22960

ПИТАННЯ ПРО ПРИРОДУ ЛЮДИНИ

Лекция

История и СИД

Питання сутності людини це питання про те які глибинні людські якості визначають специфіку людини і проявляється зовні в її природі. Природи людини дуже суперечлива. Наші біологічні властивості це лише передумови виникнення людини а якщо не буде соціальних умов то людина не виникне.

Украинкский

2013-08-04

68 KB

1 чел.

PAGE  4

ПИТАННЯ ПРО ПРИРОДУ ЛЮДИНИ. Чим зовнішня людина відрізняється від інших живих істот. Питання сутності людини - це питання про те, які глибинні людські якості визначають специфіку людини і проявляється зовні в її природі. Природи людини дуже суперечлива. Людина в першому наближенні має подвійну біо-соціальну природу. Вона належить до певного біологічного виду. З іншого боку вона народжується і розвивається в суспільстві. Наші біологічні властивості - це лише передумови виникнення людини, а якщо не буде соціальних умов, то людина не виникне. Головну роль в формуванні людини відіграє суспільство і культура. Людина - це фізична, тілесна істота, підкорена законам біології. Неї володіють пристрасті і інстинкти. З іншого боку людська природа розумна, здатна пізнавати речі, явища, які зараз не може використати. Більш того - людина це моральна істота, тобто в неї є природні потреби, але в певних ситуаціях вона може відійти від них керуючись мораллю. Для людини характерна свобода вибору. В розуміння сутності людини філософів можна поділити на три напрямки:

1. Сутність людини !!духовна!! (для усіх релігійних культур). Справжня природа людини нетілесна. Дух може підкорювати плоть. У відповідності до езотеричних вчень істинне "я" людини - це духовна манада. Це індивідуальність, вона зберігається, а тіла змінюються шляхом реінкарнації. Так може тривати тисячі життів до духовного удосконалення людини.

2. Сутність людини - розум. Розум - це та здатність, яка відрізняє людину від інших істот. Розум - це вміння логічно мислити, пізнавати себе і світ. Саме розум допоміг людині виділитися з тваринного світу. Завдяки розуму людина досягне щастя.

3. Сутність людини в діяльності. Людина проявляє себе в практиці. В створенні суспільства і культури. Не людина пристосовується до природи, а пристосовує природу до себе. Людина створює штучну природу - культуру. Саме в праці проявляється її моральність, духовність. Людина не може існувати поза суспільством.

ПРО ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ АБО АНТРОПОГЕНЕЗ. Звідки пішла людина філософія не знає. Згідно Дарвіна людина є нащадком інших живих істот. Але виникає питання - коли саме виникла, чому виникла, як виникла. Чому інші примати залишилися. Які зміни відбувалися з мозком. Інша концепція - трудова концепція. Людину створили праця, свідомість, мова. Але який з цих чинників головний. Розум на нашу планету був принесений інопланетянами. Найбільш давне пояснення. Космос живе за циклічними законами. Засадою всього є абсолют, якийсь невідомий нам принцип. Цей абсолют створив людські істоти (спочатку духовні, але нерозумні). Потім ці газоподібні істоти починають ставити більш матеріальними і розумними, але втрачають духовність. Потім вони досягають мінімуму, і починається зворотній процес. Зараз ми сидимо в цьому мінімумі.

