2269

Социализация личности

Лекция

Психология и эзотерика

Социализация — двусторонний процесс включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта, с другой стороны, процесс активного воспроизводства системы социальных связей за счёт его активной деятельности.

Русский

2013-01-06

32.5 KB

5 чел.

Педагогическая социальная психология.

Лекция №2. Социализация.

Социализация — двусторонний процесс включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта, с другой стороны, процесс активного воспроизводства системы социальных связей за счёт его активной деятельности.

Сферы социализации:

 1.  деятельность;
 2.  общение (расширение и углубление общения);
 3.  самосознание (становление образа «я»).

Механизмы социализации:

а) идентификация — способ усвоения родительских установок, ценностей, поведения как своих собственных.(позитивные);

б) имитация — осознанное стремление ребёнка копировать поведение взрослого (позитивные);

в) стыд и вина (негативные).

Стадии социализации:

 1.  Дотрудовая
  •  раннее детство (ранняя социализация);
  •  стадия обучения;
  •  стадия обучения в вузе.

 1.  Трудовая
 2.  Послетрудовая

Агенты (институты) социализации — конкретные группы, в коорых личность приобщается к системам норм, выступающих своеобразными трансляторами в обществе (семья, школа, церковь, детский сад, кружки, СМИ и т. п.)

Социальная идентичность — продукт взаимодействия между индивидом и обществом.

Четыре статуса идентичности:

 •  предрешённая идентичность;
 •  мораторий (поиск себя);
 •  диффузия (нестабильная личность);
 •  реализованная идентичность (полная включённость индивида в основные сферы жизни, отличных от родительских на основе собственных представлений).

Социальная идентичность — та часть я-концепции индивида, котораявозникает из-за сознания своего членства в социальной группе (-ах) вместе с ценностным и эмоциональным значениями, придаваемыми членству.

Основные процессы:

 •  социальная категоризация — упорядочивание социального окружения в терминах группировки личности, способом которой имеет смысл для индивида.
 •  социальная идентификация — процесс, посредством которого индивид помещает себя в определённую категорию.
 •  социальная идентичность — социальное отождествдение индивида.\

Виды социальной идентичности:

 1.  Этническая идентичность (осознание принадлежности в той или иной этнической группе).
 2.  Гендерная идентичность (основная принадлежность к тому или иному поду).
 3.  Возрастная идентичность (осознание своего возраста).
 4.  Городская идентичность (осознание принадлежности к городу,

селу и т. п.)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47885. Методологія наукового пізнання та журналістика 149.5 KB
  Специфіка обєкта пізнання в журналістиці. Схеми пізнання обєкта. Специфіка обєкта пізнання в журналістиці. Схеми пізнання обєкта.
47886. Барокко. Архітектура. Скульптура. Живопис 519 KB
  Мета завдання лекції Метою викладання теоретичного курсу є знайомство з основними теоретичними поняттями мистецтвознавства особливостями історичних етапів світової образотворчості декоративноужиткового мистецтва та архітектури памятками світової культури допоможе студентам оволодіти належним рівнем методичної готовності до професійної діяльності виховати високий рівень художньоестетичного смаку креативний підхід у поєднанні традицій та новацій у професійній діяльності. засвоєння історії образотворчого декоративноужиткового...
47887. Міждисциплінарні методи в журналістиці 502 KB
  Міждисциплінарні методи в журналістиці Міждисциплінарні методи в журналістиці Логіка викладу Вступ. Методи історії: метод повної історичної реконструкції метод часткової історичної реконструкції порівняльноісторичний метод метод архівного дослідження. Біографічний та автобіографічний метод як важливе джерело відомостей про особу у роботі журналіста.
47888. МАНУФАКТУРНИЙ ПЕРІОД СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 292.08 KB
  Це стадія промисловості що історично передувала великому машинному виробництву. Одночасно в промисловості зберігалося ремесло і дрібне товарне виробництво. Більшість галузей промисловості у своєму розвитку поступалися континентальним країнам Європи а англійський флот значно відставав від голландського. Все це позитивно вплинуло на розвиток англійської промисловості.
47889. Повторювані незалежні експерименти за схемою Бернулі 84 KB
  Якщо імовірність появи події А у кожному випробуванні не залежить від результатів інших випробувань є сталою то такі випробування називаються незалежними або експериментальними за схемою Бернулі. У кожному експерименті р імовірність події А q імовірність не появи події А. Формула Бернулі : імовірність того що у результаті nнезалежних експериментів за схемою Бернулі подія А зявиться mразів знаходиться за формулою : 1...
47890. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД 308.11 KB
  Воювали США на боці країн Антанти. У зв'язку зі зростаючим попитом на всі види стратегічної сировини зброю боєприпаси продукти харчування США перетворилися у економічно найрозвиненішу державу світу. Із країниборжника США перетворилися на найбільшого кредитора. У США продовжувало розвиватися ринкове господарство на відміну від інших індустріальних країн в яких економіка перетворювалася у ринковорегульовану.
47891. Культура України епохи бароко. Феномен українського бароко 331 KB
  Феномен українського бароко Культура бароко в Україні охоплює другу половину ХУІІХУШ ст. Порівняно із Західною Європою стиль бароко в Україні поширився із значним запізненням. Дух бароко в Україні утверджували великі національні зрушення козацькі звитяги бурхливі державотворчі процеси. ароко в Україні є універсальний стилем органічною системою що включає усі сфери духовного життя літературу історіографію архітектуру образотворче і прикладне мистецтво музику театр тощо.
47892. Застосування визначеного інтеграла до задач геометрії 15.13 MB
  Обчислимо значення функції. Тоді а nа інтегральна сума для функції. Поняття функції декількох змінних Поряд з поняттям функції однієї незалежної змінної можна розглянути функцію двох і більше незалежних змінних. Аналогічно можна дати визначення функції трьох і більше змінних.