22651

Розсіяння електромагнітних хвиль. Формула Томсона

Доклад

Физика

поле хвилі в частинці створює коливання зарядів частота яких збігається з частотою коливань ел. хвилі які поширюються в усі сторони. При наявності на шляху променя деякого тіла зявляються хвилі напрям поширення яких не збігається з напрямом поширення променя це явище називається розсіянням . Позначимо: і для падаючої хвилі і для розсіяної.

Украинкский

2013-08-04

102 KB

1 чел.

23. Розсіяння електромагнітних хвиль. Формула Томсона.

Нехай на тіло падає ел. магн. хвиля. Ел. поле хвилі в частинці створює коливання зарядів, частота яких збігається з частотою коливань ел. магн. поля. Ці змінні заряди випромінюють ел. магн. хвилі, які поширюються в усі сторони. При наявності на шляху променя деякого тіла з’являються хвилі, напрям поширення яких не збігається з напрямом поширення променя – це явище називається розсіянням .

Позначимо:  і  – для падаючої хвилі,  і  – для розсіяної. Частинка нехай мала: . Можна вважати, що ел. магн. поле залежить лише від часу і не залежить від координати.

Для сферичної частинки: ,  – поляризованість. Для дипольного випром. відомо, що ; ; отже, маємо для хвилі

; . Середнє за період значення інтенсивності ел. магн. хвилі, розсіює в тілесний кут d: 

Вводять характеристику – диф. переріз розсіяння – відношення середньої за період розсіяної за одиницю часу в тілесний кут dΩ енергії до густини потоку енергії падаючої хвилі

, де  (використали, що)

. В напрямку поширення хвилі розсіяння не буде.

Нехай падаюча хвиля вздовж z, X.

,

Для неполяризованої хвилі треба усереднити d по різних напрямах вектора  в площині XOY, тобто по куту  

(*).

Повний ефективний переріз – відношення всієї енергії за одиницю часу до густини потоку енергії падаючої хвилі. Щоб дістати повний ефективний переріз неполяризованого світла, треба проінтегрувати (*) по всім :  (&).

Розглянемо випадок, коли ел. магн. хвиля падає на заряджену частинку, зв’язану з деяким центром пружними силами. Поляризованість осцилятора: . Підставимо в (&). , де  класичний радіус .

Коли  інтенсивність розсіяння має гострий максимум. Явище сильного розсіяння світла поблизу власних частот називається резонансною флуоресценцією. Коли :

, якщо :  – формула Томсона.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22569. Постсинаптичне гальмування у ЦНС та його природа.Значення ггальмування у роботі 22.5 KB
  Значення ггальмування у роботі. Гальмування особливий нервовий процес який зумовлюється збудженням і зовнішньо проявляється пригніченням іншого збудження. Постсинаптичне гальмування ГПСП обумовлене виділенням пресинаптичним закінченням аксона гальмівного медіатора який знижує або гальмує збудливість мембран соми і дендритів нерв клітини з якою він контактує.
22570. ЦНС 22.5 KB
  Особливе місце в цій складній організації займае місце ЦНС що повязує в функціональну єдність всі клітини тканини і органи людського організму. Дякуючи великій кількості різних рецепторів ЦНС сприймає багаточисельні зміни що виникають в зовн средовищі і всередині організму і відіграє велику роль в регуляції всіх сторін життєдіяльності огранізму в зовн середовищі. Процеси що відбуваються в ЦНС лежать в основі психічної діяльності та поведінки людини. Діяльність ЦНС найчастіше наз координаційною або узгоджувальною.
22571. Спинний мозок 49.5 KB
  Він є сегментарним органом: у людини від спинного мозку відходять 31 пара спинномозкових корінців у жаби 10 які у кожному сегменті поділяються на дві частини: на передній вентральний і задній дорзальний корінці. Сіра речовина спинного мозку на поперечному перетині має вигляд метелика або літери Н . Є також дорзальні роги спинного мозку з'єднані з вентральними широкою перетинкою сірої речовинитак зване тіло сірої речовини . Крім вентральних і дорзальних рогів у грудному відділі спинного мозку є бокові роги сірої речовини рис.
22572. Рефлекси спинного мозку 24 KB
  Це залежить від сили подразників їх просторової та часової взаємодії а також від стану нервових центрів спинного мозку. Нервові центри спинного мозку також необхідні для регуляції як соматичних так і вегетативних функцій.Нервові центри шийного відділу спинного мозку виявляють кооординуючий вплив на активність мотонейронів які інервують мязи згиначі і розгиначі нижчележачих відділів тіла.
22573. Довгастий мозок 31.5 KB
  Крім ядер черепномозкових нервів характерною особливістю структури заднього мозку є наявність у ньому потужної маси нервових елементів які не одержують аферентних волокон безпосередньо з периферичних джерел і не посилають рухових волокон на периферію.До надсегментарних структур відносять також ядра провід них шляхів які проходять крізь довгастий мозок до інших частин мозку. Цей відділ головного мозку розташований над спинним мозком і виконує дві основні функції рефлекторну і провіднико ву.
22574. Вароліїв міст 22 KB
  В основі варолієвого мосту проходять пірамідні шляхи між якими розташовуються власні нервові волокна варолієвого мосту котрі прямують у мозочок. З основи варолієвого мосту виходять нерви які зв'язують певні зони варолієвого мосту з відповідними зонами кори великих півкуль. У цьому ж відділі варолієвого мосту знаходяться й ядерні утворення: рухове ядро відвідного нерва частина ядра трійчастого нерва а на дні сільвієвого водогону розташовуються ядра блокового і окорухового нервів . У варолієвому мосту знаходяться ядра які беруть...
22575. Ретикулярна формація 31 KB
  Тому виділяють РФ довгастого мозку варолієвого мосту і середнього мозку. Разом з тим у функціональному відношенні у РФ різних відділів головного мозку є багато спільного і тому її можна розглядати як цілісний утвір. До нейронів РФ підходить багато колатералів від усіх специфічних висхідних проекційних шляхів які проходять крізь стовбурову частину мозку а також від низхідних шляхів що йдуть від вищих відділів мозку в тому числі від пірамідного тракту і нейронів мозочка.
22576. Мозочок 36.5 KB
  Оскільки основною функцією мозочка є координація рухів то він добре розвинутий у риб і птахів адже динаміка рухів у водному і повітряному середовищах вимагає чіткої праці м'язів для швидкого маневрування при літанні і плаванні. У амфібій і рептилій які пересуваються по замлі і мають як правило низько розташований центр тяжіння відбувається певна редукція мозочка. У людини з її вертикальним положенням тіла розміри і значення мозочка значо зростають. Взаємодія мозочка з іншими структурами мозку здійснюється за допомогою трьох пар ніжок.
22577. Порушення функціонування мозочка 27.5 KB
  Перш за все наслідки уражень мозочка залежать від еволюційного положення виду тварини. Видалення мозочка у амфібій рептилій і птахів викликає складніші розладнання рухової функції. У ссавців видалення мозочка крім вищезазначених симптомів порушення рівноваги і тонусу скелетної мускулатури призводить до розладнання регуляції також довільних рухів.