23099

Явище обертання площини поляризації падаючого світла в речовинах

Доклад

Физика

Явище обертання площини поляризації падаючого світла в речовинах. Якщо лінійно поляризоване світло проходить через плоскопаралельний шар речовини то в деяких випадках площина поляризації світла виявляється повернутою відносно свого вихідного положення. Це явище називається обертанням площини поляризації або оптичною активністю. Кут поворота площини поляризації залежить від довжини хвилі.

Украинкский

2013-08-04

96 KB

0 чел.

32. Явище обертання площини поляризації падаючого світла в речовинах.

Якщо лінійно поляризоване світло проходить через плоскопаралельний шар речовини, то в деяких випадках площина поляризації світла виявляється повернутою відносно свого вихідного положення. Це явище називається обертанням площини поляризації або оптичною активністю. Кут поворота площини поляризації залежить від довжини хвилі. Явище обертанням площини поляризації вказує на певну дисиметрію, властиву оптично активним середовищам. Вона виражається в тому, що в таких середовищах напрямки обертання по і проти часової стрілки фізично не еквівалентні.

Біо встановив на досліді, що кут поворота  площини поляризації пропорційний товщині  оптично активної речовини. - обертання на одиницю довжини. Воно залежить від довжини хвилі, природи речовини і температури.

В області прозорості  і малого поглинання гарно узгоджується з дослідами формула Друде

-сталі, - довжини хвиль, що відповідають власним частотам речовини, що розглядається.

Оптичну активність рідин прийнято характеризувати питомим обертанням . У випадку хімічно чистих рідин  У випадку розчинів мова йде про розчин активної речовин в неактивному розчиннику. В цьому вип. -густина активної речовини, тобто маса його в одиниці обєму розчинника.

Залежність обертання площини поляризації від концентрації активної речовини використовується в сахарометрії для визначення складу цукру в розчині.

Згідно з Френелем обертання площини поляризації є прояв так званого кругового подвійного променезаломлення.

Припустимо, що плоска хвиля з площиною поляризації, що обертається, розповсюджується в додатному напрямку осі .

-амплітуда коливань.

-кут між напрямком вектора  і віссю

Можна покласти , -введений раніше коеф. що визначає обертання плошини поляризації.

Коли >0, при розповсюдженні хвилі кут  зменшується, тобто обертання відбувається за часовою стрілкою(вправо).Коли <0 – вліво.

,

,

,  - позначення

Таким чином, кінематично хвилю з площиною поляризації, що обертається, можна розглядати як накладання двох хвиль, поляризованих по кругу: правому і лівому.

Швидкості цих хвиль ,

А показники заломлення , ,  

Площина поляризації обертається в той бік, що й електричний вектор поляризованої по кругу хвилі з меншим показником заломлення, тобто з більшою фазовою швидкістю


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54254. Функціональна залежність в системі прикладних задач шкільного курсу математики 631.08 KB
  Стаття містить приклад класифікації прикладних задач та аналіз способу їх розв’язання, узагальнений алгоритм розв’язування задач прикладного характеру. Основне її завдання спонукати використання прикладних задач при вивченні функціональної лінії шкільного курсу математики.
54255. Письмове додавання трицифрових чисел із переходом через розряд 716 KB
  Ознайомити учнів із прийомом письмового додавання трицифрових чисел з переходом через розряд; формувати навички письмового додавання і віднімання трицифрових чисел; виховувати почуття взаємодопомоги, вміння працювати в команді, аргументовано відстоюючи власну думку; розвивати охайність при виконанні робіт.
54256. Відсоткові розрахунки, Один день праці на підприємстві 102.5 KB
  Мета уроку: Формування в учнів вмінь самостійно визначати тип задачі на відсотки та навичок обчислень відсотка від числа, числа за його відсотком та відсоткового відношення двох чисел; розкрити практичну необхідність вивчення теми «Відсотки» в шкільному курсі; розвивати інтерес до математики, прагнення до самовдосконалення; виховувати почуття колективізму та відповідальності перед колективом.
54257. Умножение и деление рациональных чисел 174.5 KB
  Цель: развивать социальную компетентность используя самооценку и взаимооценку; развивать компетентность самообразования стимулируя познавательный интерес; развивать коммуникативную компетентность организовывая работу в парах; обобщить знания учащихся об умножении и делении рациональных чисел; экономическое воспитание. Тема урока Умножение и деление рациональных чисел. Как будет называться наше АО вы узнаете по своим ответам на мои вопросы составив слово Теория первична Учитель ...
54258. Закрепление сложения и вычитания трехзначных чисел 333 KB
  Ребята сегодня у нас необычный урок математики к нам пришли гости. Какие вы второклассники Ждут вас сегодня затеи и задачи Игры шутки всё для вас Пожелаю вам удачи За работу в добрый час Ребята за ваши правильные и полные ответы я вам буду раздавать наклейки. Ребята наши гости решили поиграть с вами в прятки спрятались от вас.
54259. Переместительное свойство сложения 22.5 KB
  Материалы необходимые для урока: изображение дерева изображения листьев Ход урока: Давайте посчитаем сколько же листьев на нашем дереве Сколько листьев справа от дерева 4 Сколько листьев слева от дерева 3 Где листьев больше а где меньше 3.
54260. Видатні українські математики. Застосування різних способів розкладання многочленів на множники 619.5 KB
  1 учень: Остроградський Михайло Васильович народився у вересні 1801 року на Полтавщині. 2 учень: Походив з родини збіднілих дворян які мали глибоке козацьке коріння. 3 учень: У 8 років його віддали до гімназії у Полтаві але хлопчик жвавої та веселої вдачі звикший до роздольного життя у рідному селі особливою старанністю не відзначався. Учень: Блискуче закінчивши університет Михайло рік живе у батька а потім вирішивши присвятити себе математиці знову повертається до Харкова для вдосконалення своїх знань.
54261. Творчий підхід до вивчення математики 155.5 KB
  Школа покликана якомога раніше виявити якості творчої особистості в учнів і розвивати їх у всіх школярів зважаючи звичайно на те що діти народжуються з різними задатками творчості. Водночас більшою мірою потрібно дбати про розвиток творчої особистості у здібних та обдарованих учнів. Можна розглянути інтелектуальноеврестичні здібності особистості які включають: Здібності генерувати ідеї висувати гіпотези що характеризує інтелектуальноеврестичні властивості особистості в...
54262. Активізація пізнавальної діяльності на уроках математики 168 KB
  Знайти середню лінію. Знайти основи трапеції. Знайти основи. Знайти меншу основу трапеції якщо її периметр 54см.