22629

Закони збереження та фундаментальні властивості простору і часу

Доклад

Физика

Однорідний простір всі точки еквівалентні: L не змінюється при перенесені на нескінченно малий 1 довільне → Рівняння Лагранжа просумуємо по і тоді тобто оскільки закон збереження імпульсу є наслідком варіаційного принципу і однорідності простору. Однорідність часу = закон збереження енергії для ізольованих систем а також для незамкнених систем якщо зовнішні умови не змінюються з часом. Ізотропність простору еквівалентність всіх напрямків: L не зміниться якщо систему повернути на нескінченно малий кут навколо довільної...

Украинкский

2013-08-04

62.5 KB

10 чел.

  1.  Закони збереження та фундаментальні властивості простору і часу.

Розглянемо замкнену механічну систему, яка характеризується L (функцією Лагранжа).

1. Однорідний простір, всі точки еквівалентні: L не змінюється при перенесені на  (нескінченно малий)

(1)  - довільне →

Рівняння Лагранжа , просумуємо по і, тоді

, тобто, оскільки - закон збереження імпульсу ( є наслідком варіаційного принципу і однорідності простору).

2. Однорідність часу => закон збереження енергії для ізольованих систем, а також для незамкнених систем, якщо зовнішні умови не змінюються з часом. Однорідність простору значить , що

можна переписати: . З властивості однорідності часу випливає, що функція Гамільтона є інтегралом руху.

3. Ізотропність простору, еквівалентність всіх напрямків: L не зміниться, якщо систему повернути на нескінченно малий кут навколо довільної осі   позначимо - нескінченно малий вектор повороту ( – через Ейлерові кути), тоді , (2)

(2) – (1) та

, - довжина => , звідки  - закон збереження моменту імпульсу.

Закони руху матерії мають спільну природу у всіх формах, (досвід) можна припустити, що властивості простору і часу однорідні і ізотропні відносно всіх фізичних явищ матеріального світу.

Отже всі рівняння (типу рівнянь Максвела) є інваріантними відносно зсуву у просторі і часі, а також поворотів. Закони збереження набувають універсального характеру.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

78540. Место договора социального найма в системе гарантий жилищных прав граждан 98.14 KB
  Объектом исследования выступают общественные отношения вытекающие из договора социального найма жилого помещения рассмотренные в теоретическом и практическом аспектах. Предметом исследования является правовое регулирование договора социального найма жилого помещения в соответствии...
78541. Использование добавки из пивной дробины в производстве мучных кондитерских изделиях изделий 1.12 MB
  Между распространением многих болезней цивилизации и нарушениями питания четко установилась взаимосвязь. Это, как свидетельствуют многочисленные исследования, обусловлено отрицательным изменением структуры и качества питания, выражающимся в резком увеличении потребления продуктов с высокой...
78543. Проект котельной участка №3 Орехово-Зуевской теплосети 478.28 KB
  Но экономический кризис последних лет существенным образом затронул и этот комплекс. Производство первичных энергоресурсов в 1993 г. составило 82% от уровня 1990 и продолжало падать. Уменьшение потребления топлива и энергии, обусловленное общим экономическим спадом...
78546. Учимся жить дружно 45.5 KB
  Цель классного часа - формирование добрых отношений между детьми в классе, развитие стремления быть терпимым в обществе людей, воспитания уважения к одноклассникам.
78547. Знай, люби, бережи природу рідного краю 4.85 MB
  Змістові питання Розкрити цінності природи для людини Показати різноманітність кімнатних рослин Скласти правила догляду за кімнатними рослинами Визначити рослини в народній творчості Визначити групи птахів за способом живлення та місцем проживання...
78548. Жива природа 184.5 KB
  Когнітивні рівні Конкретизовані навчальні цілі Перелік завдань –запитань які забезпечують досягнення конкретних цілей Навчальне методичне забезпечення Знання формулює визначення поняття природа; знає що таке жива і нежива природа; називає основні 5 царств живої природи...