23184

Поняття природи

Доклад

Логика и философия

природаангл. В побуті слово природа часто вживається у значенні природне середовище в якому живе людина все що нас оточує за винятком створеного людиною. 4 Друга природа створені людиною матеріальні умови її існування. У широкому розумінні природа органічний і неорганічний матеріальний світ Всесвіт у всій сукупності і зв'язках його форм що є об'єктом людської діяльності і пізнання основний об'єкт вивчення науки включно з тим що створене діяльністю людини.

Украинкский

2013-08-04

115 KB

0 чел.

33. Поняття природи 

Приро́да (термін є частковою калькою латинського словаnatūra від лат.nat (рос. 

природа,англ.nature,нім. Natur f) —родити,породжу вати)має кілька значень. 

1) У широкому розумінні органічний і неорганічний матеріальний світ,Всесвіт,

у всій сукупності і зв'язках його форм, що є об'єктом людської діяльності і пізнання, 

основний об'єкт вивчення науки. Все те, що не створене діяльністю людини. 

2) Сукупність природних умов існування людського співтовариства. В побуті слово 

«природа» часто вживається у значенні природне середовище, в якому живе людина (все,

що нас оточує, за винятком створеного людиною). 

3) Сукупність основних якостей, властивостей чого-небудь,сутність (напр.,

процесів, явищ тощо). 

4) «Друга природа» — створені людиною матеріальні умови її існування.

  •  У широкому розумінні природа — органічний і неорганічний матеріальний світВсесвіт, у всій сукупності і зв'язках його форм, що є об'єктом людської діяльності і пізнання, основний об'єкт вивчення науки, включно з тим, що створене діяльністю людини. Саме в такому, найширшому розумінні природа вивчається природознавством - сукупністю наук про світ, що ставлять перед собою мету відкриття законів природи. Природу в цьому розумінні прихильники пантеїзмуототожнюють із Богом.
  •  У вужчому розуміння природа — те, що не створене людською діяльністю. В цьому розумінні природне простиставляється штучному, як наприклад природний інтелект протиставляється штучному інтелекту, або природнийшовк, штучному шовку.
  •  Природа в розумінні буденної мови — сукупність природних умов існування людства, тобто земне оточення, в якому живе людина за винятком створеного нею: лісиполягори й степифлора й фауна. Саме в такому розумінні словоприрода входить у словосполучення дика природанезаймана природапервісна природа.
  •  В сцецифічному розумінні слова природа вживається для позначнні сукупності основних якостейвластивостей чого-небудь, сутність, наприклад, як у словосполученнях природа процесу, природа явища тощо.
  •  Термін «друга природа» означає створені людиною матеріальні умови її існування.
  •  Виходячи з ідеї природної цілісності світу, український вчений О.М.Костенко запропонував наступне визначення поняття "природа".

Природа це сутність, яка породжує усе суще і дає йому закони.

З цього він приходить до висновку, що існують три «природи» (так звана «теорія трьох природ»): 1) фізична природа; 2) біологічна природа; 3) соціальна природа. Усі вони знаходяться у генетичному зв'язку між собою, але кожна існує за своїми законами. Таким чином, фізичні явища існують за фізичними законами природи, біологічні явища — за біологічними законами природи, соціальні явища — за соціальними законами природи. З цього випливає, що «основним питанням світогляду» є наступне питання: «Яка роль волі і свідомості людей у світі, що існує за законами природи?». І відповідь на нього пропонується така: «Воля і свідомість людей існують для того, щоб відкривати закони фізичної, біологічної і соціальної природи і пристосовувати своє життя до них». У цьому основа прогресу людства.

Нежива природа

Людство живе на планеті Земля. Це єдина планета, з усіх відомих людям, на якій існує життя. Життя виникло внаслідок сладних геологічних і хімічних процесів на поверхні Землі, й само суттєво змінило планету. Атмосфера Землі, основним сладником якої спочатку був вуглекислий газ, внаслідок діяльності живих організмів пертворилася вазотно-кисневуЕнергію Земля отримує від двох важливих джерел — внутрішнього тепла, яке виділяється при радіоактивному розпаді в її надрах, та від Сонця.

Поверхня Землі відділена від розплавленої мантії тонкою в порівнянні з радіусом Землі земною корою. Земна кора та верхня частина мантії скадають літосферу, розділену налітосферні плити, між якими існують тектонічні розриви. В місцях тектонічніх розривів розплавлена лава проривається час від часу до поверхні землі через вулкани, а гази, які у ній утворюються через термальні джерелачорні курильщики й гейзери.

Більша частина поверхні Землі вкрита водоюОкеаниморяозера та річки утворюють гідросферу планети. Вода на Землі існує в трьох агрегатних станахгазоподібному - у вигляді парирідкому й твердому - у вигляді снігу й льоду. Вода здійснює в природі постійний кругообіг - випаровується з поверхні й знову конденсується в хмарах, щоб випасти на землю у вигляді атмосферних опадів.

Суша складає 29,2% поверхні Землі, утворюючи 6 материків та велике число різних за розміром островів. Найвищі ділянки суші утворють гори та гірські хребти, відносно плоскі ділянки - рівнини. Тверді граніти та базальти гір внаслідок зумовленої вітром та водою ерозії зношуються, і їхні матеріали переносяться в долини, утворюючи осадові породи таґрунти.

[ред.]Кліматичні пояси

Детальніше у статті Кліматичний пояс

Вісь Землі нахилена відносно площини екліптики, і при своєму обертанні навколо Сонця, Земля повертається до нього то одним, то іншим полюсом. Внаслідок цього температурана поверхні Землі змінюється в широких межах від екватора до полюсів. Наука кліматологія виділяє на поверхні землі кліматичні пояси, для кожного з яких існує характерна область температур та їх зміни з порами року.

