2265

Изгибающий момент

Лабораторная работа

Физика

Определяем опорные реакции, используя вторую форму условий равновесия. Для определения поперечной силы Q и изгибающего момента M воспользуемся методом сечений.

Русский

2013-01-06

47.34 KB

1 чел.

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Лабораторная работа № 5

ИЗГИБ

Студент: Фомин  А.В.

Группа: ЭМ10-12Б

Преподаватель: Конищева О.В.

Красноярск, 2012

Дано: 

  1.  Допускаемое напряжение для стали: ; ;
  2.  ; ; ;
  3.  ; ; .

Решение:

  1.  Определяем опорные реакции, используя вторую форму условий равновесия

 Для проверки правильности определения опорных реакций составим уравнение .

 Следовательно, опорные реакции определены правильно

  1.  Для определения поперечной силы  и изгибающего момента  воспользуемся методом сечений.

Участок , :

Участок , :

Участок , :

Строим эпюры поперечной силы  и изгибающего момента  в масштабе.

а) Эпюр

20,7

5,7

0,7

0

-9,3

б) Эпюр

21.4

1.4

0

0

-2.9

  1.  а) Подбираем двутавровое поперечное сечение из условия прочности при изгибе.

Из таблиц сортамента прокатной стали выбираем двутавр №18, для которого  

б) Прямоугольное сечение,

в) Круглое поперечное сечение:

Наиболее рациональным является двутавровое сечение, так как имеет меньшую площадь поперечного сечения по сравнению с остальными типами сечений.

  1.  Нормальные напряжения вычисляем по формуле Навье  В опасном сечении ,  Данные для двутавра №18:

Точка 1:

Точка 2:

Точка 3:

, т. к. . Ось, проходящая через точку 3, называется нейтральной линией.

Точки 4 и 5. В этих точках значения нормальных напряжений те же, что и в точках 2 и 1, только отрицательные, т. к. точки 4 и 5 лежат в сжатой зоне.

               

 

Касательные напряжения  вычисляем по формуле

В точках 1 и 5

В точках 2 и 4  изменяется скачкообразно, за счет изменения ширины волокна, проходящего через точку 2. График в этих точках носит несколько условный характер, так как резкое изменение ширины сечения вызывает местное распределение напряжений. Знак касательных напряжений тот же, что и поперечной силы

Точки 2, 4. Вычисляем статический момент площади поперечного сечения

где  - отсеченная часть площади поперечного сечения;  - координата центра тяжести отсеченной площади.

 При 

 При

Точка 3.  – берется из справочника.

Максимальное касательное напряжение имеет место на нейтральной линии, т. е.

Допускаемое касательное напряжение по 3-й теории прочности принимаем равным

 Следовательно, для балки двутаврового сечения

 Условие прочности выполняется.


149

1

13,2

0,9

135

2

22,7

3

13,2

0,9

-149

-135

5

4


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80444. І. Калинець « Про що розповіли незабудки» 142 KB
  Мета: ознайомити учнів з життям і творчістю українського письменника І. Калинця; формувати навички правильного, виразного читання прозових творів, насичених діалогами; розширювати уявлення про добрі вчинки; розвивати уяву, вміння орієнтуватися в тексті казки; виховувати людяність, доброзичливість...
80445. Образ людини у мистецтві. Портрет як жанр мистецтва 7.36 MB
  Мета. Формувати у дітей первинні уявлення про особливості форми та пропорцій голови людини, засоби створення виразного портретного образу. Розвивати увагу, мислення, окомір. Виховувати естетичні смаки, любов то творчості та краси.
80447. Прилітайте, птахи, додому! 194.5 KB
  Загальнопізнавальні цілі: ознайомити дітей з перелітними та зимуючими птахами;повторити вивчений матеріал про цифри, геометричні фігури, множини; удосконалювати навички розв’язування прикладів і задач; розвивати навички усної лічби, уваги, мислення; виховувати любов бережливе ставлення до природи, до птахів.
80449. Шлях до незалежності 38 KB
  Головна мета: ознайомлення учнів з основними державотворчими подіями становлення незалежної України,вмвчення основних засад демократичного та суспільного ладу України,її досягнень за останні роки; закріплення знань про державну символіку (Герб, Прапор, Гімн, Основний Закон України-Конституцію)...
80450. Гілка сакури та кетяг калини. Діалог японської та української культур 484.5 KB
  Мета. Показати зарубіжну країну через її народ, прослідкувати своєрідні риси національної культури та літератури, провести паралель між японською та українською культурами. Виховна мета. Прищеплювати інтерес до культури народів світу,прагнення до пізнання життя, повагу до самобутності...
80451. Складання казки «Барвінок». Розвиток зв’язного мовлення 51.5 KB
  Мета: вчити учнів висловлювати свої думки в логічній послідовності; збагачувати активний словник учнів; розвивати творчі здібності, спостережливість; виховувати любов до природи, вміння відчувати красу рідного слова. Обладнання: ілюстрації та малюнки дітей із зображенням барвінка, аудіозапис «Пори року» П.Чайковського.
80452. Урок Доброти 4.2 MB
  Обладнання: компютер дві презентації Казка про краплинку Твори Добро свічки картки для роботи в групах. Що на вашу думку може статися далі впасти зникнути або трапитись чудо Як хотіла жити Краплинка спокійно спати ні про що не думати байдужість безтурботність...