22654

Поширення світла в діелектричних середовищах. Дисперсія і поглинання

Доклад

Физика

Поширення світла в діелектричних середовищах. Дисперсією світла називається залежність абсолютного показника заломлення від частоти падаючого на дану речовину світла Елм хвилі З означення швидкості світла слідує що також залежить від частоти Дисперсія світла виникає в результаті вимушених коливань заряджених частинок електронів і іонів під дією змінного поля елм хвилі. В класичній теорії дисперсії оптичний електрон розглядається як затухаючий гармонічний осцилятор: где частота власних коливань радіус вектор электрона...

Украинкский

2013-08-04

121.5 KB

1 чел.

26 . Поширення світла в діелектричних середовищах. Дисперсія і поглинання.

Дисперсією світла називається залежність абсолютного показника заломлення від частоти падаючого на дану речовину світла (Ел-м хвилі )

 З означення швидкості світла  слідує, що  також залежить від частоти  

Дисперсія світла виникає в результаті вимушених коливань заряджених частинокелектронів і іонів – під дією змінного поля ел-м хвилі.

 В класичній теорії дисперсії оптичний електрон розглядається як затухаючий гармонічний осцилятор:  где  - частота власних коливань,

- радіус вектор электрона, -його масса, - заряд, -квазіпружна сила, -сила тертя, що враховує поглинання світла, -напруженість електричного поля, діючого на електрон.

Нехай поле є плоскою хвилею  Використаємо довгохвильове наближення: , тоді поле можно вважати скрізь однаковим, тоді , розв’язок рівняння, .

Атом в електричному полі набуває дипольний момент , де -поляризованість атома Вектор ел. індукції середовища, яке складається з атомів (), має вигляд     .

диел. проникність  залежить від частоти - , вона є комплексною величиною,

,    

Поблизу резонансної частоти :

         ,                          

Типовий хід кривих

Дисперсію називають нормальною якщо ( показник заломлення) зростає із збільшенням частоти  і аномальною якщо  зменшується. В області сильного поглинання спостерігається аномальная дисперсія. Поглинання буде лише тоді, коли уявна частина  - відмінна  від нуля. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69910. Інформаційні технології. Основні поняття та визначення 88 KB
  Поняття інформації є багатозначним тому розглядають різних тлумачення: В кібернетичному розумінні поняття інформації широко використовується в системі керуючого сигналу який передається по лініях звязку. Властивості інформації...
69911. Определение прочности материалов 42.5 KB
  ImageМногие конструкционные материалы значительно меняют свои свойства в зависимости от окружающей температуры, поэтому прочностные испытания при различных температурах очень важны. Температурные камеры используются совместно с двухколонными универсальными испытательными машинами...
69914. Расчет ускорения свободного падения при помощи оборотного и математического маятников 287.5 KB
  Цель работы: экспериментально определить ускорение свободного падения с помощью физического и математического маятников. Оборудование и принадлежности: установка с физическим и математическим маятником, секундомер, линейка с миллиметровыми делениями.
69915. Исследование и расчет однофазных цепей синусоидального тока 84 KB
  Цель работы: Определение параметров последовательной схемы замещения приемников энергии. Экспериментальное исследование и расчет цепей однофазного синусоидального тока с последовательным, параллельным и смешанным соединением приемников.
69916. Основные требования, предъявляемые к конструкции деталей машин 95.5 KB
  Основные требования предъявляемые к конструкции деталей машин Совершенство конструкции детали оценивают по ее надежности и экономичности. Основные критерии работоспособности и расчета деталей машин Для того чтобы быть надежными детали прежде всего должны быть работоспособными...
69918. Постиндустриальное общество, информационная революция, глобализация и международные отношения 43.56 KB
  В сфере производства формирование международных интегрированных производств на базе транснациональных корпораций. Основной характеристикой международных отношений с момента их исторического возникновения является постоянная трансформация.