22770

Участь УРСР у розв’язанні повоєнних проблем в Європі

Шпаргалка

История и СИД

Значне місце на початковому етапі роботи конференції посіло обговорення процедурних питань. Створена конференцією комісія з політичних і територіальних питань мирної угоди з Болгарією ухвалила постанову РМЗС про збереження існуючого болгарогрецького кордону. Україна активно включилась у процес прийняття найважливіших рішень із найскладніших питань сучасних міжнародних відносин. Наша держава створивши світовий прецедент відмови від ядерної зброї виступила за зміцнення Глобальної безпеки не за рахунок поступового розповсюдження ядерної...

Украинкский

2013-08-03

62 KB

3 чел.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ  26

1. Участь УРСР у розв'язанні повоєнних проблем в Європі.

2. Діяльність України в ООН

3. Механізм співробітництва Україна- ЄС.

1. Участь УРСР у розв’язанні повоєнних проблем в Європі.

В цей період можна включити такі головні події:

1) участь делегації УРСР в роботі Паризької мирної конференції (1946-1947);

2) участь делегації УРСР в роботі Дунайської (Бєлградської) конф.(1948);

3) в розвязанні нім.питання.

Значення цього хронол.періоду – найбільш продуктивний період укр.присутності на міжнар. арені.

З 25 липня по 15 жовтня 1946 р. в Парижі відбувалася мирна конференція представників 21 держави. Паризька мир.конф. почалась в умовах наростання «холодної війни». Подавляюча присутність рад.військ в Євр. не могла не вплинути на роботу Пар.конф.

Пар. Конф. Проведена з метою підвести підсумки ІІ св.війни.

Нім.пит. було винесене за рамки Пар.конф.

Основні питання, які розглядалися: -  підписання мир.угод з країнами – колиш.союзниками нацист.Німеччини – Угорщиною, Болгарією, Італією, Румунією, Фінляндією. ( відбулося 10 лютого 1947р. в Парижі, вони набрали чинності 15 вересня 1947р.; - ек.проблеми (репарації, реституції); - військ.пробл.; -  кордони; - політ.пит.

Значне місце на початковому етапі роботи конференції посіло обговорення процедурних питань. Було ухвалено резолюцію, яка оголошувала рекомендації конференції рішеннями, якщо вони ухвалені не лише більшістю у дві третини голосів, а й простою більшістю. 25 вересня 1946 р. міністри закордонних справ Англії, США, Франції й СРСР опублікували Декларацію про колишні італійські колоніальні володіння в Африці, яка стала основою для Спільної декларації з цього питання, і була підписана разом із мирними угодами.

Щодо статусу Вільної території Трієст західні країни запропонували всю повноту влади надати губернаторові, відповідальному за свої дії лише перед Організацією Об'єднаних Націй.

Радянський Союз вважав за необхідне передати виконавчу владу урядові Вільної території Трієст, створюваному народними зборами й відповідальному перед ними. Але цю пропозицію відкинула більшість учасників конференції.

Серед територіальних проблем конференція розглянула претензії Греції на 1/10 болгарської території, межуючої з грецьким кордоном, під приводом «стратегічної безпеки». Створена конференцією комісія з політичних і територіальних питань мирної угоди з Болгарією ухвалила постанову РМЗС про збереження існуючого болгаро-грецького кордону.

Подібні претензії Греція висунула й щодо 1/3 території Албанії, але це питання на конференції серйозно не розглядалося.

ДОГОВОРИ.

Найзначніші територіальні зміни передбачала угода з Італією. Згідно з нею кордони Італії було прокладено в межах її території за станом на 1 січня 1938 р., за винятком: перевалу Малий Сен-Бернар, плато Мон-Сені, частини території в районах Мон Табор і Шабертон, які відійшли до Франції; східної частини Юлійської Крайни, Комуни Зоря, острова Пелагоза й низки дрібних островів, які відійшли до Югославії; Додеканезьких островів, які відійшли до Греції. Крім того, західна частина Юлійської Крайни разом із містом Трієст була визнана Вільною територією Трієст. Далі питання про цю територію стало предметом переговорів між Італією і Югославією. Переговори ці завершилися в 1954 р. укладенням угоди про встановлення нового кордону між двома державами і поділом між ними, зі згоди ООН, Вільної території Трієст.