СМИСЛ ЖИТТЯ, СМЕРТЬ І БЕЗСМЕРТЯ ЛЮДИНИ. Тут дві проблеми - сенс життя и проблема смерті/безсмертя. Коли перед людиною виникає питання зрозуміти сенс свого життя. По-перше, коли людина чомусь відходить від буденних справ і усвідомлює свою смертність. Тоді виникає питання, Навіщо я живу? Навіщо ця суєта, якщо все рівно є смерть. По-друге, коли людина жила прагнучи реалізувати певні цілі, жила певними ідеалами і раптом вона розчарувалася в них, вона відкидає старе, а нового ще не має, виникає емоційна спустошеність і це питання. По-третя людина може ставити це питання щодо якогось періоду свого життя. Але завжди питання однакова, нащо жити і чи варто жити. Треба перш за все сказати про наше уявлення про життя. Життя є цінністю само по собі, в філософії воно має назву остаточної, фінальної цінності. Ми з вами чудово знаємо, що нескінченність буденних справ і турбот, гонитва за насолодою, за тимчасовими благами, якщо воно забирає всі сили, то це пригнічує людину, обмежує свободу. Якщо людина всі дії робить з певною метою, то виникає відчуття, що заради цих всіх дій буденних не варто жити. Виникає уявлення про життя. як безцільне і безглузде. Життя перестає мати смисл. Тоді виникає думка, що життя матиме смисл, якщо його присвятити реалізації певної цілі. Ця реалізація і буде давати смисл життя. Таким чином відповіді на смисл життя можуть бути різними:

Гуманістична відповідь - смисл людського життя в самореалізації, в тому щоб проявити всі закладені в тобі позитивні якості і цінності, проявити свою індивідуальність і самобутність. Це неофрейдистська позиція. З точки зору матеріалізму смисл життя людини не існує поза людиною і поза її свідомістю. З цієї точки зору смисл життя кожної людини суб’єктивний. Його немає для людини, доки людина його не встановить. Життя має смисл у собі, а не поза собою. (відкидання релігійного смислу життя). Смисл життя створюється людиною. Треба своєю діяльністю робити життя осмисленим. Індивідуальне життя людини завжди пов’язане з життям усього людства.

Релігійна відповідь - пов’язане з тим, що існує Бог і безсмертна душа. Треба прожити життя (випробування для людини) певним гідним чином, знайти свій індивідуальний шлях до Бога.

Нігілістична (Атеїстична) відповідь - наше життя безглузде і абсурдне. ЩО можна зробити в цьому плані? Або підкоритися цьому абсурду, тоді людина не помічає абсурдності. Або зрозуміти абсурдне життя, протиставити себе абсурду, бунт проти абсурду. Але бунт не означає самогубства. Навколишнє життя абсурдне і маєш кожну мить свого життя наповнювати ігровою і чуттєвою насолодою сам.

Проблема смислу життя набуває нового звучання у зв’язку із смертю. В банальному смислі слова Смерть - це неминучий кінець життя. Всі багатоклітинні живі організми смертні. Лише людина усвідомлює наперед свою смерть, тварини можуть лише відчувати її. Смерть є необхідною умовою життя. Якщо людина живе, то кожну мить вона себе втрачає, і тільки тому вона живе, тобто смерть існує в кожній миті життя, тобто життя обмежене. Наше життя складається з таких митей. Смерть існує тільки для живого. Але смерть це не тільки остаточний кінець, кожний наший вчинок завжди тимчасовий. Смерть певного періоду, смерть певної справи. Смерть знаходяться всередині життя. Якщо людина відчула велике потрясіння, то людина каже "щось в мені вмерло". "Смерть рівняє усіх" (с) Біблія. Якщо людина це усвідомлює, то знов і знов виникає питання, навіщо чогось прагнути? домогатися? якщо врешті решт від мене нічого не залишиться. Лев Толстой в зв’язку з цим питав себе так: чи в моєму житті залишиться щось, що із смертю не знищується. Раціональної відповіді в людини не має. Тому людина кожна шукає інтуїтивної відповіді. Смисл життя ототожнюється з інтуїтивним усвідомленням вищої цілі. Наприклад, заради Бога, свободи, справедливості, дітей і т.д. Смисл життя можна знайти і в безсмерті. Людина як правило вбачає своє безсмертя і каже про безсмертя: якщо можна досягти ясної і безперервної свідомості, весь час продовжується, то немає значення який матеріальний носій її має. Але безсмертя в матеріалістичному смислі може мати декілька аспектів:

- безсмертя роду

- збереження тіла померлого

- злиття частинок тіла з космосом

- значущість результатів діяльності цієї людини. (найважливіше)

- зміна стану свідомості. (злиття душі з Богом)

