23011

Основні проблеми загального мовознавства

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Основні проблеми загального мовова Мовознавство або лінгвістика наука про природну людську мову загалом і про всі мови світу як її індивідуальних представників. Загальне мовознавство вивчає загальні особливості мови як людського засобу спілкування а також структуру й закономірності функціонування всіх мов світу. До них належать суть мови її природа походження закони розвитку звязок із мисленням культурою. Цей курс охоплює такі основні проблеми: природу і сутність мови в науці немає єдиного розуміння цієї проблеми різні напрями...

Украинкский

2013-08-04

30.5 KB

23 чел.

6. Основні проблеми загального мово-ва

Мовознавство, або лінгвістика, — наука про природну людську мову загалом і про всі мови світу як її індивідуальних представників.

Загальне мовознавство вивчає загальні особливості мови як людського засобу спілкування, а також структуру й закономірності функціонування всіх мов світу. До них належать суть мови, її природа, походження, закони розвитку, зв’язок із мисленням, культурою. Воно вивчає також структуру й закономірності функціонування всіх мов світу.

Цей курс охоплює такі основні проблеми: природу і сутність мови (в науці немає єдиного розуміння цієї проблеми, різні напрями та школи по-різному її трактують); структуру мови (мова — складне явище; чітке визначення структури мови, вироблення строгої системи наукових понять — одне із важливих завдань загального мовознавства);систему мови (зв’язки та відношення між елементами будови); походження мови та закономірності розвитку мов (виникнення людської мови, мовні зміни й фактори, які спричинюють їх тощо); виникнення й розвиток письма (зв’язок між письмом та усною мовою, виникнення алфавітів, графіка, орфографія); класифікацію мов світу за походженням і за будовою, типологія мов (їх  сім’ї, близькість, контрастність, групи та сім’ї мов); шляхи й методи вивчення мовного матеріалу; зв'язок мовознавства з іншими науками (філософія, історія, логіка, психологія, математика, кібернетика, семіотика); прикладні проблеми (проблеми, які дозволяють використовувати знання мови для вирішення практичних проблем (переклад, навчання)