22641

Р-ня стану реальних газів

Доклад

Физика

Рня ВандерВаальса де а константа взаємодії b поправка на обєм. Для реальних газів застосовується наближення : Газ досить розріджений використовуємо тільки парну взаємодію; Молекули рухаються згідно з законом класичної механіки; Зіткнення між молекулами пружне; Сили взаємодії центральні діють між центрами молекул тому використовуємо сферично симетричний потенціал. радіуса взаємодії де одна молекула відчуває іншу. область взаємодії.

Украинкский

2013-08-04

97 KB

0 чел.

13. Р-ня стану реальних газів.

Для отримання р-ня Менделєєва-Клапейрона PV=RT для ідеальних газів ми застосували такі наближення:

1) Молекули газу між  собою не взаємодіють;

2) Молекули мають нескінченно малі розміри.

Існує багато (140) емпіричних рівнянь:

- р-ня Клаузіуса, де - параметри підгонки.

- р-ня Камерлінга-Онеса (віріальне р-ня стану), де  - другий, третій, четвертий віріальні коефіцієнти.

- Р-ня Ван-дер-Ваальса, де а – константа взаємодії, b – поправка на об’єм.

Для реальних газів застосовується наближення :

  1.  Газ досить розріджений, використовуємо тільки парну взаємодію;
  2.  Молекули рухаються згідно з законом класичної механіки;
  3.  Зіткнення між молекулами пружне;
  4.  Сили взаємодії – центральні (діють між центрами молекул), тому використовуємо сферично симетричний потенціал.

ці положення підходять до атомних газів при не дуже високих тисках. Отже для реального газу стат інтеграл буде мати  вигляд:

, де - енергія частинки, U(r) – потенціальна енергія, -сукупність всіх імпульсів і координат.

,  , отже

                                                     QN – конфігураційний інтеграл

Розглянемо парну взаємодію:    уведемо позначення .

Розглянемо для 

- області, де функція відмінна від 0.  має пор. радіуса взаємодії (де одна молекула відчуває іншу). ,  - область взаємодії.

Якщо газ розрідж., то ,

 ,  - вираз для вільної енергії.  - рівняння стану.

Добавка обумовлена наближенням парної взаємодії.

Якщо б ми врахов. Члени , то отримали б:

- (ряд по конц. молекул) рівняння стану у вигляді віріального ряду за степенями концентрації.

B(T) – другий віріальний коефіцієнт.

C(T) – третій віріальний коефіцієнт.


U

r0

r

r0

r

-1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

78831. Театр. Theatre 48.5 KB
  Every nation and every country has its own customs and traditions. In Great Britain traditions play a more important part in the life of the people than in other countries. Englishmen are proud of their traditions and carefully keep them up.
78832. Добридень тобі, Україно моя! 141 KB
  Мета: Проаналізувати особливості життєвого та творчого шляху Павла Тичина; дослідити роль П. Тичини як громадського діяча. Розвивати пам’ять, декламаторські здібності, виховувати любов до українського поетичного слова, формувати національну свідомість, творчу особистість.
78833. Вже у фермера в дворі наступає Новий рік 48.5 KB
  Срібні дзвіночки дзвеніли під вікнами і все що бажали у цей святковий день маленькі колядники неодмінно збувалося. Входять до классу колядники Панігосподарко Чи дозволите колядувати Колядувати дім звеселяти А як же Кажуть що в тій хаті і добра не буде яку колядники...
78834. Шевченкове ім’я нам сіяє, як зоря 289 KB
  Активізувати та збагачувати знання дітей про життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка; вчити учнів сприймати поезію Кобзаря серцем і душею, викликати інтерес до поезії; виховувати любов до України; спонукати учнів до вияву власних творчих здібностей та їх розвитку...
78835. Урочиста лінійка до дня народження Т.Г.Шевченка 46 KB
  Звучить пісня Реве та стогне Дніпр широкий Учитель Навесні коли тануть сніги А на рясті просяє веселка Повні сили й живої снаги Ми вшановуєм пам΄ять Шевченка. Трагічна та яскрава доля Тараса Шевченка як і доля його...
78836. Хто він, Т.Г. Шевченко? 940 KB
  Бесіда з учнями: учні висловлюють свої думки з приводу поставленого запитання Слово вчителя: Отже ми поки що тільки припускаємо що у Шевченка могли виникати думки про те як просвітити український люд світлом науки. Шевченка. Однак хто ще з такою силою пристрасті як Шевченко звеличив...
78837. Кобзарем його ми звемо… 124.5 KB
  Благословен той день і час Коли прослалась килимами Земля яку сходив Тарас Малими босими ногами Земля яку скропив Тарас Дрібними росами сльозами 9 березня 1814 р. В хаті Григорія Шевченка блиснув у вікні єдиний на все село вогник і народилася нова кріпацька душа для пана а для України...
78838. Написання твору за репродукцією картини Івана Івановича Шишкіна «Зима» 152 KB
  Формувати навички планування, самоконтролю, самоаналізу. Удосконалювати навички каліграфічного грамотного письма. Допомагати учням розкривати їх здібності, формувати пізнавальну активність, розширювати її за рамками картини, поповнювати словниковий запас. Духовно збагачувати внутрішній світ учнів.
78839. МОЯ РІДНА ШКОЛА 44 KB
  Мета: познайомити дітей зі школою, з правилами поведінки на уроці та в школі; створити атмосферу доброзичливості, викликати зацікавленість до навчальних дисциплін; розвивати комунікативні якості учнів; виховувати дружні взаємовідносини у дитячому колективі.