Закінчуючи це питання треба сказати, щоб мати смисл життя людина повинна бути особою, яка має можливості реально наповнювати своє життя смислом, а не просто словесно формулювати цей смисл. Дуже багато людей мають дійсно смисл життя, але на інтуїтивному рівні і не можуть сформулювати його. В нашому віці нам здається, що смерть - це формальна подія, яка колись буде, але так далеко, що про неї не треба думати і тому робимо помилки, що зараз в мене багато часу і я буду жити граючись, готуючись до справжнього життя. Це помилка, в нас і зараз справжнє життя, не треба його відкладати кудись. Потім ми побачимо, що це наш найкращий період життя.

ПРО СПІЛКУВАННЯ І РОЗУМІННЯ ЛЮДЕЙ. Ми з вами народжуємося живемо і розвиваємося в суспільстві, тільки в спілкуванні з іншими людьми. Інакше неможливо. Причому філософську антропологію цікавить не спілкування між групами людей, а цікавить питання міжособистого спілкування. Я і інший, Я і інші. В центрі цього спілкування стоїть проблема розуміння, не існує спілкування без розуміння. А яке може бути розуміння, якщо свідомість іншої людини тобі не доступна. Безпосередньо ти не можеш сказати про що людина думає в той час, як твоя свідомість дана тобі безпосередньо. Ми можемо тільки виявляти чужу свідомість через мову, жести, поведінку. Але все рівно як зрозуміти людину, можливо вона каже одне, а всередині зовсім інше. Ми можемо іншого сприймати по аналогії з собою (такий самий як я). Іншого ми можемо зрозуміти через діалог, але сам діалог як спілкування людей розуміється в двох смислах. Справжній діалог - розуміння один одного без слів, дуже рідка річ. (позиція Мартина Лютера). Друге розуміння, діалог - мовна взаємодія. Люди розкриваються через мову. Дуже важливою умовою є постійність спілкування, воно дає можливість зрозуміти людину в часі, в розвитку. Самий такий діалог аналізував Михайло Бахтій. Крім того треба сказати, що одним з дуже важливих аспектів "Я і інші" є оцінка спілкування, це позитив або негатив, добро або зло. Звичайно відповіді різні. Феєрбах казав, що комунікація людини це добро, любов - найвищий вид комунікації (статева). Сартр каже, що люди прагнуть взяти гору один над одним, спілкування це зло. Одна людина може завжди переступити через іншу людину. Відомий афоризм "Пекло - це інші" (с) Сартр.

ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ЛЮДИНИ І КОСМОСУ. Космос - це поняття, введена Піфагором, що означало поняття протилежне хаосу. Але це поняття змінювалося. Космос - це творець всього існуючого, Космос - всесвіт. Зараз космос - це освоєна людиною частина всесвіту. Співвідношення людини і космосу також розглядалося по різному в історії філософії. Геоцентризм (в центрі Земля) і антропоцентризм (на Землі в центрі людина). До 17-го століття, коли відбувся перехід до космоцентризму. Але людина ніколи не бажає в чомусь змиритись з своєю другорядністю. І дійсно, є так званий антропний принцип, який каже, що всесвіт і людина одного порядку системи. З точки зору антропного принципу всесвіт - начебто створений під людину, всесвіт створений для того, щоб людина могла виникнути в ньому, засвоїти. Наукові теорії самоорганізації складних систем - Синергетика. (Пригожин "порядок из хаоса"). Людина - необхідний чинник для діяльності всесвіту, таким чином впорядковуючи всесвіт. Але якщо виходити з цього антропного принципу, то людина повинна вести себе відповідним чином, зробити все щоб зберегти космос, жити за певними правилами. Це називається "космічна етика", бо ми єдині з космосом. Людина - це мікрокосм, і на відзнаку від інших істот ми відрізняємось тим, що можемо вибирати варіанти поведінки. Існує концепція етногенезу, тобто концепція виникнення народу. Ступінь активності людини і народу він називав пассіонарністю. Ця ступінь активності він називав космічний фактор, здатність акумулювати космічну енергію. Приклад - побудова комунізму (мета ілюзорна, але була). В останні роки поширилась точка зору така, що нам повинні допомогти позаземні цивілізації. Поряд з нами існують ще дві цивілізації, розумніші за нас.

