22772

Проблема множинного представництва й міжнародних відносинах завершального етапу II світової війни

Шпаргалка

История и СИД

Ключові інтереси України щодо країн Західної Європи. Відносини України з державами Латинської Америки. Передбачалося що на початку роботи конференції делегати Великобританії й США підтримають пропозицію про допуск до первісного членства двох радянських республік України та Білорусії.Ключові інтереси України щодо країн Західної Європи Об`єктивна необхідність вимагає поступового але неухильного включення економіки України до системи міжнародного поділу праці МПП світових інтеграційних процесів.

Украинкский

2013-08-04

55.5 KB

0 чел.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 28

1. Проблема множинного представництва й міжнародних відносинах завершального етапу II світової війни.

2. Ключові інтереси України щодо країн Західної Європи.

3. Відносини України з державами Латинської Америки.

1. Проблема множинного представництва на завершальному етапі II світової війни.

Згідно з рішенням Ялтинської зустрічі, у конференції в Сан-Франціско мали взяти участь ті держави, що підписали Декларацію Об'єднаних Націй за станом на 8 лютого 1945 р., а також "союзні нації", які оголосили війну Німеччині до 1 березня 1945 р. "Союзних націй" налічувалося 8, до них прилучилася Туреччина. Передбачалося, що на початку роботи конференції делегати Великобританії й США підтримають пропозицію про допуск "до первісного членства" двох радянських республік — України та Білорусії. Торкаючись цього питання, державний секретар США інформував громадськість про бажання СРСР прилучити Україну та Білорусію до майбутньої міжнародної організації. "З уваги на важливість, яку прикладав радянський уряд, американська делегація в Ялті — сповнена пошани до героїчної ролі, що її відіграли народи цих республік своїм затятим опором проти спільного ворога, та мужністю, з якою вони переносили великі страждання під час війни, — погодилася, що уряд США підтримає цю радянську пропозицію у Сан-Франціско, якщо її буде там висунено. Але в Ялті не укладено жодної угоди щодо питання участі цих республік у конференції в Сан-Франціско"109.

Адміністрація США несподівано вдалася, по суті, до ревізії рішення Ялтинської конференції щодо запрошення УРСР і БРСР. Досить вільно інтерпретуючи вказане рішення, у Вашингтоні заявляли, що нібито йшлося про запрошення двох радянських республік лише тоді, коли ООН уже буде створена й ітиметься вже про прийом їх до ООН як нових членів. У ноті до державного секретаря США Е.Стеттініуса 25 березня 1945 р. посол СРСР у США А. Громи-ко переконливо доводив необхідність виконання схвалених рішень: УРСР і БРСР мали стати поряд з іншими країнами "ініціаторами міжнародної організації"110, тобто членами-фундаторами ООН. Проте певний час США й далі наполягали, що в Ялті нібито "жодного зобов'язання не було схвалено щодо присутності представників цих республік у Сан-Франціско"111.

Як і було домовлено, під час відкриття конференції в Сан-Франціско на другому пленарному засіданні 27 квітня 1945 р. було одностайно схвалено рішення запросити УРСР і БРСР "як первісних членів міжнародної організації". Глава делегації СРСР В.Молотов запропонував включити кандидатури УРСР і БРСР як первісних членів ООН. Його підтримали Е.Стеттініус (США), АЛден (Велика Британія) та Сун Цзивень (Китай). У коротких виступах схвально поставилися до радянської пропозиції глави делегацій Іраку, Франції, Бразилії, Чехословаччини й Австралії.

2.Ключові інтереси України щодо країн Західної Європи

Об`єктивна необхідність вимагає поступового , але неухильного включення економіки України до системи міжнародного поділу праці (МПП) , світових інтеграційних процесів. Західна Європа є одним з головних торговельних партнерів України, Експорт до ЄС становив 1998 р. понад $3,3 млрд., імпорт - $2,1 млрд. Цей показник спіівмірний з підсумками зовнішньоторговельних операцій України з країнами СНД. Але якщо негатив в обмінах із СНД обумовлений імпортом енергоносіїв, то європейський негатив є результатом недоліків нашої зовнішньоторговельної політики в цілому, а конкретно - пасивністю експортного сектора, його неготовністю працювати за конкретних умов, перевантаженістю експорту бартерними операціями, неадекватним менеджментом.

