22651

Розсіяння електромагнітних хвиль. Формула Томсона

Доклад

Физика

поле хвилі в частинці створює коливання зарядів частота яких збігається з частотою коливань ел. хвилі які поширюються в усі сторони. При наявності на шляху променя деякого тіла зявляються хвилі напрям поширення яких не збігається з напрямом поширення променя це явище називається розсіянням . Позначимо: і для падаючої хвилі і для розсіяної.

Украинкский

2013-08-04

102 KB

1 чел.

23. Розсіяння електромагнітних хвиль. Формула Томсона.

Нехай на тіло падає ел. магн. хвиля. Ел. поле хвилі в частинці створює коливання зарядів, частота яких збігається з частотою коливань ел. магн. поля. Ці змінні заряди випромінюють ел. магн. хвилі, які поширюються в усі сторони. При наявності на шляху променя деякого тіла з’являються хвилі, напрям поширення яких не збігається з напрямом поширення променя – це явище називається розсіянням .

Позначимо:  і  – для падаючої хвилі,  і  – для розсіяної. Частинка нехай мала: . Можна вважати, що ел. магн. поле залежить лише від часу і не залежить від координати.

Для сферичної частинки: ,  – поляризованість. Для дипольного випром. відомо, що ; ; отже, маємо для хвилі

; . Середнє за період значення інтенсивності ел. магн. хвилі, розсіює в тілесний кут d: 

Вводять характеристику – диф. переріз розсіяння – відношення середньої за період розсіяної за одиницю часу в тілесний кут dΩ енергії до густини потоку енергії падаючої хвилі

, де  (використали, що)

. В напрямку поширення хвилі розсіяння не буде.

Нехай падаюча хвиля вздовж z, X.

,

Для неполяризованої хвилі треба усереднити d по різних напрямах вектора  в площині XOY, тобто по куту  

(*).

Повний ефективний переріз – відношення всієї енергії за одиницю часу до густини потоку енергії падаючої хвилі. Щоб дістати повний ефективний переріз неполяризованого світла, треба проінтегрувати (*) по всім :  (&).

Розглянемо випадок, коли ел. магн. хвиля падає на заряджену частинку, зв’язану з деяким центром пружними силами. Поляризованість осцилятора: . Підставимо в (&). , де  класичний радіус .

Коли  інтенсивність розсіяння має гострий максимум. Явище сильного розсіяння світла поблизу власних частот називається резонансною флуоресценцією. Коли :

, якщо :  – формула Томсона.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

77088. Водогрейный котел КВГМ 375 KB
  Наилучшим решением в этой ситуации является разработка полномасштабных интегрированных автоматизированных систем управления технологическим процессом АСУ ТП взамен устаревших систем а также внедрение современного технологического оборудования позволяющего максимально использовать возможности систем управления и тем самым добиться качественно нового уровня технологии. Современные автоматизированные системы управления котельной и котельными агрегатами по отдельности включают систему управления водогрейным отделением содержащую...
77089. Столыпинская реформа в России: необходимость, содержание, итоги 89.5 KB
  В конце 20-начала 21 века. в нашей стране появился важный земельный вопрос: кто и как должен стать собственником земли? Подобная проблема, по сути, и содержанию, стояла перед российским обществом сто лет назад, в начале 20 века.
77090. Міжнародний валютний фонд 33.78 KB
  Міжнародний Валютний Фонд – міжурядова організація, призначена для регулювання валютно-кредитних відносин між державами членами і надання їм фінансової допомоги при валютних ускладненнях, що викликаються дефіцитом платіжного балансу, шляхом надання коротко і середньострокових кредитів у іноземній валюті. Фонд – спеціалізована установа ООН
77092. Столыпинская аграрная реформа 34.94 KB
  Столыпинская реформа была продуктивна реакционным Советам объединенного дворянства и носила резко выраженный насильственный характер по отношению к большинству крестьянства. Столыпин настоял на проведении реформы и поэтому ее назвали Столыпинской.
77093. Еңбекақыдан ұсталымдар мен аударымдар есебі 160.5 KB
  Бухгалтерлік есеп –экономикалық бөлім жүйесіндегі негізгі пәндердің бірі, әрі оны мамандығым деп таңдағандар үшін аса маңызды. Ол шаруашылық жүргізуші кез келген субъект қызметінде жетекші орын алады.
77094. Управление процессом набора и отбора кадров 47.68 KB
  Набор персонала - одна из важнейших задач кадровой службы любого предприятия. Это не только комплектация штата, но и создание резерва кандидатов на все рабочие места с учётом будущих изменений, таких как уход сотрудников на пенсию, декретные отпуска, окончание сроков трудовых договоров и другое.