22677

Енергетичний спектр атома водню. Правила відбору

Доклад

Физика

Сукупність спектральних ліній – спектральні серії. Пізніше були досліджені серії в ультрафіолетовій і інфракрасній обл. Перша лінія кожної серії відповідає мінімальному значеню n і має мінімальну частоту. По мірі збільшення n лінії кожної спектральної серії згущуються частота їх зростає.

Украинкский

2013-08-04

67 KB

5 чел.

42.Енергетичний спектр атома водню. Правила відбору.

Рівняння Шредінгера для водню:, m1-маса електрона, m2 – масса ядра, -заряд ядра. Розвя’зуючи це р-ня в сферичній системі координат, отримаємо розв’язок, який залежить від трьох квантових чисел n,l,m: , n-головне квантове число, l-орбітальне, m-магнітне кв.число. n=1,2,3…; l =0,1,2,3…,n-1; m=0,1,2…,l. n-визначає енергію атома водню   - приведена маса, крім того від n (а також l) залежить розподіл густини електроної хмари вздовж радіуса. m-визначає величину проекції моменту імпульсу на вісь z в одиницях . Фізичний зміст l відображений у формулі моменту імпульсу: . Число проекцій  на z при заданому l рівне 2l+1.

Випромінювання атома виникає при переході електрона з однієї стаціонарної орбіти на іншу. Сукупність спектральних ліній – спектральні серії. Серія Бальмера:  де -довжина хвилі, R-стала Рідберга (R=109678 cm-1) - частота. Лінії розташовані у видимій і ближній ультрафіолетовій області спектра. Пізніше були досліджені серії в ультрафіолетовій і інфракрасній обл. спектра - Лаймана, -Пашен, - Брекет , -Пфунд. Перша лінія кожної серії відповідає мінімальному значеню n і має мінімальну частоту. По мірі збільшення n лінії кожної спектральної серії згущуються, частота їх зростає. Границя кожної серії . З короткохвильової сторони до границі кожної спектральної серії приєднується суцільний спектр. Інтенсивність суцільного спектра максимальна у самої границі серії, а потім падає до нуля.

Узагальнена формула Бальмера для спектральних серій водня: .

Нехай атом має тільки дипольне випромінювання (нехтуємо вищими порядками мультипольного випромінювання). Атом випромінює тільки тоді, коли дипольний момент відмінний від нуля. Загальне правило відбору:  - перехід заборонений (-дипольний момент,  і - різні стани атома водню). Правила відбору по головним квантовим числам: , на  ніякі обмеження не накладаються.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5640. Элементы налога. Субъекты и объекты налогообложения 109.5 KB
  Элементы налога Субъект налогообложения (налогоплательщик). Предмет и объект налогообложения. Масштаб налога и единица налога. Налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка и метод налогообложения. Нало...
5641. Экономическая и правовая природа налога 74.5 KB
  Экономическая и правовая природа налога Понятие и дефиниции налога. Отличие налогов от других обязательных изъятий и платежей. Классификация налогов. Структура налога. Ранее отмечалось, что налог не является начальной форм...
5642. Значение налогов в экономической системе 88 KB
  Значение налогов в экономической системе Сущность налогообложения. Теории налогов. Функции налогов. Принципы налогообложения. Проблемы и тенденции. Налог не является начальной формой аккумуляции денежных средств...
5643. Электронный кодовый замок 81 KB
  В курсовой работе рассматривается цифровое устройство - кодовый электронный замок. Для данного прибора разработана электрическая структурная схема, принципиальная и функциональная схемы, плата печатная и сборочный чертеж. В расчетной части дока...
5644. Вогнестійкість будівель, споруд та будівельних конструкцій 438.5 KB
  В навчально-методичному посібнику викладено загальні відомості про роль будівельних конструкцій у забезпеченні протипожежного захисту будівель. Викладено теоретичні основи розрахунку вогнестійкості будівельних конструкцій, фактори, що визначають пов...
5645. Практика устной и письменной речи английского языка 112 KB
  The process of reading a literary text is an act of communication between the reader and the author. The success of this act depends both on the author and the reader, his erudition, reading experience and impressionability. The author's art of exerting his influence upon the reader, making him react to the fictitious events, conflicts depends wholly on his craftsmanship. The reader comes to appreciate or dislike the character. He is unaware of the fact, that he is guided by the author
5646. Проектирование линии производства чугуна в доменных печах 145.5 KB
  Проектирование линии производства чугуна в доменных печах Цель работы: Выбор полезного объема и числа доменных печей, расчет потребного количества основного и вспомогательного оборудования доменного цеха заданной производительности. Оборудование: Ма...
5647. Государь всея Руси. Иван III 1.05 MB
  Книга посвящена Ивану III - первому государю объединенной Руси. На фактах его биографии прослеживаются основные процессы решающего для становления Русского государства периода - успешная борьба с удельной раздробленностью, ликвидация тат...
5648. Комплексно-механизированная линия по выработке хлеба российского 561.5 KB
  Сегодня хлебопекарное производство является одной из самых динамично развивающихся отраслей в России. Новые виды сырья и технологии, современное оборудование и передовые методы управления стали основой эффективной работы многих российских...