Територіальні пункти мирної угоди з Румунією передбачали відновлення її кордонів за станом на 1 січня 1941 р., за винятком румуно-угорського кордону, який було визначено в межах, що існували на 1 січня 1938 р. До Румунії відійшла Північна Трансільванія, відторгнена від неї на користь Угорщини за рішенням Біденського арбітражу від 30 серпня 1940р. Постанови цього арбітражу було визнано недійсними.

Територіальні пункти мирної угоди з Угорщиною передбачали передання Чехословаччині трьох сіл на південному березі Дунаю для розширення порту Братислава. Угорсько-чехословацький кордон установлено в межах, які існували на 1 січня 1938 р. Рішення Віденського арбітражу від 2 листопада 1938 р. про приєднання до Угорщини південних районів Словаччини й Закарпатської України було проголошено недійсними. Новий кордон між Угорщиною і Радянським Союзом збігався з кордоном між Угорщиною і Закарпатською Україною, який існував до ухвалення Віденським арбітражем рішення від 2 листопада 1938 р. Фінляндія повертала Радянському Союзові область Петсамо (Печенга). Кордони Болгарії було залишено без змін, Південна Добруджа, втрачена Румунією за угодою у Крайові у вересні 1940 р. на користь Болгарії, лишилася у складі Болгарії.

Поведінка укр.делегації на Пар.конф. була елементом радянської ЗП.

Укр.делегація наполягала:

  1.  щоб розміри фін.витрат з Болгарією, Угорщиною, Румунією були значно меншими, аніж з Фінляндією та Італією.
  2.  Проблема м.Трієст і Юлійської країни(має бути прийнятий франц.варіант – на основі етн.-мовн. принципу).

М. Трієст – великий порт, воно ближче до Югославії. Раніше мало сві великий статус ВТТ – Вільна територія Трієст, проти чого був проти СРСР.

Побажання до протоколу від укр.делегації:

- щоб в м.Трієст була введена югосл.грош.одиниця; - щоб там не було обтяжливої для Трієсту залізн.дороги – щоб вона підпорядковувалась Бєлграду, а не адміністрації Трієсту; - щоб не було обтяжливої казні міста, поліцейські функції мають виконувати спеціальний загон Югосл.Народ.армії.

3) проблема підписання договору з Болгарією (проблема територіальної приналежності, на яку претендували і болгари, і греки. Суть дискусії: «Ми маємо зберегти статус-кво»).

4) піднято питання про р.Дунай. Рішення  - перенести це пит. На іншу міжнар. конфер.(через рік).

Оцінка роботи і рішень Пар.мир.конф.

Одностайної оцінки не існує. Є радянська оцінка – це була «видатна перемога рад.дипломатії... Осн.рішення були прийняті майже під диктат СРСР.» перемога означає перемогу тоталіт.режиму Сталіна і поразку демокр.режимів.

Європ.точка зору:

Дюразель: «це був провал конф., її рішення на перспективу дестабілізували можливості європейського розвитку».

У.Черчілль: «рішення, прийняті в Парижі – це рішення в інтерес СРСР та його сателітів.В парижі ми отримали можливість побачити, що таке рад.дипломатія.»

Певний крок в напрямку розвязання повоєнних проблем був зроблений.

  1.  Діяльність України в ООН

 Україна є однією з держав-співзасновниць ООН. Якісно новий етап її діяльності в цій міжнародній організації розпочався після отримання незалежності нашої держави та зміни всієї світової системи.

Миротворча діяльність.У середині 1990-х рр. Україна брала участь у 6 з 16 діючих миротворчих операціях ООН. З 1992 р. українські військовики були залучені до міжнародних операцій з підтримання миру в Боснії та Герцоґовині (до 1999), у Східній Славонії та на Превлакському півострові  Хорватії (у 1992-1998), в Македонії та Косово (з 1999), Анголі (1998-1999), у Таджикистані (1995-1998); з 2000 р. Україна бере участь у миротворчій операції ООН на Півдні Лівану та в Демократичній Республіці Конґо.

