приписування нулів праворуч зрівняти кількість цифр в дробовій частині після чого порівняти отриманні дроби порозрядно. З двох десяткових дробів більше та у якої більша ціла частина 32 41 092 102...
52775. Подорож до країни дробів. Позакласний навчально-виховний захід 1.35 MB
  Мета: прищеплювати інтерес до математики; формувати навички роботи з додатковою літературою; поглиблювати знання про дроби та розвивати навички виконання дій зі звичайними дробами. Селище ІСТОРИЧНЕ Дроби в Древнем Египте Необходимость в дробных числах возникла в результате практической деятельности человека. Первые дроби с которыми нас знакомит история зто дроби вида ; ; так называемые единичные дроби. Эти дроби мы находим прежде всего в египетских папирусах около 2000 лет до н.
52776. МНОЖЕННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ 380.5 KB
  А як це зробити Отже мета уроку навчитися виконувати множення десяткових дробів та застосовувати набуті знання на практиці. Пояснювати правила множення десяткових дробів краще на конкретних прикладах розглянувши різні випадки. Звертаю увагу учнів на той випадок коли в результаті множення вийшла відповідь яка закінчується нулем.
52777. Розв’язання вправ з теми: «Дроби і ділення. Мішані числа» 583.5 KB
  Завдання учням: стрілочками встановити відповідність між номером завдання і відповідями. Самоперевірка завдання за наданим зразком. А б в Учні самостійно виконують завдання в зошитах під час перевірки пояснюють виконання завдань 2 3 2.
52778. Звичайні дроби. Розв’язування вправ 330.5 KB
  Аукціон розпродажу перепусток Хто швидше порахує Кожне завдання оцінюється в 1 бал з врахуванням швидкості виконання; хто перший виконав завдання додатково до загальної суми балів додає 3 бали другий 2 бали третій 1 бал. Що означають чисельник і знаменник дробів 3 5 і 7 12 взаємоперевірка в парах оцінку виставляє опонент; кількість балів 2 2. Математика 5 клас розділ Дробові числа рубрика Хочеш знати ще більше хто перший згадаєкількість балів 3 Третя зупинка: Стародавній Рим. Підсумок уроку Підрахунок балів...