22677

Енергетичний спектр атома водню. Правила відбору

Доклад

Физика

Сукупність спектральних ліній – спектральні серії. Пізніше були досліджені серії в ультрафіолетовій і інфракрасній обл. Перша лінія кожної серії відповідає мінімальному значеню n і має мінімальну частоту. По мірі збільшення n лінії кожної спектральної серії згущуються частота їх зростає.

Украинкский

2013-08-04

67 KB

7 чел.

42.Енергетичний спектр атома водню. Правила відбору.

Рівняння Шредінгера для водню:, m1-маса електрона, m2 – масса ядра, -заряд ядра. Розвя’зуючи це р-ня в сферичній системі координат, отримаємо розв’язок, який залежить від трьох квантових чисел n,l,m: , n-головне квантове число, l-орбітальне, m-магнітне кв.число. n=1,2,3…; l =0,1,2,3…,n-1; m=0,1,2…,l. n-визначає енергію атома водню   - приведена маса, крім того від n (а також l) залежить розподіл густини електроної хмари вздовж радіуса. m-визначає величину проекції моменту імпульсу на вісь z в одиницях . Фізичний зміст l відображений у формулі моменту імпульсу: . Число проекцій  на z при заданому l рівне 2l+1.

Випромінювання атома виникає при переході електрона з однієї стаціонарної орбіти на іншу. Сукупність спектральних ліній – спектральні серії. Серія Бальмера:  де -довжина хвилі, R-стала Рідберга (R=109678 cm-1) - частота. Лінії розташовані у видимій і ближній ультрафіолетовій області спектра. Пізніше були досліджені серії в ультрафіолетовій і інфракрасній обл. спектра - Лаймана, -Пашен, - Брекет , -Пфунд. Перша лінія кожної серії відповідає мінімальному значеню n і має мінімальну частоту. По мірі збільшення n лінії кожної спектральної серії згущуються, частота їх зростає. Границя кожної серії . З короткохвильової сторони до границі кожної спектральної серії приєднується суцільний спектр. Інтенсивність суцільного спектра максимальна у самої границі серії, а потім падає до нуля.

Узагальнена формула Бальмера для спектральних серій водня: .

Нехай атом має тільки дипольне випромінювання (нехтуємо вищими порядками мультипольного випромінювання). Атом випромінює тільки тоді, коли дипольний момент відмінний від нуля. Загальне правило відбору:  - перехід заборонений (-дипольний момент,  і - різні стани атома водню). Правила відбору по головним квантовим числам: , на  ніякі обмеження не накладаються.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69052. Язык OWL (Web Ontology Language) 563 KB
  Язык онтологий для Web – OWL (Web Ontology Language), так же как RDF и RDFS разработан для описания данных и метаданных, а также отношений между ними и предназначен для использования в компьютерной обработке данных семантического Web.
69053. Общие компоненты технологии XML 176 KB
  Содержание документа на бумаге может быть сугубо текстовым, а также содержать изображения. Если документ представлен в электронном виде, он может содержать и мультимедийные данные, а также ссылки на другие документы. Хотя содержимое разных документов различно, их можно классифицировать по типам...
69054. Объявление типа документа 134 KB
  Определение типа документа DTD (Document Type Definition) является той основой, на которой создаются документы XML. DTD представляет собой набор правил, определяющий инструкции, которые могут быть переданы анализатору (parser) для обработки им этого документа.
69055. Формирование описания документа с помощью схем 271 KB
  Элемент age может быть проверен на принадлежность его содержимого заданному типу (PCDATA), поэтому содержимое обоих дескрипторов будет считаться правильным, т.е. при использовании DTD нельзя осуществить проверку как на соответствии определенному типу данных...
69056. Объявление атрибутов в схеме XML 187 KB
  Объявление атрибута обеспечивает локальную проверку значений атрибута, а также задание значения по умолчанию или фиксированного значения. Объявление атрибута выполняется с помощью элемента attribute, имеющего следующий формат...
69057. Обработка документов XML. Вспомогательные языки XML. Язык XPath 406 KB
  Язык XML предоставляет многообразные, гибкие и эффективные возможности описания структуры данных. Однако он не обеспечивает средств для навигации в документе и поиска компонент структурированных данных внутри документа, например, для поиска наименований книг по фамилии автора.
69058. Выражения пути в XPath 287 KB
  Одна из важнейших функций XPath – это выбор множеств узлов в документе. Особый вид выражений XPath, называемый выражениями пути (path expressions), позволяет выбирать в документе множество узлов в соответствии заданными критериями.
69059. Вспомогательные языки XML. Обработка документов XML 267.5 KB
  Стандартизованный набор элементов и атрибутов HTML позволяет создавать программы просмотра (Web-браузеры) и графические редакторы документов HTML, пригодные для обработки любого документа HTML.
69060. Языки XSLT. Связывание документов XML с таблицами стилей 300.5 KB
  Наиболее простым способом форматированного вывода документов XML в Web-браузерах является связывание документа XML с внешними таблицами стилей. Для такого связывания в спецификации W3 «Связывание таблиц стилей с документами XML (Associating Style Sheets with XML documents)»...