2257

День делового человека

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Tasks: совершенствование навыков поискового чтения, активизация лексических навыков, развитие навыков постановки вопросов.

Русский

2013-01-06

19.55 KB

30 чел.

      УРОК 7.

ТЕМА: День делового человека.

Tasks: совершенствование навыков поискового чтения; активизация лексических навыков, развитие навыков постановки вопросов.

    Ход урока.

 1.   Организационный момент.

Good day, boys and girls!

How are you?

I am glad to hear that you are fine. Today we shall talk about Businessman`s Day. Are you ready to start our work?

 1.  Речевая разминка.

*What jobs do you know?

*Do you want to be a businessman?

*Can you describe this job?

3. Совершенствование навыков поискового чтения.

 Are you interested in new facts on day of a businessman? Let`s read the information in the text. At first we look at the vocabulary, read the words. Read the text then.

Answer the questions.

 1.  Is Mr. John Turner married/
 2.  How old is he?
 3.  Has he got his own family?
 4.  What is his wife`s profession?
 5.  What are the names of his children?
 6.  Where do they live?
 7.  What is John Turner`s profession?
 8.  What does his firm sell?
 9.  What are his working days?
 10.  What are his days-off?
 11.  What does he do during his working day?
 12.  What is Linda Foster?
 13.  What does she do during her working day?
 14.  Where does Linda have lunch?
 15.  What language does she learn?

4.Постановка вопросов.

1.Yes, John Turner has got a family.

2.His family isn`t large. It`s small.

3. Yes, They`ve got two children.

4. Their names are Kate and Peter.

5. His wife is an economist.

6. No, they don`t live in London.

7. Greenwood is a small place not far from London.

8. Linda gets e-mail every day.

9. She usually has lunch at the office.

10. Linda learns French.

5. Переведите на английский язык:

Петров - менеджер. Он работает в торговой фирме. Его фирма продает товары в различные страны. Петров часто встречается с представителями английских и французских фирм. Они обсуждают цены, условия платежа и поставки. Петров начинает свой рабочий день в 9 часов утра. У него всегда много работы: он просматривает почту, читает телеграммы и письма, говорит по телефону с заказчиками. В 11 часов у него обед. После обеда он остается в офисе и обсуждает деловые вопросы с инженерами или директором. Петров заканчивает свой рабочий день в 6 часов. Он обычно приходит домой в 7.

6. Опишите рабочий день вашей мамы.

7. Расспросите своего друга о рабочем дне его мамы.

8. Подводим итоги урока.

Mind the clock

And keep the rule:

Try to come

In time to school.

Our lesson is over.

Домашняя работа

Составить рассказ о рабочем дне своих родителей. Выучить слова. Написать письмо другу о своем рабочем дне.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14833. Этнопедагогика мен этнопсихологияның ортақтығы 138 KB
  Этнопедагогика мен этнопсихологияның ортақтығы 1. Ұлттық психикалық құрылым мен ұлт мәдениетi арасында байланыс. 2. Ұлттық психикалық құрылым мәдени ерекшелiктiң шартты белгісі. 3. Салтдәстүр сабақтастығы. Этнопедагогика лттыќ салтдєстрлердiњ тєлiмдiк мєнма...
14834. Абайдың әділеттілік туралы іліміне шолу 63.5 KB
  Асан Омаров абайтанушы ғалым Әділет Министрлігі жанындағы Дін мәселелері жөніндегі ғылымизерттеу және талдау орталығының жетекші маманы. Абайдың әділеттілік туралы іліміне шолу Адамның ішкі әлемінің рахаты мен тыныштығы былайша айтқанда жа...
14835. АЛАШ ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМ ҚАЗАҚТАРЫ МӘДЕНИЕТІ КОНТЕКСІНДЕ 41.5 KB
  Тұрдығұл Шаңбай Алаштану ғылымизерттеу орталығының директоры Семей мемлекеттік педагогикалық институты Философия және саясаттану кафедрасының меңгерушісі АЛАШ ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМ ҚАЗАҚТАРЫ МӘДЕНИЕТІ КОНТЕКСІНДЕ Құрметті қауым Қадірлі қонақтар ...
14836. Алтын жүлге 45 KB
  Алтын жүлге Халық мұрасының қайнар көзі көне заман әндері жөніндегі толғам Тарихымызды жазуда пәлен айтты түген айтты деп неше түрлі қазақ жерлерінде жолшыбай болғандардың айтқан жазғандарына сүйеніп жүреміз. Әрине оларды жоққа шығарудан аулақпыз. Ол да кер...
14837. АР ТҮЗЕЙТІН БІР ҒЫЛЫМ ТАБЫЛМАСА 39.5 KB
  АР ТҮЗЕЙТІН БІР ҒЫЛЫМ ТАБЫЛМАСА Шәкәрімнің танымдық әлеміне Абай мұрасы арқылы кіру ұтымды боларына айрықша ден қою керек өйткені бұл жол жантану ілімін танып білуде адастырмас темірқазығымыз. Екі ой алыбы өз туындыларында қазақтың қоғамдық ой санасындағы шеш...
14838. Тақырыбы: Аристотель 69.5 KB
  Тақырыбы: Аристотель Аристотель грекше: Ἀριστοτέλης Aristotélēs б.з.д. 384 б.з.д. 322 жылдар грек пәлсапашысы Платонның шәкірті Ұлы Александрдың ұстазы. Ол түрлітүрлі та
14839. Атлантида Ол қандай болған 52 KB
  Атлантида Ол қандай болған Сократ тыңда мені. Бұл таңғажайып ертегі емес түпкі жағында негіз бар әңгіме. Ол жөнінде жеті дананың данасы атанған Солон баян етіпті. Ол біздің арғы атамыз Дропидтің жақын туысы онымен аз уақыт болса да бірге болған достасқан адам. Ол до
14840. ДОМБЫРА ФИЛОСОФИЯСЫ 61 KB
  ДОМБЫРА ФИЛОСОФИЯСЫ Домбыра қазақтың жаны. Ол тар жол тайғақ кешу жолдарын бастан өткерген қазақ тарихын парақтауға негiз бола алады. Ұлтымыздың болмысына куә болған әдетғұрпы мен салтдәстүрлерiне жан бiтiрiп оның құнды қалпын сақтауға негiз болғанын көремiз. Бұл
14841. Көне түрік жазбаларындағы алғы философиялық ойлар 63 KB
  Көне түрік жазбаларындағы алғы философиялық ойлар Қазақтың ататегі болып табылатын сақтар ғұндар үйсіндердің түп төркіндеріндегі қарамақайшылықтарға қарамастан көшпенділк әмбебапшылығы басымдылыққа ие болды. Солай бола тұра жер өңдеушілерді