22619

Вимірювальний практикум. Механіка

Лабораторная работа

Физика

Вступні лекції Перша лекція Друга лекція Третя лекція Вимірювальний практикум Визначення густини твердого тіла Вимірювання струмів та напруг у колах постійного струму Вимірювання опорів за допомогою мостової схеми постійного струму Вимірювання електрорушійної сили ЕРС та напруг компенсаційним методом Градуювання напівпровідникового датчика температури Методичні вказівки до лабораторної роботи €œЕлектронний осцилограф€ Завдання до лабораторної роботи €œВизначення питомого опору провідника€ Механіка Вивчення коливань струни Вивчення...

Украинкский

2013-08-04

23 KB

1 чел.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Радіофізичний факультет, кафедра електрофізики

Лабораторний практикум з загальної фізики.

( Вимірювальний практикум.Механіка. )

                                                             Завідувач кафедрою

                                                             доктор фіз.-мат. наук, професор Д. І. Шека.

                                                              Упорядник

                                                               кандидат фіз.-мат. наук В. М. Доній.           

Київ.

2001

Зміст.

 Вступні лекції

Перша лекція

Друга лекція

Третя лекція

 Вимірювальний практикум

Визначення густини твердого тіла

Вимірювання струмів та напруг у колах постійного струму

Вимірювання опорів за допомогою мостової схеми постійного струму

Вимірювання електрорушійної сили (ЕРС) та напруг компенсаційним методом

Градуювання напівпровідникового датчика температури

Методичні вказівки до лабораторної роботи “Електронний осцилограф”

Завдання до лабораторної роботи “Визначення питомого опору провідника”

 Механіка

Вивчення коливань струни

Вивчення коливань фізичного маятника

Крутильний балістичний маятник

Визначення моментів інерції твердого тіла

Гіроскоп

Завдання до лабораторної роботи “Співудар куль”

 Методичні вказівки до роботи з компютерними програмами

              обрахунку даних лабораторних робіт

                                                  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38304. Роль свободи в розвитку особистості 106 KB
  Вище сказане зумовлює актуальність проведеного мною дослідження на тему: Свобода – основна умова розвитку особистості . Мета дослідження: з'ясувати ролі свободи у формуванні особистості та будуванні громадянського суспільства. Вікові та індивідуальні фактори становлення свободи особистості Демократизація суспільства а отже і освіти вимагають від психологопедагогічної науки пошуку нових шляхів якісного вдосконалення виховання підростаючої особистості.
38305. Земельне право 1.82 MB
  Земельне право – самостійна галузь права представляє собою сукупність правових норм регулюючих: стосунки по використанню і охороні землі як природного ресурсу; умови і засоби виробництва в цілях організації раціонального використання і охорони землі; поліпшення і відтворення родючості ґрунтів; охорону прав і законних інтересів суб'єктів земельних стосунків. Таким своєрідним предметом земельного права є земельні правовідносини які мають наступні ознаки: поперше випливають із спеціальної правосуб'єктності суб'єктів земельного права із...
38307. Инвестирование. Сущность инвестиций 126.5 KB
  Инвестиции представляют собой вложения капитала с целью последующего его увеличения. В коммерческой практике принято различать следующие типы инвестиций: инвестиции в физические активы; инвестиции в денежные активы; инвестиции в нематериальные незримые активы. Инвестиции в ценные бумаги принято называть портфельными инвестициями а инвестиции в физические активы чаще именуют инвестициями в реальные активы. Различают: реальные финансовые и инновационные инвестиции.
38308. Банковское инвестирование и кредитирование 96.56 KB
  Инвесторы для получения кредита предоставляют в банк бизнесплан по реализации проекта 3. Вложения средств банком может осуществляться по разным схемам и на разных этапах реализации проекта 4. проекта то есть анализа техникоэкономического обоснования инвестиционного мероприятия предусмотренного проектом.
38310. ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 4.37 MB
  Хронологический и страновой подходы к изложению материала позволили представить ведущие страны Древности Средневековья Нового и Новейшего времени и отразить основные особенности и тенденции в их экономическом развитии с выявлением факторов обусловивших это развитие. Это вынуждало людей либо увеличивать добычу полезных ископаемых и развивать промышленность внутри страны либо закупать вооружение у других государств. Большую роль в экономическом развитии страны играет социальный фактор социальное положение населения. Чем раньше народ...
38311. История экономической мысли, конспект лекций 2.96 MB
  Предмет истории экономической мысли. Предпосылки становления буржуазной экономической мысли. Экономические взгляды Пьера Буагильбера. Дальнейшее исследование противоречий экономики гражданского общества...