22998

Критерій класифікації голосних фонем

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Однак описати голосні звуки за тембром дуже складну; через що найпоширенішою класифікацією голосних є артикуляційна тобто за ступенем просування язика вперед або назад і ступенем його підняття при їх творенні. За цими ознаками голосні поділяються на голосні переднього середнього та заднього рядів і низького середнього та високого піднесення. Більшість голосних це голосні переднього і заднього рядів. За положенням губ під час артикуляції звуків розрізняють лабіалізовані і нелабіалізовані голосні.

Украинкский

2013-08-04

31 KB

0 чел.

34.  Критерій класифікації голосних фонем

Відмінності між окремими голосними звуками полягають в особливостях типового для кожного з них тембру. Однак описати голосні звуки за тембром дуже складну; через що найпоширенішою класифікацією голосних є артикуляційна, тобто за ступенем просування язика вперед або назад і ступенем його підняття при їх творенні. За цими ознаками голосні поділяються на голосні переднього, середнього та заднього рядів і низького, середнього та високого піднесення.

Більшість голосних — це голосні переднього і заднього рядів. Голосних середнього ряду мало.

За положенням губ під час артикуляції звуків розрізняють лабіалізовані і нелабіалізовані голосні. Лабіалізовані вимовляються з участю витягнених і заокруглених губ. До них належать [о], [у]. За положенням м'якого піднебіння при артикуляції голосні поділяються на ротові й носові. При творенні ротових м'яке піднебіння підняте і закриває прохід повітря в ніс, а при творенні носових м'яке піднебіння опущене і повітря проходить у ніс.

Залежно від ступеня розкриття рота розрізняють відкриті та закриті голосні. При вимовлянні закритих м'язи більш напружені, ніж при артикуляції відкритих. Так, наприклад, у французькій мові є відкритий [е] і закритий [е] (pre [pre] "лука.", pret [pre] "готовий"), а в німецькій — відкритий [о] і закритий [о] (Sohn [zo:n] "син", Stock [Jtok] "палка").

За тривалістю звучання розрізняють довгі й короткі голосні. Були вони в латинській мові (os "кість" — ö~s "рот", populus "народ" — pöpulus "тополя", malus "поганий" — malus "яблуня"). Є довгі голосні в англійській (ship [Jip] "судно" — sheep [/і:р] "вівця", rich [ritf] "багатий" — reach [ri:tj] "досягати", cut [kAt] "різати" — cart [ka:t] "віз") та німецькій (statt "замість" — Staat "держава", Bett "ліжко" — Beet "клумба") мовах. В естонській мові розрізняють короткі, довгі і наддовгі голосні (sada "сто" — saada "прийшли" — saaada "отримати").

Система голосних називається вокалізмом.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70911. Конкуренция в системе бизнеса 30 KB
  Внутриотраслевая это конкуренция между товаропроизводителями одной отрасли когда предприятие с более высокой производительностью труда получает дополнительную прибыль а технически и организационно отставшие предприятия теряют часть индивидуальной стоимости товаров и разоряются.