23092

Рівняння максвела як узагальнення експериментальних фактів

Доклад

Физика

Рівняння максвела як узагальнення експериментальних фактів. Рівняння Максвела сформульовані на основі узагальнення емпіричних законів електричних та магнітних явищ. Ці рівняння зв’язують величини що характеризують електромагнітне поле з його джерелами та з розподілами в просторі електричних зарядів та струмів. Перше рівняння максвела є узагальненням емпіричного закону БіоСавара.

Украинкский

2013-08-04

70.5 KB

1 чел.

17. Рівняння максвела, як узагальнення експериментальних фактів.

Рівняння Максвела сформульовані на основі узагальнення емпіричних законів електричних та магнітних явищ. Ці рівняння зв’язують величини,  що характеризують електромагнітне поле, з його джерелами, та з розподілами в просторі електричних зарядів та струмів. У вакуумі електромагнітне поле характеризується напруженістю електричного поля (означення – векторна величина, що є основною, кількісною характеристикою, електричного поля, визначається відношенням сили, що діє зі сторони поля на заряд, де величини цього заряду) та індукцією ( означення  – векторна величина, що є середнім значенням, сумарної напруженості мікроскопічних магнітних полів, створена окремими зарядженими частинками або ).

Перше рівняння максвела є узагальненням емпіричного закону Біо-Савара. Але, крім звичайного електричного струму, Максвелом був введений струм зміщення, який пропорційний зміні електричного поля з часом і відображає явище магніто електричної індукції.   Закон Біо-Савара:

Перше рівняння Максвела:    

або в диференційній формі: , де   - густина струму.

Друге рівняння Максвела є математичним формулюванням закону електромагнітної індукції Фарадея.

;       ;          і зв’язок

Третє рівняння Максвела виражає дослідні данні про відсутність магнітних зарядів.

;     

 Четверте рівняння Максвела ще називають теоремою , Гауса воно є узагальненням закону Кулона.

закон Кулона         

Четверте рівняння Максвела

           і зв’язок     

 - густина зарядів; і в загальному випадку

    

              


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64490. Закономірності процесів оптимального повітряного охолодження плавильних реакторів скляного виробництва 1.22 MB
  Найбільш розповсюдженим способом охолодження стін варильного басейну є обдув повітрям. За рахунок охолодження реактор може проробити тривалий час навіть при невеликій залишковій товщині стінового огородження...
64491. ОЦІНКА НЕОДНОРІДНОСТІ УЩІЛЬНЕНИХ ҐРУНТІВ ШТУЧНИХ ОСНОВ 640 KB
  За цих умов геотехніка рекомендує влаштування штучних масивів з кращими будівельними властивостями ніж у природних ґрунтів. Певною проблемою при нормуванні властивостей ущільненого масиву також є невідповідність оптимальних параметрів ущільнення...
64492. БЕТОНИ НА ОСНОВІ КОМПОЗИЦІЙНИХ ЦЕМЕНТІВ, АКТИВОВАНИХ У ВИСОКОВОЛЬТНОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ 292.5 KB
  Важливим напрямком у вирішенні цих проблем є розробка композиційних цементів в тому числі багатокомпонентних що містять різні мінеральні добавки природного та техногенного походження.
64493. Одержання цирконійвмісних сполук з циркону Малишевського родовища 139 KB
  Україна є власником єдиного в Європі родовища високоякісної цирконієвмісної сировини – циркону силікат цирконію. Промислові потужності базового підприємства з видобутку та переробки циркону Малишевського родовища Вільногірського гірничо-металургійного...
64494. ТРИВОЖНІСТЬ ЯК ЧИННИК ДЕЗАДАПТАЦІЇ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ-ПОЧАТКІВЦІВ 472 KB
  Важливим у цьому контексті є врегулювання тривожності яка може негативно впливати на успішність оволодіння професією на результативність і якість професійної діяльності зокрема психологапрактика що як представник допомагаючих професій мусить бути для клієнта еталоном психологічного здоров’я.
64495. ВИСОКОВОЛЬТНІ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНІ СВЕРДЛОВИННІ КОМПЛЕКСИ З ПІДВИЩЕНИМИ ПИТОМИМИ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ 1.49 MB
  Було показано що ефективність комплексів визначається сукупністю характеристик електророзрядних імпульсів і пристроїв перетворення параметрів електричної енергії. В зв‘язку з погіршенням умов спуску занурювальної установки електророзрядних комплексів в зону обробки виникла необхідність зменшення її довжини.
64496. Современная речевая ситуация 16.66 KB
  Резко расширился состав участников массовой и коллективной коммуникации: новые слои населения приобщаются роли ораторов к роли пишущих в газеты и журналы. Меняются важные параметры протекания устных форм массовой коммуникации: создается возможность непосредственного...
64497. Сравнительный анализ трехмерных методик в человеко-компьютерных интерфейсах 1.18 MB
  Разработка программного обеспечения, моделирующего психологический тест в рамках среды виртуальной реальности. В разработке используются среда Visual Studio 2003 и библиотека OpenGL
64498. Инновация. Функции инноваций 15.67 KB
  Шумпетер: Инновация это новая научно-организационная комбинация производственных факторов мотивированная предпринимательским духом. Твис: Инновация это процесс в котором изобретение или идея получает экономическое содержание.