22565

Функції емоцій

Доклад

Биология и генетика

Сигнальна функція полягає в тому що емоції сигналізують про корисний чи негативний вплив даного організму чи успішність чи неуспішність виконання даної дії. Це призводить до моментальної мобілізації всіх систем організму для реакції – відповіді характер якої залежить від того сигналом корисного чи негативного впливу на організм є даний подразник. Таким чином впливи що надходять з зовнішнього середовища і від самого організму призводять до виникнення емоційних переживань що дають загальну якісну характеристику фактору що впливають...

Украинкский

2013-08-04

23 KB

0 чел.

 41.Функції емоцій

Біологічне значення емоцій полягає в виконанні ними сигнальної і регуляторної функцій. Сигнальна функція полягає в тому, що емоції сигналізують про корисний чи негативний вплив даного організму, чи успішність чи неуспішність виконання даної дії. Пристосувальна роль цього механізму полягає в швидкій реакції на раптовий вплив зовнішнього подразника, оскільки емоційний стан миттєво викликає  яскраво виражене переживання певного забарвлення. Це призводить до моментальної мобілізації всіх систем організму для реакції – відповіді, характер якої залежить від того, сигналом корисного чи негативного впливу на організм є даний подразник.  Таким чином,  впливи, що надходять з зовнішнього середовища, і від самого організму, призводять до виникнення емоційних переживань, що дають загальну якісну характеристику фактору, що впливають, попереджуючи його більш повне сприймання організмом.

Регуляторна функція емоцій проявляється в формуванні  активності, що направлена на задоволення  потреб, що виникають, а також на посилення чи зупинку дії подразника, тбт реалізацію механізмів адаптації організму до безперервно змінним умов середовища. Незадоволення потреби організму зазвичай супроводжується емоцією, що носить неприємний характер, наприклад емоція  страху, голоду, спраги. Задоволення висхідної потреби, як правило супроводжується приємнимим емоційними переживаннями.

Також до функцій емоцій можна віднести : - оцінюючо-відображуюча; - спонукальна; -  підкріплювальна; - комунікативна.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15936. Международное публичное экономическое право 1.09 MB
  136 ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В. М. ШУМИЛОВ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО Учебное пособие Издание 2е исправленное и дополненное Рекомендовано Ученым Советом Всероссийской Академии внешней торговли в качестве учебник
15937. Історія політичних і правових вчень 1.09 MB
  Шульженко Ф. П. Андрусяк Т. Г. К.: Юрінком Інтер 1999. Історія політичних і правових вчень. 1. Вступне слово Розділ І. Виникнення та розвиток поглядів на державу і право у країнах стародавнього світу2. 1. Становлення державноправових поглядів у давні часи3. 2. Держава і пра...
15938. Земельне право України 2.59 MB
  ББК 67.9 4УКР 307я73 351 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України лист № 1/114721 від 10 листопада 2003 року її. Рецензенти: Малишева Н. Р. доктор юридичних наук професор членкореспондентАПрН України заступник директора Міжнародного цент...
15939. Холдинги правовое регулирование и корпоративное управление 2.86 MB
  Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление Вступительное слово Книга которую вы держите в руках является системным исследованием правового положения холдингов как формы предпринимательских объединений наиболее востребованной современно...
15940. Риторика. Учебник 258 KB
  С.Е.Шилов. Риторика Введение Одно только знание оказывает ныне сопротивление нигилизму. Родившийся как подручное средство переоценки всех ценностей цивилизации обретя в себе источники собственного развития он стал невероятно избыточен ...
15941. Криминологическая характеристика и профилактика профессиональной преступности 397.5 KB
  В данном пособии раскрываются вопросы, связанные с понятием, основными признаками, общественной опасностью и тенденциями профессиональной преступности, ее детерминантами, а также вопросы профилактики профессиональной преступности.
15942. Административная юрисдикция 701 KB
  А. П. ШЕРГИН АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ МОСКВА ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА Шергин А. П. Ш49 Административная юрисдикция. М.: Юрид. лит. 1979. 144 с. В монографии исследуются сущность и формы административной юрисдикции ее роль в укреплении со
15943. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів 1.88 MB
  Загальні положення криміналістичної тактики 1. Поняття і предмет криміналістичної тактики У період зародження криміналістики як самостійної галузі знання тактика розглядалась як частина поліцейської кримінальної техніки. У працях вчених АвстроУгорщини і Німеччи
15944. Криміналістика. Підручник 2.89 MB
  ВСТУП Криміналістика у своєму розвитку пройшла шлях від розрізнених окремих галузей до злагодженої системи знань. Сьогодні криміналістичні знання є могутньою зброєю в руках професіоналів оперативнорозшукових працівників слідчих прокурорів суддів. Підручник п