22677

Енергетичний спектр атома водню. Правила відбору

Доклад

Физика

Сукупність спектральних ліній спектральні серії. Пізніше були досліджені серії в ультрафіолетовій і інфракрасній обл. Перша лінія кожної серії відповідає мінімальному значеню n і має мінімальну частоту. По мірі збільшення n лінії кожної спектральної серії згущуються частота їх зростає.

Украинкский

2013-08-04

67 KB

7 чел.

42.Енергетичний спектр атома водню. Правила відбору.

Рівняння Шредінгера для водню:, m1-маса електрона, m2 – масса ядра, -заряд ядра. Розвя’зуючи це р-ня в сферичній системі координат, отримаємо розв’язок, який залежить від трьох квантових чисел n,l,m: , n-головне квантове число, l-орбітальне, m-магнітне кв.число. n=1,2,3…; l =0,1,2,3…,n-1; m=0,1,2…,l. n-визначає енергію атома водню   - приведена маса, крім того від n (а також l) залежить розподіл густини електроної хмари вздовж радіуса. m-визначає величину проекції моменту імпульсу на вісь z в одиницях . Фізичний зміст l відображений у формулі моменту імпульсу: . Число проекцій  на z при заданому l рівне 2l+1.

Випромінювання атома виникає при переході електрона з однієї стаціонарної орбіти на іншу. Сукупність спектральних ліній – спектральні серії. Серія Бальмера:  де -довжина хвилі, R-стала Рідберга (R=109678 cm-1) - частота. Лінії розташовані у видимій і ближній ультрафіолетовій області спектра. Пізніше були досліджені серії в ультрафіолетовій і інфракрасній обл. спектра - Лаймана, -Пашен, - Брекет , -Пфунд. Перша лінія кожної серії відповідає мінімальному значеню n і має мінімальну частоту. По мірі збільшення n лінії кожної спектральної серії згущуються, частота їх зростає. Границя кожної серії . З короткохвильової сторони до границі кожної спектральної серії приєднується суцільний спектр. Інтенсивність суцільного спектра максимальна у самої границі серії, а потім падає до нуля.

Узагальнена формула Бальмера для спектральних серій водня: .

Нехай атом має тільки дипольне випромінювання (нехтуємо вищими порядками мультипольного випромінювання). Атом випромінює тільки тоді, коли дипольний момент відмінний від нуля. Загальне правило відбору:  - перехід заборонений (-дипольний момент,  і - різні стани атома водню). Правила відбору по головним квантовим числам: , на  ніякі обмеження не накладаються.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

51068. Робота з файлами записів 21.84 KB
  Мета: Створити програму, яка працюватиме з базою даних — телефонним довідником, реформованим у вигляді файлу записів. Висновок: Я навчивсястворювати програму яка працює з базою даних — телефонним довідником, реформованим у вигляді файлу записів.
51069. Исследование компенсационного стабилизатора напряжения 295.45 KB
  Цель работы: ознакомиться с принципом действия основными параметрами и характеристиками компенсационного стабилизатора получить инженерные навыки анализа технических параметров стабилизаторов....
51070. Работа с сеткой в Ansys Meching 1.2 MB
  Кроме того время необходимое на создание сетки часто занимает значительную часть в общем времени выполнения компьютерного инженерного расчета. Поэтому качественные и более автоматизированные инструменты построения сетки дают лучший результат. Методы построения сетки Методы построения тетраэдрической сетки: На основе поверхностной сетки Ptch conforming.
51071. Кластерный анализ экспериментальных данных 210.73 KB
  Целью проведения кластеризации является разбиение всего множества наблюдений на однородные группы для их использования при исследовании взаимосвязей между признаками. Для достижения цели в кластерном анализе решаются задачи...
51072. Вивчаємо англійську мову 31.35 KB
  Розробити програму для перевірки знань англійських слів шляхом тестування. Користувач має за обмежений час методом перетягування розташувати три малюнки під відповідними англійськими словами.
51074. Применение ЭВМ в электроэнергетических расчетах 226.5 KB
  Знакомство с возможностями системы MATLAB: освоение навыков работы с матрицами в пакете MATLAB. Применение ЭВМ в электроэнергетических расчетах
51075. Исследование параметрического стабилизатора напряжения 44.37 KB
  Цель работы: Ознакомление с принципом действия режимом работы и параметрами параметрического стабилизатора. Рисунок 1 Схема простейшего параметрического стабилизатора Рисунок 2 Схема...
51076. Створення власних обєктів для гри Мішень 24.58 KB
  Мета: Ознайомитись з основами обєктно – оріентованого програмування (ООП). Навчитись створювати власні обєкти успадковувати їх, перевизначати методи, створювати віртуальні функції.