2235

Деньги, их сущность и функции

Доклад

Деньги и денежные системы

Деньги - всеобщий эквивалент, всеобщее покупательное средство. Главная черта денег-свойство абсолютной ликвидности.

Русский

2013-01-06

15.92 KB

8 чел.

Деньги, их сущность и функции

Деньги - всеобщий эквивалент, всеобщее покупательное средство. Главная черта денег-свойство абсолютной ликвидности.

2 периода:

1)товарные деньги(до золотых денег)

2)кредитные деньги(бумажные)

Функции денег:

1)мера стоимости

2)средство обращения(M*V=P*Q)

3)средство образования сокровищ, средство образования денежных резервов

4)средство платежа

5)мировые деньги

Кредитные деньги-это долговые обязательства-бессрочные векселя эмиссионных банков

Денежные системы-это исторически сложившийся и законодательно закрепленный порядок выпуска и обращения денег в стране. Первые системы(металлические и биметаллические).Позже-кредитные. Период «золотой стандарт»-в обращении находятся кредитные деньги, размениваемые на золото.

Золотомонетный стандарт-единственный вид золотого стандарта, когда в обращении нах-ся золотые монеты.

2)Золотослитковый

3)Золотодевизный

     Основы теории спроса и предложения

Спрос(функция)-зависимость количества покупаемых товаров от его цены

Закон спроса-обратная зависимость P и Q

При росте цены меняется величина спроса, а не спрос.

Рыночный спрос складывается из величин спроса отдельных покупателей при разных(равных)возможных ценах

Изменение самого спроса происходит под влиянием неценовых факторов и выражается в сдвиге кривой спроса вправо-вверх при росте и влево-вниз при снижении спроса

Неценовые факторы:

1)изменение потребностей

2)изменение дохода покупателей

А)с ростом доходов спрос растет

Б)с ростом доходов спрос не меняется

В)с ростом доходов спрос падает

3)Цены сопряженного товара

4)изменение числа покупателей

5)потребительские ожидания

Исключение из закона спроса:

1)престижный товар

2)эффект «цена-показатель качества»

3)ажаатаж

4)Эффект Гиффена

Предложение-зависимость между количеством предлагаемого товара и его ценой при прочих равных условиях

Закон предложения-прямой характер зависимости P и Q

Изменение предложения происходит под влиянием неценовых факторов предложения

Неценовые факторы(факторы, влияющие на затраты):

1)изменение цен на ресурсы

2)изменение технологий

3) изменение кол-ва продавцов

4)изменение цен на некоторые товары, которые можно произвести на тех же производственных мощностях

5)Ожидание изменения цен и доходов со стороны производителя

На конкурентных рынках взаимодействие спроса и предложения устанавливают цену, при котором величины спроса и предложения равны.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47736. АКЦІОНЕРНЕ ТВАРИСТВО – БАЗИС РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 445.5 KB
  Статус члена виконавчого органу має також особа яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу товариства. Порядок заснування АТ Правовий статус акціонерного товариства 1. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будьякі санкції що обмежують їх права у разі вчинення акціонерами протиправних дій.
47738. Історія виникнення футболу. Футбол на Україні 50 KB
  Історія виникнення футболу. Футбол на Україні. Історичний нарис розвитку футболу Футбол одна з найдавніших ігор людства. Архівні джерела знайдені в Китаї та Єгипті зокрема зображення гравців з мячем окремо м ячі дають вченим підстави стверджувати що футбол був відомий людству задовго до нашої ери.
47739. Спортивна техніка і технічна підготовленість. Задач, засоби та методи технічної підготовки. Етапи технічної підготовки спортсменів 250 KB
  Якщо мяч лопнув або втратив свою форму в той момент коли він вийшов із гри і призначений початковий удар удар від воріт кутовий вільний штрафний або 11метровий удар або коли мяча мають укинути зза бічної лінії: після заміни мяча гру поновлюють відповідно до того як вийшов із гри попередній мяч.Порушення санкції Якщо запасний гравець вийшов на поле без дозволу судді то гру зупиняють; арбітр повинен дати порушникові попередження показавши йому жовту картку і наказати щоб він покинув поле; гра відновлюється вільним ударом у...
47740. ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ 444.5 KB
  История формирования логистического направления Выделяются три периода развития систем товародвижения материальной продукции: дологистический период период классической логистики и период неологистики. Отличительная черта периода классической логистики начавшегося в начале 1960х годов состоит в том что вместо организации оптимальных перевозок на фирмах стали создаваться логистические системы. Началом 1980х годов можно датировать новый период в развитии логистики период неологистики или логистики второго поколения.
47741. Зарубіжні теорії і концепції свободи слова 79.5 KB
  Покажіть різницю у ставленні до свободи слова і друку між державамиâ Платона і Т. Що спільного і відмінного у філософських концепціях свободи друку Д. Покажіть ґенезис ідей Платона у філософських концепціях свободи друку. Тут Руссо стверджує що ніколи досі свобода або точніше вільності друку не були такі безмежні ніколи досі способи вираження не набували таких численних форм і не подавались так старанно на суд усіх цікавих.
47742. Психотерапия и психологическое консультирование 20 KB
  Соотношение понятий психотерапия и психологическое консультирование обсуждается и в литературе. Так известный специалист в этой области Нельсон Джоунс рассматривает психологическое консультирование как психологический процесс ориентированный на профилактику и развитие. С его точки зрения консультирование преимущественно является коррекционным это обеспечивает выполнение профилактических функций.
47743. Финансовый менеджмент. Курс лекций 1.39 MB
  Методика финансового анализа деятельности предприятия Совокупный риск предприятия КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ Управление кредиторской задолженностью ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ Оценка рыночных условий и выбор модели ценовой политики предприятия
47744. Конструкции распылителей 323.5 KB
  Для S площади живого сечения клапанной щели в области min диаметров подрезка конуса распылителя или иглы Для автомобильной ТПА ЯЗДА иглы со ступенькой и обратной разностью конусов Позднее такие иглы в форсунках CR R. В распылителе с традиционной разностью конусов в результате смятия первичной линии контакта di уменьшается что увеличивает дифференциальную площадку иглы: и при той же силе пружины приводит к снижению Рфо. = относительное значение...