Західні політики і науковці,так і засоби масової інформації звертають увагу на те, що, виборовши свій державний суверенітет, Україна все ще не здобула повної економічної незалежності. «Формально суверенна, але економічно піддається тиску» — така влучна характеристика досить часто з'являється на шпальтах видань.

Серед пріоритетів України має бути активізація зовнішньої торгівлі.
Європейський капітал в Українi приваблюють певна політична стабільність і відносна соціальна злагода порівняно з іншими регіонами пострадянського простору.

Засвідчуючи підтримку державної незалежності України, розвиваючи з нами економічний діалог, країни Західної Європи разом з тим неодмінно підкреслюють,що поглиблення партнерських стосунків значною мірою залежатиме від ефективності економічних реформ в Україні й створення сприятливого клімату для іноземних інвестицій, У цьому контексті нам обов'язково слід надавати всілякого сприяння тим компаніям, банкам, які вже виявляють інтерес до України й здобули у світі високий авторитет. Це стане запорукою приходу в Україну приватного капіталу.

Аналіз торгово-економічної співпраці України з країнами Західної Європи.
Безумовно, вже сьогодні країни Західної Европи перетворилось на важливого партнера України у розвитку економічних зв’язків. Про це, зокрема, свідчать дані статистики, які показують значне збільшення-торговельного обороту між ними в останні роки.
Однак на такому тлі зовнішньоторговельні стосунки країни з ЄС відзначалися неабияким динамізмом. Український експорт до цих вимогливих ринків протягом 7 років (1992—1998) зростав щороку більш як на десять відсотків, деколи сягаючи навіть 16-% зростання. Це безперечна ознака досить швидкої переорієнтації експортного сектору та зовнішньої торгівлі України на Захід. Частка ЄС у зовнішній торгівлі України з 1992 року постійно зростала й досягла у 1998 р
. майже 17% загального експорту України та близько 23% загального імпорту.

Крім того, слід звернути увагу на те, що український імпорт з регіону ЄС лише приблизно на 60% покривається українським експортом. Так що існує негативне сальдо взаємної торгівлі у розмірі понад 1 млрд. дол. США. Це не тільки підтверджує низьку конкурентоспроможність українського експорту на ринках ЄС, але ще також і те, що європейські країни розглядають Україну переважно як ринок збуту для власних товарів.

В галузі іноземного інвестування країни ЄС значною мірою займають вичікувальну позицію. Лише три країни на середину 1997 р. мали вкладення капітал в українську економіку в сумі понад 100 млн дол. США: Німеччина — $ 165,9 млн або 10,0% всіх іноземних інвестицій і Україну, Нідерланди -$ 160,2 млн. (9,7%) Великобританія - $ 130,9 млн. (7,9%). При цьому, наприклад, інвестиції провідного партнера — Німеччини — порівняно з кінцем 1996 р. навіть зменшилися на 17млн. дол. Практично немає великих інвестицій у виробничий сектор, що значне обмежує реальне значення таких капіталовкладень для української економіки

Однак існує ціла низка проблем торговельних стосунках України з країнами ЄС. Головними з них видаються наступні:
- хронічна дефіцитність торгівлі
- відсутність помітних зрушень у товарній структурі
- обмеження щодо подальшого нарощування експорту
- проблеми імпорту.

3. Відносини України з державами Латинської Америки.

Стратегічно важливим регіоном для України є країни Латинської Америки. Україну і держави Латинської Америки зближують:

• відсутність спірних проблем;

• взаємодоповнюваність економік;  

• наявність української діаспори;

• історичний досвід відносин у минулому.

Україну і латиноамериканські держави єднають:

• спільність стратегічної мети та інтересів;

• вони опинилися в одній перехідній фазі розвитку і вирішують однотипні завдання суспільної модернізації на основі консолідації громадянського суспільства та ринкових реформ;

• спільна парадигма модернізації та стійкого розвитку створює принципово нове і ширше поле для взаємовигідного партнерства;

• подібність ситуації в системі країн-боржників і країн-кредиторів;

• Україна здатна виступати взаємодоповнюючим партнером для окремих країн регіону;

• подібність або близькість підходів до проблематики міжнародної безпеки.

