22629

Закони збереження та фундаментальні властивості простору і часу

Доклад

Физика

Однорідний простір всі точки еквівалентні: L не змінюється при перенесені на нескінченно малий 1 довільне → Рівняння Лагранжа просумуємо по і тоді тобто оскільки закон збереження імпульсу є наслідком варіаційного принципу і однорідності простору. Однорідність часу = закон збереження енергії для ізольованих систем а також для незамкнених систем якщо зовнішні умови не змінюються з часом. Ізотропність простору еквівалентність всіх напрямків: L не зміниться якщо систему повернути на нескінченно малий кут навколо довільної...

Украинкский

2013-08-04

62.5 KB

10 чел.

  1.  Закони збереження та фундаментальні властивості простору і часу.

Розглянемо замкнену механічну систему, яка характеризується L (функцією Лагранжа).

1. Однорідний простір, всі точки еквівалентні: L не змінюється при перенесені на  (нескінченно малий)

(1)  - довільне →

Рівняння Лагранжа , просумуємо по і, тоді

, тобто, оскільки - закон збереження імпульсу ( є наслідком варіаційного принципу і однорідності простору).

2. Однорідність часу => закон збереження енергії для ізольованих систем, а також для незамкнених систем, якщо зовнішні умови не змінюються з часом. Однорідність простору значить , що

можна переписати: . З властивості однорідності часу випливає, що функція Гамільтона є інтегралом руху.

3. Ізотропність простору, еквівалентність всіх напрямків: L не зміниться, якщо систему повернути на нескінченно малий кут навколо довільної осі   позначимо - нескінченно малий вектор повороту ( – через Ейлерові кути), тоді , (2)

(2) – (1) та

, - довжина => , звідки  - закон збереження моменту імпульсу.

Закони руху матерії мають спільну природу у всіх формах, (досвід) можна припустити, що властивості простору і часу однорідні і ізотропні відносно всіх фізичних явищ матеріального світу.

Отже всі рівняння (типу рівнянь Максвела) є інваріантними відносно зсуву у просторі і часі, а також поворотів. Закони збереження набувають універсального характеру.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47541. Методические указания. Государственное и муниципальное управление 327.5 KB
  Анализ нормативноправовой базы управления Анализ системы управления организацией. Объектами профессиональной деятельности специалиста и практики студента в соответствии с ГОС являются: различные организации и подразделения в системе государственного и муниципального управления; процессы экономической политической организационной и социальной жизни общества; проблемы функционирования и развития государства и его региональных и муниципальных образований; проблемы взаимодействия человека и общества.65 в ходе практики должен быть...
47543. Методические указания. Менеджмент 102.5 KB
  Управление персоналом : учебное пособие Н. Психология делового общения : учебное пособие Г. Психология конфликта : учебное пособие Н. Деловое общение : учебное пособие сост.
47545. Методические рекомендации.Организация обслуживания в общественном питании 500.5 KB
  Характеристика проектируемого предприятия Составление меню проектируемого предприятия Сервисная деятельность предприятия Маркетинговая деятельность предприятия
47548. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ 282.5 KB
  Для бакалаврів надані рекомендації щодо виконання випускної атестаційної роботи державний іспит та кваліфікаційної дипломної роботи надана інформація щодо майбутнього вступу до магістратури. Структура та зміст дипломної роботи. Порядок захисту дипломної роботи. Критерії оцінки дипломної роботи.
47549. Методические рекомендации. Международные отношения 1.11 MB
  В пособии даны рекомендации необходимые студентам при прохождении производственной и преддипломной практик написания отчетов по практикам а также для обобщения и анализа собранных материалов и написания дипломной работы. Целью проведения преддипломной практики является закрепление навыков полученных в период производственной практики а также сбор анализ и обобщение материалов для написания дипломной работы. Перед студентами в период прохождения практики ставятся следующие задачи: – изучение структуры организации в которую...