22641

Р-ня стану реальних газів

Доклад

Физика

Рня ВандерВаальса де а – константа взаємодії b – поправка на об’єм. Для реальних газів застосовується наближення : Газ досить розріджений використовуємо тільки парну взаємодію; Молекули рухаються згідно з законом класичної механіки; Зіткнення між молекулами пружне; Сили взаємодії – центральні діють між центрами молекул тому використовуємо сферично симетричний потенціал. радіуса взаємодії де одна молекула відчуває іншу. область взаємодії.

Украинкский

2013-08-04

97 KB

0 чел.

13. Р-ня стану реальних газів.

Для отримання р-ня Менделєєва-Клапейрона PV=RT для ідеальних газів ми застосували такі наближення:

1) Молекули газу між  собою не взаємодіють;

2) Молекули мають нескінченно малі розміри.

Існує багато (140) емпіричних рівнянь:

- р-ня Клаузіуса, де - параметри підгонки.

- р-ня Камерлінга-Онеса (віріальне р-ня стану), де  - другий, третій, четвертий віріальні коефіцієнти.

- Р-ня Ван-дер-Ваальса, де а – константа взаємодії, b – поправка на об’єм.

Для реальних газів застосовується наближення :

  1.  Газ досить розріджений, використовуємо тільки парну взаємодію;
  2.  Молекули рухаються згідно з законом класичної механіки;
  3.  Зіткнення між молекулами пружне;
  4.  Сили взаємодії – центральні (діють між центрами молекул), тому використовуємо сферично симетричний потенціал.

ці положення підходять до атомних газів при не дуже високих тисках. Отже для реального газу стат інтеграл буде мати  вигляд:

, де - енергія частинки, U(r) – потенціальна енергія, -сукупність всіх імпульсів і координат.

,  , отже

                                                     QN – конфігураційний інтеграл

Розглянемо парну взаємодію:    уведемо позначення .

Розглянемо для 

- області, де функція відмінна від 0.  має пор. радіуса взаємодії (де одна молекула відчуває іншу). ,  - область взаємодії.

Якщо газ розрідж., то ,

 ,  - вираз для вільної енергії.  - рівняння стану.

Добавка обумовлена наближенням парної взаємодії.

Якщо б ми врахов. Члени , то отримали б:

- (ряд по конц. молекул) рівняння стану у вигляді віріального ряду за степенями концентрації.

B(T) – другий віріальний коефіцієнт.

C(T) – третій віріальний коефіцієнт.


U

r0

r

r0

r

-1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72636. ПОДПРОГРАММЫ-ФУНКЦИИ 13.95 KB
  С использованием функции RRMX непосредственно возвращающей значение максимального элемента массива и с помощью функции NUMX возвращающей номер максимального элемента массива. Так в приведенном ниже примере имя функции NUMX типизировано как целое по умолчанию а для функции RRMX необходима явная типизация.
72637. DATA 16.89 KB
  В тех случаях, когда переменные нужно присваивать в начале программы какие-либо значения , которые не должны меняться от одного прогона программы к другому, вместо операторов присваивания можно с большей эффективностью воспользоваться оператором DATA.
72638. Оператор PARAMETER 13.2 KB
  С помощью этого оператора можно любой константе дать символьное имя. Этот неисполняемыми оператор должен находиться перед исполняемыми операторами программы. Часто в разных местах программы употребляются длинные константы, такие как 3.14159265.
72640. ОПЕРАТОРЫ ЦИКЛА 20.64 KB
  Операторы цикла предназначены для многократного выполнения некоторых операторов. Эти операторы называются телом цикла. Различаются операторы цикла с предусловием и с постусловием. Блок-схемы операторов цикла показана на рисунке 1.2.
72641. Структурный IF 21.71 KB
  Сначала вычисляется условие e, а затем в зависимости от его истинности выполняется на выбор один из двух блоков, а после этого - следующий оператор. Один оператор if можно вкладывать в другой оператор IF. Один из таких случаев вложения, а именно if в блок НЕТ другого IF допускает...
72642. ЛОГИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 14.43 KB
  Логическими данными могут быть не только переменные и константы логического типа. Данные или выражения любого встроенного типа связанные операцией логического отношения образуют конструкцию логического типа. Такие конструкции могут входить в логические выражения наравне с логическими переменными и константами.