22641

Р-ня стану реальних газів

Доклад

Физика

Рня ВандерВаальса де а константа взаємодії b поправка на обєм. Для реальних газів застосовується наближення : Газ досить розріджений використовуємо тільки парну взаємодію; Молекули рухаються згідно з законом класичної механіки; Зіткнення між молекулами пружне; Сили взаємодії центральні діють між центрами молекул тому використовуємо сферично симетричний потенціал. радіуса взаємодії де одна молекула відчуває іншу. область взаємодії.

Украинкский

2013-08-04

97 KB

0 чел.

13. Р-ня стану реальних газів.

Для отримання р-ня Менделєєва-Клапейрона PV=RT для ідеальних газів ми застосували такі наближення:

1) Молекули газу між  собою не взаємодіють;

2) Молекули мають нескінченно малі розміри.

Існує багато (140) емпіричних рівнянь:

- р-ня Клаузіуса, де - параметри підгонки.

- р-ня Камерлінга-Онеса (віріальне р-ня стану), де  - другий, третій, четвертий віріальні коефіцієнти.

- Р-ня Ван-дер-Ваальса, де а – константа взаємодії, b – поправка на об’єм.

Для реальних газів застосовується наближення :

  1.  Газ досить розріджений, використовуємо тільки парну взаємодію;
  2.  Молекули рухаються згідно з законом класичної механіки;
  3.  Зіткнення між молекулами пружне;
  4.  Сили взаємодії – центральні (діють між центрами молекул), тому використовуємо сферично симетричний потенціал.

ці положення підходять до атомних газів при не дуже високих тисках. Отже для реального газу стат інтеграл буде мати  вигляд:

, де - енергія частинки, U(r) – потенціальна енергія, -сукупність всіх імпульсів і координат.

,  , отже

                                                     QN – конфігураційний інтеграл

Розглянемо парну взаємодію:    уведемо позначення .

Розглянемо для 

- області, де функція відмінна від 0.  має пор. радіуса взаємодії (де одна молекула відчуває іншу). ,  - область взаємодії.

Якщо газ розрідж., то ,

 ,  - вираз для вільної енергії.  - рівняння стану.

Добавка обумовлена наближенням парної взаємодії.

Якщо б ми врахов. Члени , то отримали б:

- (ряд по конц. молекул) рівняння стану у вигляді віріального ряду за степенями концентрації.

B(T) – другий віріальний коефіцієнт.

C(T) – третій віріальний коефіцієнт.


U

r0

r

r0

r

-1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

50656. Використання покажчиків для роботи зі складеними типами даних 43 KB
  Тема: Використання покажчиків для роботи зі складеними типами даних Ціль роботи: виробити практичні навички у використанні покажчиків при роботі зі складеними (комбінованими) типами даних. Обладнання: ПК,ПО Borland C++
50658. Використання конструкторів і деструкторів 41.5 KB
  Тема: Використання конструкторів і деструкторів Ціль роботи: вивчити і навчитися використовувати механізм роботи з конструкторами і деструкторами. Обладнання: ПК,ПО Borland C++
50659. Исследование измерительных генераторов 102.5 KB
  При увеличении сопротивлений в узкополосной колебательной системе частота настройки генератора плавно уменьшается. При увеличении емкостей в узкополосной колебательной системе частота настройки генератора плавно уменьшается. Измерение нагрузочной способности генератора. При работе генератора на малую нагрузку заметно существенное падение уровня выходного напряжения.
50660. Исследование режимов работы транзисторного усилителя мощности 876.5 KB
  Цель работы Освоение методики энергетического расчета режима транзисторного усилителя мощности. Ознакомление со схемой усилителя мощности назначением отдельных элементов и выбором их величин. Изучение особенностей форм импульсов тока транзисторного усилителя при работе на повышенных частотах.
50661. Метод граничных испытаний на надежность элементов и устройств ИИС 84.5 KB
  Исходные данные Модель исследуемой системы: Максимальная стоимость дополнительных затрат Cmx = 25 у. Практическая часть График рабочей области РО и области безотказной работы ОБР для системы с исходными данными представлен на рис. 1 рабочая область и область безотказной работы для системы с исходными данными Графически вероятность безотказной работы можно вычислить как...
50662. Измерение шумов и помех в телекоммуникационных системах 124 KB
  На выходе блока питания. На выходе блока усилителя. На выходе псофометра. Среднеквадратичное значение на выходе псофометра.