Нова лекція

План

1. Поняття особи. Характерні ознаки особи.

2. Особливості і закони соціального розвитку. Основний зміст концепції інформаційного суспільства.

Бажано сьогодні розглянути перше питання.

Як завжди, я вам ще раз кажу. Будь-яке питання треба починати відповідь з характеристики понять, якими формулюється відповідь. Оскільки інакше виникає двозначність. Поняття особа (персона) - маска актора в театрі, соціальна роль людини. Є фраза "втратити обличчя" - це означає втрату свого місця, свого статусу в суспільстві, втрата престижу. В філософському плані особа - це динамічна, відносно стійка цілісна система інтелектуальних, морально-вольових і соціально-культурних якостей людини, які проявлені в індивідуальних особливостях її свідомості і діяльності. Дуже простий зміст. Тобто кожна людина має певні культурні якості, але у кожної людини вони проявляються індивідуально. Будь-яка нормальна доросла людина - це особа, бо вона є соціальною істотою, здатною до самостійної діяльності.

Ознаки особи, як соціальної істоти:

1. Особа - це завжди єдине ціле. Це безумовно людина з певними якостями, властивостями. Ці якості можуть навіть бути суперечливими, але являють собою єдине ціле

2. Особа більш менш пластична. І в різних ситуаціях може проявляти себе по різному.

3. Особа - соціально історична. Людина - частина суспільства, а це суспільство знаходиться на певному етапі історичного розвитку. Процес засвоєння людиною соціального досвіду, певних якостей цього суспільства називається соціалізацією особи. Це засвоєння мови (ми по різному користуємося мовою). Оволодіння формами спілкування з іншими людьми (я буду относиться к другим людям по настроению, а они пусть ко мне хорошо, децкий максимализм). Способи використання різних моментів. З усього соціального досвіду окрема людина засвоює лише певну частину.

Необхідно розрізняти поняття особа, індивід, індивідуальність.

Індивід - це своєрідний соціальний атом, окрема людина, яка відрізняється від інших. Індивідуальність - це унікальність. Особа крім індивідуальних рис завжди має риси, спільні з іншими людьми. Особа - це єдність індивідуального і спільного. Мартін Лютер: Особа - усвідомлює свою наявність, тобто особа каже Я є, Я існую. А індивідуальність виражається формою Я така, з такими рисами. Для кожної людини стрижень її особи виражається поняттям "я". "я" - це те, чим людина є для самої себе. "Я" сприймається людиною через самосвідомість. Формування самосвідомості починається в ранньому дитинстві з самовідчуття і самоідентифікації. В нашому віці окремі самохарактеристики людини поступово утворюють цілісну систему про своє "я". Це називається "Я концепція" - це цілісна система уявлень про себе. Протягом життя вона залишається більш менш сталою. В ній поєднується декілька образів "я". Перш за все людина поділяє своє я на зовнішнє "я" і внутрішнє "я". Зовнішнє "я" - це моє уявлення про те, як я виглядає, яке я враження викликаю у інших. Ось тут зовнішнє "я" поділяється на два зовнішні образи:

1. Зображаєме "я" - це образ мого я, яке я малюю для оточуючих.

2. Сприймаюче "я" - це як мене в дійсності сприймають інші.

Внутрішнє "я" - це моє уявлення про себе насправді, яким я є для себе. Внутрішнє "я" поділяється на три образи:

1. Реальне "я" - який я зараз?

2. Потенційне "я" - яким я прагну стати і стану?

3. Ідеальне "я" - на який ідеал я рівняюсь?

Але все про що ми казали - це образи "я", а не саме "я". Як правило саме слово "я" ми використовуємо в трьох аспектах:

1. Тілесне, або фізичне "я". Тобто "я", як цілісний організм, як носій своїх властивостей

2. Соціальне "я". "я" - член суспільства. Тому "я", як соціальне завжди співвідноситься з "ми", "вони".

