2269

Социализация личности

Лекция

Психология и эзотерика

Социализация — двусторонний процесс включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта, с другой стороны, процесс активного воспроизводства системы социальных связей за счёт его активной деятельности.

Русский

2013-01-06

32.5 KB

5 чел.

Педагогическая социальная психология.

Лекция №2. Социализация.

Социализация — двусторонний процесс включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта, с другой стороны, процесс активного воспроизводства системы социальных связей за счёт его активной деятельности.

Сферы социализации:

 1.  деятельность;
 2.  общение (расширение и углубление общения);
 3.  самосознание (становление образа «я»).

Механизмы социализации:

а) идентификация — способ усвоения родительских установок, ценностей, поведения как своих собственных.(позитивные);

б) имитация — осознанное стремление ребёнка копировать поведение взрослого (позитивные);

в) стыд и вина (негативные).

Стадии социализации:

 1.  Дотрудовая
  •  раннее детство (ранняя социализация);
  •  стадия обучения;
  •  стадия обучения в вузе.

 1.  Трудовая
 2.  Послетрудовая

Агенты (институты) социализации — конкретные группы, в коорых личность приобщается к системам норм, выступающих своеобразными трансляторами в обществе (семья, школа, церковь, детский сад, кружки, СМИ и т. п.)

Социальная идентичность — продукт взаимодействия между индивидом и обществом.

Четыре статуса идентичности:

 •  предрешённая идентичность;
 •  мораторий (поиск себя);
 •  диффузия (нестабильная личность);
 •  реализованная идентичность (полная включённость индивида в основные сферы жизни, отличных от родительских на основе собственных представлений).

Социальная идентичность — та часть я-концепции индивида, котораявозникает из-за сознания своего членства в социальной группе (-ах) вместе с ценностным и эмоциональным значениями, придаваемыми членству.

Основные процессы:

 •  социальная категоризация — упорядочивание социального окружения в терминах группировки личности, способом которой имеет смысл для индивида.
 •  социальная идентификация — процесс, посредством которого индивид помещает себя в определённую категорию.
 •  социальная идентичность — социальное отождествдение индивида.\

Виды социальной идентичности:

 1.  Этническая идентичность (осознание принадлежности в той или иной этнической группе).
 2.  Гендерная идентичность (основная принадлежность к тому или иному поду).
 3.  Возрастная идентичность (осознание своего возраста).
 4.  Городская идентичность (осознание принадлежности к городу,

селу и т. п.)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22570. ЦНС 22.5 KB
  Особливе місце в цій складній організації займае місце ЦНС що повязує в функціональну єдність всі клітини тканини і органи людського організму. Дякуючи великій кількості різних рецепторів ЦНС сприймає багаточисельні зміни що виникають в зовн средовищі і всередині організму і відіграє велику роль в регуляції всіх сторін життєдіяльності огранізму в зовн середовищі. Процеси що відбуваються в ЦНС лежать в основі психічної діяльності та поведінки людини. Діяльність ЦНС найчастіше наз координаційною або узгоджувальною.
22571. Спинний мозок 49.5 KB
  Він є сегментарним органом: у людини від спинного мозку відходять 31 пара спинномозкових корінців у жаби 10 які у кожному сегменті поділяються на дві частини: на передній вентральний і задній дорзальний корінці. Сіра речовина спинного мозку на поперечному перетині має вигляд метелика або літери Н . Є також дорзальні роги спинного мозку з'єднані з вентральними широкою перетинкою сірої речовинитак зване тіло сірої речовини . Крім вентральних і дорзальних рогів у грудному відділі спинного мозку є бокові роги сірої речовини рис.
22572. Рефлекси спинного мозку 24 KB
  Це залежить від сили подразників їх просторової та часової взаємодії а також від стану нервових центрів спинного мозку. Нервові центри спинного мозку також необхідні для регуляції як соматичних так і вегетативних функцій.Нервові центри шийного відділу спинного мозку виявляють кооординуючий вплив на активність мотонейронів які інервують мязи згиначі і розгиначі нижчележачих відділів тіла.
22573. Довгастий мозок 31.5 KB
  Крім ядер черепномозкових нервів характерною особливістю структури заднього мозку є наявність у ньому потужної маси нервових елементів які не одержують аферентних волокон безпосередньо з периферичних джерел і не посилають рухових волокон на периферію.До надсегментарних структур відносять також ядра провід них шляхів які проходять крізь довгастий мозок до інших частин мозку. Цей відділ головного мозку розташований над спинним мозком і виконує дві основні функції рефлекторну і провіднико ву.
22574. Вароліїв міст 22 KB
  В основі варолієвого мосту проходять пірамідні шляхи між якими розташовуються власні нервові волокна варолієвого мосту котрі прямують у мозочок. З основи варолієвого мосту виходять нерви які зв'язують певні зони варолієвого мосту з відповідними зонами кори великих півкуль. У цьому ж відділі варолієвого мосту знаходяться й ядерні утворення: рухове ядро відвідного нерва частина ядра трійчастого нерва а на дні сільвієвого водогону розташовуються ядра блокового і окорухового нервів . У варолієвому мосту знаходяться ядра які беруть...
22575. Ретикулярна формація 31 KB
  Тому виділяють РФ довгастого мозку варолієвого мосту і середнього мозку. Разом з тим у функціональному відношенні у РФ різних відділів головного мозку є багато спільного і тому її можна розглядати як цілісний утвір. До нейронів РФ підходить багато колатералів від усіх специфічних висхідних проекційних шляхів які проходять крізь стовбурову частину мозку а також від низхідних шляхів що йдуть від вищих відділів мозку в тому числі від пірамідного тракту і нейронів мозочка.
22576. Мозочок 36.5 KB
  Оскільки основною функцією мозочка є координація рухів то він добре розвинутий у риб і птахів адже динаміка рухів у водному і повітряному середовищах вимагає чіткої праці м'язів для швидкого маневрування при літанні і плаванні. У амфібій і рептилій які пересуваються по замлі і мають як правило низько розташований центр тяжіння відбувається певна редукція мозочка. У людини з її вертикальним положенням тіла розміри і значення мозочка значо зростають. Взаємодія мозочка з іншими структурами мозку здійснюється за допомогою трьох пар ніжок.
22577. Порушення функціонування мозочка 27.5 KB
  Перш за все наслідки уражень мозочка залежать від еволюційного положення виду тварини. Видалення мозочка у амфібій рептилій і птахів викликає складніші розладнання рухової функції. У ссавців видалення мозочка крім вищезазначених симптомів порушення рівноваги і тонусу скелетної мускулатури призводить до розладнання регуляції також довільних рухів.
22578. Середній мозок 32 KB
  Об єм функцій середнього мозку різний у різних класів хребетних тварин. Цим середній мозок істотно відрізняється від заднього мозку функція якого приблизно однакова у всіх хребетних тварин і змінюється в процесі еволюції скоріш кількісно ніж якісно.Провідникова функція СМ визначаеться наявністтю в ньому висхідних і низхідних провідних шляхів багато з яких проходять через ніжки мозку.