   Одним із найбільших проривів України на міжнародній арені стало обрання нашої держави в жовтні 1999 р. непостійним членом Ради Безпеки ООН.

   З січня 2000 р. Україна активно включилась у процес прийняття найважливіших рішень із найскладніших питань сучасних міжнародних відносин.

   У 1994 р. Україна спільно з Новою Зеландією стала автором Конвенції про захист персоналу ООН, яка має надати міжнародно-правове підґрунтя для посилення безпеки миротворців ООН. Ще одна ініціатива України полягає в розробленні загальної Декларації щодо проведення операцій ООН з підтримання миру.

  У квітні 2000 р. на конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї Україна знову акцентувала увагу на потребі зміцнення Гарантій безпеки неядерним державам з боку ядерних". Наша держава, створивши світовий прецедент відмови від ядерної зброї, виступила за зміцнення Глобальної безпеки не за рахунок поступового розповсюдження ядерної зброї, що об'єктивно штовхає світ до ще більшої небезпеки самознищення

  З 1990 Україна є членом Комітету з питань використання космічного простору в мирних цілях.

Гуманітарна сфера

  Вітчизняні дипломати брали участь у роботі Комітету з питань науки та техніки в цілях розвитку. У 1991-1994 та 1996-1999 рр. Україна впливала на рішення Комісії з питань соціального розвитку, з діяльністю якого кореспондувалась робота Комісії з питань народонаселення та розвитку, членом якої Україна була в 1985-1992 та 1996-1997 рр., а також Комісії з питань стабільного розвиту, участь у функціонуванні якої протягом 1995-1997 рр. брала наша держава. У 1994-1997 рр. українська делегація була залучена до справ Комісії з наркотичних засобів, у 1996-1998 була членом Комісії з питань прав людини, а в 1997-1999 входила до Комісії з питань запобігання злочинності та кримінального правосуддя.

  Україна ініціювала проведення у травні 2001 р. спеціальної сесії ҐАООН, яка має розглянути всеосяжну програму боротьби з розповсюдження вірусу СНІД.

  На "Саміті тисячоліття" Л.Кучма  запропонував акцентувати увагу на важливій проблемі безпеки глобальної інформаційної мережі Інтернет, що має принципове значення для формування постіндустріальної цивілізації.

   Специфіка Чорнобильської катастрофи зумовила розвиток співробітництва з такою організацією в структурі ООН, як Міжнародне агентство з атомної енергії (МАҐАТЕ), членом якого Україна є. Починаючи з квітня 1986 р., ця структура провадить моніторинг за наслідками аварії. У 1990 р. і 2000р. Україну було одноголосно обрано членом Ради керуючих МАҐАТЕ, що дало можливість нашій державі брати безпосередню участь у визначенні основних напрямків діяльності агентства. Різні проекти щодо надання допомоги й проведення досліджень розроблялися та здійснювалися структурами системи ООН, які входили до складу Міжустановчої цільової групи з Чорнобиля, а саме: Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Програмою розвитку ООН (ПРООН), Програмою ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), Центром ООН з населених пунктів (Хабітат), Міжнародною організацією праці (МОП), ЮНЕСКО, Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), Організацією з промислового розвитку (ЮНІДО) та іншими. Співробітництво з цими структурами сприяло збиранню коштів на закриття ЧАЕС під час проведення міжнародних конференцій країн-спонсорів цього процесу.

  Під час саміту тисячоліття держави-члени ООН привітали рішення керівництва України закрити станцію до 15 грудня 2000 р.

  Україна активно співпрацює зі спеціальною установою ООН з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). Нового імпульсу набула участь України в ЮНЕСКО після створення Указом Президента України в листопаді 1995 р. Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

   З 1954 р. Україна є членом Міжнародної організації праці (МОП).Головною метою МОП є сприяння встановленню міцного миру шляхом заохочування соціальної справедливості, покращання умов праці та життєвого рівня трудівників. Співробітництво з цією структурою сприяє наближенню України до конституційного ідеалу соціальної держави.