3. Духовне "я". "я", як духовне начало, як внутрішнє ядро моєї особи.

В літературі часто використовують поняття соціальний тип особи. Роблять різні класифікації, за якими можна людей віднести до різних груп. Найбільш популярна класифікація:

1. Діячі. Люди для яких головне активна дія, зміна світу і себе (інженери, ремісники).

2. Мислителі. Зброя - слово, вони дивляться і розмірковують. (Будда, Христос, Піфагор, Платон, Конфуцій).

3. Люди почуттів і емоцій. Представники літератури і мистецтва.

4. Люди милосердя. Для таких людей головне віра, любов, співчуття іншим людям.

Тут дуже важливий момент. Вибір особистого шляху і поле діяльності кожної людини - це прояв свободи людини. Дуже важлива ознака особи - це свобода. Особа - це людина, яка має можливість свободного вибору. Особа немислима без свободи. Вона проявляє себе через свободний вибір. Треба дати явлення про свободу)). Свобода - це усвідомлений вибір людини варіанта певної поведінки. Інше означення. Свобода - це здатність людини змінювати реальну ситуацію, досягаючи нової ситуації. Особа завжди проявляє себе в певних вчинках, за які вона відповідає. Не треба ототожнювати поняття свободи з поняттям сваволі. Абсолютна сваволя насправді є великої несвободою. В умовах, коли людина вважає себе вільною і проявляє сваволю означає, що вона залежна від своїх пристрастей, бажань, які контролюють людину. Це рабство а не свобода. Все залежить від миттєвого настрою, ситуації. Кажучи про свободу особи треба розуміти, що свобода залежить не тільки від зовнішніх обставин, але є ще один більш значний аспект, але і від внутрішньої скерованості цієї людини до певних цінностей, бажано позитивних цінностей (істина, добро, краса, справедливість). Як правило в реальній ситуації людина може йти проти обставин. Людина завжди бачить свободу в самостійності, тобто прагне виходити в своїх діях з власного бажання, але ми живемо в суспільстві і залежимо від нього. Як же відстоювати свободу?:

1. Боротися за свободу.

2. Тікати від світу.

3. Те, що ми робимо: пристосовуватись до світу.

Дуже важливий для нас аспект. Якщо ми робимо вільний вибір, обираємо певний варіант поведінки, то обов’язково в зв’язку з цим виникає проблема відповідальності за свої дії. І тоді треба з’ясувати. Що таке відповідальність. Відповідальність завжди пов’язана з розумінням меж своєї свободи і діяльності, меж втручання в природу і в космос. Ці межі і виражають відповідальність людини. Є дві крайнощі в розумінні меж свободи: 

1. Волюнтаризм (воля - це принцип життя людини, що бажаю, те і роблю, виражаючи свою волю, не враховуючи закони природи і суспільства). Люди які так роблять видають це за вищу свободу.

2. Фаталізм - протилежна точка зору. З самого початку все в житті запрограмовано і наперед відомо. Думки людини запрограмовані, це пояснюють волею Бога, детермінізмом. У людини немає альтернатив. Ось тут людство підходить до висновку, коли ми кажемо про відповідальність, то в своїй діяльності людство має себе самообмежувати. Багато що залежить від ціннісних орієнтацій людини - це політичні світоглядні моральні переконання людини, її постійні прихильності і принципи поведінки. Сукупність ціннісних орієнтацій означає зрілу людину, сталу, і ця сталість забезпечує особу. Тобто ціннісні орієнтації забезпечують спадковість поведінки людини. Ми можемо сказати, що в певній ситуації ось така найбільш імовірна поведінка людини. Ціннісні орієнтації - регулятори поведінки людини. Тому в молоді перш за все треба виховати певні ціннісні орієнтації. Але виділяють два основних види орієнтації:

1. Утилітарні - прагнення засвоїти з усієї людської культури тільки те, що корисно для виконання якихось практичних, професійний, службових, побутових справ.

