23184

Поняття природи

Доклад

Логика и философия

природаангл. В побуті слово природа часто вживається у значенні природне середовище в якому живе людина все що нас оточує за винятком створеного людиною. 4 Друга природа створені людиною матеріальні умови її існування. У широкому розумінні природа органічний і неорганічний матеріальний світ Всесвіт у всій сукупності і зв'язках його форм що є об'єктом людської діяльності і пізнання основний об'єкт вивчення науки включно з тим що створене діяльністю людини.

Украинкский

2013-08-04

115 KB

0 чел.

33. Поняття природи 

Приро́да (термін є частковою калькою латинського словаnatūra від лат.nat (рос. 

природа,англ.nature,нім. Natur f) —родити,породжу вати)має кілька значень. 

1) У широкому розумінні органічний і неорганічний матеріальний світ,Всесвіт,

у всій сукупності і зв'язках його форм, що є об'єктом людської діяльності і пізнання, 

основний об'єкт вивчення науки. Все те, що не створене діяльністю людини. 

2) Сукупність природних умов існування людського співтовариства. В побуті слово 

«природа» часто вживається у значенні природне середовище, в якому живе людина (все,

що нас оточує, за винятком створеного людиною). 

3) Сукупність основних якостей, властивостей чого-небудь,сутність (напр.,

процесів, явищ тощо). 

4) «Друга природа» — створені людиною матеріальні умови її існування.

  •  У широкому розумінні природа — органічний і неорганічний матеріальний світВсесвіт, у всій сукупності і зв'язках його форм, що є об'єктом людської діяльності і пізнання, основний об'єкт вивчення науки, включно з тим, що створене діяльністю людини. Саме в такому, найширшому розумінні природа вивчається природознавством - сукупністю наук про світ, що ставлять перед собою мету відкриття законів природи. Природу в цьому розумінні прихильники пантеїзмуототожнюють із Богом.
  •  У вужчому розуміння природа — те, що не створене людською діяльністю. В цьому розумінні природне простиставляється штучному, як наприклад природний інтелект протиставляється штучному інтелекту, або природнийшовк, штучному шовку.
  •  Природа в розумінні буденної мови — сукупність природних умов існування людства, тобто земне оточення, в якому живе людина за винятком створеного нею: лісиполягори й степифлора й фауна. Саме в такому розумінні словоприрода входить у словосполучення дика природанезаймана природапервісна природа.
  •  В сцецифічному розумінні слова природа вживається для позначнні сукупності основних якостейвластивостей чого-небудь, сутність, наприклад, як у словосполученнях природа процесу, природа явища тощо.
  •  Термін «друга природа» означає створені людиною матеріальні умови її існування.
  •  Виходячи з ідеї природної цілісності світу, український вчений О.М.Костенко запропонував наступне визначення поняття "природа".

Природа це сутність, яка породжує усе суще і дає йому закони.

З цього він приходить до висновку, що існують три «природи» (так звана «теорія трьох природ»): 1) фізична природа; 2) біологічна природа; 3) соціальна природа. Усі вони знаходяться у генетичному зв'язку між собою, але кожна існує за своїми законами. Таким чином, фізичні явища існують за фізичними законами природи, біологічні явища — за біологічними законами природи, соціальні явища — за соціальними законами природи. З цього випливає, що «основним питанням світогляду» є наступне питання: «Яка роль волі і свідомості людей у світі, що існує за законами природи?». І відповідь на нього пропонується така: «Воля і свідомість людей існують для того, щоб відкривати закони фізичної, біологічної і соціальної природи і пристосовувати своє життя до них». У цьому основа прогресу людства.

Нежива природа

Людство живе на планеті Земля. Це єдина планета, з усіх відомих людям, на якій існує життя. Життя виникло внаслідок сладних геологічних і хімічних процесів на поверхні Землі, й само суттєво змінило планету. Атмосфера Землі, основним сладником якої спочатку був вуглекислий газ, внаслідок діяльності живих організмів пертворилася вазотно-кисневуЕнергію Земля отримує від двох важливих джерел — внутрішнього тепла, яке виділяється при радіоактивному розпаді в її надрах, та від Сонця.

Поверхня Землі відділена від розплавленої мантії тонкою в порівнянні з радіусом Землі земною корою. Земна кора та верхня частина мантії скадають літосферу, розділену налітосферні плити, між якими існують тектонічні розриви. В місцях тектонічніх розривів розплавлена лава проривається час від часу до поверхні землі через вулкани, а гази, які у ній утворюються через термальні джерелачорні курильщики й гейзери.

Більша частина поверхні Землі вкрита водоюОкеаниморяозера та річки утворюють гідросферу планети. Вода на Землі існує в трьох агрегатних станахгазоподібному - у вигляді парирідкому й твердому - у вигляді снігу й льоду. Вода здійснює в природі постійний кругообіг - випаровується з поверхні й знову конденсується в хмарах, щоб випасти на землю у вигляді атмосферних опадів.

Суша складає 29,2% поверхні Землі, утворюючи 6 материків та велике число різних за розміром островів. Найвищі ділянки суші утворють гори та гірські хребти, відносно плоскі ділянки - рівнини. Тверді граніти та базальти гір внаслідок зумовленої вітром та водою ерозії зношуються, і їхні матеріали переносяться в долини, утворюючи осадові породи таґрунти.