Жива природа (життя, жива матерія) — це будь-яка сукупність організмів, які можуть існувати не лише на Землі, а й (гіпотетично) на інших планетах і космічних тілах. Жива матерія характеризується фундаментальними законами відтворення та передачі генетичної інформації. Основними ознаками живого є структурованість (клітинна будова, окрім вірусів), метаболізм(активний обмін речовин), адаптація та відтворення.

Жива матерія включає: генетично-молекулярний, клітинний, тканинний, організмовий,популяційно-видовий, екосистемний та біосферний рівні організації живого, які поєднані між собою процесами обміну матерії та енергії та підпорядковуються принципу емерджентності.

Усі земні живі організми походять від спільного предка, який виник близько 3,8-4 млрд. років тому і поділяються на чотири великі домени: Евбактерії, Археї, Евкаріоти та Віруси.

[ред.]Людина і природа

В силу своєї природи[1], людина змінює середовище свого проживання. Перетворення природи людиною на початок XX століття набрало таких масштабів, що академік Володимир Іванович Вернадський запропонував термін ноосфера для позначення тієї частини біосфери, в якій діяльність людини має важливе, навіть геологічне значення.

Ставлення громадськості до значного впливу людини на довкілля змінювалося впродовж 20 ст. від ентузіазму до збентеження. Для проміжку від 20-х до 50-х років характерне захоплення процесом перетворення природи, підпорядкування її потребам людини. Особливо ця тенденція була характерною для соціалістичного табору, в якому, як вважалося, людина стала на шлях не тільки перетворення неживої природи, а й природи[1] людськогосуспільства.

Починаючи з 60-х років ентузіазм почав змінюватися занепокоєнням — вплив людської діяльності на природу набрав таких масштабів, що люди почали виразно усвідомлювати його обернену сторону, небажані й негативнні наслідки: ріки втратили чистоту, збільшилося забруднення повітря, почали звужуватися ареали проживання окремих біологічних видів, інші потрапили під загрозу повного вимирання. Аналіз кліматичних змін показав, що відбувається процес швидкого глобального потепління, пов'язаного, можливо, з людською діяльністю.

Людство дедалі ясніше усвідомлює те, що його здатність викликати кліматичні зміни глобального масштабу, може поставити під загрозу його власне існування. Людина повинна ставитися до природи відповідально. Розпочався процес прийняття політичних рішень, вироблення заходів збереження середовища проживання, однак наразі незрозуміло, наскільки від буде ефективним, і чи ті зміни, що відбувалися в природі в останні роки й відбуваються зараз, не є початком незворотнього процесу, який поставить під загрозу існування людства.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6076. Михаи́л Ю́рьевич Ле́рмонтов 82.5 KB
  Род Лермонтовых происходил из Шотландиии восходил к полумифическому барду-пророку Томасу Лермонту. Эта гипотеза, однако, до настоящего времени не была ни подтверждена, ни опровергнута. Михаил Юрьевич Лермонтов появился на свет в Москве, в ночь со вт...
6077. Рекламная деятельность в системе маркетинга 128.5 KB
  Введение Сегодня актуальность рекламы не вызывает сомнения, так как она играет ключевую роль в развитии рыночной экономики и является её важным элементом. Есть основания утверждать, что реклама - лучшая гарантия качества товара (услуги). Ложная...
6078. Иски в Римском праве 55 KB
  Что такое иск? Назовите виды исков. Чем отличается вещный иск от личного иска? Задача № 1. Римское право запрещало собственнику земли изменять естественный стог ручья, бегущего по его участку, если этим наносился вред соседям. Что э...
6079. Геометрические характеристики плоских сечений 71 KB
  Геометрические характеристики плоских сечений Прочность бруса не всегда зависит только от площади поперечного сечения, как это имеет место при растяжении, сжатии. Как бы вы ни поворачивали стержень относительно продольной оси, условие прочности буде...
6080. Кручение. Понятие о крутящем моменте, внешних нагрузках, вызывающих кручение 64 KB
  Кручение. Понятие о крутящем моменте, внешних нагрузках, вызывающих кручение Под кручением понимается такой вид нагружения, при котором в поперечных сечениях стержня возникает единственный силовой фактор - крутящий момент Мк. Стержни, работающи...
6081. Внутренние силы. Метод сечений 52.5 KB
  Внутренние силы. Метод сечений Внешние силы, действующие на реальный объект, чаще всего известны. Обычно необходимо определить внутренние силы (результат взаимодействия между отдельными частями данного тела) которые неизвестны по величине и направле...
6082. Изгиб. Определение перемещении. Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки 52.5 KB
  Изгиб. Определение перемещении Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки Под действием нагрузки балка искривляется. Сечения, балки перемещаются перпендикулярно первоначально прямой оси балки и одновременно поворачиваются. Перемещение центра...
6083. Цели и задачи курса Сопротивление материалов. Понятие о прочностной надежности 45 KB
  Цели и задачи курса Сопротивление материалов. Понятие о прочностной надежности При проектировании инженерных сооружений и машин вопрос о выборе размеров отдельных частей с позиции прочности играет весьма важную роль. Для решения этой задачи ...
6084. Изгиб. Понятие об изгибе 33.5 KB
  Изгиб. Понятие об изгибе Весьма часто стержни подвергаются действию поперечной нагрузки или внешних пар. При этом в поперечных сечениях стержня возникают изгибающие моменты, т. е. внутренние моменты, плоскость действия которых перпендикулярна плоско...