23313

Зависимость композиции произведения от художественного метода, рода и жанра

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Зависимость композиции произведения от художественного метода рода и жанра. Главные особенности: исключительные обстоятельства действия исключительные герои Автор затушёвывает особые свойства героя для создания романтического образа Цыгане Пушкина – культ свободы В романтических произведениях автор своё субъективное начало проявляет более широко и властно чем в классицистических. композиция лирического произведения см. ответ на вопрос №49 композиция драматического произведения см.

Русский

2013-08-04

28.5 KB

4 чел.

38. Зависимость композиции произведения от художественного метода, рода и жанра.

Композиция прежде всего зависит от художественного метода.

Художественный метод – система принципов, с позиций которых отражается действительность.

Творческий метод – метод, в котором работает каждый художник.

Литературоведы выделяют 3 художественных метода:

  •  Классицизм – родился в XVIII веке в европейской литературе.

В русской литературе – Тредиаковский, Ломоносов, Фонвизин.

В основе метода – философский рационализм – изменение жизни на основах высокого разума.

1) Герои делятся на «белых» (положительных) и «черных» (отрицательных).

В России классицизм приближался к реализму (?)

2) 3 единства:

- времени – время действия было строго ограничено.

- места – действие должно происходить в одном месте.

- действия – единство идеи, которая держала все произведение вместе.

Ода – главный жанр классицистической поэзии.

Особенности оды:

- 4-х стопный ямб

- 4-х стопный хорей

- строфа – по 10 стихов в строфе (только женские и мужские окончания, все основные способы рифмовки).

Например: см. ответ на вопрос №35.

  •  Романтизм – допускал большую свободу для художественного выражения писателя.

Главные особенности:

  1.  исключительные обстоятельства действия
  2.  исключительные герои

Автор затушёвывает особые свойства героя для создания романтического образа («Цыгане» Пушкина – культ свободы)

В романтических произведениях автор своё субъективное начало проявляет более широко и властно, чем в классицистических.

  •  Реализм – три основных компонента:

- верная художественная деталь;

- типический характер;

- типические обстоятельства;

«Реализм помимо верности деталей предполагает изображение типичных характеров в типичных обстоятельствах» (Ф.Энгельс – Гаркнесс)

Верная художественная деталь необходима для того, чтобы изобразить типические характеры и типические обстоятельства.

Реализм предлагает художнику большую свободу художнику при отображении реальной действительности.

Жизненный факт подобен алмазу и каждый художник шлифует одну из его сторон.

Художник-реалист, создавая композицию, более свободен, чем романтик или классицист.

Композиция также зависит от рода.

- композиция лирического произведения (см. ответ на вопрос №49)

- композиция драматического произведения (см. ответ на вопрос №48)

- композиция эпического произведения (см. ответ на вопрос №37)

Композиция также зависит от жанра художественного произведения.

- жанры большой формы (эпическая поэма, роман (роман-эпопея)) – предполагают свои условия в организации пространства и времени. Позволяют использоваться максимум композиционных приемов и средств, которые выработала литература за века существования.

- жанры малой формы (повесть, рассказ, новелла, эссе, очерк)

- жанры средней формы – повесть (по Московской школе).

N.B: объём произведения не является каноническим для определения жанра произведения.

Выбирая тот или иной жанр, художник ставит себе определенные пределы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63156. Я розкажу про Україну 22.62 KB
  У якій природній зоні найбільше лісів Лісова зона Яка природна зона більш розорана Зона степів Яка зона є перехідною між лісом і степом Зона лісостепу Яку територію охоплює зона субтропіків...
63158. Оцінювання навчальних досягнень учнів із теми «Життя людей за первісних часів» 25.6 KB
  Мета: оцінити навчальні досягнення школярів під час вивчення: теми шляхом проведення заліку. Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: продемонструвати свої знання з теми «Життя людей за первісних часів»...
63159. Урок-узагальнення з теми «Передня Азія» 35.66 KB
  Мета. Систематизувати та узагальнити знання учнів із теми; ознайомити з культурною спадщиною та релігійними віруваннями народів Передньої Азії; простежити взаємозвязок між господарським і духовним розвитком країн; розширити світогляд школярів...
63160. Урок-узагальнення з теми «Греція в II — першій половині І тис. до н. є.» 27.03 KB
  Кожна з чотирьох команд грає з усіма іншими тобто має відбутися 6 раундів І II І III І IV II III II IV III IV. 3 Кожний раунд включає чотири питання різного ступеня складності що оцінюються так: перше питання 1 бал друге 2 бали третє...
63161. Римська республіка II—І ст. до нашої ери 33.42 KB
  Мета: розглянути особливості устрою римської армії епохи республіки; ознайомитися з ходом перетворення Риму на центр величезної держави; визначити причини та наслідки суспільно-політичної боротьби в Римі...
63162. Ліси: хвойні, листяні, мішані 109.98 KB
  Корекційно-навчальна мета: формувати у дітей поняття ліс листяні ліси хвойні ліси мішані ліси; навчити розпізнавати види лісів за назвою та малюнками дерев. Обладнання: мультимедійна дошка проектор картки...
63163. Принципи здорового способу життя 20.74 KB
  Мета: Ознайомити учнів з поняттям €œздоровий спосіб життя продовжувати формувати в учнів активну мотивацію щодо дбайливого ставлення до власного здоров’я. Виховувати прагнення берегти своє здоров’я зважаючи на його цінність і значимість.