2265

Изгибающий момент

Лабораторная работа

Физика

Определяем опорные реакции, используя вторую форму условий равновесия. Для определения поперечной силы Q и изгибающего момента M воспользуемся методом сечений.

Русский

2013-01-06

47.34 KB

1 чел.

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Лабораторная работа № 5

ИЗГИБ

Студент: Фомин  А.В.

Группа: ЭМ10-12Б

Преподаватель: Конищева О.В.

Красноярск, 2012

Дано: 

  1.  Допускаемое напряжение для стали: ; ;
  2.  ; ; ;
  3.  ; ; .

Решение:

  1.  Определяем опорные реакции, используя вторую форму условий равновесия

 Для проверки правильности определения опорных реакций составим уравнение .

 Следовательно, опорные реакции определены правильно

  1.  Для определения поперечной силы  и изгибающего момента  воспользуемся методом сечений.

Участок , :

Участок , :

Участок , :

Строим эпюры поперечной силы  и изгибающего момента  в масштабе.

а) Эпюр

20,7

5,7

0,7

0

-9,3

б) Эпюр

21.4

1.4

0

0

-2.9

  1.  а) Подбираем двутавровое поперечное сечение из условия прочности при изгибе.

Из таблиц сортамента прокатной стали выбираем двутавр №18, для которого  

б) Прямоугольное сечение,

в) Круглое поперечное сечение:

Наиболее рациональным является двутавровое сечение, так как имеет меньшую площадь поперечного сечения по сравнению с остальными типами сечений.

  1.  Нормальные напряжения вычисляем по формуле Навье  В опасном сечении ,  Данные для двутавра №18:

Точка 1:

Точка 2:

Точка 3:

, т. к. . Ось, проходящая через точку 3, называется нейтральной линией.

Точки 4 и 5. В этих точках значения нормальных напряжений те же, что и в точках 2 и 1, только отрицательные, т. к. точки 4 и 5 лежат в сжатой зоне.

               

 

Касательные напряжения  вычисляем по формуле

В точках 1 и 5

В точках 2 и 4  изменяется скачкообразно, за счет изменения ширины волокна, проходящего через точку 2. График в этих точках носит несколько условный характер, так как резкое изменение ширины сечения вызывает местное распределение напряжений. Знак касательных напряжений тот же, что и поперечной силы

Точки 2, 4. Вычисляем статический момент площади поперечного сечения

где  - отсеченная часть площади поперечного сечения;  - координата центра тяжести отсеченной площади.

 При 

 При

Точка 3.  – берется из справочника.

Максимальное касательное напряжение имеет место на нейтральной линии, т. е.

Допускаемое касательное напряжение по 3-й теории прочности принимаем равным

 Следовательно, для балки двутаврового сечения

 Условие прочности выполняется.


149

1

13,2

0,9

135

2

22,7

3

13,2

0,9

-149

-135

5

4


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65232. Оптично-прозорі люмінесціюючі полімерні матеріали на основі меламіно-формальдегідних олігомерів 165 KB
  Отже проведення системних досліджень з отримання оптичнопрозорих люмінесціюючих полімерних матеріалів на основі МФ олігомерів є актуальним і викликає як теоретичний так і практичний інтерес. Розроблення оптичнопрозорих люмінесціюючих полімерних...
65233. Методи управління комп’ютерною мережею за наявності затримок управляючої інформації 668.5 KB
  Актуальність теми дисертаційної роботи визначається тим що вона відповідає пріоритетним напрямам розвитку науки техніки та критичних технологій в частині розвитку інформаційнотелекомунікаційних систем і розробки інтелектуальних систем управління СУ.
65234. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ОРГАНІЗАЦІЯ 243.5 KB
  Зниження темпів нарощення обсягів виробництва яке спостерігається у кондитерській галузі України протягом останніх років викликано не лише загальноекономічними чинниками а й недоліками внутрішнього управління підприємств кондитерської галузі зокрема управління виробничими витратами.
65235. Формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти 483.5 KB
  У період інноваційних зрушень у галузі освіти особливо актуальною є проблема формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності в закладах післядипломної освіти. Основні вимоги до педагогічних кадрів та рівня їхньої підготовки щодо реалізації стратегічних цілей...
65236. Розробка методів оцінювання технічного стану та залишкової довговічності тривало експлуатованих роликів машин безперервного лиття заготовок 279 KB
  Розливання сталі на машинах безперервного лиття МБЛЗ є основним способом одержання заготовок для виготовлення листового і сортового прокату. Основою роботоздатності МБЛЗ є конструктивна міцність роликів яку понижують поверхневі втомні тріщини...
65237. ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УСНІЙ НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНЦІВ 185.5 KB
  Актуальність дослідження. Фізична культура є результатом багатогранної творчої діяльності суспільства. Вона успадковує цінності, створені суспільством на попередніх етапах, і розвиває їх залежно від політичних, економічних...
65238. Пріоритети бюджетної політики в умовах економічних перетворень 198.5 KB
  Бюджетна політика є однією з основних складових державного регулювання економіки країни визначення бюджетної пріоритетності достатньо суттєво впливає на структурні перетворення у галузях економіки соціальній сфері рівень людського...
65239. Автоматизація процесів керування подрібненням пісків кульовим млином з урахуванням ідентифікації співвідношення руда/вода 189.5 KB
  Метою роботи є підвищення продуктивності кульового млина по готовому продукту та скорочення витрат електричної енергії куль і футерівки шляхом отримання рішень щодо удосконалення керування формуванням співвідношення руда вода...
65240. Управлінські рішення в системі «маркетинг – фінансовий менеджмент» машинобудівних підприємств 331.5 KB
  В умовах ринкових відносин маркетинг відіграє на підприємстві важливу роль у забезпеченні його стійких ринкових позицій та здобутті лояльних споживачів. Розроблення та реалізація маркетингових програм підприємства потребує як фінансово-економічного обґрунтування, так і фінансового забезпечення.