2257

День делового человека

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Tasks: совершенствование навыков поискового чтения, активизация лексических навыков, развитие навыков постановки вопросов.

Русский

2013-01-06

19.55 KB

30 чел.

      УРОК 7.

ТЕМА: День делового человека.

Tasks: совершенствование навыков поискового чтения; активизация лексических навыков, развитие навыков постановки вопросов.

    Ход урока.

 1.   Организационный момент.

Good day, boys and girls!

How are you?

I am glad to hear that you are fine. Today we shall talk about Businessman`s Day. Are you ready to start our work?

 1.  Речевая разминка.

*What jobs do you know?

*Do you want to be a businessman?

*Can you describe this job?

3. Совершенствование навыков поискового чтения.

 Are you interested in new facts on day of a businessman? Let`s read the information in the text. At first we look at the vocabulary, read the words. Read the text then.

Answer the questions.

 1.  Is Mr. John Turner married/
 2.  How old is he?
 3.  Has he got his own family?
 4.  What is his wife`s profession?
 5.  What are the names of his children?
 6.  Where do they live?
 7.  What is John Turner`s profession?
 8.  What does his firm sell?
 9.  What are his working days?
 10.  What are his days-off?
 11.  What does he do during his working day?
 12.  What is Linda Foster?
 13.  What does she do during her working day?
 14.  Where does Linda have lunch?
 15.  What language does she learn?

4.Постановка вопросов.

1.Yes, John Turner has got a family.

2.His family isn`t large. It`s small.

3. Yes, They`ve got two children.

4. Their names are Kate and Peter.

5. His wife is an economist.

6. No, they don`t live in London.

7. Greenwood is a small place not far from London.

8. Linda gets e-mail every day.

9. She usually has lunch at the office.

10. Linda learns French.

5. Переведите на английский язык:

Петров - менеджер. Он работает в торговой фирме. Его фирма продает товары в различные страны. Петров часто встречается с представителями английских и французских фирм. Они обсуждают цены, условия платежа и поставки. Петров начинает свой рабочий день в 9 часов утра. У него всегда много работы: он просматривает почту, читает телеграммы и письма, говорит по телефону с заказчиками. В 11 часов у него обед. После обеда он остается в офисе и обсуждает деловые вопросы с инженерами или директором. Петров заканчивает свой рабочий день в 6 часов. Он обычно приходит домой в 7.

6. Опишите рабочий день вашей мамы.

7. Расспросите своего друга о рабочем дне его мамы.

8. Подводим итоги урока.

Mind the clock

And keep the rule:

Try to come

In time to school.

Our lesson is over.

Домашняя работа

Составить рассказ о рабочем дне своих родителей. Выучить слова. Написать письмо другу о своем рабочем дне.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6874. Дослідження символьних типів 107 KB
  Дослідження символьних типів Теоретичні відомості Змінні символьного типу забезпечують зберігання символів, які можуть бути відображені на відображаючих та друкуючих пристроях. Фактично, такі змінні містять коди символів. У мові Pascal використовуют...
6875. Дослідження залежності опору металів і напівпровідників від температури 320.5 KB
  Дослідження залежності опору металів і напівпровідників від температури Мета роботи: порівняння закономірностей температурної залежності електропровідності металів і напівпровідників визначення температурного коефіцієнта опору металів визначення ш...
6876. Створення геоприв’язаної карти 3.87 MB
  Створення геоприв'язаної карти Однією з базових задач в роботі із супутниковими знімками, є прив'язка їх до існуючої карти, чи створення нової карти на основі супутникових зображень. В даній роботі ми розглянемо процес створення геоп...
6877. Ефект Холла. Визначення знаку носіїв струму, їх концентрації і рухливості у напівпровідниках і напівметалах за допомогою ефекту Холла 262.5 KB
  Ефект Холла Мета роботи: визначення знаку носіїв струму, їх концентрації і рухливості у напівпровідниках і напівметалах за допомогою ефекту Холла. Зміст роботи і завдання Ознайомитись із приладами, які використовуються в роботі. Виміряти...
6878. Дослідження характеристик дуги постійного струму 405 KB
  Дослідження характеристик дуги постійного струму 1 Мета роботи Метою роботи є ознайомлення з електричною дугою постійного струму, її статичними вольт-амперними і регулювальними характеристиками, умовами існування стаціонарного дугового розряду і виб...
6879. Дослідження діелектричних властивостей сегнетоелектриків 226.5 KB
  Дослідження діелектричних властивостей сегнетоелектриків Мета роботи: дослідження процесів, що відбуваються при поляризації сегнетоелектриків та визначення їх діелектричних характеристик. Зміст роботи і завдання. Ознайомитись з експериментальною у...
6880. Головне меню програми та MDI інтерфейс 74.18 KB
  Головне меню програми та MDI інтерфейс Хід роботи 1)Створив новий проект, додав 2 форми, розмістив необхідні компоненти на формах. Далі вказав головну батьківську форму...
6881. Побудова 3D-моделі рельєфа 1.21 MB
  Побудова 3D-моделі рельєфа. Одночасно відкриті в ENVI знімок та карта Використаємо створені на попередній лабораторній роботі файли карти для побудови тривимірної моделі поверхні. Для цього нам потрібна карта висот відповідної області...
6882. Магнітна індукція у феромагнетиках 215 KB
  Магнітна індукція у феромагнетиках Мета роботи: вивчення процесів, що відбуваються при намагнічуванні та перемагнічуванні тороидального феромагнітного сердечника. Зміст роботи і завдання 1. Ознайомитися з лабораторним макетом для зняття петель перем...