22641

Р-ня стану реальних газів

Доклад

Физика

Рня ВандерВаальса де а константа взаємодії b поправка на обєм. Для реальних газів застосовується наближення : Газ досить розріджений використовуємо тільки парну взаємодію; Молекули рухаються згідно з законом класичної механіки; Зіткнення між молекулами пружне; Сили взаємодії центральні діють між центрами молекул тому використовуємо сферично симетричний потенціал. радіуса взаємодії де одна молекула відчуває іншу. область взаємодії.

Украинкский

2013-08-04

97 KB

0 чел.

13. Р-ня стану реальних газів.

Для отримання р-ня Менделєєва-Клапейрона PV=RT для ідеальних газів ми застосували такі наближення:

1) Молекули газу між  собою не взаємодіють;

2) Молекули мають нескінченно малі розміри.

Існує багато (140) емпіричних рівнянь:

- р-ня Клаузіуса, де - параметри підгонки.

- р-ня Камерлінга-Онеса (віріальне р-ня стану), де  - другий, третій, четвертий віріальні коефіцієнти.

- Р-ня Ван-дер-Ваальса, де а – константа взаємодії, b – поправка на об’єм.

Для реальних газів застосовується наближення :

  1.  Газ досить розріджений, використовуємо тільки парну взаємодію;
  2.  Молекули рухаються згідно з законом класичної механіки;
  3.  Зіткнення між молекулами пружне;
  4.  Сили взаємодії – центральні (діють між центрами молекул), тому використовуємо сферично симетричний потенціал.

ці положення підходять до атомних газів при не дуже високих тисках. Отже для реального газу стат інтеграл буде мати  вигляд:

, де - енергія частинки, U(r) – потенціальна енергія, -сукупність всіх імпульсів і координат.

,  , отже

                                                     QN – конфігураційний інтеграл

Розглянемо парну взаємодію:    уведемо позначення .

Розглянемо для 

- області, де функція відмінна від 0.  має пор. радіуса взаємодії (де одна молекула відчуває іншу). ,  - область взаємодії.

Якщо газ розрідж., то ,

 ,  - вираз для вільної енергії.  - рівняння стану.

Добавка обумовлена наближенням парної взаємодії.

Якщо б ми врахов. Члени , то отримали б:

- (ряд по конц. молекул) рівняння стану у вигляді віріального ряду за степенями концентрації.

B(T) – другий віріальний коефіцієнт.

C(T) – третій віріальний коефіцієнт.


U

r0

r

r0

r

-1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63145. Тваринництво рідного краю 19.63 KB
  Мета: формувати поняття про тваринництво як галузь сільського господарства; дати знання про галузі тваринництва; розкрити їх значення для людини; виховувати патріотичне ставлення до землі рідного краю любов до України пошану до людей та їхньої праці.