2257

День делового человека

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Tasks: совершенствование навыков поискового чтения, активизация лексических навыков, развитие навыков постановки вопросов.

Русский

2013-01-06

19.55 KB

30 чел.

      УРОК 7.

ТЕМА: День делового человека.

Tasks: совершенствование навыков поискового чтения; активизация лексических навыков, развитие навыков постановки вопросов.

    Ход урока.

 1.   Организационный момент.

Good day, boys and girls!

How are you?

I am glad to hear that you are fine. Today we shall talk about Businessman`s Day. Are you ready to start our work?

 1.  Речевая разминка.

*What jobs do you know?

*Do you want to be a businessman?

*Can you describe this job?

3. Совершенствование навыков поискового чтения.

 Are you interested in new facts on day of a businessman? Let`s read the information in the text. At first we look at the vocabulary, read the words. Read the text then.

Answer the questions.

 1.  Is Mr. John Turner married/
 2.  How old is he?
 3.  Has he got his own family?
 4.  What is his wife`s profession?
 5.  What are the names of his children?
 6.  Where do they live?
 7.  What is John Turner`s profession?
 8.  What does his firm sell?
 9.  What are his working days?
 10.  What are his days-off?
 11.  What does he do during his working day?
 12.  What is Linda Foster?
 13.  What does she do during her working day?
 14.  Where does Linda have lunch?
 15.  What language does she learn?

4.Постановка вопросов.

1.Yes, John Turner has got a family.

2.His family isn`t large. It`s small.

3. Yes, They`ve got two children.

4. Their names are Kate and Peter.

5. His wife is an economist.

6. No, they don`t live in London.

7. Greenwood is a small place not far from London.

8. Linda gets e-mail every day.

9. She usually has lunch at the office.

10. Linda learns French.

5. Переведите на английский язык:

Петров - менеджер. Он работает в торговой фирме. Его фирма продает товары в различные страны. Петров часто встречается с представителями английских и французских фирм. Они обсуждают цены, условия платежа и поставки. Петров начинает свой рабочий день в 9 часов утра. У него всегда много работы: он просматривает почту, читает телеграммы и письма, говорит по телефону с заказчиками. В 11 часов у него обед. После обеда он остается в офисе и обсуждает деловые вопросы с инженерами или директором. Петров заканчивает свой рабочий день в 6 часов. Он обычно приходит домой в 7.

6. Опишите рабочий день вашей мамы.

7. Расспросите своего друга о рабочем дне его мамы.

8. Подводим итоги урока.

Mind the clock

And keep the rule:

Try to come

In time to school.

Our lesson is over.

Домашняя работа

Составить рассказ о рабочем дне своих родителей. Выучить слова. Написать письмо другу о своем рабочем дне.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84854. Слова, які називають ознаки предметів (прикметники). Роль прикметників у мовленні 54 KB
  Мета: Познайомити учнів з лексичним значенням слів, які називають ознаки предметів, формувати вміння ставити до них запитання, добирати їх. Розвивати увагу, спостережливість, інтерес до навчання, мову учнів, виховувати старанність.
84855. Урок розвитку звязного мовлення. Мову рідну я вивчаю, її люблю, не забуваю. Рідну мову буду знати,берегти і поважати. Іменники у нашому мовленні 42.5 KB
  Іменники у нашому мовленні Мета: закріпити та розширити уявлення дітей про слова назви предметів та явищ вправляти у вживанні іменників у мовленні; донести до дітей думку що рідна мова займає гідне місце серед мов світу сприяти збагаченню та активізації словника школярів; виховувати інтерес до вивчення української мови почуття гордості за рідну мову. А ви скільки мов знаєте Українську дехто російську англійську Спробуйте перекласти українською мовою слова: Я очень люблю свой родной город. Вслухайтеся як звучать слова: кохання...
84856. Слова – назви предметів (узагальнюючий урок-дослідження) 123.5 KB
  Повторити і поглибити знання учнів про слова, які є назвами предметів, використавши елементи мовного дослідження; удосконалювати вміння розпізнавати ці слова серед інших слів. Закріпити правопис імен, прізвищ, по батькові людей; кличок тварин; назв міст, сіл, річок.
84857. Власні і загальні іменники 109.5 KB
  Мета: розкрити поняття «власні» та «загальні» іменники, вчити розрізняти власні іменники від загальних, працювати з деформованими реченнями, розвивати навички розрізнювати іменники серед інших частин мови, розвивати навички каліграфічного письма, інтерес до предмету; виховувати повагу до професії кухаря.