22619

Вимірювальний практикум. Механіка

Лабораторная работа

Физика

Вступні лекції Перша лекція Друга лекція Третя лекція Вимірювальний практикум Визначення густини твердого тіла Вимірювання струмів та напруг у колах постійного струму Вимірювання опорів за допомогою мостової схеми постійного струму Вимірювання електрорушійної сили ЕРС та напруг компенсаційним методом Градуювання напівпровідникового датчика температури Методичні вказівки до лабораторної роботи €œЕлектронний осцилограф€ Завдання до лабораторної роботи €œВизначення питомого опору провідника€ Механіка Вивчення коливань струни Вивчення...

Украинкский

2013-08-04

23 KB

1 чел.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Радіофізичний факультет, кафедра електрофізики

Лабораторний практикум з загальної фізики.

( Вимірювальний практикум.Механіка. )

                                                             Завідувач кафедрою

                                                             доктор фіз.-мат. наук, професор Д. І. Шека.

                                                              Упорядник

                                                               кандидат фіз.-мат. наук В. М. Доній.           

Київ.

2001

Зміст.

 Вступні лекції

Перша лекція

Друга лекція

Третя лекція

 Вимірювальний практикум

Визначення густини твердого тіла

Вимірювання струмів та напруг у колах постійного струму

Вимірювання опорів за допомогою мостової схеми постійного струму

Вимірювання електрорушійної сили (ЕРС) та напруг компенсаційним методом

Градуювання напівпровідникового датчика температури

Методичні вказівки до лабораторної роботи “Електронний осцилограф”

Завдання до лабораторної роботи “Визначення питомого опору провідника”

 Механіка

Вивчення коливань струни

Вивчення коливань фізичного маятника

Крутильний балістичний маятник

Визначення моментів інерції твердого тіла

Гіроскоп

Завдання до лабораторної роботи “Співудар куль”

 Методичні вказівки до роботи з компютерними програмами

              обрахунку даних лабораторних робіт

                                                  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

3280. Комплексный анализ современных проблем взаимосвязи территории и государства, территории и политического сознания 1.17 MB
  При всей сложности комплекса противоречий, пронизывающих концепцию международной безопасности, ее краеугольным камнем остается государство с решающим значением его суверенитета и целостности для развития человечества. При этом прогресс иде...
3281. История возникновения и развития юридической герменевтики в России 874 KB
  Актуальность темы исследования. Юридическая наука в своем непрерывном развитии находится в постоянном взаимодействии с различными отраслями гуманитарного знания. Для последних всегда было важно точно излагать и понимать мысли, содержащиеся в сочинен...
3282. Особенности реализации подтекста в кинодискурсе 1.02 MB
  Сегодня в лингвистике накоплен значительный опыт исследования подтекста, что позволило, с одной стороны, применить имеющиеся знания для изучения подтекста в англоязычном кино, а с другой стороны, наметить перспективы исследования этого явле...
3283. Технологии связей с органами власти в практике современного российского бизнеса: опыт железнодорожных компаний 660.5 KB
  Реформы, предпринятые в России в 90-е годы ХХ века и начале XXI века, привели к качественному преобразованию политической системы страны. В ходе этих реформ была сделана попытка  перехода к демократической системе управления...
3284. Створення інтернет-ресурсу для інформаційного забезпечення пілотного інвестиційного проекту 2.05 MB
  У даній бакалаврській роботі було розроблень інтер-ресурс для інформаційного забезпечення пілотного інвестиційного проекту "Агрогород.Луганск". При створенні використовувалися такі програмні засоби, технології і мови програмування: HTML, CSS, PHP, M...
3286. Інформаційне забезпечення пілотного інвестиційного проекту "Агрогород.Луганск" 558 KB
  Актуальність теми. Internet — це найшвидший засіб віщання в історії людства, де кількість користувачів, за оцінками експертів, подвоюється кожні півроку. Користувачі мережі являють собою область підвищеного інтересу для більшості рекламод...
3287. Небезопасная Е-да 121.5 KB
  Небезопасная Е-да Цели мероприятия: дать представление о пищевых добавках, их влиянии на организм человека. Задачи мероприятия: Познавательные: познакомить учащихся с пищевыми добавками, формировать культуру здоровья на основе грамотного питания...
3288. Поле чудес, гра для школярів 84.5 KB
  Підвищувати інтерес учнів до математики сприяти розвитку пізнавальних здібностей, привчати учнів до самостійної роботи під час підготовки до гри,виховувати вміння працьовати у команді для отримання спільного результату,виховувати культуру мате...