[ред.]Кліматичні пояси

Детальніше у статті Кліматичний пояс

Вісь Землі нахилена відносно площини екліптики, і при своєму обертанні навколо Сонця, Земля повертається до нього то одним, то іншим полюсом. Внаслідок цього температурана поверхні Землі змінюється в широких межах від екватора до полюсів. Наука кліматологія виділяє на поверхні землі кліматичні пояси, для кожного з яких існує характерна область температур та їх зміни з порами року.

Жива природа (життя, жива матерія) — це будь-яка сукупність організмів, які можуть існувати не лише на Землі, а й (гіпотетично) на інших планетах і космічних тілах. Жива матерія характеризується фундаментальними законами відтворення та передачі генетичної інформації. Основними ознаками живого є структурованість (клітинна будова, окрім вірусів), метаболізм(активний обмін речовин), адаптація та відтворення.

Жива матерія включає: генетично-молекулярний, клітинний, тканинний, організмовий,популяційно-видовий, екосистемний та біосферний рівні організації живого, які поєднані між собою процесами обміну матерії та енергії та підпорядковуються принципу емерджентності.

Усі земні живі організми походять від спільного предка, який виник близько 3,8-4 млрд. років тому і поділяються на чотири великі домени: Евбактерії, Археї, Евкаріоти та Віруси.

[ред.]Людина і природа

В силу своєї природи[1], людина змінює середовище свого проживання. Перетворення природи людиною на початок XX століття набрало таких масштабів, що академік Володимир Іванович Вернадський запропонував термін ноосфера для позначення тієї частини біосфери, в якій діяльність людини має важливе, навіть геологічне значення.

Ставлення громадськості до значного впливу людини на довкілля змінювалося впродовж 20 ст. від ентузіазму до збентеження. Для проміжку від 20-х до 50-х років характерне захоплення процесом перетворення природи, підпорядкування її потребам людини. Особливо ця тенденція була характерною для соціалістичного табору, в якому, як вважалося, людина стала на шлях не тільки перетворення неживої природи, а й природи[1] людськогосуспільства.

Починаючи з 60-х років ентузіазм почав змінюватися занепокоєнням — вплив людської діяльності на природу набрав таких масштабів, що люди почали виразно усвідомлювати його обернену сторону, небажані й негативнні наслідки: ріки втратили чистоту, збільшилося забруднення повітря, почали звужуватися ареали проживання окремих біологічних видів, інші потрапили під загрозу повного вимирання. Аналіз кліматичних змін показав, що відбувається процес швидкого глобального потепління, пов'язаного, можливо, з людською діяльністю.

Людство дедалі ясніше усвідомлює те, що його здатність викликати кліматичні зміни глобального масштабу, може поставити під загрозу його власне існування. Людина повинна ставитися до природи відповідально. Розпочався процес прийняття політичних рішень, вироблення заходів збереження середовища проживання, однак наразі незрозуміло, наскільки від буде ефективним, і чи ті зміни, що відбувалися в природі в останні роки й відбуваються зараз, не є початком незворотнього процесу, який поставить під загрозу існування людства.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56414. Тестування – один із видів моніторингу якості навчальних досягнень учнів 222 KB
  Посібник містить теоретичні засади процесу створення тестів, наведені результати моніторингу якості навчальних досягнень з певної теми
56415. Використання відкритих (перспективних) тестів на уроках географії, як один із шляхів реалізації державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів 79.5 KB
  На сучасному етапі розвитку географічної освіти в Україні вчителі географії все більше замислюються над тим як на більш високому рівні забезпечити засвоєння державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Крім того суттєво змінюється ставлення учнів та їх батьків до шкільної освіти.
56416. Psychological Tests 72.5 KB
  Objectives: to get more information about IQ and EQ tests to develop listening, speaking and writing skills to revise vocabulary to promote intellectual curiosity to teach operating computer to teach speech etiquette to teach work in groups
56417. Внедрени новых композиционных материалов на основе карбонитрида титана на ЗАО «Чудовоагрохимсервис» для повышения качества услуг по ремонту сельхозтехники 1.11 MB
  Благодаря использованию существующего в настоящее время оборудованию, материалов и технологий газотермического напыления, стало возможным значительно снизить или исключить влияние таких факторов, как эрозия, коррозия (в том числе высокотемпературная), кавитация и другие на изнашивание деталей.
56418. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО «ОМСКТЕПЛОКОМПЛЕКТ 636 KB
  В данных обстоятельствах, которые сложились для удачной конкурентной борьбы фирмам необходимо не только улучшать технологии и технологическое оборудование...
56419. Тести до повісті О.Кобилянської «Земля» 59.5 KB
  Чим займався Івоніка протягом життя Був стельмахом Був землеробом Був сільським головою Був шинкарем 3. Хто головний герой повісті Івоніка Михайло Сава Земля 4. Назвати дійові особи повісті Рахіра Сава Анна Петро Івоніка Марійка...
56420. Создание видеоролика о специальности «Информатика» 143 KB
  Обозначенное противоречие определяет объективную необходимость создания видеоролика о специальности «Информатика», также позволили выделить проблему: каким должен быть видеоролик для наиболее полной иллюстрации специальности «Информатика».
56421. Разработка и исследование модели разделителя падающих и отражённых волн на основе направленного моста 2.79 MB
  Одними из наиболее точных приборов для измерения СВЧ трактов являются векторные анализаторы цепей (ВАЦ). Цепи, которые могут быть проанализированы с помощью ВАЦ...