2285

Особенности благодарности и извинения в английском языке

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Совершенствование навыка диалогической речи; Знакомство с страноведческим материалом, сравнение русской культуры с культурой англоговорящих стран, совершенствование навыка работы с текстом.

Русский

2013-01-06

20.16 KB

9 чел.

УРОК

ТЕМА УРОКА: Особенности благодарности и извинения в английском языке

TASKS: Совершенствование навыка диалогической речи; Знакомство с страноведческим материалом; сравнение русской культуры с культурой англоговорящих стран; совершенствование навыка работы с текстом.

    Ход урока.

  1.  Организационный момент.

Good morning, my dear friends. How are you?

What date is it today?

Are you ready to start our work?

I am glad to hear that you are ready. Let`s start our lesson.

  1.  Речевая разминка.

Thank you ever so much, Thanks, thank you, Thank you very much, Thanks a lot, Many thanks, Thank you for doing it, I want to express my deep gratitude to you, Thank you for coming, I`m very much obliged (признателен) to you, I`m very grateful to you! How kind of you!

*Excuse me. Can you tell me where the police station is?

*Turn right and go straight ahead.

*Thank you very much.

*That`s all right.

3. Стандартные фразы ответов на благодарности.

You`re welcome.

Don`t mention it.

Not at all.

No trouble at all.

That was a pleasure.

That`s all right.

It`s OK.

Never mind!

It`s all right. Nothing serious.

*Hi! Debbie. Isn`t it cold today? How are you?

*Not very well at all actually, and it`s nearly time for school.

*I can take the children to school for you if you like.

*Really? Are you sure?

*Yes, of course.

*That`s very kind of you. I feel really terrible!

*Right , now you just go and sit down and I`ll make you a cup of tea.

*Could you? Thanks.

*Don`t mention it.

4. Ознакомление с выражениями извинения возможными ответами на извинения.

Sorry! I`m terribly sorry. I am awfully sorry! Excuse me! I beg your pardon! Pardon me, please! Excuse me for troubling you!

Not at all! Don`t mention it! It`s all right. It`s OK! That`s nothing. Don`t worry! Don`t bother1 Never mind.

5.. Практика диалогической речи.

*Excuse me for interrupting you.

*That`s all right. What can I do for you?

*I`m very sorry, I won`t be able to keep my appointment tomorrow.

*It`s a pity.

*Sorry, I hope you don`t wait for me too long?

*Not at all.

*I`m very sorry.

*Never mind.

6. Практика перевода.

До свидания. Спасибо Вам за все.

До свидания, счастлив был встретиться с Вами.

Простите, что беспокою Вас!

Простите, пожалуйста!

Не беспокойтесь.

Не беда. Не обращайте внимания.

Все в порядке. Ничего страшного.

Да что Вы, какое это беспокойство.

7.Работа с текстом. Ответы на вопросы. Анализ текста (перевод частичный, анализ грамматического материала текста).

8. Подведение итогов урока.

Домашняя работа

Составление диалога. Работа с текстом «The United Kingdom has a mixed economy»


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64769. НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ ЦЕМЕНТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ 3.17 MB
  Для реалізації поставленої мети було розвязано наступні задачі: оцінка і аналіз стану і еволюції розвитку вібраційної техніки для ущільнення бетонних будівельних сумішей; аналіз явищ що відбуваються в процесі вібраційного ущільнення цементобетонних сумішей...
64770. Параметрично-структурні методи підвищення якості систем регулювання промислових об’єктів 2.22 MB
  Незважаючи на здобутки теорії керування (оптимальна лінійна фільтрація Вінера-Калмана, системи з нечіткою логікою, нейромережеві технології, генетичні алгоритми оптимізації, тощо), з ряду причин техніко-економічного характеру...
64771. ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ КОМПОНОВОК ВЕРСТАТНИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ВЕРСТАТІВ З ЧПК 328 KB
  Для досягнення поставленої мети сформульовано такі задачі: теоретичне обґрунтування та розроблення математичної моделі вибору оптимальної компоновки ВП для універсальних та багатоцільових верстатів з ЧПК; розроблення системи конструкцій функціональних елементів...
64772. ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ВИРОЩУВАННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ 260.5 KB
  Щорічно в Державний Реєстр сортів рослин України вносяться нові високопродуктивні, різні за скоростиглістю гібриди кукурудзи. Для широкого їх впровадження необхідно налагодити виробництво насіння вихідних батьківських форм...
64773. ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ, СТРОКІВ СІВБИ ТА НОРМ ВИСІВУ В УМОВАХ ПРИСИВАШШЯ 301 KB
  Мета досліджень полягає в розробці більш досконалих та економічно ефективних агротехнічних прийомів вирощування пшениці озимої при сівбі після соняшнику ячменю ярого у порівнянні з чорним паром за різних строків сівби та норм висіву насіння.
64774. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРАЦЕОХОРОННИХ УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 592 KB
  Здійснивши аналіз методики викладання нормативних дисциплін Основи охорони праці й Охорона праці в галузі у вищих аграрних навчальних закладах ми дійшли висновку що здебільшого застосовуються традиційні методи навчання які не повною мірою дозволяють сформувати високий рівень...
64775. ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 283 KB
  Зокрема потребує подальшого теоретичного та прикладного вирішення уточнення й поглиблення поняття інноваційність технологічних процесів виявлення чинників що визначають інноваційність розвиток класифікації технологічних процесів машинобудівних...
64776. Отримання порожнистих деталей із змінною товщиною стінки на базі використання способів радіально-прямого видавлювання 336.5 KB
  Для виготовлення розповсюджених в промисловості порожнистих вісесиметричних деталей із змінною товщиною стінки використовуються способи поздовжнього зворотного та прямого видавлювання витягування локальної обробки та процеси штампування...
64777. МУЗИКА Й ЖИВОПИС У ТВОРЧОСТІ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ ТА Я. ІВАШКЕВИЧА: СИНКРЕТИЗМ ХУДОЖНЬОЇ ОБРАЗНОСТІ 162.5 KB
  Сучасність виводить синкретизм на рівень одного з основних понять філософії та культури, що зумовлено зростаючою роллю інтеграційних процесів та явищ у контексті глобалізації всього культурного життя суспільства, яке перетворює навколишній світ.