Розробка стратегічних засад відносин Україна-Латинська Америка може виходити з таких концептуальних положень:

• латиноамериканці й українці йдуть шляхом "доганяючого розвитку";

• не дивлячись на відмінності, країни є потенційними партнерами;

• латиноамериканські країни та Україна мають подібності в історичному розвитку (подолання кризи, найбільш гострих протиріч, ліквідація диспропорцій економіки, початок нового етапу розвитку);

• на розбудову сучасного соціально-економічного ладу суттєво впливає історична спадщина;

• припустиме типологічне співставлення ключових завдань (лібералізація економіки, зміна ролі держави, демократизація в умовах нерозвинутості громадянського суспільства і сильного впливу традиціоналізму в соціальній психології та культурі населення, інтеграція у світове співтовариство при пріоритетному розвитку тісних зв'язків з "близьким зарубіжжям");

• подібність завдання переходу від авторитарного устрою до розбудови демократичного суспільства, що потребує вирішення проблеми зниження витрат і соціальної ціни модернізації;

• ідентичність завдання забезпечення безпеки кордонів.

Отже, для України є стратегічно важливим стійке економічне та політичне співробітництво з країнами Латиноамериканського регіону.

Політичне "відкриття" Латинської Америки для України сталось у другій половині 1990-х рр., коли Президент Л.Кучма здійснив турне по Бразилії, Аргентині, Чилі.

Потужного імпульсу для розвитку українсько-бразильського співробітництва надав жовтневий 1995 р. візит Президента Л.Кучми. Бразилія належить до обмеженого кола країн з величезною територією, вагомим є економічний потенціал цього латиноамериканського гіганта. Великий потенціал українсько-бразильського економічного співробітництва використовується ще недостатньо. Поки що найгучнішим проектом є перспектива використання українських ракетоносіїв для запуску бразильських супутників. Перспективним видається зміцнення позицій України на бразильському ринку, створення спільних підприємств, зокрема з переробки корисних копалин.

Українсько-аргентинський політичний діалог на вищому рівні був започаткований у жовтні 1995 р. під час візиту Президента Л.Кучми. Аргентина зробила надзвичайно важливий крок у співпраці з сусідами, разом з Бразилією ініціювала створення в 1991 р. південноамериканського спільного ринку МЕРКОСУР, на долю якого наприкінці 1990-х рр. припадало майже 35% аргентинської зовнішньої торгівлі. Під час червневого 1998 р. візиту в Україну Президента Аргентини К.Менема був підписаний Договір про дружбу та співробітництво між Україною та Аргентиною, а також угода про взаємний захист інвестицій та угода про співробітництво в атомній енергетиці.

Українсько-чилійські відносини в другій половині 1990-х рр. набули нового змісту після візиту Президента України Л.Кучми до Сантьяго. Встановленню регулярних політичних консультацій сприяв березневий 1997 р. візит до Києва міністра закордонних справ Чилі Х.-М. Інсульси. У Національному конгресі Чилі створена та успішно діє "Група друзів України". Економічний потенціал співпраці з Чилі використовується недостатньо. Не вистачає ініціативи у встановленні прямих контактів між діловими колами наших країн.

Україна ініціювала розвиток контактів між Організацією Чорноморського економічного співробітництва та МЕРКОСУР, що створює нові перспективи співпраці між цими регіональними інтеграційними структурами.

Українсько-мексиканські політичні відносини поки що перебувають у зародковому стані. Лише у вересні 1997 р. Президент України Л.Кучма побував з першим офіційним візитом у Мехіко. Потенціал двосторонньої співпраці, особливо у контексті становлення відносин інтеграційних економічних угруповань, до яких належить Україна, з Північноамериканською зоною вільної торгівлі, ще треба визначити.

Україна мусить активізувати співпрацю з латиноамериканськими державами ще до створення Панамериканської зони вільної торгівлі, адже тоді значно складніше буде знайти своє місце на цьому багатому ринку.

