23318

Измерение параметров сигнала с помощью осциллографа

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Определять параметры сигнала помощью осциллографа. Техническое описание осциллографа С165. Изучить повторить Теоретический материал об измерении параметров электрических сигналов с помощью осциллографа. Ознакомиться с устройством и особенностями осциллографа С165.

Русский

2013-08-04

2.72 MB

105 чел.

Уметь:
 1. Подготовить осциллограф к работе.
 2. Определять параметры сигнала помощью осциллографа.
Иметь навыки:
 1. Практического использования осциллографов.
 2. Цель:
 3. 3.1. Закрепить навыки работы с электронным осциллографом.
 4. 3.2. Изучить методику измерения параметров электрических сигналов электронным осциллографом.
 5. 3.3. Приобрести практические навыки измерения параметров электрических сигналов электронным осциллографом.
 6. Литература:
 7.  «Метрология и радиоизмерения» под редакцией В.И. Нефедова. М.: «ФОРУМ – ИНФРА-М» 2005
 8.   «Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах» под редакцией Б. Н. Тихонова. М.: Горячая линия - Телеком 2007г.

4.3. «Метрология, стандартизация и измерения в технике проводной связи» под ред. Б.П. Хромого,  Москва «Радио и связь» 1986г.

 1.  Техническое описание осциллографа С1-65.
 2.  Описание лабораторной работы № 4.
 3. Подготовка к работе:
5.1. Изучить (повторить) Теоретический материал об измерении параметров электрических сигналов с помощью осциллографа. [1] § 7.1.-7.6.
5.2. Ознакомиться с устройством и особенностями осциллографа С1-65.
5.3. Подготовить бланк отчета:
5.3.1. Титульный лист.
5.3.2. Цель работы.
5.3.3. Основные технические данные осциллографа С1-65.
5.3.4. Структурная схема осциллографа С1-65.
5.3.5. Схемы измерений [4] рисунки 1, 3.
5.3.6. Формы протоколов измерений. [4] Таблицы 1, 2.
5.4. Контрольные вопросы   допуска:
5.4.1. Какие параметры сигнала можно измерить с помощью осциллографа.
5.4.2. Запишите формулы, по которым определяют амплитуду, период и частоту сигнала.
5.4.3. Поясните принцип измерения амплитуды колебаний электрических сигналов с помощью осциллографа.
5.4.4. Поясните принцип измерения периода колебаний электрических сигналов.
5.4.5. Поясните, как подготовить осциллограф к работе.
 1. Основное оборудование:
 2. 6.1. Осциллограф С1-65.
 3. 6.2. Электронный вольтметр В3-38.
 4. 6.3. Измерительный генератор Г3-34.
 5. 6.4. Макет для измерения импульсных сигналов.
 6. Задание:
 7. 7.1. Изучить структурную схему и конструкцию осциллографа С1-65.
 8. 7.2. Измерить амплитуду колебаний сигнала синусоидальной формы.
 9. 7.3. Измерить период и определить частоту сигнала синусоидальной формы.
 10. 7.4. Измерить параметры импульсного сигнала.
 11. Порядок выполнения работы.
 12. 8.1. Изучение конструкции осциллографа
  1. 8.1.1. Пользуясь техническим описанием изучить назначение и расположение всех органов управления прибором.
  2. 8.1.2 Увязать органы управления с их обозначениями на структурной схеме.
 13. 8.2. Измерение амплитуды колебаний сигнала синусоидальной формы (исходные данные задает преподаватель).
  1. 8.2.1.  Подать исследуемый сигнал с генератора на вход Y осциллографа, используя схему рисунок 1.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68880. ОСНОВНІ ФОНДИ І ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 142 KB
  Амортизація основних фондів підприємства. Поняття класифікація і структура основних виробничих фондів. Залежно від характеру участі основних фондів у процесі виробництва розрізняють основні виробничі та невиробничі фонди.
68881. ОБОРОТНІ ФОНДИ ТА ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА 98 KB
  Оборотність оборотних засобів підприємства показники оборотності. Нормування оборотних засобів підприємства. Показники використання оборотних засобів підприємства та шляхи їх покращення.
68882. ФІНАНСОВІ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА 79.5 KB
  Поняття та класифікація фінансових ресурсів підприємства Фінансові ресурси це грошові кошти що є у розпорядженні держави підприємств господарських організацій і закладів які використовують для покриття витрат і утворення різних фондів та резервів. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми крім збільшення...
68883. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 62 KB
  Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів здійснюються у формі капітальних вкладень. У довідковій літературі поняття інвестиції трактують як довготермінове вкладення державного чи приватного капіталу в будьяке підприємство.
68885. Файли образів фрагментів екрану 36.5 KB
  Дані для побудови фрагментів, особливо, якщо їх багато, не завжди зручно зберігати у вигляді констант або отримувати алгоритмічним шляхом. Простіше за них записувати у файл, прочитувати в пам’ять і відображати на видимій або активній сторінці в потрібний момент.
68886. Перетворення на площині 83.5 KB
  Представлення графічних зображень здійснюється крапками і лініями. Можливість перетворення крапок і ліній є основою комп’ютерної графіки. При використанні комп’ютерної графіки можна змінювати масштаб зображення, обертати його, зміщувати і трансформувати для поліпшення наочності зображення об’єкту.
68887. Аффінне перетворення координат при моделюванні динаміки об’єктів 150 KB
  Перетворення координат графічних об’єктів використовуються вельми широко. Основні випадки: об’єкт описаний не в декартовій координатній системі зображення типових або таких, що повторюються деталей об’єкту побудова проекцій тривимірних об’єктів направлена деформація при синтезі нових форм мультиплікація.
68888. Перетворення в просторі 37 KB
  Будь-яке аффінне перетворення в тривимірному просторі може бути представлене у вигляді суперпозиції обертань, розтягувань, віддзеркалень і перенесень. Тому цілком доречно спочатку детально описати матриці саме цих перетворень (ясно, що в даному випадку порядок матриць повинен бути рівний чотирьом).