23226

Поняття суспільного виробництва та його різновиди

Доклад

Логика и философия

Поняття суспільного виробництва та його різновиди. Продуктивні сили становлять лише одну сторону суспільного виробництва. Адже в процесі виробництва люди вступають у певні відносини не тільки з природою а й один з одним. Ці взаємовідносини людей у процесі виробництва дістали назву виробничі відносини і представляють другу складову способу виробництва.

Украинкский

2013-08-04

35.5 KB

4 чел.

78. Поняття суспільного виробництва та його різновиди.

Матеріальна виробнича діяльність людей стала основою виникнення і розвитку

суспільних зв'язків та відносин, тобто людського суспільства. 

Спільна праця згуртовувала людей, робила їх постійне спілкування життєво необхідним. Тому виробництво завжди, за будь-яких умов має суспільний характер, є суспільним виробництвом. 

Продуктивні сили становлять лише одну сторону суспільного виробництва. Адже в процесі виробництва люди вступають у певні відносини не тільки з природою, а й один з одним. 

Ці взаємовідносини людей у процесі виробництва дістали назву"виробничі відносини" і

представляють другу складову способу виробництва. 

У виробничі відносини входять насамперед виробничо-технічні відносини, тобто взаємини між виробниками безпосередньо на конкретному підприємстві. Але для успішного функціонування підприємства необхідні зв'язки його з іншими підприємствами і навіть галузями виробництва. Отже, у виробничі відносини входять також відносини між людьми різних підприємств чи галузей виробництва, а також відносини в процесі роз- поділу, обміну та споживання суспільного продукту. 

В основі виробничих відносин лежить власність на засоби виробництва. Тобто від того, в

чиїй власності перебувають основні засоби виробництва, залежить сутність, характер усіє

системи виробничих відносин. Характер власності визначає форми відносин між людьми

у суспільстві: панування і підкорення чи співробітництво та взаємодопомога. 

Форми власності визначають форми розподілу, обміну та присвоєння виробленого, а також місце людини в системі виробництва, тобто це власник, управлінець чи виробник. Левову частку прибутку отримує власник засобів виробництва, а виробнику йде заробітна плата. 

За характером економічної діяльності людей суспільне виробництво поділяють на три великі сфери, або блоки галузей:1) основне виробництво; 2) виробнича інфраструктура; 3) соціальна інфраструктура. 

Основне виробництво - це галузі матеріального виробництва, де безпосередньо 

виготовляються предмети споживання й засоби виробництва. 

Виробнича

інфраструктура - це галузі, які обслуговують основне виробництво та забезпечують 

ефективну економічну діяльність на кожному підприємстві та в народному господарстві в цілому. Основне виробництво і виробнича інфраструктура в сукупності становлять сферу матеріального виробництва.Соціальна інфраструктура - це нематеріальне виробництво, де створюються нематеріальні форми багатства та надаються нематеріальні послуги, які відіграють вирішальну роль у всебічному розвитку трудящих, примноженні їхніх розумових та фізичних здібностей, професійних знань, підвищенні освітнього й культурного рівня. 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47946. Загальна психологія 408.5 KB
  Всі психічні явища поділяють на 3 групи: Психічні процеси – окремі форми чи види психічної діяльності Память мислення сприймання уява відчуття Психічні властивості – найбільш суттєві і стійкі психічні особливості людини потреби інтереси здібності темперамент характер Психічні стани – особлива характеристика психічної діяльності людини за певний проміжок часу сумнів радість гнів творчий підйом апатія і т. Ключові поняття: методи вивчення психіки спостереження експеримент тест вивчення продуктів діяльності бесіда...
47947. Основні категорії інформації як обєкта інформаційного права 496.5 KB
  Основні категорії інформації як об’єкта інформаційного права Основні поняття Розглядаючи інформацію як об’єкт захисту треба зазначити що інформація – це результат відображення і опрацювання у людській свідомості різноманіття навколишнього світу це відомості про оточуючі людину предмети явища природи діяльність інших людей. Залежно від сфери і масштабів застосування тієї чи іншої системи опрацювання даних втрата або витік інформації може призвести до наслідків різної тяжкості: від невинних жартів до надзвичайно великих втрат...
47948. Регіональна економіка. Конспект лекції 924 KB
  Мета: формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки а також мислення та свідомості економістів. Завдання: засвоєння теорії регіональної економіки і регіонального розвитку наукових засад регіональної економічної політики; оволодіння знаннями про територіальну і галузеву структуру господарського комплексу України та її регіонів; об'єктивну необхідність раціонального та...
47952. Мотивация и стимулирование персонала 135.93 KB
  Стимулирование труда предполагает создание условий (хозяйственного механизма), при которых активная трудовая деятельность, дающая определенные, заранее зафиксированные результаты, становится необходимым и достаточным условием удовлетворения значимых и социально обусловленных потребностей работника
47953. Економічна статистика. Впровадження економічної статистики на підприємства різних типів господарювання 953.5 KB
  Предмет і метод статистичної науки та її завдання в умовах формування ринкової економіки. Статистичне спостереження. Зведення і групування матеріалів статистичного спостереження. Абсолютні та відносні величини. Середні величини. Ряди динаміки. Графічні зображення. Статистика засобів виробництва
47954. Страхування. Конспект лекцій 2.22 MB
  Конспект лекцій Страхування для студентів спеціальностей €œБанківська справа Фінанси та €œОблік і аудит€ Харків: ХБІ УАБС 2005. Конспект лекцій підготовлений відповідно до програми з нормативної навчальної дисципліни €œСтрахування . Складається із вступу мета і завдання дисципліни її місце у навчальному процесі; навчальнометодичного забезпечення яке розкриває сутність та зміст основних питань курсу “Страхування †з кожної теми; рекомендованої літератури.