23184

Поняття природи

Доклад

Логика и философия

природаангл. В побуті слово природа часто вживається у значенні природне середовище в якому живе людина все що нас оточує за винятком створеного людиною. 4 Друга природа створені людиною матеріальні умови її існування. У широкому розумінні природа органічний і неорганічний матеріальний світ Всесвіт у всій сукупності і зв'язках його форм що є об'єктом людської діяльності і пізнання основний об'єкт вивчення науки включно з тим що створене діяльністю людини.

Украинкский

2013-08-04

115 KB

0 чел.

33. Поняття природи 

Приро́да (термін є частковою калькою латинського словаnatūra від лат.nat (рос. 

природа,англ.nature,нім. Natur f) —родити,породжу вати)має кілька значень. 

1) У широкому розумінні органічний і неорганічний матеріальний світ,Всесвіт,

у всій сукупності і зв'язках його форм, що є об'єктом людської діяльності і пізнання, 

основний об'єкт вивчення науки. Все те, що не створене діяльністю людини. 

2) Сукупність природних умов існування людського співтовариства. В побуті слово 

«природа» часто вживається у значенні природне середовище, в якому живе людина (все,

що нас оточує, за винятком створеного людиною). 

3) Сукупність основних якостей, властивостей чого-небудь,сутність (напр.,

процесів, явищ тощо). 

4) «Друга природа» — створені людиною матеріальні умови її існування.

  •  У широкому розумінні природа — органічний і неорганічний матеріальний світВсесвіт, у всій сукупності і зв'язках його форм, що є об'єктом людської діяльності і пізнання, основний об'єкт вивчення науки, включно з тим, що створене діяльністю людини. Саме в такому, найширшому розумінні природа вивчається природознавством - сукупністю наук про світ, що ставлять перед собою мету відкриття законів природи. Природу в цьому розумінні прихильники пантеїзмуототожнюють із Богом.
  •  У вужчому розуміння природа — те, що не створене людською діяльністю. В цьому розумінні природне простиставляється штучному, як наприклад природний інтелект протиставляється штучному інтелекту, або природнийшовк, штучному шовку.
  •  Природа в розумінні буденної мови — сукупність природних умов існування людства, тобто земне оточення, в якому живе людина за винятком створеного нею: лісиполягори й степифлора й фауна. Саме в такому розумінні словоприрода входить у словосполучення дика природанезаймана природапервісна природа.
  •  В сцецифічному розумінні слова природа вживається для позначнні сукупності основних якостейвластивостей чого-небудь, сутність, наприклад, як у словосполученнях природа процесу, природа явища тощо.
  •  Термін «друга природа» означає створені людиною матеріальні умови її існування.
  •  Виходячи з ідеї природної цілісності світу, український вчений О.М.Костенко запропонував наступне визначення поняття "природа".

Природа це сутність, яка породжує усе суще і дає йому закони.

З цього він приходить до висновку, що існують три «природи» (так звана «теорія трьох природ»): 1) фізична природа; 2) біологічна природа; 3) соціальна природа. Усі вони знаходяться у генетичному зв'язку між собою, але кожна існує за своїми законами. Таким чином, фізичні явища існують за фізичними законами природи, біологічні явища — за біологічними законами природи, соціальні явища — за соціальними законами природи. З цього випливає, що «основним питанням світогляду» є наступне питання: «Яка роль волі і свідомості людей у світі, що існує за законами природи?». І відповідь на нього пропонується така: «Воля і свідомість людей існують для того, щоб відкривати закони фізичної, біологічної і соціальної природи і пристосовувати своє життя до них». У цьому основа прогресу людства.

Нежива природа

Людство живе на планеті Земля. Це єдина планета, з усіх відомих людям, на якій існує життя. Життя виникло внаслідок сладних геологічних і хімічних процесів на поверхні Землі, й само суттєво змінило планету. Атмосфера Землі, основним сладником якої спочатку був вуглекислий газ, внаслідок діяльності живих організмів пертворилася вазотно-кисневуЕнергію Земля отримує від двох важливих джерел — внутрішнього тепла, яке виділяється при радіоактивному розпаді в її надрах, та від Сонця.

Поверхня Землі відділена від розплавленої мантії тонкою в порівнянні з радіусом Землі земною корою. Земна кора та верхня частина мантії скадають літосферу, розділену налітосферні плити, між якими існують тектонічні розриви. В місцях тектонічніх розривів розплавлена лава проривається час від часу до поверхні землі через вулкани, а гази, які у ній утворюються через термальні джерелачорні курильщики й гейзери.

Більша частина поверхні Землі вкрита водоюОкеаниморяозера та річки утворюють гідросферу планети. Вода на Землі існує в трьох агрегатних станахгазоподібному - у вигляді парирідкому й твердому - у вигляді снігу й льоду. Вода здійснює в природі постійний кругообіг - випаровується з поверхні й знову конденсується в хмарах, щоб випасти на землю у вигляді атмосферних опадів.

Суша складає 29,2% поверхні Землі, утворюючи 6 материків та велике число різних за розміром островів. Найвищі ділянки суші утворють гори та гірські хребти, відносно плоскі ділянки - рівнини. Тверді граніти та базальти гір внаслідок зумовленої вітром та водою ерозії зношуються, і їхні матеріали переносяться в долини, утворюючи осадові породи таґрунти.

[ред.]Кліматичні пояси

Детальніше у статті Кліматичний пояс

Вісь Землі нахилена відносно площини екліптики, і при своєму обертанні навколо Сонця, Земля повертається до нього то одним, то іншим полюсом. Внаслідок цього температурана поверхні Землі змінюється в широких межах від екватора до полюсів. Наука кліматологія виділяє на поверхні землі кліматичні пояси, для кожного з яких існує характерна область температур та їх зміни з порами року.

