22677

Енергетичний спектр атома водню. Правила відбору

Доклад

Физика

Сукупність спектральних ліній спектральні серії. Пізніше були досліджені серії в ультрафіолетовій і інфракрасній обл. Перша лінія кожної серії відповідає мінімальному значеню n і має мінімальну частоту. По мірі збільшення n лінії кожної спектральної серії згущуються частота їх зростає.

Украинкский

2013-08-04

67 KB

7 чел.

42.Енергетичний спектр атома водню. Правила відбору.

Рівняння Шредінгера для водню:, m1-маса електрона, m2 – масса ядра, -заряд ядра. Розвя’зуючи це р-ня в сферичній системі координат, отримаємо розв’язок, який залежить від трьох квантових чисел n,l,m: , n-головне квантове число, l-орбітальне, m-магнітне кв.число. n=1,2,3…; l =0,1,2,3…,n-1; m=0,1,2…,l. n-визначає енергію атома водню   - приведена маса, крім того від n (а також l) залежить розподіл густини електроної хмари вздовж радіуса. m-визначає величину проекції моменту імпульсу на вісь z в одиницях . Фізичний зміст l відображений у формулі моменту імпульсу: . Число проекцій  на z при заданому l рівне 2l+1.

Випромінювання атома виникає при переході електрона з однієї стаціонарної орбіти на іншу. Сукупність спектральних ліній – спектральні серії. Серія Бальмера:  де -довжина хвилі, R-стала Рідберга (R=109678 cm-1) - частота. Лінії розташовані у видимій і ближній ультрафіолетовій області спектра. Пізніше були досліджені серії в ультрафіолетовій і інфракрасній обл. спектра - Лаймана, -Пашен, - Брекет , -Пфунд. Перша лінія кожної серії відповідає мінімальному значеню n і має мінімальну частоту. По мірі збільшення n лінії кожної спектральної серії згущуються, частота їх зростає. Границя кожної серії . З короткохвильової сторони до границі кожної спектральної серії приєднується суцільний спектр. Інтенсивність суцільного спектра максимальна у самої границі серії, а потім падає до нуля.

Узагальнена формула Бальмера для спектральних серій водня: .

Нехай атом має тільки дипольне випромінювання (нехтуємо вищими порядками мультипольного випромінювання). Атом випромінює тільки тоді, коли дипольний момент відмінний від нуля. Загальне правило відбору:  - перехід заборонений (-дипольний момент,  і - різні стани атома водню). Правила відбору по головним квантовим числам: , на  ніякі обмеження не накладаються.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4240. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Конспект лекцій 1.64 MB
  Вступ Дисциплінна Економіка праці та соціально-трудові відносини є однією з основних фундаментальних дисциплін підготовки фахівців економічного профілю, яка дозволяє оволодіти теоретико-методологічними основами соціально-економічних відносин у сфе...
4241. Економіка праці і соціально-трудові відносини 413 KB
  Економіка праці і соціально-трудові відносини як предмет наукового дослідження і навчальна дисципліна Праця і соціально-трудові відносини як предмет наукового дослідження. Мета, об’єкт, предмет і завдання дисципліни. Методологі...
4242. Основи етики та естетики. Курс лекцій 116.5 KB
  Предмет етики. Особливості функціонування моралі Предмет етики. Етика, мораль і моральність. Сутність та походження моралі. Особливості функціонування моралі. Етичні категорії. Основні етичні проблеми сучасності. Предмет естетики. Основні категорії...
4243. Комплексный подход к управлению производительностью (эффективностью) производства 83 KB
  Комплексный подход к управлению производительностью (эффективностью) производства Комплексный (системный ) подход к производительности и эффективности производства. Влияние факторов внешней среды на производительность. Влияние внутренних переменных ...
4244. Трансгрессии. Влияние одного гена на проявление ряда других генов 246 KB
  Трансгрессии Сущность явления состоит в том, что при скрещивании при анализе наследования количественного признака (например, окраски эндосперма) у потомков он оказывается более или менее выраженным, чем родительские формы. Например, при скре...
4245. Управление качеством. Сущность управления качеством 90 KB
  Управление качеством. Сущность управления качеством Объективные предпосылки изменения отношения к качеству и эволюция управления качеством. Экономические категории и затратный механизм качества. Качество как фактор конкурентоспособности. Проце...
4246. Аудит як форма фінансового контролю та складова адміністративно-правової інфраструктури детінізації економічних відносин в Україні 1.15 MB
  Аудит як форма фінансового контролю та складова адміністративно-правової інфраструктури детінізації економічних відносин в Україні Актуальність теми дослідження. Трансформаційний стан економічних відносин в Україні характеризується рядом кільк...
4247. Функції. Багатовимірні масиви 30.63 KB
  Тема: Функції. Багатовимірні масиви. Мета: навчитись проводити обробку багатовимірних масивів та рядків мовою програмування С. Завдання Написати функцію, що повертає номер матриці тривимірного масиву, яка містить найбільший елемент. Програма...
4248. Функції. Багатовимірні масиви. Обробка двовимірних масивів 102.75 KB
  Функції. Багатовимірні масиви. Обробка двовимірних масивів. Мета: навчитись проводити обробку одновимірних масивів та рядків мовою програмування С. Завдання Дано матрицю 9х9. Зробити її дзеркальне відображення відносно головної діагоналі. Програма...