2. Неутилітарні - вищі культурні цінності, добро, краса, справедливість, свобода. Самі по собі вони не дають ніякої практичної користі. Вони не дають практичної користі.

Культурна людина ніколи не обмежує себе тільки утилітарними орієнтаціями. Якщо людина орієнтується тільки на утилітарні орієнтації, то вона стає придатком виробництва, утотожнює себе з виробничою функцією. Духовність визначає орієнтацію людини на неутилітарні цінності. Духовність означає міру внутрішньої орієнтації людини на духовні цінності.

Дуже важливий момент. Нажаль більшість з нас обирає утилітарні цінності.

Кризис особи в сучасному світі пов’язаний з тим, що зараз треба переглядати старі і створювати нові ціннісні орієнтації, тобто зараз особі треба рахуватися з реаліями, які виникають зараз. Реалії:

1. Можливість симбіозу органів людини з технічними пристроями.

2. Нові горизонти в засвоєнні підсвідомості.

3. Успіхи і небезпека генної інженерії. (прагнення покращити людську породу)

4. Крім того глобальні проблеми: Ядерна, екологічна криза

5. Протиріччя між різними регіонами планети

6. Поступовий перехід від індустріального до інформаційного суспільства.

В цих умовах ми зараз живемо. (З точки зору Китайців найбільш несприятливий час, час змін). Треба усіма силами зберігати самобутність, внутрішній світ. А з іншого боку постійно нарощувати свій особистий потенціал, щось нове. Без цього людство не зуміє вижити.

Суспільство, суспільний розвиток


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58870. Літературна дискусія 1925-1928 років 225.41 KB
  Назвіть найвідоміші літературні угруповання тих років. На попередньому уроці ми ознайомились із літературним розмаїттям тих років що зараз називаємо відродженням дивувалися кількості літературно-художніх організацій яким до 1925 року вдавалося мирно співіснували.
58871. Жіночі образи в романі Л.М.Толстого «Війна і мир». Кохання – одне з найбільш загадкових проявів людської душі 111 KB
  Толстой розуміє істинну любов і красу зовнішню і внутрішню; яке місце за Толстим повинна займати жінка в суспільстві в сімї; розвиваюча: розвивати логічне мислення творчу уяву вміння порівнювати і робити висновки; також розвивати критичне мислення учнів у просторі ...
58872. Антуан де Сент-Екзюпері. «Маленький принц» 34.5 KB
  Мета: познайомити учнів із життям і творчістю А. де Сент-Екзюпері; допомогти засвоїти поняття філософська казкапритча зрозуміти ідейнохудожній та філософський зміст твору Маленький принц його гуманістичну спрямованість...
58873. Множення величини довжини на одноцифрове число. Розв’язування задач 59.5 KB
  Назвати розрядні доданки кожного числа; Назвати найбільше число; Назвати найменше число; Назвати числа в порядку зростання; Назвати числа в порядку спадання. Із завданням ми справилися білети придбали вирушаємо в мандрівку.
58875. Таблиця ділення на 9 52.5 KB
  Ілюстрації зимуючих птахів; картки для усного рахунку; памятки про збереження і охорону природи; диференційовані завдання. Горобчик нам приніс завдання: перевірити домашнє завдання. ІІ Перевірка домашнього завдання.
58876. Повышение эффективности внешнеторговой деятельности ОАО «Брестский завод бытовой химии» 1.09 MB
  Цель работы заключается в исследовании современного состояния и перспектив развития внешней торговли Республики Беларусь, регулирования внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования в республике, то есть внешнего окружения, в котором предприятию приходится функционировать
58877. Задачі на знаходження суми і остачі. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Розпізнавання геометричних фігур 66 KB
  Мета уроку: вчити складати і розв’язувати задачі на знаходження суми і остачі, формувати обчислювальні навички додавання і віднімання чисел, вправляти в засвоєнні табличних випадків додавання і віднімання чисел...