2261

Способы обращений

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Цели урока: активизация навыков диалогической речи, коррекция работы с текстом, знакомство со страноведческим материалом.

Русский

2013-01-06

22.26 KB

8 чел.

УРОК 3

Тема урока «Обращение».

Цели урока: активизация навыков диалогической речи, коррекция работы с текстом, знакомство со страноведческим материалом.

Ход урока.

1.Организационный момент.

Good morning, boys and girls! (Good morning, Elena Ivanovna!)

Nice to meet you. (Nice to meet you too).

How are you? (We are fine, thanks. And how are you?)

We will have a talk about Direct Address (Обращение)

2. Aктивизация лексических навыков.

Боюсь мне надо уходить.

Было очень приятно.

Я также получила большое удовольствие.

Было действительно приятно увидеться с вами.

Становиться поздно. Может быть, мы сможем опять поговорить.

Пока. Не расстраивайся.

3. Изучение страноведческого материала.

В англоязычных странах наиболее часто используются обращения:

Mr. - к мужчине

Mrs. - к замужней женщине

Miss - к девушке или незамужней женщине

Mister -мистер, господин, которое полностью никогда не пишется и употребляется только с фамилией или должностью лица:

Mr. Chairman!

Mr. White!

Вежливой формой обращения служит также слово Sir , если имя к кому обращаются, неизвестно. Вежливой формой обращения к замужней женщине, не называя ее фамилию, служит слово Madame (ma`am- сокращенно), к девушке возможно обращение Young Lady. К группе возможно обращение Dear Friends! Ladies and Gentlemen!

Другие обращения:

Officer, Father, Doctor, Professor.

Обращения к близким и хорошо знакомым людям - Daddy, Old man, My dear, Darling, Honey.

В целом американцы не любят официального стиля и быстро переходят к обращению по имени:

Why don`t you call me Pete?

All right, Pete.

Обращаясь к кому-либо, следует произносить имя и фамилию с восходящим тоном. Использование нисходящего тона является вежливым.

4. Речевая разминка.

1. What words do we use before the surname of a man when we address him?

2. What word do we use when we address a man and we don`t know his name?

3. What word do we use before the surname of a married woman when we address her?

4. What word do we use before the surname of an unmarried woman or a young lady?

5. What do we say when we address a girl or a young woman?

6. What words do we say when we address a group of people?

7. How do we greet our friends and what do they say in answer to our greeting?

8. What do we say when we want to attract the attention of the person we don`t know?

5.Составляем диалоги.

Mr. Smith, may I introduce Mr. Petrov?

How do you do, Mr. Petrov?

How do you do, Mr. Smith?

 ***

Mr. Smith, this is Mr. Petrov.

I`m very pleased to meet you, Mr. Petrov.

I`m glad to meet you, Mr. Smith.

6. Did you read a text at home? Money is for … Can read and translate some sentences? Answer the questions.

7. Подведение итогов урока.

Домашнее задание

Работа с текстом «Overseas trade»  

