22641

Р-ня стану реальних газів

Доклад

Физика

Рня ВандерВаальса де а – константа взаємодії b – поправка на об’єм. Для реальних газів застосовується наближення : Газ досить розріджений використовуємо тільки парну взаємодію; Молекули рухаються згідно з законом класичної механіки; Зіткнення між молекулами пружне; Сили взаємодії – центральні діють між центрами молекул тому використовуємо сферично симетричний потенціал. радіуса взаємодії де одна молекула відчуває іншу. область взаємодії.

Украинкский

2013-08-04

97 KB

0 чел.

13. Р-ня стану реальних газів.

Для отримання р-ня Менделєєва-Клапейрона PV=RT для ідеальних газів ми застосували такі наближення:

1) Молекули газу між  собою не взаємодіють;

2) Молекули мають нескінченно малі розміри.

Існує багато (140) емпіричних рівнянь:

- р-ня Клаузіуса, де - параметри підгонки.

- р-ня Камерлінга-Онеса (віріальне р-ня стану), де  - другий, третій, четвертий віріальні коефіцієнти.

- Р-ня Ван-дер-Ваальса, де а – константа взаємодії, b – поправка на об’єм.

Для реальних газів застосовується наближення :

  1.  Газ досить розріджений, використовуємо тільки парну взаємодію;
  2.  Молекули рухаються згідно з законом класичної механіки;
  3.  Зіткнення між молекулами пружне;
  4.  Сили взаємодії – центральні (діють між центрами молекул), тому використовуємо сферично симетричний потенціал.

ці положення підходять до атомних газів при не дуже високих тисках. Отже для реального газу стат інтеграл буде мати  вигляд:

, де - енергія частинки, U(r) – потенціальна енергія, -сукупність всіх імпульсів і координат.

,  , отже

                                                     QN – конфігураційний інтеграл

Розглянемо парну взаємодію:    уведемо позначення .

Розглянемо для 

- області, де функція відмінна від 0.  має пор. радіуса взаємодії (де одна молекула відчуває іншу). ,  - область взаємодії.

Якщо газ розрідж., то ,

 ,  - вираз для вільної енергії.  - рівняння стану.

Добавка обумовлена наближенням парної взаємодії.

Якщо б ми врахов. Члени , то отримали б:

- (ряд по конц. молекул) рівняння стану у вигляді віріального ряду за степенями концентрації.

B(T) – другий віріальний коефіцієнт.

C(T) – третій віріальний коефіцієнт.


U

r0

r

r0

r

-1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85446. Разработка конструкции ПП. Предварительный расчет надежности 627.55 KB
  Печатная плата ПП -– изделие состоящее из плоского изоляционного основания с отверстиями пазами вырезами и системой токопроводящих полосок металла проводников которые используют для установки и коммутации электрорадиоизделия ЭРИ и функциональных узлов в соответствии с электрической принципиальной схемой
85448. Расчет кинематических параметров манипулятора и моделирование в среде SimMechanics 383.02 KB
  Расчет кинематических параметров манипулятора и моделирование в среде SimMechanics. На Рис.1 показана схема четырехзвенного манипулятора. Необходимо: Определить параметры манипулятора по представлению Денавита - Хартенберга (системы координат и параметры звеньев).
85449. Изучение конструкции компрессорных установок, работы основных элементов аппаратуры, технических характеристик 1.35 MB
  Существующий унифицированный комплект аппаратуры автоматизации шахтных компрессорных станций типа УКАСМ предназначен для автоматического управления шахтными компрессорными станциями оборудованными поршневыми и центробежными компрессорами.
85450. Сети нового поколения. Концепция NGN 1.21 MB
  При этом ресурсы одной сети не могут использоваться другой сетью по ряду причин правовые конкурентные рыночные и др. В первой главе я попытаюсь дать описание сети нового поколения обозначить её преимущества и актуальность внедрения на российский рынок связи. В результате обеспечивается централизация при которой число иерархических уровней в телекоммуникационной сети начинает уменьшаться вследствие роста производительности процессоров. Наиболее простым вариантом реализации обмена данными между двумя точками является связь двух персональных...
85453. В.Нестайко «Космонавти з нашого будинку» 43 KB
  Мета: ознайомити учнів з особистістю В.Нестайка, викликати інтерес до його творчості; удосконалювати читацькі навички, уміння складати план і стисло переказувати прочитане. Збагачувати активний словниковий запас учнів; розвивати уміння характеризувати дійових осіб.
85454. Чарівник приходить до того, у кого добре серце 26.5 KB
  Мета: удосконалювати навички свідомого і швидкого читання; вчити визначати головну думку казки; збагачувати словниковий запас новими словами; розвивати зв’язне мовлення учнів вміння характеризувати героїв вміння аналізувати; виховувати доброту чуйність любов до братів наших менших.