Протягом 1990-х рр. на нових засадах, позбавлених імперського регламентування, розвивались українсько-кубинські відносини. За радянських часів Куба була єдиною країною Латинської Америки, з якою Україна мала традиційні зв'язки. У квітні 1997 р. у Гавані побував тодішній Голова Верховної Ради України О.Мороз. У червні 2000 р. особисту вдячність Ф.Кастро за лікування українських дітей висловив Президент України Л.Кучма. Наголошувалось, що українсько-кубинські економічні зв'язки мають "наздоганяти" політичні. Двосторонні економічні відносини слід будувати з урахуванням змін, які відбулись в Україні та на Кубі, без амбіцій часів імперської доби. Куба активізує відносини з рештою латиноамериканських країн, тому вона може стати для України важливим форпостом у регіоні.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74226. Приборы тлеющего разряда 397 KB
  Приборы дугового разряда с накаленным и холодным катодом. Использование газового разряда в приборах квантовой электроники. Особенности приборов тлеющего разряда Простейшие приборы двухэлектродные.
74227. Светодиоды. Структуры. Материалы 571 KB
  Для генерации полезного излучения такой носитель практически потерян. С увеличением температуры наблюдается уменьшение ширины запрещенной зоны и как следствие увеличение длины волны излучения. При любом механизме рекомбинации длина волны излучения определяется соотношением...
74228. Свойства полупроводников 583 KB
  Дискретные моноэнергетические уровни атомов составляющие твердое тело расщепляются в энергетические зоны. Наибольшее значение для электронных свойств твердых тел имеют верхняя и следующая за ней разрешенные зоны энергий. И наконец если ширина запрещенной зоны Eg лежит в диапазоне...
74229. Концентрация электронов и дырок в собственном полупроводнике 753.5 KB
  Напомним что значком ni принято обозначать концентрацию собственных носителей заряда в зоне проводимости и в валентной зоне. концентрация собственных носителей определяется в основном температурой и шириной запрещенной зоны полупроводника...
74230. Р-п переход. Образование и зонная диаграмма р-n перехода 1.57 MB
  Образование и зонная диаграмма рn перехода Электронно-дырочным или pn переходом называют контакт двух полупроводников одного вида с различными типами проводимости электронным и дырочным. Классическим примером pn перехода являются: nSi pSi nGe pGe.8 приведены зонные диаграммы иллюстрирующие этапы формирования электронно-дырочного перехода...
74231. Контакт металл – полупроводник. Барьер Шоттки 1.2 MB
  В зависимости от этих соотношений в области контакта могут реализоваться три состояния. Второе состояние соответствует условию обогащения приповерхностной области полупроводника дырками в pтипе и электронами в nтипе в этом случае реализуется омический контакт. И наконец в третьем состоянии приповерхностная область полупроводника обеднена основными носителями в этом случае в области контакта со стороны полупроводника формируется область пространственного заряда ионизованных доноров или акцепторов и реализуется блокирующий контакт или...
74232. Полупроводниковые диоды. Характеристики идеального диода на основе pn перехода 1.29 MB
  В зависимости от внутренней структуры типа количества и уровня легирования внутренних элементов диода и вольтамперной характеристики свойства полупроводниковых диодов бывают различными. Характеристики идеального диода на основе pn перехода Основу выпрямительного диода составляет обычный электроннодырочный переход. Как было показано в главе 2 вольтамперная характеристика такого диода имеет ярко выраженную нелинейность приведенную на рисунке 4. В прямом смещении ток диода инжекционный большой по величине и представляет собой...
74233. Аналитическая модель p – n – перехода Разновидности диодов 1.94 MB
  Варикапы Зависимость барьерной емкости СБ от приложенного обратного напряжения VG используется для приборной реализации. Функциональная зависимость емкости варикапа от напряжения определяется профилем легирования базы варикапа. В случае однородного легирования емкость обратно пропорциональна корню из приложенного напряжения VG. Задавая профиль легирования в базе варикапа NDx можно получить различные зависимости емкости варикапа от напряжения CVG линейно убывающие экспоненциально убывающие.
74234. Развитие феодальной экономики в Западной Европе в средние века 61 KB
  Расцвет феодализма в странах Западной Европы отмеченный экономическим подъемом основанным на внутренней колонизации освоении новых земель увеличении сбора сельскохозяйственных культур развитии животноводства; возрождении городов превратившихся в центры ремесленного производства и торговли. Развитие товарного производства и товарноденежных отношений сопровождалось коммутацией ренты появлением ярмарок кредитного дела банков. Расширялись товарноденежные отношения уничтожалась личная зависимость крестьян начался процесс...