23131

Фазові перетворення першого і другого роду

Доклад

Физика

Фазові перетворення першого і другого роду. Перетворення при яких відбуваються стрибки перших похідних від хімічного потенціалу називаються фазовими переходами першого роду. При фазових переходах першого роду виділяється або поглинається тепло: прихована теплота. рівняння Клапейрона Клаузіуса для фазових переходів першого роду.

Украинкский

2013-08-04

55 KB

4 чел.

15. Фазові перетворення першого і другого роду.

Фаза – це макроскопічно гомогенна частина матерії, відділена від решти частин системи так,  що вона може бути виділеною з системи механічним шляхом.

Фазове перетворення – зміна стану системи, тобто зміна числа або природи фаз в системі як результат зміни зовнішніх параметрів: температури, тиску, поява електро-магнітного поля тощо.

Перетворення, при яких відбуваються стрибки перших похідних від хімічного потенціалу, називаються фазовими переходами першого роду.

Розглянемо дві фази:  - для першої фази;  - для другої фази. ; ; =>  =>. При фазових переходах першого роду виділяється (або поглинається) тепло:  - прихована теплота.  - рівняння Клапейрона –Клаузіуса для фазових переходів першого роду.

При фазових переходах першого роду змінюється питомий обєм, густина. Прикладами фазових переходів першого роду є кипіння, кристалізація, плавлення.

 Фазові перетворення другого роду не супроводжуються виділенням чи поглинанням тепла. При такому переході перші похідні є неперервними, а розрив мають похідні другого порядку.

Ентропія не змінюється: ; ; ; ; ;   - ізобаричний коефіцієнт теплового розширення.  . З умови рівності ентропії отримуємо:   . Об’єм залишається сталим:   =>   - рівняння Еренфеста для фазових переходів другого роду.

Звідси випливає , що фазовий перехід другого роду супроводжується стрибком наступних величин :

  1.  питомої теплоємності;
  2.  коефіцієнту теплового розширення
  3.  коефіцієнту ізотермічної стисливості.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

1335. Аппараты мокрой очистки газов 777.58 KB
  Способы отделения твердых и жидких частиц. Основные преимущества аппаратов МОГ. Физические основы мокрой очистки газов. Каталитическая очистка газов. Основные параметры, характеризующие работу вентиляторов.
1336. Международный маркетинг 1.22 MB
  Сущность международного маркетинга. Сущность и особенности международного маркетинга. Предпосылки возникновения международного маркетинга. Маркетинговые исследования международных рынков. Формы и методы выхода на международный рынок.
1337. Математический аппарат для инвестора 1.41 MB
  Методика статистического анализа прогнозирования, дескрептивная статистика, анализ временных рядов, оценка автокорреляционных свойств, адаптивные методы прогнозирования.
1338. Экономико-правовые основы рынка ПО 1.61 MB
  Программы, программные средства и информационные технологии как продукты на рынке информационных услуг. Продвижение на рынок: формирование стоимости и ценовая политика, формы продажи, реклама, презентации, скидки, сопровождение. Политика и опыт ведущих производителей в области информационных технологий. Программы и информационные технологии как формы интеллектуальной собственности.
1339. Методические указания к выполнению расчетов на производстве 230 KB
  Методические указания по выполнению расчетов показателей эффективности использования основных. Методические указания по выполнению расчетов затрат на производство. Методические указания по выполнению расчетов прибыли и рентабельности.
1340. Анализ следящей системы автоматического регулирования на постоянном токе 271 KB
  Проверка устойчивости системы. Определение области устойчивости по коэффициенту усиления разомкнутой системы. Точность системы в установившемся режиме. Зависимость точности системы от коэффициента передачи. Построение переходных процессов и определение показателей качества.
1341. Экономический анализ фирмы Престиж 436.5 KB
  Отклонение в стоимости материалов. Предполагаемый пробег автомобиля. Повышающий коэффициент для расчета амортизации. Предполагаемое количество продукции, выпущенной с использованной технологии раздвижения дверей. Пособие по временной нетрудоспособности.
1342. Разработка корпоративной мультисервисной сети передачи данных филиала компании ООО Скартел 521.5 KB
  Обоснование необходимости создания мультисервисной корпоративной сети. Проектирование мультисервисной корпоративной сети. Расчет характеристик пропускной способности мультисервисных пакетных сетей при реализации метода инжиниринга трафика. Обоснование выбора оборудования на основе метода расстановки приоритетов. Расчет срока окупаемости проекта.
1343. Дослідження страхів у дітей старшого дошкільного віку 441.5 KB
  Емпіричне вивчення проблеми страху у дітей дошкільного віку. Загальнi уявлення про природу страху. Огляд використаних діагностичних методик при вивченні страху у дітей старшого дошкільного віку. Психолого-педагогічні рекомендації щодо позбавлення дитини від почуття страху.