Жива природа (життя, жива матерія) — це будь-яка сукупність організмів, які можуть існувати не лише на Землі, а й (гіпотетично) на інших планетах і космічних тілах. Жива матерія характеризується фундаментальними законами відтворення та передачі генетичної інформації. Основними ознаками живого є структурованість (клітинна будова, окрім вірусів), метаболізм(активний обмін речовин), адаптація та відтворення.

Жива матерія включає: генетично-молекулярний, клітинний, тканинний, організмовий,популяційно-видовий, екосистемний та біосферний рівні організації живого, які поєднані між собою процесами обміну матерії та енергії та підпорядковуються принципу емерджентності.

Усі земні живі організми походять від спільного предка, який виник близько 3,8-4 млрд. років тому і поділяються на чотири великі домени: Евбактерії, Археї, Евкаріоти та Віруси.

[ред.]Людина і природа

В силу своєї природи[1], людина змінює середовище свого проживання. Перетворення природи людиною на початок XX століття набрало таких масштабів, що академік Володимир Іванович Вернадський запропонував термін ноосфера для позначення тієї частини біосфери, в якій діяльність людини має важливе, навіть геологічне значення.

Ставлення громадськості до значного впливу людини на довкілля змінювалося впродовж 20 ст. від ентузіазму до збентеження. Для проміжку від 20-х до 50-х років характерне захоплення процесом перетворення природи, підпорядкування її потребам людини. Особливо ця тенденція була характерною для соціалістичного табору, в якому, як вважалося, людина стала на шлях не тільки перетворення неживої природи, а й природи[1] людськогосуспільства.

Починаючи з 60-х років ентузіазм почав змінюватися занепокоєнням — вплив людської діяльності на природу набрав таких масштабів, що люди почали виразно усвідомлювати його обернену сторону, небажані й негативнні наслідки: ріки втратили чистоту, збільшилося забруднення повітря, почали звужуватися ареали проживання окремих біологічних видів, інші потрапили під загрозу повного вимирання. Аналіз кліматичних змін показав, що відбувається процес швидкого глобального потепління, пов'язаного, можливо, з людською діяльністю.

Людство дедалі ясніше усвідомлює те, що його здатність викликати кліматичні зміни глобального масштабу, може поставити під загрозу його власне існування. Людина повинна ставитися до природи відповідально. Розпочався процес прийняття політичних рішень, вироблення заходів збереження середовища проживання, однак наразі незрозуміло, наскільки від буде ефективним, і чи ті зміни, що відбувалися в природі в останні роки й відбуваються зараз, не є початком незворотнього процесу, який поставить під загрозу існування людства.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64973. АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ 162 KB
  Фразеология монгольских языков неоднократно становилась объектом лингвистических исследований. В русской фразеологии принято считать, что в языке не существует настолько оригинальных фразеологизмов, что на них не распространяются законы языка.
64974. Идентичность «Танну-Урянхая» и «Урянхайская проблема» 260.5 KB
  Круг выступает также как проекция шара, признаваемая идеальным телом в мифопоэтической (религиозно-мифологической), так и в древнейшей научно-философской традиции (ср. идеи Ксенофана о шаре как образе единства ограниченности и безграничности и о шарообразности божества).
64975. Поволжье в составе Золотой Орды 148.5 KB
  Поволжье в составе Золотой Орды Монгольское завоевание в XIII в. волжские булгары в дальнейшем оказались в орбите нового политического союза Золотой Орды где в силу обширности территорий объединялись многие народы. После образования Золотой Орды где не было официальной общепринятой государственной религии среди наибольшей части местного...
64976. МОНГОЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 79 KB
  Самым ранним образцом воспринятой монголами письменности считается надпись на так называемом Чингисовом камне в которой прославляется искусная стрельба из лука Исункэ племянника Чингиса. Вторая часть занимающая три 684 четверти всего сказания посвящена рассказу о жизни и деятельности Чингиса как создателя Монгольского государства.
64977. О НЕКОТОРЫХ «БЕССПОРНЫХ ИСТИНАХ» ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 48.5 KB
  Но сегодня мы остановимся только на одном фрагменте это на вопросе неудачного противостояния Руси натиску монгольских завоевателей. И главной причиной поражения Руси в этой схватке нашедшей отражение в научной и публицистической литературе неизменно называется феодальная раздробленность...
64979. Относительно монгольского присутствия на Боспоре в 1222-1223 годах 48.5 KB
  В конечном итоге отряды Джебе-нойона и Субедей-багатура достигли в 1222 г. пределов северо-кавказской Алании, что и привело к первому сражению между ними и объединенными силами аланов и кипчаков. Как свидетельствуют летописи, во время сражения ни одна из сторон не смогла одержать победу...
64980. О хазара-монголах 47.5 KB
  Мусульманские страны привыкли называть монголов и тюрков «степными». Первые степные люди – тюрки в 900 г. н.э. приняв ислам и завоевав нынешние Иран, Ирак, некоторые земли Афганистана и России, обосновались на турецких землях и стали называться сельджуками.
64981. Чингисхан – человек- легенда. Размышления к 850 летнему юбилею 69 KB
  За право считать Чингисхана своим сегодня борются все русские китайцы монголы татары казахи киргизы узбеки якуты и даже украинские евреи. Все западные гороскопы Чингисхана являются полным бредом не выдерживающим элементарной исторической критики чего стоит дата на 18.