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85370. Визначення поняття «характер» і «акцентуації характеру» в психології 41.51 KB
  Підлітки цього типу відрізняються рухливістю товариськістю схильністю до бешкетування. Підлітки гіпертимного типу часто переоцінюють свої здібності бувають надто самовпевненими прагнуть показати себе похвалитися.
85371. Елементи психотерапії в роботі логопеда 38.5 KB
  Логопед повинен зустріти дитину надзвичайно дружелюбно і показати йому кімнату в якій вони будуть займатися все що в ній знаходиться насамперед іграшки. Помітивши що найбільше дитині сподобалося педагог дає йому річ яка його зацікавила і якщо дитина не заперечує підключається до його гри на рівних. Коли ви перебуваєте праворуч ви допомагаєте йому просуватися в потрібному напрямку до результатів яких ви обидва чекаєте; Займайте позицію Левелінга на рівні очей дитини він на стільці ви на стільчику він на підлозі і ви на...
85372. Девіантна поведінка та причини її виникнення та прояву 39.73 KB
  На сьогоднішній день найпоширенішими видами девіантної поведінки серед підлітків є: злочинність алкоголізм наркоманія токсикоманія суїцид. Існують різноманітні взаємоповязані фактори що обумовлюють генезис девіантної поведінки. Індивідуальний фактор який діє на рівні психобіологічних передумов девіантної поведінки та ускладнює соціальну і психологічну адаптацію індивіда. Психологічний фактор який розкриває несприятливі особливості взаємодії індивіда з оточенням і який проявляється в активновибірковому ставленні індивіда до середовища...
85373. Вади мовлення та причини її порушення. Будова мовного апарату 49.5 KB
  Необхідно враховувати що 3 останніх дефекту часто є лише сприяючим моментом до появи дефектів звуковимови так як у фізично і психічно здорової дитини при правильному мовному вихованні в більшості випадків знаходяться природні шляхи компенсації такого дефекту. У доопераційний період у дитини готують до операції мязи і тканини виробляють навик направляти повітряний струмінь через рот викликають можливі звуки; в післяопераційний період йде постановка звуків. Зустрічаються і більш складні мовні порушення в яких недоліки звуковимови є лише...
85374. Психокорекційна та профілактична робота з дітьми, які мають мовні порушення 34.15 KB
  У дітей з мовними порушеннями в порівнянні з віковою нормою спостерігається зниження пізнавальної діяльності та входять до її структури процесів: менший обсяг запамятовування і відтворення матеріалу нестійкість уваги швидка відволікання виснаженість психічних процесів зниження рівня узагальнення і осмислення дійсності; у них утруднена розгорнута звязна мова.
85375. Профілактика порушень слуху 39.23 KB
  Групи ризику дітей першого року життя по приглухуватості і глухоті: діти що народилися від багатоплідної вагітності; діти з масою тіла менше 15 кг; діти матері яких перенесли під час вагітності краснуху герпетичну інфекцію цитометоловірусну інфекцію; діти матері яких приймали під час вагітності ототоксичні препарати; діти що отримували в період новонародженості за вітальними свідченнями антибіотики ряду аміноглікозидів; діти слабочуючих або глухих батьків; діти з родовими травмами і внутрічерепним крововиливом. Ці діти...
85376. Предмет, завдання і методи логопедії та логопсихології 38.25 KB
  Найточнішим на сьогодні вважається таке визначення цієї науки: логопсихологія це галузь спеціальної психології в якій вивчається своєрідність психічного розвитку осіб з вадами мовлення первинного походження а також розробляються принципи і методи психокорекційної роботи з ними. Основною метою спеціального психологічного супроводу в системі освіти осіб з порушеннями мовлення є виявлення усунення і попередження дисбалансу між процесами навчання і розвитку цієї категорії та їх потенційними можливостями. З огляду на визначення логопсихології...
85377. Розвиток психіки глухої дитини. Розвиток словесно-логічного мислення і словесна пам’ять глухих дітей 38.39 KB
  Для першої I III класи характерний поширюється тип запамятовування тобто приріст відтвореного матеріалу від повторення до повторення. Для другої стадії IVVI класи характерний охоплює тип запамятовування при якому дитина розуміє і запамятовує загальний зміст тексту і ключові його слова а в подальшому поповнює його відсутніми елементами. Для третьої стадії розвитку словесної памяті VIIVIII класи характерно повне розуміння і запамятовування тексту. Часто спостерігається сплав осмисленого і механічного запамятовування: те що...
85378. Мониторинг воздействия на окружающую среду 67 KB
  Мониторинг воздействия на окружающую среду. Методы мониторинга воздействия на окружающую среду. Мониторинг воздействия на окружающую среду часть экологического мониторинга многоцелевая информационная система в задачи которой входит описание наблюдение оценка и прогноз источников воздействия на окружающую среду и отходов сбросы выбросы размещение и удаление отходов использование ресурсов и готовой продукции. Источник воздействия на окружающую среду ограниченная в пространстве область к которой могут быть отнесены все...