    Таким чином, співробітництво України зі структурами Організації Об'єднаних Націй загалом забезпечує реалізацію національних інтересів у новітній системі міжнародних відносин.

  1.  Механізм співробітництва Україна- ЄС.

У відповідності до Угоди, сторони встановили і підтримують регулярний політичний діалог: проводяться переговори на найвищому політичному рівні в рамках самітів, для спостереження за впровадженням Угоди згідно з положеннями УПС створено Раду з питань співробітництва, яка проводиться на міністерському рівні щонайменше раз на рік. Раді з питань співробітництва у виконанні нею її обов'язків допомагає Комітет з питань співробітництва. Політичний діалог на парламентському рівні здійснюється в рамках Комітету парламентського співробітництва.

 Згідно з УПС, Рада з питань співробітництва може приймати рішення про створення будь-якого іншого спеціального комітету чи органу для надання їй допомоги у виконанні її обов'язків і вона визначає склад та обов'язки таких комітетів або органів і порядок їх діяльності.

 На сьогодні в рамках Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС створено та діють 4 підкомітети, а також 3 робочі групи: 

Підкомітет з питань торгівлі та інвестицій. 

Підкомітет з питань фінансів, економіки та статистики. 

Підкомітет з питань транспорту та енергетики, співробітництва у цивільному та ядерному секторі, охорони довкілля, освіти, навчання та технологій. 

Робоча група з питань відновлювальної енергетики та енергоефективності.

Робоча група з питань змін клімату.

Робоча група з питань енергетичних стратегій.

          4. Підкомітет з митних питань, транскордонного співробітництва, боротьби з нелегальною міграцією, відмиванням грошей та наркобізнесом

УПС була укладена на початковий період тривалістю десять років.

2 і 3 березня 2006 ЄС і Україна проведенням дводенного семінару започатковують механізм ЄС твіннінгу в Україні. Твіннінг є одним з найважливіших інструментів Програми Європейської сусідської політики, що може використовуватись для наближення законодавства України до зводу законів Європейського Союзу - acquis communitaire. Україна є першою з країн Тасіс (Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States - Технічна Допомога Співдружності Незалежних Держав), де розпочне роботу інструмент твіннінгу.
Механізм інституційного твіннінгу вперше було застосовано в країнах, що нещодавно приєднались до Європейського Союзу, в межах програми PHARE. Він довів свою успішність що стосується запровадження в країнах-партнерах найкращих практик державного управління ЄС, побудованих на засадах Європейського законодавства і нормативів, а також, що стосується підвищення рівня співробітництва між органами державного управління країн ЄС і країн-партнерів. Таким чином розширення дії інструменту Твіннінг на Україну є значним кроком вперед, що демонструє значення зростаючого рівня інтеграції між Україною і ЄС.
Для впровадження проектів Твіннінг, призначається Керівник проекту, що є посадовцем високого рівня в одній з країн ЄС, який продовжує виконувати свої професійні обов'язки в органах управління його/її країни, але присвячує частину свого часу обмірковуванню, здійсненню нагляду та координуванню заходів проекту. Керівнику проекту завжди надає допомогу резидент-консультант з питань твіннінгу. Резидент-консультант є державним службовцем країни-члена ЄС, якого відряджено для роботи, і що постійно перебуває в партнерській країні щонайменше протягом 12 безперервно. Він/вона працюють із органом управління-бенефіціаром в Україні на постійній основі і супроводжують реалізацію проекту твіннінгу. Керівник проекту, резидент-консультант з твіннінгу і орган управління-бенефіціар дотримуються детально розробленого плану робіт з твіннінгу, що охоплює всі заходи, що є необхідними для забезпечення успішності проекту, а також визначає контрольні відмітки щодо обов'язкових результатів проекту.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83453. Поняття та зміст міжнародної правосубєктності 33.66 KB
  Зміст міжнародної правосубєктності залежить від виду субєкта міжнародного права. Найширший він у держав, міжнародна правосубєктність якихєуніверсальною (повною) тавключаєздатністьдо:
83454. Обмеження міжнародної правосубєктності 37.78 KB
  Ці території характеризувалися обмеженням або відсутністю суверенітету а звідси міжнародної правосуб\'єктності. Колонії це залежні території що знаходяться під владою іноземної держави метрополії без самостійної політичної та економічної влади управління якими здійснюється в особливому порядку. В залежності від ступеню самоврядування колонії поділялися на: самоврядні колонії домініони які пройшли розвиток від повної відсутності міжнародної правосуб\'єктності до часткової правосуб\'єктності а згодом й до повної правосуб\'єктності;...
83455. Міжнародна правосуб’єктність держав. Зміст правосуб’єктності держав. Основні права та обов’язки держав 37.61 KB
  Слід підкреслити що всі держави мають статус суб\'єкта міжнародного права. Саме держави можуть створювати інші суб\'єкти міжнародного права. Єдиним міжнародним договором в якому надано дефініцію держави є Конвенція про права та обов\'язки держав 1933 р. Не дивлячись на регіональний характер цієї Конвенції в доктрині міжнародного права стаття 1 Конвенції використовується для визначення держави як суб\'єкта міжнародного права.
83456. Унітарні та складні держави 37.87 KB
  Федерація це союзна держава субєкти якої володіють значною самостійністю у внутріїпніх справах а зовнішні зносини віднесені до компетенції центральної влади. Субєкти федерації не мають права на зовнішньополітичні зносини але можуть підтримувати економічні культурні наукові стосунки з іншими державами. Субєктом міжнародного права виступає федерація в цілому. За принципом виділення субєктів федерації поділяються на: національні побудовані за національним принципом виділення субєктів федерації наприклад Індія; територіальні ...
83457. Правосубєктність націй і народів, що борються за національне визволення 33.91 KB
  Нації і народи, що борються за національне визволення, як субєкт міжнародного права набули актуальності в 60-ті роках XX століття в період розпаду колоніальної системи. Народ, який в процесі визвольної боротьби набуває елементи державності, створює органи.
83458. Міжнародна правосуб’єктність міжнародних організацій 37.25 KB
  Міжнародна міжурядова організація може бути визначена як формальна структура створена в рамках міжнародного договору укладеного між державамичленами організації яка має конкретну ціль що проявляється у спільному інтересі державчленів. В деяких випадках членами міжнародних організацій крім держав можуть бути також інші міжнародні організації та певні автономні утворення. На відміну від міжнародних організацій членами яких виключно або головним чином є держави і які зазвичай іменуються міжнародними міжурядовими організаціями...
83459. Міжнародна правосуб’єкгність Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 32.68 KB
  Наприклад Міжнародний Рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця є організацією яку важко однозначно віднести як до одної так і до іншої групи. Складається вона з трьох складових: Міжнародного Комітету Червоного Хреста членами якого є фізичні особи громадяни Швейцарії; Ліги Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця членами яких є національні товариства Червоного Хреста та Червоного Півмісяця; Національні товариства в кількості понад 120ти. Незважаючи на це держави співпрацюють з Міжнародним Рухом Червоного Хреста та...
83460. Міжнародна правосубєктність Євросоюзу 38.14 KB
  До підписання Лісабонських договорів про Євросоюз і функціонування Євросоюзу питання міжнародної правосубєктності ЄС не були врегульовані. Міжнародну правосубєктність мали тільки європейські співтовариства. Відповідні повноваження Європейського співтовариства були визначені в установчих документах та розвинуті практикою Суду
83461. Міжнародна правосубєктність державоподібних утворень 37.76 KB
  Ватикан це містодержава яка є резиденцією центра католицької церкви Святого Престолу. Святий Престол слід розуміти як сукупність центральних органів з Папою Римським на чолі в свою чергу містодержава Ватикан є геополітичним формуванням створеним на підставі договору між Святим Престолом та Італією від 11 лютого 1929 р. Згідно з цим договором Ватиканська держава є власністю Святого Престолу який здійснює над нею виключну та необмеженою владу та суверенну юрисдикцію. Показово що як член Міжнародної агенції з атомної енергії Ватикан...